20. 9. 2019  7:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Katedra materiálového inžinierstva (SvF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 23

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
An experimental preparation of fibre concrete to software's detection of fibres
Gregorová, Valéria -- Ďubek, Marek -- Ďubek, Silvia -- Štefunková, Zuzana
An experimental preparation of fibre concrete to software's detection of fibres. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza technológie 3D tlače domov a konštrukcií
Uhlík, Adam -- Unčík, Stanislav
Analýza technológie 3D tlače domov a konštrukcií. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Experimental investigation of the influence of the plasticizing agent on the properties of cement mortars
Gregorová, Valéria -- Štefunková, Zuzana -- Ledererová, Miriam
Experimental investigation of the influence of the plasticizing agent on the properties of cement mortars. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of glass and polymer fibres on physical and mechanical properties of cement composites
Štefunková, Zuzana -- Ledererová, Miriam -- Cápayová, Silvia -- Gregorová, Valéria
Influence of glass and polymer fibres on physical and mechanical properties of cement composites. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Kompozity s nízkou objemovou hmotnosťou s ternárnym spojivom na báze vápna, metakaolínu a síranu vápenatého
Hráček, Matej -- Pavlík, Vladimír
Kompozity s nízkou objemovou hmotnosťou s ternárnym spojivom na báze vápna, metakaolínu a síranu vápenatého. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kondenzácia vlhkosti v rôznych obvodových konštrukciách drevostavby
Bladová, Diana -- Struhárová, Alena
Kondenzácia vlhkosti v rôznych obvodových konštrukciách drevostavby. Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 16--21.
články v časopisech2019Podrobnosti
Materiály pre 3D tlač domov
Buch, Mário -- Unčík, Stanislav
Materiály pre 3D tlač domov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Modifikácia plniva štiepko-cementových kompozitov materiálmi na báze recyklovaných plastov
Cabanová, Terézia -- Gregorová, Valéria
Modifikácia plniva štiepko-cementových kompozitov materiálmi na báze recyklovaných plastov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Moisture and its condensation in external construction of wooden house
Bladová, Diana -- Struhárová, Alena -- Kostelecká, Michaela
Moisture and its condensation in external construction of wooden house. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Porovnanie vplyvu dĺžky polymérneho vlákna na vlastnosti cementových mált
Glejtek, Tomáš -- Štefunková, Zuzana
Porovnanie vplyvu dĺžky polymérneho vlákna na vlastnosti cementových mált. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Prehľad a porovnanie rôznych skladieb murovaných obvodových konštrukcií
Hellová, Katarína Eva -- Struhárová, Alena -- Lajošová, Tatiana
Prehľad a porovnanie rôznych skladieb murovaných obvodových konštrukcií. Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 68--74.
články v časopisech2019Podrobnosti
Sledovanie vybraných fyzikálnych vlastností ľahkých betónov na báze recyklovaných plastových materiálov.
Rafajdus, Patrik -- Ledererová, Miriam
Sledovanie vybraných fyzikálnych vlastností ľahkých betónov na báze recyklovaných plastových materiálov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sledovanie hydratačných procesov omietkových spojív
Wolf, Adrien Brian -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie hydratačných procesov omietkových spojív. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sledovanie vplyvu druhu vlákien na vlastnosti cementových mált
Gelinger, Lukáš -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie vplyvu druhu vlákien na vlastnosti cementových mált. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu
Kolník, Martin -- Struhárová, Alena
Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov
Haberová, Paulína -- Struhárová, Alena
Sorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
The Influence of Shrinkage Reducing Agents (SRA) on the Volume Changes of Cement Pastes
Štefunková, Zuzana -- Gregorová, Valéria
The Influence of Shrinkage Reducing Agents (SRA) on the Volume Changes of Cement Pastes. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 611--616. ISBN 978-0-367-07509-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
The issue of plastic waste in the environment and its possible uses as a substitute for filler in lightweight concrete
Ledererová, Miriam -- Štefunková, Zuzana -- Gregorová, Valéria -- Urbán, Daniel
The issue of plastic waste in the environment and its possible uses as a substitute for filler in lightweight concrete. In Construmat 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv organických a anorganických prímesí na vlastnosti tehál z nepálenej hliny
Strmeň, Michal -- Pavlík, Vladimír
Vplyv organických a anorganických prímesí na vlastnosti tehál z nepálenej hliny. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vplyv prímesi sadry na vlastnosti vápenno-metakaolínových mált
Somorovský, Filip -- Pavlík, Vladimír
Vplyv prímesi sadry na vlastnosti vápenno-metakaolínových mált. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vplyv uloženia cementových kompozitov na hydratáciu cementu s rôznou modifikáciou spojiva
Čepček, Patrik -- Štefunková, Zuzana
Vplyv uloženia cementových kompozitov na hydratáciu cementu s rôznou modifikáciou spojiva. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vplyv vodného súčiniteľa na vybrané vlastnosti štiepko-cementových kompozitov
Ciran, Matej -- Gregorová, Valéria
Vplyv vodného súčiniteľa na vybrané vlastnosti štiepko-cementových kompozitov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
3D tlač domov - materiály a technológie
Tajták, Aleš -- Unčík, Stanislav
3D tlač domov - materiály a technológie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti