16. 11. 2019  22:17 Agnesa
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLÁVIK, R. -- ČEKON, M. -- ŠTEFAŇÁK, J. A Nondestructive Indirect Approach to Long-Term Wood Moisture Monitoring Based on Electrical Methods. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 15.

Originální název: A Nondestructive Indirect Approach to Long-Term Wood Moisture Monitoring Based on Electrical Methods
Slovenský název:
Autor: Richard Slávik (65%)
Ing. Miroslav Čekon, PhD. (20%)
Jan Štefaňák (15%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Materials [elektronický zdroj]
Číslo svazku (ročník): 12
Od strany: 15
Do strany: 15
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: wood moisture sensing, non-destructive testing, moisture safety, resistance measurement
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Čekon, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Materials [elektronický zdroj]. 2019.

Originální název: Materials [elektronický zdroj]
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)