12. 11. 2019  22:32 Svätopluk
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BANÍK, I. -- PAVLENDOVÁ, G. Home Experiments - a Way to Increase the Interest of Young People in Physics, Technology and Natural Sciences. In VALOVIČOVÁ, Ľ. -- ONDRUŠKA, J. -- ZELENICKÝ, Ľ. DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. Terchová, Slovakia, 9-12 October 2019. 1. vyd. Melville : AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1897-4.

Originální název: Home Experiments - a Way to Increase the Interest of Young People in Physics, Technology and Natural Sciences
Slovenský název:
Autor: prof. RNDr. Ivan Baník, PhD. (50%)
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. Terchová, Slovakia, 9-12 October 2019
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: home experiments, simple experiments in optics, interest in physics
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

VALOVIČOVÁ, Ľ. -- ONDRUŠKA, J. -- ZELENICKÝ, Ľ. DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. Terchová, Slovakia, 9-12 October 2019. 1.. vyd. Melville : AIP Publishing, 2019. 332 strany. AIP Conference Proceedings, volume 2152. ISBN 978-0-7354-1897-4.

Originální název: DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. Terchová, Slovakia, 9-12 October 2019
Český název:
Editor: Ľubomíra Valovičová
Ing. Ján Ondruška
Ľubomír Zelenický
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-0-7354-1897-4
Nakladatel: AIP Publishing
Místo vydání: Melville
Edice a číslo svazku: AIP Conference Proceedings, volume 2152
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 332
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Ondruška
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)