22. 1. 2020  12:15 Zora
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TRNÍK, A. -- ŠTUBŇA, I. -- ONDRUŠKA, J. -- ŠÍN, P. -- CSÁKI, Š. Young's Modulus of Prefired Quartz Porcelain in a Temperature Range of 20-1200 °C. Materiali in Tehnologije, 53. s. 535--541.

Originální název: Young's Modulus of Prefired Quartz Porcelain in a Temperature Range of 20-1200 °C
Slovenský název:
Autor: Anton Trník (20%)
Igor Štubňa (20%)
Ing. Ján Ondruška (20%)
RNDr. Peter Šín, PhD. (20%)
Štefan Csáki (20%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Materiali in Tehnologije
Číslo svazku (ročník): 53
Od strany: 535
Do strany: 541
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: non-destructive evaluation, mechanical properties, porcelain, firing, Young´s modulus
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Ondruška
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Materiali in Tehnologije.

Originální název: Materiali in Tehnologije
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)