22. 2. 2020  9:04 Etela
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVLENDOVÁ, G. -- ŠÍN, P. -- ŠUJANOVÁ, J. Practical applications of electroosmotic system using electrodes with conductive plastics and advanced osmotic pulse system. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.

Originální název: Practical applications of electroosmotic system using electrodes with conductive plastics and advanced osmotic pulse system
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. (34%)
RNDr. Peter Šín, PhD. (33%)
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (33%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Construmat 2019
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: conductive plastics, osmotic pulse system, electroosmotic system
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.

Originální název: Construmat 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: IOP Publishing
Místo vydání: Bristol
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)