9. 12. 2019  9:55 Izabela
Akademický informačný systém

Oddelenie odborných činností (Dek FIIT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Prierez významných výročí v poznaní elektromagnetických javov
Marušincová, Zuzana -- Sláma, Jozef
Prierez významných výročí v poznaní elektromagnetických javov. In K dejinám elektrotechniky na Slovensku: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, 28.-29.6.2007. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007, s. 195--199. ISBN 978-80-228-1762-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007Podrobnosti