14. 11. 2019  22:38 Irma
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČURPEK, J. -- ČEKON, M. -- HRAŠKA, J. PCM Integrated in BiPV Ventilated Façade Concepts: Experimental Test Cell Platform and Initial Full-Scale Measurements. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.

Originální název: PCM Integrated in BiPV Ventilated Façade Concepts: Experimental Test Cell Platform and Initial Full-Scale Measurements
Slovenský název:
Autor: Ing. Jakub Čurpek, PhD. (45%)
Ing. Miroslav Čekon, PhD. (45%)
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (10%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19)
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: operating temperature, phase change material, experimental test cell, outdoor measurements, ventilated façade, BiPV
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Čurpek, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.

Originální název: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19)
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: IOP Publishing
Místo vydání: Bristol
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)