28. 1. 2020  10:22 Alfonz
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČEKON, M. -- ČURPEK, J. A transparent insulation façade enhanced with a selective absorber: A cooling energy load and validated building energy performance prediction model. Energy and buildings, 183. s. 266--282.

Originální název: A transparent insulation façade enhanced with a selective absorber: A cooling energy load and validated building energy performance prediction model
Slovenský název:
Autor: Ing. Miroslav Čekon, PhD. (50%)
Ing. Jakub Čurpek, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Energy and buildings
Číslo svazku (ročník): 183
Od strany: 266
Do strany: 282
Počet stran: 17
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: low-emissivity, transparent insulation material, transparent insulation façade, radiant heat exchange, outdoor testing, solar façade, selectivity, building energy simulation, solar wall, solar absorber
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Čekon, PhD.
Poslední změna: 20.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Energy and buildings. 2019.

Originální název: Energy and buildings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 20.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)