24. 1. 2020  19:26 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 147

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A CFD approach as a base wind study of pressure distribution on the complex buildings
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
A CFD approach as a base wind study of pressure distribution on the complex buildings. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, s. 18--24. ISBN 978-80-905525-6-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A Characterization of Uninorms by Means of a Pre-order they Induce
Hliněná, Dana -- Kalina, Martin
A Characterization of Uninorms by Means of a Pre-order they Induce. In NOVÁK, V. -- MAŘÍK, V. Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Paris: Atlantis Press, 2019, s. 595--601. ISBN 978-94-6252-770-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A note on CC-integral
Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
A note on CC-integral. Fuzzy Sets and Systems, s. 106--109.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A note on some algebraic properties of discrete Sugeno integrals
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef -- Torra, Vicenc
A note on some algebraic properties of discrete Sugeno integrals. Fuzzy Sets and Systems, s. 110--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A special class of fuzzy measures: Choquet integral and applications
Candeloro, Domenico -- Mesiar, Radko -- Sambucini, Anna Rita
A special class of fuzzy measures: Choquet integral and applications. Fuzzy Sets and Systems, s. 83--99.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A sufficient condition of equivalence of the Choquet and the pan-integral
Ouyang, Yao -- Li, Jun -- Mesiar, Radko
A sufficient condition of equivalence of the Choquet and the pan-integral. Fuzzy Sets and Systems, s. 100--105.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Additive Aggregation Functions: Generalizations and Modifications of Additivity
Kolesárová, Anna -- Kouchakinejad, Fateme -- Mesiar, Radko
Additive Aggregation Functions: Generalizations and Modifications of Additivity. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 27. s. 39--58.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An algebraic approach to lifts of digraphs
Dalfó, Cristina S. -- Fiol, M. A. -- Miller, Mirka -- Ryan, Joe -- Širáň, Jozef
An algebraic approach to lifts of digraphs. Discrete Applied Mathematics, s. 68--76.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An inequality between variable Wiener index and variable Szeged index
Hriňáková, Katarína -- Knor, Martin -- Škrekovski, Riste
An inequality between variable Wiener index and variable Szeged index. Applied Mathematics and Computation, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An upper bound for large graphs of given degree and diameter two arising from Abelian lifts of complete bipartite multigraphs
Jánoš, Pavol
An upper bound for large graphs of given degree and diameter two arising from Abelian lifts of complete bipartite multigraphs. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, s. 11--12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods and Statistical Methods
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods and Statistical Methods. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. s. 36--43.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analyses of tumor cells by mathematical models
Ždímalová, Mária -- Maruščáková, Lenka -- Bucová, Mária -- Sova, Ondrej -- Kopáni, Martin
Analyses of tumor cells by mathematical models. Bratislava Medical Journal, 74. s. 650--657.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of Dependence among Growth Rates of GDP of V4 Countries Using 4dimensional Vine Copulas
Komorník, Jozef -- Komorníková, Magdaléna -- Bacigál, Tomáš
Analysis of Dependence among Growth Rates of GDP of V4 Countries Using 4dimensional Vine Copulas. In SKIADAS, C H. -- BOZEMAN, J R. Data Analysis and Applications 2. Hoboken (USA): John Wiley & Sons, 2019, s. 37--47. ISBN 978-1-78630-447-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of Relationship Among V4 Countries and Germany by Their Gross Domestic Products and Copula Models
Bacigál, Tomáš -- Komorníková, Magdaléna -- Komorník, Jozef
Analysis of Relationship Among V4 Countries and Germany by Their Gross Domestic Products and Copula Models. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 232--243. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza zmien priemerných mesačných prietokov na Slovensku v posledných desaťročiach
Ďurigová, Mária -- Hlavčová, Kamila -- Komorníková, Magdaléna -- Kalická, Jana -- Ballová, Dominika -- Bacigál, Tomáš
Analýza zmien priemerných mesačných prietokov na Slovensku v posledných desaťročiach. Acta hydrologica Slovaca, 20. s. 10--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aplikácia štatistických metód na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia
Beran, Branislav -- Ballová, Dominika
Aplikácia štatistických metód na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graphs
Bachratý, Martin -- Šiagiová, Jana -- Širáň, Jozef
Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graphs. Journal of Combinatorial Theory. Series B, s. 203--217.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bi-rotary Maps of Negative Prime Characteristic
d'Azevedo, Antonio Breda -- Catalano, Domenico A. -- Širáň, Jozef
Bi-rotary Maps of Negative Prime Characteristic. Annals of Combinatorics, 23. s. 27--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cayley graphs of given diameter or girth on linear groups
Behun, Matúš -- Šiagiová, Jana
Cayley graphs of given diameter or girth on linear groups. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region
Slabejová, Denisa -- Bacigál, Tomáš -- Hegedüsová, Katarína -- Májeková, Jana -- Medvecká, Jana -- Mikulová, Katarína -- Petrášová-Šibíková, Mária -- Škodová, Iveta -- Zaliberová, Mária -- Jarolímek, Ivan
Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. Forest Ecology and Management, 439. s. 28--40.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Construction of extremal mixed graphs of diameter two
López, Nacho -- Pérez-Rosés, Hebert -- Pujolás, Jordi -- Ždímalová, Mária
Construction of extremal mixed graphs of diameter two. Discrete Applied Mathematics, s. 204--211.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 315--326. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous parameterized families of RIM quantifiers and quasi-preference with some properties
Pu, XingTing -- Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Continuous parameterized families of RIM quantifiers and quasi-preference with some properties. Information Sciences, s. 24--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cooperative games with multiple attributes
Borkotokey, Surajit -- Hazarika, Pankaj -- Mesiar, Radko
Cooperative games with multiple attributes. International Journal of General Systems, 48. s. 825--842.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Curve-based monotonicity: a generalization of directional monotonicity
De Hierro, Antonio Francisco Roldán López -- Sesma-Sara, Mikel -- Špirková, Jana -- Lafuente, Julio -- Pradera, Ana -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Curve-based monotonicity: a generalization of directional monotonicity. International Journal of General Systems, 48. s. 523--553.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Decisions based on deviation functions
Stupňanová, Andrea
Decisions based on deviation functions. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 245--249. ISBN 978-1-7281-0521-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Decomposition integral without alternatives, its equivalence to Lebesgue integral, and computational algorithms
Šeliga, Adam
Decomposition integral without alternatives, its equivalence to Lebesgue integral, and computational algorithms. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 13. s. 41--48.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Description and Properties of Curve-Based Monotone Functions
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- De Hierro, Antonio Francisco Roldán López -- Špirková, Jana -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Description and Properties of Curve-Based Monotone Functions. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 195--204. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design and analysis of finite volume methods for elliptic equations with oblique derivatives; application to Earth gravity field modelling
Droniou, Jérôme -- Medľa, Matej -- Mikula, Karol
Design and analysis of finite volume methods for elliptic equations with oblique derivatives; application to Earth gravity field modelling. Journal of Computational Physics, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design of experiments in the laboratory and the use of statistical methods for data analysis
Malá, Radka -- Jenisová, Zita -- Porubská, Mária -- Ballová, Dominika
Design of experiments in the laboratory and the use of statistical methods for data analysis. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 782--792. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Deskriptívna geometria I: Stredové premietanie a lineárna perspektíva [elektronický zdroj]
Mészárosová, Katarína -- Tereňová, Zuzana
Deskriptívna geometria I: Stredové premietanie a lineárna perspektíva [elektronický zdroj]. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4929-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Detecting long term and abrupt changes in hydrological processes
Ballová, Dominika -- Šeliga, Adam
Detecting long term and abrupt changes in hydrological processes. In SKIADAS, C H. Book of abstracts of the 18th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop - ASMDA 2019. [s.l.]: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2019, s. 27--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Direct product of nullnorms on bounded lattices
Asici, Emel -- Mesiar, Radko
Direct product of nullnorms on bounded lattices. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 36. s. 5745--5756.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Discrete duality finite volume method with tangential redistribution of points for surfaces evolving by mean curvature
Tomek, Lukáš -- Mikula, Karol
Discrete duality finite volume method with tangential redistribution of points for surfaces evolving by mean curvature. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (ESAIM: M2AN), 53. s. 1797--1840.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Discrete Lagrangian algorithm for finding geodesics on triangular meshes
Sarkociová Remešíková, Mariana -- Šagát, Marián -- Novysedlák, Peter
Discrete Lagrangian algorithm for finding geodesics on triangular meshes. Applied Mathematical Modelling, 76. s. 396--427.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dynamic weights allocation according to uncertain evaluation information
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Qin, JinDong
Dynamic weights allocation according to uncertain evaluation information. International Journal of General Systems, 48. s. 33--47.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Filtrácia obrazu pomocou orientovaných Gaussiánov
Rosival, Daniel -- Krivá, Zuzana
Filtrácia obrazu pomocou orientovaných Gaussiánov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fuzzy implicators related to (quasi-)copulas
Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko
Fuzzy implicators related to (quasi-)copulas. In NOVÁK, V. -- MAŘÍK, V. Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Paris: Atlantis Press, 2019, s. 235--240. ISBN 978-94-6252-770-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generalized deviation functions and construction of aggregation functions
Stupňanová, Andrea -- Smrek, Peter
Generalized deviation functions and construction of aggregation functions. In NOVÁK, V. -- MAŘÍK, V. Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Paris: Atlantis Press, 2019, s. 96--100. ISBN 978-94-6252-770-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generalized phi-transformations and n-uninorms
Jin, LeSheng -- Kalina, Martin -- Mesiar, Radko -- Borkotokey, Surajit -- Špirková, Jana
Generalized phi-transformations and n-uninorms. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 506--511. ISBN 978-1-7281-0521-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generalized phi-transformations of aggregation functions
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Kalina, Martin -- Špirková, Jana -- Borkotokey, Surajit
Generalized phi-transformations of aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems :, s. 124--141.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Geometrical Differences in the Generalizations of Monotonicity Conditions
De Miguel, Laura -- Sesma-Sara, Mikel -- Fernandez, Javier -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Geometrical Differences in the Generalizations of Monotonicity Conditions. In Book of abstracts of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019): Praha, ČR, 9. - 13. 10. 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : University of Ostrava, 2019, s. 47. ISBN 978-80-7599-110-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Geometrická a matematická analýza mapy Bohemiae Rosa, Blaeuových historických máp zo 17. storočia a Augustovo zobrazenie
Vajsáblová, Margita
Geometrická a matematická analýza mapy Bohemiae Rosa, Blaeuových historických máp zo 17. storočia a Augustovo zobrazenie. G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku, 16. s. 19--38.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Geometry and art on the Bohemiae Rosa and on Bleau's historical maps in 17th century
Vajsáblová, Margita
Geometry and art on the Bohemiae Rosa and on Bleau's historical maps in 17th century. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 1251--1264. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Global and local trend analysis and change-point analysis of selected financial and market indices
Ballová, Dominika
Global and local trend analysis and change-point analysis of selected financial and market indices. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 13. s. 56--63.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Graovac-Pisanski index for trees
Knor, Martin
Graovac-Pisanski index for trees. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, s. 15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Graph cutting and its application to biological data
Ždímalová, Mária -- Major, Ján -- Kopáni, Martin
Graph cutting and its application to biological data. Open Physics, 17. s. 468--479.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Graphical probability models and machine learning
Fratrič, Peter -- Bacigál, Tomáš
Graphical probability models and machine learning. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Gravitational Clustering Algorithm Generalization by Using an Aggregation of Masses in Newton Law
Armentia, Javier -- Rodríguez, Iosu -- Fumanal Idocin, J. -- Bustince, Humberto -- Minárová, Mária -- Jurio, Aranzazu
Gravitational Clustering Algorithm Generalization by Using an Aggregation of Masses in Newton Law. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 172--182. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterizations of the possibility-probability transformations and some applications
Jin, LeSheng -- Kalina, Martin -- Mesiar, Radko -- Borkotokey, Surajit
Characterizations of the possibility-probability transformations and some applications. Information Sciences, s. 281--290.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chemical Graphs with the Minimum Value of Wiener Index
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste -- Tepeh, Aleksandra
Chemical Graphs with the Minimum Value of Wiener Index. MATCH, 81. s. 119--132.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade
Macák, Marek -- Bielek, Boris
Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, s. 11--17. ISBN 978-80-905525-6-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interval-valued pre-aggregation functions: a study of directional monotonicity of interval-valued functions
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Interval-valued pre-aggregation functions: a study of directional monotonicity of interval-valued functions. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, ISBN 978-1-5386-1728-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inverting non-invertible weighted trees
Pavlíková, Soňa -- Širáň, Jozef
Inverting non-invertible weighted trees. Australasian journal of combinatorics, 75. s. 246--255.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Iterative inflow-implicit outflow-explicit finite volume scheme for level-set equations on polyhedron meshes
Hahn, Jooyoung -- Mikula, Karol -- Frolkovič, Peter -- Medľa, Matej -- Basara, Branislav
Iterative inflow-implicit outflow-explicit finite volume scheme for level-set equations on polyhedron meshes. Computers and Mathematics with Applications, 77. s. 1639--1654.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Konečno - objemová numerická schéma vývoja kriviek Lagrangeovou metódou a jej porovnanie so schémami založenými na Eulerovskom princípe
Obrtáčová, Tatiana -- Handlovičová, Angela
Konečno - objemová numerická schéma vývoja kriviek Lagrangeovou metódou a jej porovnanie so schémami založenými na Eulerovskom princípe. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kooperatívne hry a ich aplikácie
Goreková, Iveta -- Šipošová, Alexandra
Kooperatívne hry a ich aplikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lifting continuity properties of aggregation functions to their super- and sub-additive transformations
Šeliga, Adam -- Šipošová, Alexandra -- Širáň, Jozef
Lifting continuity properties of aggregation functions to their super- and sub-additive transformations. Journal of Mahani Mathematical Research Center, 8. s. 37--51.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Local Properties of Strengthened Ordered Directional and Other Forms of Monotonicity
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Local Properties of Strengthened Ordered Directional and Other Forms of Monotonicity. In KEARFOTT, R B. Fuzzy Techniques: Theory and Applications. Cham: Springer Nature, 2019, s. 33--43. ISBN 978-3-030-21919-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magic with fractals
Ždímalová, Mária -- Fecková Škrabuľáková, Erika
Magic with fractals. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 1326--1344. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Melting Probability Measure With OWA Operator to Generate Fuzzy Measure: The Crescent Method
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Melting Probability Measure With OWA Operator to Generate Fuzzy Measure: The Crescent Method. IEEE Transactions on fuzzy systems, 27. s. 1309--1316.
články v časopisoch2019Podrobnosti
MKP analýza mostných konštrukcií
Horváthová, Nikoleta -- Macák, Marek
MKP analýza mostných konštrukcií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modeling of Fluid Flow Past Solid Objects via Complex Analysis
Čavarga, Martin -- Širáň, Jozef
Modeling of Fluid Flow Past Solid Objects via Complex Analysis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a analýza platňovej tektoniky
Štefanec, Martin -- Kollár, Michal
Modelovanie a analýza platňovej tektoniky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench
Šípoš, Slavomír -- Tomek, Lukáš
Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačov
Černý, Libor -- Glasa, Ján
Modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modely oligopolov pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.
Kovaľ, Ján -- Šipošová, Alexandra
Modely oligopolov pri rozhodovaní za prítomnosti rizika. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monte Carlo integration for Choquet integral
Agahi, Hamzeh -- Mehri-Dehnavi, Hossein -- Mesiar, Radko
Monte Carlo integration for Choquet integral. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 1348--1358.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
Decký, Marián -- Mesiar, Radko
Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nested formulation paradigms for induced ordered weighted averaging aggregation for decision-making and evaluation
Zhu, Cheng -- Jin, Lesheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Paternain, Daniel -- Bustince, Humberto
Nested formulation paradigms for induced ordered weighted averaging aggregation for decision-making and evaluation. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 3046--3057.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Networks with special properties and their applications
Ždímalová, Mária
Networks with special properties and their applications. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
New Types of Decomposition Integrals and Computational Algorithms
Šeliga, Adam
New Types of Decomposition Integrals and Computational Algorithms. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, s. 361--371. ISBN 978-3-030-18057-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New types of decomposition integrals for real- and interval-valued functions
Šeliga, Adam
New types of decomposition integrals for real- and interval-valued functions. In GRABISCH, M. -- KROUPA, T. -- SAMINGER-PLATZ, S. -- VETTERLEIN, T. Set Functions in Games and Decision: abstracts of the 38th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz, Austria, 5. - 8. 2. 2019. 1. vyd. Austria : Johannes Kepler Universität Linz, 2019, s. 90--92.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Normed Utility Functions: Some Recent Advances
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea -- Yager, Ronald R
Normed Utility Functions: Some Recent Advances. In DOUMPOS, M. -- FIGUEIRA, J R. New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 133--149. ISBN 978-3-030-11481-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Numerical investigation of a fully coupled micro-macro model for mineral dissolution and precipitation
Ray, Nadja -- Oberlander, Jens -- Frolkovič, Peter
Numerical investigation of a fully coupled micro-macro model for mineral dissolution and precipitation. Computational Geosciences, 23. s. 1173--1192.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Numerical methods and their use in acoustical simulations
Riečanová, Izabela -- Handlovičová, Angela
Numerical methods and their use in acoustical simulations. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerical modeling of wildland surface fire propagation by evolving surface curves
Ambroz, Martin -- Balažovjech, Martin -- Medľa, Matej -- Mikula, Karol
Numerical modeling of wildland surface fire propagation by evolving surface curves. Advances in Computational Mathematics, 45. s. 1067--1103.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku
Žáková, Dagmar -- Frolkovič, Peter
Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcie
Gajdošová, Nikola -- Frolkovič, Peter
Numerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu
Lacková, Katarína -- Frolkovič, Peter
Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Okrajové úlohy so šikmou deriváciou
Schwarzová, Paula -- Mikula, Karol
Okrajové úlohy so šikmou deriváciou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
On a construction of fuzzy implication functions
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
On a construction of fuzzy implication functions. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 15--16. ISBN 978-83-7996-680-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On generating sets of the clone of aggregation functions on finite lattices
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef
On generating sets of the clone of aggregation functions on finite lattices. Information Sciences, s. 38--47.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On generation of aggregation functions on infinite lattices
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef
On generation of aggregation functions on infinite lattices. Soft Computing, 23. s. 7279--7286.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On internal and locally internal uninorms on bounded lattices
Cayli, Gül Deniz -- Karacal, Funda -- Mesiar, Radko
On internal and locally internal uninorms on bounded lattices. International Journal of General Systems, 48. s. 235--259.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On Scatters of Probability Distributions and OWA Weights Collections
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
On Scatters of Probability Distributions and OWA Weights Collections. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 27. s. 773--788.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On Some Generalizations of the Choquet Integral
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Horanská, Ľubomíra -- Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
On Some Generalizations of the Choquet Integral. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 151--159. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On the defect of vertex-transitive graphs of given degree and diameter
Exoo, Geoffrey -- Jajcay, Robert -- Mačaj, Martin -- Širáň, Jozef
On the defect of vertex-transitive graphs of given degree and diameter. Journal of Combinatorial Theory. Series B, s. 322--340.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On the generalized k-order additivity for absolutely monotone set functions
Mihailović, Biljana -- Kalina, Martin -- Štrboja, Mirjana
On the generalized k-order additivity for absolutely monotone set functions. Soft Computing :, 23. s. 6043--6050.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On the Graovac-Pisanski index of a graph
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste -- Tepeh, Aleksandra
On the Graovac-Pisanski index of a graph. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 88. s. 867--870.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On the minimum distance in a k-vertex set in a graph
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste
On the minimum distance in a k-vertex set in a graph. Applied Mathematics and Computation, s. 99--104.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimal Design of Building for Urban Wind Energy Utilization
Hubová, Oľga -- Macák, Marek
Optimal Design of Building for Urban Wind Energy Utilization. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimalizácia 2
Knor, Martin -- Tomek, Lukáš
Optimalizácia 2. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4918-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Optimization of air cavity of a double-skin transparent façade for HVAC strategy
Čurpek, Jakub -- Bielek, Boris -- Buday, Peter -- Macák, Marek -- Klem, Josip -- Krajčík, Michal
Optimization of air cavity of a double-skin transparent façade for HVAC strategy. In Advanced Building Skins. Lucerne: Advanced Building Skins, 2019, s. 80--89. ISBN 978-3-9524883-0-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ordered Weighted Averaging Aggregation on Convex Poset
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Ordered Weighted Averaging Aggregation on Convex Poset. IEEE Transactions on fuzzy systems, 27. s. 612--617.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ordered Weighted Sum in infinite sequences environment with applications
Wang, Zhen -- Jin, LeSheng -- Yager, Ronald R -- Mesiar, Radko -- Kalina, Martin -- Špirková, Jana -- Borkotokey, Surajit
Ordered Weighted Sum in infinite sequences environment with applications. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 36. s. 2787--2792.
články v časopisoch2019Podrobnosti
OWA Operators Based on Admissible Permutations
Paternain, Daniel -- Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Vavríková, Lucia -- Bustince, Humberto
OWA Operators Based on Admissible Permutations. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, ISBN 978-1-5386-1728-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Physical Cavity of a double skin facade as a source of pre-heated air in the winter season for the heat recovery unit of a facade
Bielek, Boris -- Klem, Josip -- Macák, Marek
Physical Cavity of a double skin facade as a source of pre-heated air in the winter season for the heat recovery unit of a facade. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. s. 7--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Pointwise directional increasingness and geometric interpretation of directionally monotone functions
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- De Hierro, Antonio Francisco Roldán López -- Lafuente, Julio -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Pointwise directional increasingness and geometric interpretation of directionally monotone functions. Information Sciences, 501. s. 236--247.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Polynomial constructions of fuzzy implication functions: The quadratic case
Kolesárová, Anna -- Massanet, Sebastia -- Mesiar, Radko -- Riera, Juan Vicente -- Torrens, Joan
Polynomial constructions of fuzzy implication functions: The quadratic case. Information Sciences, s. 60--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preface
Halaš, Radomír -- Gagolewski, Marek -- Mesiar, Radko
Preface. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preface - Special section on Information Technology for Systems Research
Kulczycki, Piotr -- Kacprzyk, Janusz -- Kóczy, László T. -- Mesiar, Radko
Preface - Special section on Information Technology for Systems Research. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 29. s. 425--426.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures
Franek, Michal -- Lendelová, Jana -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures. In BALKOVÁ, M. -- SZABÓOVÁ, T. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]. Nitra, Slovakia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 12--16. ISBN 978-80-552-2068-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Probability measures and logical connectives on quantum logics
Nánásiová, Oľga -- Valášková, Ľubica -- Čerňanová, Viera
Probability measures and logical connectives on quantum logics. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 13. s. 64--73.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Probability measures and projections on quantum logics
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, ISBN 978-3-030-18057-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Properties of super- and sub-additive transformations and its modifications
Šeliga, Adam
Properties of super- and sub-additive transformations and its modifications. In Fuzzy and Rough Mathematical Structures. Riga: Latvian Mathematical Society, 2019, s. 28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pseudo-Additions and Shift Invariant Aggregation Functions
Stupňanová, Andrea -- Vivona, Doretta -- Divari, Maria
Pseudo-Additions and Shift Invariant Aggregation Functions. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 75--82. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pseudo-exponential distribution and its statistical applications in econophysics
Mehri-Dehnavi, Hossein -- Agahi, Hamzeh -- Mesiar, Radko
Pseudo-exponential distribution and its statistical applications in econophysics. Soft Computing, 23. s. 357--363.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Quintic polynomials as copulas
Šeliga, Adam
Quintic polynomials as copulas. In CHLEBOUN, J. -- OLIVÍK, S. ISCAMI 2019. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019, s. 62--63.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Random noise and perturbation of copulas
Mesiar, Radko -- Sheikhi, Ayyub -- Komorníková, Magdaléna
Random noise and perturbation of copulas. Kybernetika, 55. s. 422--434.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Regular and orientably-regular maps with quasiprimitive automorphism groups on vertices
Jajcay, Robert -- Li, Cai Heng -- Širáň, Jozef -- Wang, Yan
Regular and orientably-regular maps with quasiprimitive automorphism groups on vertices. Geometriae Dedicata, s. 389--418.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Regular self-dual and self-Petrie-dual maps of arbitrary valency
Fraser, Jay -- Jeans, Olivia -- Širáň, Jozef
Regular self-dual and self-Petrie-dual maps of arbitrary valency. Ars Mathematica Contemporanea, 16. s. 403--410.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement
Halvonik, Jaroslav -- Kalická, Jana -- Majtánová, Lucia -- Minárová, Mária
Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement. Engineering Structures, s. 627--636.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 432--442. ISBN 978-3-030-14814-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Riedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazu
Krasňanský, Juraj -- Šeliga, Adam
Riedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach
Bejdák, Martin -- Mikula, Karol
Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Scientometric Indices Based on Integrals and Their Adaptation in Different Domains
Stupňanová, Andrea
Scientometric Indices Based on Integrals and Their Adaptation in Different Domains. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, s. 3--12. ISBN 978-3-030-14814-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Segmentácia 3D obrazu podporovaná mračnom bodov
Kósa, Balázs -- Mikula, Karol
Segmentácia 3D obrazu podporovaná mračnom bodov. In 51. konferencia slovenských matematikov. Žilina: EDIS, 2019, s. 38. ISBN 978-80-554-1609-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Selected topics in aggregation functions
Šipošová, Alexandra
Selected topics in aggregation functions. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Semi-implicit time discretizations of advection level set equations
Frolkovič, Peter
Semi-implicit time discretizations of advection level set equations. In Efficient high-order time discretization methods for PDEs: abstracts booklet. May 8-10, 2019, Anacapri, Italy. 1. vyd. Neapol : University of Napoli Federico II, 2019, s. 27.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Set-based extended aggregation functions
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Gómez, Daniel -- Montero, Javier
Set-based extended aggregation functions. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 2039--2054.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Set-based extended functions
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Šeliga, Adam -- Montero, Javier -- Gómez, Daniel
Set-based extended functions. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Cham (Switzerland): Springer Nature, 2019, s. 41--51. ISBN 978-3-030-26772-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures
Santos, Helida -- Couso, Ines -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Asiain, Alfredo -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures. International Journal of Intelligent Systems, 34. s. 1281--1302.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Some results on Wiener index of a graph: an overview
Knor, Martin -- Majstorović, Snježana -- Škrekovski, Riste
Some results on Wiener index of a graph: an overview. In DOŠLIĆ, T. -- MARTINJAK, I. Proceedings of the 2nd Croatian Combinatorial Days: Zagreb, September 27 - 28, 2018 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019, s. 49--56. ISBN 978-953-8168-33-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Speckle removing anisotropic diffusion based on PDE models discretized by the finite volume method
Krivá, Zuzana -- Stašová, Oľga
Speckle removing anisotropic diffusion based on PDE models discretized by the finite volume method. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 700--714. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs
Dalfó, Cristina S. -- Fiol, M. A. -- Pavlíková, Soňa -- Širáň, Jozef
Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 88. s. 593--600.
články v časopisoch2019Podrobnosti
State-of-the-art in modeling nonlinear dependence among many random variables with copulas and application to financial indexes
Bacigál, Tomáš -- Komorníková, Magdaléna -- Komorník, Jozef
State-of-the-art in modeling nonlinear dependence among many random variables with copulas and application to financial indexes. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 13. s. 84--91.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Statistical analysis of models for punching resistance ensuring
Kalická, Jana -- Minárová, Mária -- Halvonik, Jaroslav -- Majtánová, Lucia
Statistical analysis of models for punching resistance ensuring. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 13. s. 49--55.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Strengthened ordered direcionally monotone functions. Links between the different notions of monotonicity
Sesma-Sara, Mikel -- Lafuente, Julio -- Roldán, Antonio -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Strengthened ordered direcionally monotone functions. Links between the different notions of monotonicity. Fuzzy Sets and Systems, s. 151--172.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie
Macko, Peter -- Kalická, Jana
Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The detection of changes in mean monthly discharges in Slovakia
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika
The detection of changes in mean monthly discharges in Slovakia. In KALICZ, P. -- HLAVČOVÁ, K. -- KOHNOVÁ, S. -- RATTAYOVÁ, V. -- GRIBOVSZKI, Z. HydroCarpath 2019. Catchment Processes in Regional Hydrology: Coupling Field Experiments and Data Assimilation into Process Understanding and Modeling in Carpathian Basins. Sopron: University of Sopron Press, 2019, s. 23. ISBN 978-963-334-349-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The Effect of Non-Native Black Pine (Pinus nigra J. F. Arnold) Plantations on Environmental Conditions and Undergrowth Diversity
Mikulová, Katarína -- Jarolímek, Ivan -- Bacigál, Tomáš -- Hegedüsová, Katarína -- Májeková, Jana -- Medvecká, Jana -- Slabejová, Denisa -- Šibík, Jozef -- Škodová, Iveta -- Zaliberová, Mária -- Petrášová-Šibíková, Mária
The Effect of Non-Native Black Pine (Pinus nigra J. F. Arnold) Plantations on Environmental Conditions and Undergrowth Diversity. Forests, 10. s. 7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The Relation Between F-partial Order and Distributivity Equation
Asici, Emel -- Mesiar, Radko
The Relation Between F-partial Order and Distributivity Equation. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 106--114. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The use of a plastic mesh fabrics for reduction of the wind loads
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
The use of a plastic mesh fabrics for reduction of the wind loads. In Nové poznatky ve vědě a výzkumu z oblasti pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 32--37. ISBN 978-80-248-4199-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Trees with the maximal value of Graovac-Pisanski index
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste -- Tepeh, Aleksandra
Trees with the maximal value of Graovac-Pisanski index. Applied Mathematics and Computation, s. 287--292.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Two monads on the category of graphs
Jenča, Gejza
Two monads on the category of graphs. Mathematica Slovaca, 69. s. 257--266.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Two-layer preference models with methodologies using induced aggregation in management administration and decision making
Zhu, Cheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Merigo, Jose -- Qin, JinDong -- Feng, Xiangqian -- Jin, Lesheng
Two-layer preference models with methodologies using induced aggregation in management administration and decision making. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 37. s. 1213--1221.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Two-Stage System for Utilization of Renewable Solar Energy in Modern Building Facade Technology
Bielek, Boris -- Krajčík, Michal -- Buday, Peter -- Macák, Marek
Two-Stage System for Utilization of Renewable Solar Energy in Modern Building Facade Technology. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Uninorms and nullnorms and their idempotent versions on bounded posets
Kalina, Martin
Uninorms and nullnorms and their idempotent versions on bounded posets. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Cham (Switzerland): Springer Nature, 2019, s. 126--137. ISBN 978-3-030-26772-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Uninorms on Bounded Lattices with Given Underlying Operations
Bodjanova, Slavka -- Kalina, Martin
Uninorms on Bounded Lattices with Given Underlying Operations. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 183--194. ISBN 978-3-030-19493-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Utility Functions and Constrained Additivity
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Utility Functions and Constrained Additivity. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 274--278. ISBN 978-1-7281-0521-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Viacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovníc
Zajícová, Soňa -- Minárová, Mária
Viacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovníc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciách
Bošanská, Barbora -- Minárová, Mária
Vlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe
Šagát, Marián -- Sarkociová Remešíková, Mariana
Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Macák, Marek
Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics. In New Trends in Dynamics of Structures: conference proceedings. 37th International Conference on Vibroengineering. Bratislava, Slovakia, 25-26th April 2019. 1. vyd. Kaunas : JVE International, 2019, s. 123--127.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zbierka riešených úloh z Matematiky 2 pre odbor GaK
Minarechová, Zuzana -- Macák, Marek
Zbierka riešených úloh z Matematiky 2 pre odbor GaK. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4967-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti