21. 11. 2019  15:10 Elvíra
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KALINOVÁ, G. Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách. Brno: Tribun EU, 2019. 109 s. ISBN 978-80-263-1498-1.

Originální název: Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách.
Anglický název:
Autor: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (100%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-263-1498-1
Nakladatel: Tribun EU
Místo vydání: Brno
Rok vydání: 2019
Počet stran: 109
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)