16. 12. 2019  14:44 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LADZIANSKA, Z. -- ONDREJIČKA, V. -- ONDREJIČKOVÁ, S. -- HUSÁR, M. The impact of participatory planning approach on the quality urban design of former riverbank brownfield sites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. s. 12--21.

Originální název: The impact of participatory planning approach on the quality urban design of former riverbank brownfield sites
Slovenský název:
Autor: Ing. arch. Zuzana Ladzianska (25%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (25%)
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. (25%)
Ing. Milan Husár, PhD. (25%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Ústav manažmentu STU
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Podnázev:
Od strany: 12
Do strany: 21
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění:
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Zuzana Ladzianska
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)