22. 11. 2019  17:37 Cecília
Akademický informačný systém

Katedra fyziky (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Nondestructive Indirect Approach to Long-Term Wood Moisture Monitoring Based on Electrical Methods
Slávik, Richard -- Čekon, Miroslav -- Štefaňák, Jan
A Nondestructive Indirect Approach to Long-Term Wood Moisture Monitoring Based on Electrical Methods. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
A transparent insulation façade enhanced with a selective absorber: A cooling energy load and validated building energy performance prediction model
Čekon, Miroslav -- Čurpek, Jakub
A transparent insulation façade enhanced with a selective absorber: A cooling energy load and validated building energy performance prediction model. Energy and buildings, 183. s. 266--282.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Home Experiments - a Way to Increase the Interest of Young People in Physics, Technology and Natural Sciences
Baník, Ivan -- Pavlendová, Gabriela
Home Experiments - a Way to Increase the Interest of Young People in Physics, Technology and Natural Sciences. In VALOVIČOVÁ, Ľ. -- ONDRUŠKA, J. -- ZELENICKÝ, Ľ. DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. Terchová, Slovakia, 9-12 October 2019. 1. vyd. Melville : AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1897-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
PCM Integrated in BiPV Ventilated Façade Concepts: Experimental Test Cell Platform and Initial Full-Scale Measurements
Čurpek, Jakub -- Čekon, Miroslav -- Hraška, Jozef
PCM Integrated in BiPV Ventilated Façade Concepts: Experimental Test Cell Platform and Initial Full-Scale Measurements. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Practical applications of electroosmotic system using electrodes with conductive plastics and advanced osmotic pulse system
Pavlendová, Gabriela -- Šín, Peter -- Šujanová, Jana
Practical applications of electroosmotic system using electrodes with conductive plastics and advanced osmotic pulse system. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The issue of plastic waste in the environment and its possible uses as a substitute for filler in lightweight concrete
Ledererová, Miriam -- Štefunková, Zuzana -- Gregorová, Valéria -- Urbán, Daniel
The issue of plastic waste in the environment and its possible uses as a substitute for filler in lightweight concrete. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The Speedup of the Calculation of Heat Transfer Parameters in Thermal Insulation Coating Experiments
Kopčok, Michal -- Jurči, Milan -- Pavlendová, Gabriela -- Šín, Peter
The Speedup of the Calculation of Heat Transfer Parameters in Thermal Insulation Coating Experiments. In New Perspectives on Mass and Thermal Transport in Engineering Materials. Zürich: Scientific.Net, 2019, s. 11--17. ISBN 978-3-0357-1562-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov
Bošák, Ondrej -- Šín, Peter -- Kubliha, Marian
Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 195 s. ISBN 978-80-8096-262-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Vapor Diffusion in Wood Frame Wall: Case Study of Vapor Barrier Performance
Slávik, Richard -- Čekon, Miroslav
Vapor Diffusion in Wood Frame Wall: Case Study of Vapor Barrier Performance. In TRNÍK, A. -- MEDVEĎ, I. CEST 2019. Melville, NY: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1876-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Young's Modulus of Prefired Quartz Porcelain in a Temperature Range of 20-1200 °C
Trník, Anton -- Štubňa, Igor -- Ondruška, Ján -- Šín, Peter -- Csáki, Štefan
Young's Modulus of Prefired Quartz Porcelain in a Temperature Range of 20-1200 °C. Materiali in Tehnologije, 53. s. 535--541.
články v časopisoch2019Podrobnosti