Oct 24, 2020   2:45 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 721

Publications
Type of result
Year
Details
A Chatbot for Education Support
Jarošík, Matúš -- Novák, Vladislav
Chatbot v pedagogickom procese. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
A review of encryption schemes used in modern ransomware
Švec, Peter -- Ploszek, Roderik
A review of encryption schemes used in modern ransomware. In CECC 2020. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 50--51.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
A short introduction to C++language
Drozda, Martin
Krátky úvod do jazyka C++. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020. 99 p. ISBN 978-80-227-4994-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms
Štofka, Marián
A simple circuit that generates two non-overlapping pulse waveforms. Electronics World, 126. p. 46--48.
articles in magazines
2020
Details
A systematic study of MOCVD reactor conditions and Ga memory effect on properties of thick InAl(Ga)N layers: a complete depth-resolved investigation
Chauhan, Prerna -- Hasenöhrl, Stanislav -- Vančo, Ľubomír -- Šiffalovič, Peter -- Dobročka, Edmund -- Machajdík, Daniel -- Rosová, Alica -- Gucmann, Filip -- Kováč, Jaroslav -- Matko, Igor -- Kuball, Martin -- Kuzmík, Ján
A systematic study of MOCVD reactor conditions and Ga memory effect on properties of thick InAl(Ga)N layers: a complete depth-resolved investigation. CrystEngComm, 22. p. 130--141.
articles in magazines
2020
Details
AC methods in modern communication networks
Chrienová, Michaela -- Baroňák, Ivan
AC metódy v moderných komunikačných sieťach. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020Details
Accelerating weight spectrum calculation of linear block codes defined over GF(q) using GPU
Páleník, Tomáš -- Farkaš, Peter -- Schindler, Frank
Accelerating weight spectrum calculation of linear block codes defined over GF(q) using GPU. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, p. 140--145. ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Acquisition, store, processing and providing data from sensor net
Macko, Andrej -- Marček, Stanislav
Spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej siete. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Activities of the Slovak commitee of the world energy council in 2019
Janíček, František -- Kubica, Juraj -- Szabová, Miriam -- Perný, Milan
Aktivity Slovenského výboru svetovej energetickej rady v roku 2019. ATP Journal, 27. p. 52--53.
articles in magazines
2020
Details
Adaptation of Multimedia Content Delivery in 5G Networks
Polakovič, Adam -- Rozinaj, Gregor
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu v prostredí 5G sietí: dát. obhajoby 20.8.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 109 p.
final thesis
2020
Details
Adapter implementation into Mozilla webthings IoT platform using JavaScript
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Kozáková, Alena
Adapter implementation into Mozilla webthings IoT platform using JavaScript. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Adaptive deep space communication system
Fecurka, Michal -- Farkaš, Peter
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre. Diploma thesis. 2020. 55 p.
final thesis2020Details
Advanced methods of RF signals generation and processing with high stability of frequency
Bagala, Tomáš -- Štofanik, Vladimír
Progresívne metódy generovania a spracovania RF signálov s vysokou stabilitou frekvencie: dátum obhajoby 2.10.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 106 p.
final thesis
2020
Details
AlGaN/GaN HEMT channel temperature determination utilizing external heater
Florovič, Martin -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Kováč, Jaroslav -- Chvála, Aleš -- Jacquet, Jean-Claude -- Delage, Sylvain Laurent
AlGaN/GaN HEMT channel temperature determination utilizing external heater. Semiconductor Science and Technology, 35. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Algebraic methods for hash-cash
Kabashi, Fikrim -- Zajac, Pavol
Algebraické metódy pre hash-cash. Diploma thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Algebraic-differential cryptanalysis
Bednáriková, Alena -- Zajac, Pavol
Algebraicko-diferenciálna kryptoanalýza. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 75 p.
final thesis
2020
Details
Algorithmic music composition
Hrebeňák, Martin -- Rábek, Matej
Generovanie hudby pomocou umelej inteligencie. Bachelor thesis. 2020. 55 p.
final thesis2020
Details
Algorithms for decoding random linear codes
Kiska, Peter -- Fabšič, Tomáš
Algoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kódu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 59 p.
final thesis2020
Details
Algorithms for short-term prediction of glycemia
Pavlič, Dávid -- Tárník, Marián
Algoritmy pre krátkodobú predikciu glykémie. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Almighty artificial intelligence
Duchoň, František
Všemocná umelá inteligencia. ATP Journal, 27. p. 13.
articles in magazines2020Details
An industrial communication platform for industry 4.0 - case study
Pribiš, Rudolf -- Beňo, Lukáš -- Drahoš, Peter
An industrial communication platform for industry 4.0 - case study. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
An innovative form of mobile app for educational purposes using augmented reality
Belák, Miroslav -- Haffner, Oto
Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality. Bachelor thesis. 2020. 61 p.
final thesis2020Details
Analysing of laser-MIG hybrid welding processes
Nemčík, Viktor -- Bruncko, Jaroslav
Analýza procesov hybridného zvárania "laser-MIG". Bachelor thesis. 2020. 30 p.
final thesis
2020
Details
Analysis for the Utilization of the HPON simulator in the Optical Access Network
Halásová, Lucia -- Róka, Rastislav
Analýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sieti. Diploma thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020Details
Analysis of calculation of purchase prices of electricity generated using renewable resources and congeneration
Janíček, František -- Holjenčík, Jozef -- Kostelník, Radovan
Analýza kalkulácie výkupných cien elektriny vyrobenej na obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny pri výrobe tepla. Energetika, 70. p. 236--241.
articles in magazines2020
Details
Analysis of Consumption and Power Quality in Distribution of Administrative Building
Murín, Miroslav -- Cintula, Boris
Analýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektu. Bachelor thesis. 2020. 68 p.
final thesis
2020
Details
Analysis of defects in InAlGaN/GaN HEMT structures by deep level spectroscopy
Kraus, Juraj -- Stuchlíková, Ľubica
Analýza porúch v InAlGaN/GaN HEMT štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín. Diploma thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Analysis of front wing characteristics
Kysela, Enriko -- Gálik, Gabriel
Analýza charakteristiky predného prítlačného krídla. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 69 p.
final thesis
2020Details
Analysis of ion-beam properties in a rotating gantry with active pencil-beam scanning system
Jancík, Viliam -- Pavlovič, Márius
Analýza vlastností iónového zväzku v rotujúcej gantry so systémom aktívneho rastrovania zväzku. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020Details
Analysis of material structure using micro-Raman microscope
Vincze, Tomáš -- Kováč, Jaroslav
Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovho mikroskopu. Diploma thesis. 2020. 55 p.
final thesis2020
Details
Analysis of methods for describing scenes in natural language
Šoltýs, Ondrej -- Oravec, Miloš
Analýza metód na popis scén prirodzeným jazykom. Diploma thesis. 2020. 46 p.
final thesis
2020Details
Analysis of near surface damage of radiation exposed ferritic/martensitic steels
Korpáš, Erik -- Degmová, Jarmila
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí. Diploma thesis. 2020. 76 p.
final thesis
2020
Details
Analysis of processing stability of biopolymers
Andicsová, Vanesa -- Sopiak, Dominik
Analýza spracovateľskej stability biopolymérov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 57 p.
final thesis2020
Details
Analysis of road trafic from video records with use of artificial intellingence
Tomaškovič, Martin -- Bisták, Pavol
Analýza cestnej premávky z video záznamu s využitím umelej inteligencie. Diploma thesis. 2020. 65 p.
final thesis
2020
Details
Analysis of the impact of aerodynamic elements on vehicle air flow profiles
Szekereš, Róbert -- Gálik, Gabriel
Analýza vplyvu vybratých aerodynamických prvkov na profil prúdenia vzduchu v okolí vozidla. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
Analysys of temperature distribution of power devices dies using thermal camera
Vančo, Marek -- Kováč, Jaroslav
Analýza teplotného profilu čipov výkonových prvkov pomocou termokamery. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Analýza a simulovanie poškodení archívnych digitalizovaných obrazov pre problematiku rozpoznávania tvárí
Pribula, Erik -- Oravec, Miloš
Analýza a simulovanie poškodení archívnych digitalizovaných obrazov pre problematiku rozpoznávania tvárí. Diploma thesis. 2020. 74 p.
final thesis2020Details
Analyzing power consumption in cellular IoT systems
Macejko, Peter
Analyzing power consumption in cellular IoT systems. Smart2Zero, p. 2020.
articles in magazines
2020Details
Android app to support medical treatment
Števo, Martin -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia pre podporu liečby. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Android application focused on communication among users
Lachkovič, Oliver -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmi. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Android application focused on creating, managing and communicating of a group of users
Vons, Martin -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na vytváranie, riadenie a komunikáciu skupín používateľov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Android application for academic information system
Lehocký, Kristián -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia pre akademický informačný systém. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Android application for music festival
Trčálek, Ľuboš -- Ťapák, Peter
Android aplikácia pre hudobný festival. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis
2020
Details
Android application for navigation in a cemetery
Knoško, Martin -- Zajac, Pavol
Android aplikácia pre orientáciu na cintoríne. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis
2020
Details
Android application for smart aquarium
Zbín, Peter -- Behúl, Miroslav
Android aplikácia pre inteligentné akvárium. Bachelor thesis. 2020. 76 p.
final thesis
2020
Details
Android application for visualization of parking occupancy
Hrčka, Marián -- Behúl, Miroslav
Android aplikácia pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích zón. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Android game on improvement the reaction skills
Zachar, Tomáš -- Marček, Stanislav
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Anti slip electric car regulation
Haluška, Michal -- Ťapák, Peter
Protipreklzový systém elektromobilu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 49 p.
final thesis2020
Details
Anti-Spoofing Mechanisms in Face Recognition
Centárová, Lucia -- Sopiak, Dominik
Mechanizmy na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 82 p.
final thesis
2020
Details
Aplikácia moderných multi-senzorových holterov v diagnostike a liečbe
Vavrinský, Erik -- Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Wagner, Alexandra -- Závodník, Tomáš -- Svobodová, Helena
Application of modern multi-sensor holter in diagnosis and treatment. Sensors, 20. p. 9.
articles in magazines2020
Details
Application design for remote management of IoT devices' firmware
Macák, Nicolas -- Ťapák, Peter
Návrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadení. Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Application for friends in the sport
Pastorek, František -- Marček, Stanislav
Aplikácia pre priateľov v športe. Bachelor thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020Details
Application for management of wireless sensor network for livestock monitoring
Pavlík, Milan -- Gallo, Ondrej
Aplikácia na manažment bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvierat. Bachelor thesis. 2020. 57 p.
final thesis2020
Details
Application for parking management
Filusová, Bibiana -- Matišák, Jakub
Aplikácia pre správu parkovania. Bachelor thesis. 2020. 55 p.
final thesis2020
Details
Application logic design for web organizer
Szöllösi, Peter -- Gallo, Ondrej
Návrh aplikačnej logiky pre webový organizér. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Application of MBN on FM steels
Kotvas, Michal -- Degmová, Jarmila
Využitie metódy magnetického Barkhausenovho šumu na sledovanie mikroštrukturálnych zmien v materiáloch určených pre jadrové aplikácie. Diploma thesis. 2020. 80 p.
final thesis2020Details
Application of radioisotope positron sources based on Ti-44 isotope in nuclear material research
Wagner, Samuel -- Kršjak, Vladimír
Možnosti využitia pozitrónových zdrojov na báze izotopu Ti-44 pre materiálový výskum v jadrovej energetike. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Applications of bioninformatics methods for trajectory comparison
Zošš, Patrik -- Čavojský, Maroš
Aplikácie metód z bioinformatiky na porovnávanie trajektórií. Diploma thesis. 2020. 71 p.
final thesis
2020
Details
Approximation of roots of complex polynomials
Benkóová, Friderika -- Kečkemétyová, Mária
Aproximácia komplexných koreňov polynómov s komplexnými koeficientami. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020Details
ARM architecture based control system
Dodek, Martin -- Miklovičová, Eva
Riadiaci systém na báze procesora ARM. Diploma thesis. 2020. 237 p.
final thesis
2020
Details
Artificial intelligence in financial sector
Kiss, Mátyás -- Švec, Peter
Umelá inteligencia vo finančnom sektore. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Artificial intelligence methods and its usage in chess game
Rajčok, Jakub -- Marák, Pavol
Využitie metód umelej inteligencie v šachu. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
ASIC architecture and implementation of RED scheduler for mixed-criticality real-time systems
Kohútka, Lukáš -- Stopjaková, Viera
ASIC architecture and implementation of RED scheduler for mixed-criticality real-time systems. In MIXDES 2020. Lodž: University of Technology, 2020, p. 83--88. ISBN 978-83-63578-17-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
ASIC architecture and implementation of RED scheduler for mixed-criticality real-time systems
Kohútka, Lukáš -- Stopjaková, Viera
ASIC architecture and implementation of RED scheduler for mixed-criticality real-time systems. In MIXDES 2020. Lodž: University of Technology, 2020, p. 37.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Assessment of the impact of selected changes in the deep geological repository model on its long-term safety
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Assessment of the impact of selected changes in the deep geological repository model on its long-term safety. In LYOUSSI, A. -- GIOT, M. ANIMMA 2019. Les Ulis: EDP Sciences, 2020, ISBN 978-2-7598-9093-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Asymmetric White-Box Cryptography
Machovec, Jakub -- Zajac, Pavol
Asymetrická White-box kryptografia. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 62 p.
final thesis2020Details
Attenuation of tower crane payload vibrations: A case study
Čápková, Romana -- Kozáková, Alena -- Minár, Martin
Attenuation of tower crane payload vibrations: A case study. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Audit System Support for Medusa Security Module
Ňaňko, Peter -- Ploszek, Roderik
Podpora audit systému pre bezpečnostný modul Medusa. Bachelor thesis. 2020. 40 p.
final thesis2020Details
Authentication server
Vavro, Matej -- Novák, Vladislav
Autentifikačný server. Bachelor thesis. 2020. 74 p.
final thesis
2020
Details
Authorship detection based on text
Ohradzanský, Matej -- Kačur, Juraj
Detekcia autorov na základe textu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
Automated battery change system for drones
Cvik, Anton -- Rodina, Jozef
Automatizovaný systém výmeny batérie pre drony. Diploma thesis. 2020. 85 p.
final thesis
2020Details
Automated development environment with security feature integration
Kadlčík, Patrik -- Balogh, Štefan
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 97 p.
final thesis
2020
Details
Automated docking station for drones - information system
Kasperkevič, Adrián -- Rodina, Jozef
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - informačný systémy. Diploma thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Automated docking station for drones - localization system
Pacalaj, Marek -- Rodina, Jozef
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - lokalizačný systém. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Automated measuring system for data acquisition and processing
Kubík, Miroslav -- Ušák, Elemír
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Automated Recognition of ID Cards
Ivanič, René -- Pavlovičová, Jarmila
Automatizované rozpoznávanie osobných identifikačných dokladov. Bachelor thesis. 2020. 32 p.
final thesis2020Details
Automated software testing for evaluation of implementation exercises
Olejník, Matúš -- Kossaczký, Igor
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní z oblasti ORM. Bachelor thesis. 2020. 38 p.
final thesis
2020
Details
Automated system for measuring the quality of water resources
Macák, Jaroslav -- Vojs, Marian
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov. Diploma thesis. 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
Automatic avalanche hazard prediction
Dekanová, Martina -- Duchoň, František
Automatizovaná predikcia lavínového nebezpečenstva: dát. obhajoby 23.1.2020, č. ved. odboru 9-2-7. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automatic decision making system using ontology
Galko, Tibor -- Balogh, Štefan
Automatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológie. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 96 p.
final thesis
2020
Details
Automatic processing and evalutation of car braking measurement
Cicanič, Jakub -- Ťapák, Peter
Automatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného účinku. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Automatizácia a orchestrácia sprevádzkovania sieťových zariadení
Kajan, Martin -- Róka, Rastislav
Network device provisioning automation and orchestration. Diploma thesis. 2020. 135 p.
final thesis
2020
Details
Automobilový cloud computing a analýza komunikácie V2X
Trusina, Juraj -- Kotuliaková, Kvetoslava
Vehicular Cloud Computing and V2X communication analyses. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020Details
Autonomous on-chip digital calibration for analog ICs in nanotechnologies
Šovčík, Michal -- Stopjaková, Viera -- Arbet, Daniel -- Potočný, Miroslav
Autonomous on-chip digital calibration for analog ICs in nanotechnologies. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 172--176. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Autonomous vehicle communication solution with control unit
Valocký, Frederik -- Orgoň, Miloš
Riešenie komunikácie autonómneho vozidla s jednotkou riadenia. Elektrorevue [elektronický zdroj], 21. p. 166--170.
articles in magazines2020Details
Autonomous weighing platform with remote communication
Bašista, Peter -- Kubinec, Peter
Autonómna vážiaca plošina s diaľkovou komunikáciou. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Autonomus platform for robotic vacuum cleaner
Gula, Dominik -- Slačka, Juraj
Autonómny podvozok robotického vysávača. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020Details
Bait boat
Kútik, Tomáš -- Slačka, Juraj
Zavážacia lodička. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis2020
Details
Basic parameters of coiled fishing line actuator
Minár, Martin -- Goga, Vladimír -- Čápková, Romana -- Ondrejička, Kristián -- Murín, Justín
Basic parameters of coiled fishing line actuator. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Battery management system functionality optimization
Sedláček, Martin -- Baťa, Martin
Optimalizácia funkcionality systému manažmentu akumulátorov. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 95 p.
final thesis
2020
Details
Beam dynamics using a generalized beam theory based on the solution of a reference beam problem
Kugler, Stephan -- Fotiu, Peter A. -- Murín, Justín
Beam dynamics using a generalized beam theory based on the solution of a reference beam problem. In ALTENBACH, H. -- CHINCHALADZE, N. -- KIENZLER, R. -- MÜLLER, W. Analysis of Shells, Plates, and Beams. Cham: Springer, 2020, p. 185--214. ISBN 978-3-030-47490-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Bilancia linky pre satelitné aplikácie
Vertaľová, Viktória -- Farkaš, Peter
Link budget for space applications. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 53 p.
final thesis2020Details
Blockchain Crowdfunding portal
Šušoliak, Samuel -- Kocúr, Michal
Crowdfundingový portál s využitím technológie Blockchain. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020Details
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater
Mackuľak, Tomáš -- Medvecká, Erika -- Vojs Staňová, Andrea -- Brandeburová, Paula -- Grabic, Roman -- Golovko, Oksana -- Marton, Marián -- Bodík, Igor -- Medveďová, Alžbeta -- Gál, Miroslav -- Planý, Matej -- Kromka, Alexander -- Špalková, Viera -- Škulcová, Andrea -- Horáková, Ivana -- Vojs, Marian
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater. Vacuum, 171. p. 1--6.
articles in magazines
2020
Details
Breaking an old Russian cipher
Slavejko, Slavomír -- Grošek, Otokar
Lúštenie starej ruskej šifry. Bachelor thesis. 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
Building management using online application
Halupkova, Petra -- Matišák, Jakub
Správa budovy prostredníctvom online aplikácie. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Calculation of ex-core detector spatial weighting functions for VVER-440
Kaprinayová, Katarína -- Hausner, Peter -- Farkas, Gabriel
Calculation of ex-core detector spatial weighting functions for VVER-440. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Carbon-based composites for electromagnetic shielding purposes
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Carbon-based composites for electromagnetic shielding purposes. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 137--140. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Case study of complex process oriented system with multiple instances
Sestrienka, Libor -- Juhás, Gabriel
Prípadová štúdia komplexného procesne orientovaného systému s viacerými inštanciami. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020
Details
Centralized management of information communication networks and services
Hrivíková, Kristína -- Medvecký, Martin
Centralizovaný manažment informačno-komunikačných sietí a služieb. Diploma thesis. 2020. 77 p.
final thesis
2020
Details
Cipher type detection
Mózer, Matej -- Antal, Eugen
Detekcia spôsobu šifrovania. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Client-server fingerprint authentication system
Vaverčák, Patrik -- Marák, Pavol
Klient-server systém na daktyloskopickú autentifikáciu. Bachelor thesis. 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Client-server implementation of Petri net instances
Kovář, Jakub -- Juhás, Gabriel
Klient-server implementácia inštancií Petriho sietí. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Cloud Computing
Závody, Lukáš -- Baroňák, Ivan
Cloud Computing. Diploma thesis. 2020. 71 p.
final thesis
2020
Details
Cloud Computing Solutions for Telecommunications Service Providers
Jakab, Jakub -- Kočkovič, Ladislav
Využitie cloudových riešení pre poskytovateľov telekomunikačných služieb. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 40 p.
final thesis2020Details
Collaborative Mobile Robot
Iglarčík, Filip -- Chovanec, Ľuboš
Kolaboratívny mobilný robot. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020Details
Collection and store of data from an envirosensors on the Raspberry platform
Trstenský, Jakub -- Marček, Stanislav
Zber a ukladanie údajov z envirosenzorov do databázy. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis2020
Details
Collection and store of data from an envirosensors on the Raspberry platform
Kočalka, Peter -- Marček, Stanislav
Zber a ukladanie enviromentálnych dát zo senzorov na platforme RaspberryPi. Bachelor thesis. 2020. 36 p.
final thesis
2020Details
Communication platform based on OPC UA aggregating server
Pribiš, Rudolf -- Beňo, Lukáš
Communication platform based on OPC UA aggregating server. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Communications systems for space and IoT applications
Rutšek, Ervín -- Farkaš, Peter
Komunikačné systémy pre vesmírne a IoT aplikácie. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 47 p.
final thesis2020
Details
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition
Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Zsíros, Ondrej
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Comparison of gRPC and REST for integration of systems
Komorný, Martin -- Vojvoda, Milan
Porovnanie gRPC a REST pri integrácii systémov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
Comparison of various deterministic codes with MCNP in the field of optimization of radiation protection during decommissioning of nuclear installations
Bednár, Dávid -- Nečas, Vladimír -- Lištjak, Martin
Comparison of various deterministic codes with MCNP in the field of optimization of radiation protection during decommissioning of nuclear installations. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Complex analysis of emission properties of LEDs with 1D and 2D PhC patterned by EBL
Šušlik, Ľuboš -- Škriniarová, Jaroslava -- Kováč, Jaroslav -- Pudiš, Dušan -- Kuzma, Anton -- Kováč, Jaroslav
Complex analysis of emission properties of LEDs with 1D and 2D PhC patterned by EBL. Coatings, 10. p. 8.
articles in magazines
2020
Details
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Vojenčiak, Michal -- Búran, Marek -- Mošať, Marek -- Húlan, Tomáš -- Skarba, Michal -- Cuninková, Eva -- Gömöry, Fedor
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications. Materials [elektronický zdroj], 13. p. 1--16.
articles in magazines
2020
Details
Configuration of IPv6 and simulations of computer networks
Dermek, Dominik -- Páleník, Tomáš
Konfigurácia IPv6 a simulácie činnosti počítačových sietí. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 63 p.
final thesis
2020
Details
Control and monitoring of devices connected to IoT network using augmented / Mixed reality developed by unity
Bucsai, Szabina -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Drahoš, Peter
Control and monitoring of devices connected to IoT network using augmented / Mixed reality developed by unity. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Control and monitoring of IoT devices using computer-generated reality
Zaujec, Peter -- Kučera, Erik
Ovládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím počítačom generovanej reality. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 67 p.
final thesis2020Details
Control and monitoring of IoT devices using mixed reality developed by unity engine
Bucsai, Szabina -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Drahoš, Peter
Control and monitoring of IoT devices using mixed reality developed by unity engine. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Control Design for Model of Chemical Reactor
Iľová, Nikola -- Paulusová, Jana
Riadenie modelu chemického reaktora. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Control design of a DC motor
Tamás, Szilárd -- Hypiusová, Mária
Návrh riadenia jednosmerného motora. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 71 p.
final thesis
2020
Details
Control methods comparison for the real quadrotor on an innovative test stand
Chovancová, Anežka -- Fico, Tomáš -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Chovanec, Ľuboš -- Dekanová, Martina
Control methods comparison for the real quadrotor on an innovative test stand. Applied Sciences, 10. p. 6.
articles in magazines
2020
Details
Control of an Audio Entertainment System by Voice Service
Antala, Filip -- Novák, Vladislav
Ovládanie domáceho audio systému pomocou hlasového asistenta. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Control of CE152 magnetic levitation: Linearly changing control signal
Chamraz, Štefan -- Žáková, Katarína
Control of CE152 magnetic levitation: Linearly changing control signal. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Control of high bay warehous with human machine interface using PLC
Kubala, Matej -- Cigánek, Ján
Riadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLC. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 58 p.
final thesis
2020Details
Control of load mechanism using PLC system
Kudri, Martin -- Goga, Vladimír
Riadenie zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systému. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Control of SCARA type robot
Maczkó, Marek -- Duchoň, František
Riadenie robota typu SCARA. Bachelor thesis. 2020. 46 p.
final thesis2020Details
Control system for low-frequency interference immunity tests
Novotný, Lukáš -- Hallon, Jozef
Riadiaci systém pre testy odolnosti voči nízkofrekvenčnému rušeniu. Bachelor thesis. 2020. 66 p.
final thesis
2020
Details
Control system for robots in agriculture
Čobrda, Daniel -- Kľúčik, Marian
Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Co-working application for team projects
Krist, Karol -- Haffner, Oto
Co-working aplikácia pre teamové projekty. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 80 p.
final thesis
2020
Details
Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics
Kružic, Stanko -- Musič, Josip -- Bonkovič, Mirjana -- Duchoň, František
Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics. Turkish Journal Of Electrical Engineering and Computer Sciences, 28. p. 1107--1120.
articles in magazines
2020
Details
Creating PaaS platform based on Openstack using the orchestration Heat
Suchán, Filip -- Baroňák, Ivan
Vytvorenie virtualizačnej PaaS platformy na báze OpenStack s použitím orchestrácie Heat. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 42 p.
final thesis2020Details
Creation of a web application to demonstrate the cryptanalysis of classical ciphers
Franko, František -- Antal, Eugen
Vytvorenie online aplikácie na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifier. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 74 p.
final thesis
2020
Details
Cross-platform application for analysis and data visualization of multi-sensor device
Fečová, Kristína -- Chovanec, Ľuboš
Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia. Bachelor thesis. 2020. 66 p.
final thesis2020
Details
Cruise control for electric vehicle: modeling and control
Beňušková, Michaela -- Rosinová, Danica
Tempomat pre elektrické vozidlo: modelovanie a riadenie. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition
Zajac, Pavol -- Jókay, Matúš
Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition. Cryptography and Communications, 12. p. 947--963.
articles in magazines
2020
Details
Data acquisition and its consecutive publication
Hajduk, Peter -- Švec, Peter
Zber dát a ich následná publikácia. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis2020Details
Data anonymization in relational databases of integrated test environment
Bagar, Patrik -- Fabšič, Tomáš
Anonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostredia. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 46 p.
final thesis
2020
Details
Data processing for monitoring energy metabolism
Smetanka, Jakub -- Hambalík, Alexander
Spracovanie dát pre potreby sledovania energetického metabolizmu. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020
Details
Data transmission in a high-speed PLC network
Ďuriga, Roman -- Orgoň, Miloš
Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC. Diploma thesis. 2020. 66 p.
final thesis
2020
Details
Data transmission in a high-speed PLC network with WiFi output
Volf, Jerguš -- Orgoň, Miloš
Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupom. Diploma thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Database and visualization system for model of Pick-To-Light system
Cherednychenko, Viktoriia -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light. Bachelor thesis. 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Database of electrical protections of electrical stations in distribution substations
Diosi, Richard -- Janíček, František
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach. Bachelor thesis. 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Database of electrical protections of electrical stations in the voltage level 22 kV and 1000 V
Wagner, Filip -- Janíček, František
Databáza ochrán elektrických rozvodov na napäťovej hladine 22 kV a 1000 V. Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Database of Installations Using Biomass in The Slovak Republic
Javor, Milan -- Janíček, František
Databáza zariadení využívajúcich biomasu na území Slovenskej republiky. Bachelor thesis. 2020. 68 p.
final thesis2020
Details
Database of plants using biomass in the Slovak Republic
Fobel, Martin -- Janíček, František
Databáza zariadení využívajúcich biomasu na území Slovenskej republiky. Bachelor thesis. 2020. 68 p.
final thesis
2020
Details
Database system for data recording of selected types of power plants
Jančovič, Miroslav -- Janíček, František
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární. Diploma thesis. 2020. 97 p.
final thesis2020
Details
DC power supply for a class H amplifier
Prieložný, Martin -- Halgoš, Ján
Výkonový jednosmerný zdroj pre napájanie zosilňovača v triede H. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 101 p.
final thesis
2020
Details
Debugger of actions for process oriented language Petriflow
Kozák, Maroš -- Juhás, Gabriel
Debugger pre akcie procesne orientovaného jazyka Petriflow. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis2020
Details
Decoding of music composition from video of play piano
Szabó, Péter -- Kajan, Slavomír
Dekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavír. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
Decoding QC-MDPC codes with a low failure rate
Paška, Juraj -- Fabšič, Tomáš
Dekódovanie QC-MDPC kódov s nízkou pravdepodobnosťou chyby. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Density of inverses of sparse circulant matrices
Boráň, Branislav -- Fabšič, Tomáš
Hustota inverzií riedkych cyklických matíc. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020
Details
Deriving the exchange times for a model of trap-assisted tunnelling
Racko, Juraj -- Mikolášek, Miroslav -- Kadlečíková, Magdaléna -- Benko, Peter -- Chvála, Aleš
Deriving the exchange times for a model of trap-assisted tunnelling. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 31--36.
articles in magazines2020
Details
Design and analysis of the modified IMC filter for disturbance rejection
Chamraz, Štefan -- Balogh, Richard
Design and analysis of the modified IMC filter for disturbance rejection. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design and implementation of a computer network for a bank branch
Chmeľ, Boris -- Poláček, Róbert
Návrh a realizácia počítačovej siete pre pobočku banky. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 41 p.
final thesis2020Details
Design and implementation of HRV monitoring by pulse-oxymetric sensor
Hrabovský, Michal -- Kuzma, Anton
Návrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzora. Bachelor thesis. 2020. 92 p.
final thesis
2020
Details
Design and implementation of Protege plugin
Schmidt, Marek -- Kossaczký, Igor
Návrh a implementácia rozšírení nástroja Protégé. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020
Details
Design and implementation of the cryostat temperature measurement for the mesauring system of materials electrical properties
Repka, Matej -- Kováč, Jaroslav
Návrh a realizácia merania teploty v kryostate, pre merací systém merania elektrických vlastností materiálov. Bachelor thesis. 2020. 35 p.
final thesis
2020
Details
Design and Preparation of TLP Test Equipment for Electrostatic Protection Structures
Kobulnický, Peter -- Chvála, Aleš
Návrh a príprava TLP testovacieho pracoviska pre elektrostatické ochranné prvky. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Design and realization of a simple hydraulic circuit
Pucovski, Zdenko -- Goga, Vladimír
Návrh a realizácia jednoduchého hydraulického obvodu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 44 p.
final thesis
2020Details
Design and simulation of a cooling system for electric formula
Tiffingerová, Brigita -- Paulech, Juraj
Návrh a počítačová analýza chladiaceho systému pre výkonovú elektroniku e-formuly. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities
Imtiaz, Waqas Ahmed -- Róka, Rastislav
Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities. United States : IGI Global, 2020. 221 p. ISBN 978-1-5225-9767-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Design of access control method in IMS networks
Šindler, Matúš -- Baroňák, Ivan
Návrh metódy riadenia prístupu v sieťach IMS. Diploma thesis. 2020. 65 p.
final thesis
2020
Details
Design of a Computer Network
Suliman, Tareif -- Polec, Jaroslav
Návrh počítačovej siete. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 36 p.
final thesis
2020
Details
Design of a configuration module for multiplatform mobile application for biomonitoring device control
Trabalka, Karol -- Kuzma, Anton
Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia. Diploma thesis. 2020. 78 p.
final thesis
2020
Details
Design of a Family tree
Babic, Šimon -- Grošek, Otokar
Tvorba rodostromov. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Design of an automated workplace for AC voltage testing
Hanus, Martin -- Kment, Attila
Návrh automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätím. Bachelor thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Design of an Experimental Trigeneration Device for the Selected Application
Bella, Lukáš -- Pípa, Marek
Návrh experimentálneho trigeneračného zariadenia pre vybranú aplikáciu. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Design of a robotic device based on the MEXLE kit
Valkovič, Šimon -- Hubinský, Peter
Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE. Diploma thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Design of a System for Charging and Testing Batteries
Szitás, Károly -- Chovanec, Ľuboš
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií. Diploma thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Design of autonomous system for formula student driverless race car
Lučan, Martin -- Baťa, Martin -- Hladiš, Peter
Design of autonomous system for formula student driverless race car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design of Autonomous Warehouse Robot
Benko, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Návrh autonómneho skladového robota. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020Details
Design of digital control of maximum power point tracking for energy harvesters on chip
Hudec, Adam -- Nagy, Lukáš
Návrh digitálneho bloku hľadania bodu maximálneho výkonu pre zberače energie na čipe. Diploma thesis. 2020. 58 p.
final thesis2020Details
Design of electromagnetic absorbers and shields for high-frequency applications
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Ušáková, Mariana
Design of electromagnetic absorbers and shields for high-frequency applications. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design of Impulse HV Test Generator
Cverenkár, Jakub -- Pípa, Marek
Návrh impulzného skúšobného VN generátora. Bachelor thesis. 2020. 66 p.
final thesis
2020
Details
Design of interactive animations about the principle of operation of microcomputer
Šuhajdová, Dominika -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj interaktívnej animácie o princípe činnosti mikropočítača. Bachelor thesis. 2020. 46 p.
final thesis2020
Details
Design of mechatronic system in the industrial Internet of Things environment
Cséfalvay, Krištof -- Bisták, Pavol
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecí. Diploma thesis. Bratislava: 2020. 81 p.
final thesis
2020Details
Design of neural network for prediction of financial market development
Kolárska, Michaela -- Komák, Martin
Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Design of online applications for Control Theory
Jakubček, Tomáš -- Žáková, Katarína
Návrh online aplikácií pre Teóriu systémov. Bachelor thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Design of PCB test board for ultra-low voltage ICs
Ravasz, Richard -- Kováč, Martin
Návrh testovacej dosky pre IO s ultra-nízkym napájacím napätím. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Design of secure network infrastructure for a medium-sized company
Köppl, Martin -- Orgoň, Miloš
Návrh zabezpečenej sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmu. Diploma thesis. 2020. 64 p.
final thesis
2020Details
Design of small satellite orientation using coils
Horváth, Martin -- Hubinský, Peter
Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Design of SMART clothing
Maslák, Michal -- Vavrinský, Erik
Vývoj SMART oblečenia. Diploma thesis. 2020. 75 p.
final thesis
2020
Details
Design of system for creation of neuroevolution in Python programming language
Slaninka, Jaroslav -- Kajan, Slavomír
Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Design of test equipment for on-die hard switching and dynamic on-resistance measurement of GaN HEMTs
Kozárik, Jozef -- Marek, Juraj -- Debnár, Tomáš -- Chvála, Aleš -- Gašparek, Krisztián -- Donoval, Daniel
Design of test equipment for on-die hard switching and dynamic on-resistance measurement of GaN HEMTs. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 201--204. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design of the ultra-low voltage sigma-delta converter in CMOS nanotechnology
Maljar, David -- Arbet, Daniel -- Stopjaková, Viera
Design of the ultra-low voltage sigma-delta converter in CMOS nanotechnology. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design of the Ultra-Low Voltage Sigma-Delta Converter in CMOS nanotechnology
Maljar, David -- Arbet, Daniel
Návrh sigma-delta prevodníka s ultra-nízkym napájacím napätím v nanometrovej CMOS technológii. Diploma thesis. 2020. 105 p.
final thesis
2020
Details
Design of universal module for electrochemical measurements
Haraslín, Lucien -- Jagelka, Martin
Návrh univerzálneho meracieho modulu pre elektrochemické senzory. Diploma thesis. 2020. 79 p.
final thesis2020
Details
Design of user interface for searching in financial data
Lovász, Matej -- Drozda, Martin
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie vo finančných dátach. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 71 p.
final thesis2020Details
Design of web application using web component specification
Špak, Dávid -- Haffner, Oto
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentov. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020Details
Design of wireless sensor network for livestock monitoring
Jadviš, Jakub -- Gallo, Ondrej
Návrh bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvierat. Bachelor thesis. 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
Design of Laboratory Trigeneration System
Rožič, Andrej -- Pípa, Marek
Návrh laboratórneho trigeneračného systému. Diploma thesis. 2020. 109 p.
final thesis
2020
Details
Design, simulation and implementation of the IIoT (Industrial Internet of Things)
Križan, Gabriel -- Bisták, Pavol
Návrh, simulácia a realizácia systému pre IIoT (Industrial Internet of Things). Diploma thesis. Bratislava : 2020. 77 p.
final thesis
2020
Details
Designing the control of event system
Žembery, Michal -- Babinec, Andrej
Návrh riadenia udalostného systému. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 35 p.
final thesis
2020Details
Detecting of hand movement features for neurological diseases diagnosis
Ralbovský, Tomáš -- Kajan, Slavomír
Detekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochorení. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 29 p.
final thesis
2020
Details
Detecting of hand movement features using Leap Motion sensor
Komlóši, Matej -- Kajan, Slavomír
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Detection of cognitive disorder
Krbaťa, Jakub -- Polec, Jaroslav
Detekcia kognitívnej poruchy. Diploma thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks
Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Lacko, Kristián -- Pavlovičová, Jarmila
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Determination of ex-core detector spatial weight functions for VVER-440 reactor
Hausner, Peter -- Kaprinayová, Katarína -- Šnírer, Michal -- Farkas, Gabriel
Determination of ex-core detector spatial weight functions for VVER-440 reactor. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Development and research of the mechatronic system to change the position of the center of gravity.
Szamaránszki, Norbert -- Murín, Justín
Vývoj a výskum mechatronického systému na zmenu polohy ťažiska. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 94 p.
final thesis
2020
Details
Development of a mobile application for transfer, imaging and signal processing in telemedicine
Kováč, Ján -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj mobilnej aplikácie pre prenos, zobrazovanie a spracovanie signálov v telemedicíne. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 81 p.
final thesis
2020
Details
Development of Applications for Automated Ruggedness Testing of Power Transistors
Vu Viet, Hoang -- Benko, Peter
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie energetickej odolnosti výkonových tranzistorov. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis2020
Details
Development of autonomous vehicle in virtual environment
Šuba, Patrik -- Kučera, Erik
Vývoj autonómneho vozidla vo virtuálnom prostredí. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis2020Details
Development of determining the purchase price of electricity produced from the solar energy in the period 2009-2019
Janíček, František -- Holjenčík, Jozef -- Kostelník, Radovan
Vývoj určovania výkupnej ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie v období 2009-2019. ATP Journal, 27. p. 32--33.
articles in magazines2020
Details
Development of interactive animation about CMOS logic circuits
Kolumber, Ľuboš -- Drobný, Jakub
Vývoj interaktívnej animácie o logických obvodoch CMOS. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis2020
Details
Development of machine learning algorithms for identification of emergency states in measured data in telemedicine
Boldiš, Marcel -- Kuzma, Anton
Vývoj algoritmov strojového učenia pre identifikáciu núdzových stavov v nameraných dátach v telemedicíne. Diploma thesis. Bratislava : 2020.
final thesis2020
Details
Development of mobile application in the field of telemedicine
Pudiš, Tomáš -- Kuzma, Anton
Vývoj mobilnej aplikácie v oblasti telemedicíny. Diploma thesis. 2020. 82 p.
final thesis
2020Details
Development of test equipment for evaluation of low-power AC/DC converter ASIC
Potočný, Miroslav -- Šovčík, Michal -- Stopjaková, Viera
Development of test equipment for evaluation of low-power AC/DC converter ASIC. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 181--185. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Development of web application for weather station in offline mode
Cabada, Dávid -- Novák, Patrik
Vývoj webovej aplikácie pre meteorologickú stanicu v offline režime. Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Development of 2D game engine using C++/SDL2/OpenGL
Barantal, Ľubomír -- Haffner, Oto
Tvorba 2D herného enginu s využitím C++/SDL2/OpenGL. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 86 p.
final thesis
2020
Details
Device for accelerating the etching process of PCB
Vozár, Martin -- Mierka, Martin
Zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS. Bachelor thesis. 2020. 62 p.
final thesis2020
Details
Diagnostic Measurements of Electrical Rotating Machines
Kováč, Peter -- Kment, Attila
Diagnostické meranie elektrických strojov točivých. Diploma thesis. 2020. 84 p.
final thesis
2020
Details
Differential drive mobile robot docking algorithm using WhyCon markers
Pásztó, Peter -- Kľúčik, Marian -- Lenner, Jakub
Differential drive mobile robot docking algorithm using WhyCon markers. International Journal of Imaging and Robotics, 20. p. 1--10.
articles in magazines
2020Details
Digital Retinal Image Analysis
Klobučník, Tomáš -- Pavlovičová, Jarmila
Analýza digitálnych obrazov sietnice. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Digital system development support through modeling and visualization
Orlovský, Krištof -- Kohútka, Lukáš
Podpora vývoja číslicových systémov pomocou modelovania a vizualizácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Digitized production processes with the support of Petri nets
Kučera, Erik
Digitalizované výrobné procesy s podporou Petriho sietí. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020. 110 p. ISBN 978-80-8208-040-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Diplomatic ciphers used by Slovak attaché during the WW2
Antal, Eugen -- Zajac, Pavol -- Grošek, Otokar
Diplomatic ciphers used by Slovak attaché during the WW2. In MEGYESI, B. HistoCrypt 2020. Linköping: University Electronic Press, 2020, p. 21--30. ISBN 978-91-7929-827-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Discovery tool – Identification of devices in corporate infrastructure
Katana, Filip -- Orgoň, Miloš
Discovery tool - Identifikácia komponentov firemnej infraštruktúry. Diploma thesis. 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Driver drowsiness detection using convolutional neural networks
Képešiová, Zuzana -- Cigánek, Ján -- Kozák, Štefan
Driver drowsiness detection using convolutional neural networks. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Driving Simulator for Measurement of Driver Responses in Coexistence with Platoons of Autonomous Vehicles
Mochnacký, Martin -- Bisták, Pavol
Jazdecký simulátor pre meranie reakcií vodiča pri koexistencii s kolónou autonómnych vozidiel. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 77 p.
final thesis
2020
Details
Dynamic analysis using ontology
Kubica, Oliver -- Balogh, Štefan
Dynamická analýza s využitím ontológie. Bachelor thesis. 2020. 76 p.
final thesis
2020
Details
Dynamic Bandwidth Allocation in the TDM-PON Network
Ulm, Christopher Viktor -- Róka, Rastislav
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti TDM-PON. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Dynamic properties of ultra low-voltage rail-to-rail comparator designed In 130 nm CMOS technology
Nagy, Lukáš -- Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav -- Šovčík, Michal -- Stopjaková, Viera
Dynamic properties of ultra low-voltage rail-to-rail comparator designed In 130 nm CMOS technology. In DDECS 2020. Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-9938-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Dynamic Vehicle Suspension Analysis
Záňová, Zuzana -- Kutiš, Vladimír
Dynamická analýza pruženia vozidla. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 63 p.
final thesis2020Details
Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
Hudcovský, Patrik -- Róka, Rastislav
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON. Diploma thesis. 2020. 63 p.
final thesis
2020
Details
Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
Jankto, Michael -- Róka, Rastislav
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis2020
Details
Edge detection in color images
Horniaková, Jana -- Hagara, Miroslav
Detekcia hrán vo farebných obrazoch. Diploma thesis. 2020. 73 p.
final thesis2020Details
Edge detection in images
Havič, Andrej -- Hagara, Miroslav
Detekcia hrán v obrazoch. Diploma thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Education aid for discrete mathematics
Biľanský, Martin -- Kollár, Jozef
Vytvorenie didaktickej pomôcky pre predmet DIM. Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis2020
Details
Education game developed using 3D engine for ICT
Ondrejovič, Peter -- Kučera, Erik
Edukačná hra vyvinutá v 3D engine pre oblasť informačno-komunikačných technológií. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Educational Game About Power Transistors
Marochok, Stanislav -- Chvála, Aleš
Edukačná hra o výkonových tranzistoroch. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Educational game about safe use of the internet
Kirschová, Petra -- Kósa, Arpád
Edukačná hra o bezpečnej práci s internetom. Bachelor thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Educational Game "Make your personal computer"
Ďurfina, Jaroslav -- Benko, Peter
Edukačná hra "Postav si svoj počítač". Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Educational game on hydrogen fuel cell
Bakaľárová, Eliška -- Stuchlíková, Ľubica
Edukačná hra o vodíkovom palivovom článku. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Effect of artificial lighting on visual acuity, wellbeing and OSH
Mokráň, Marek -- Gašparovský, Dionýz
Effect of artificial lighting on visual acuity, wellbeing and OSH. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Effect of longitudinal variation of material properties in warping torsion of FGM beams
Murín, Justín -- Hrabovský, Juraj -- Kugler, Stephan -- Kutiš, Vladimír -- Aminbaghai, Mehdi
Effect of longitudinal variation of material properties in warping torsion of FGM beams. In ALTENBACH, H. -- CHINCHALADZE, N. -- KIENZLER, R. -- MÜLLER, W. Analysis of Shells, Plates, and Beams. Cham: Springer, 2020, p. 243--296. ISBN 978-3-030-47490-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites
Sláma, Juraj -- Šoka, Martin -- Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites. Acta Physica Polonica A, 137. p. 892--895.
articles in magazines
2020
Details
Efficient searching in finance data
Martiška, Martin -- Drozda, Martin
Efektívne hľadanie vo finančných dátach. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Efficient searching in financial data series
Nagy, Balázs -- Drozda, Martin
Efektívne hľadanie vo finančných dátach. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
E-health mobile application - Authentication and authorization module
Šarmír, Erik -- Jókay, Matúš
Mobilný portál ezdravie - Autentizačný a autorizačný modul. Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020Details
E-health mobile application - ehealth Mobile GateWay
Šušoliaková, Nika -- Jókay, Matúš
Mobilný portál ezdravie - ezdravie Mobile GateWay. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020Details
Elasticsearch slovak language analyzer
Lopatniková, Simona -- Mažári, Juraj
Analyzátor slovenského jazyka pre Elasticsearch. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020
Details
Elastomérne magnety s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets with the EMI absorption shielding ability. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 53--56. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Elastomérne magnety sieťované pomocou peroxidu a kovulkanizačného činidla
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. p. 253--270.
articles in magazines2020
Details
Electric Car Remote Control Using WebSocket
Marcin, Marek -- Kocúr, Michal
Vzdialené ovládanie elektrického vozidla pomocou protokolu WebSocket. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Electron-beam accelerator with conversion to X-rays: Optimal radiation type according to application
Šagátová, Andrea -- Fülöp, Marko -- Pavlovič, Márius -- Sedlačková, Katarína -- Nečas, Vladimír
Electron-beam accelerator with conversion to X-rays: Optimal radiation type according to application. Radiation Physics and Chemistry, 172. p. 2020.
articles in magazines2020
Details
Electro-oxidative decolorization and treatment of model wastewater containing Acid Blue 80 on boron doped diamond and platinum anodes
Kuchtová, Gabriela -- Chýlková, Jaromíra -- Váňa, Jiří -- Vojs, Marian -- Dušek, Libor
Electro-oxidative decolorization and treatment of model wastewater containing Acid Blue 80 on boron doped diamond and platinum anodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 863. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
EM analysis of piezoelectric energy harvesting systems in program ANSYS
Vincze, Marek -- Kutiš, Vladimír
MKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYS. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 96 p.
final thesis
2020
Details
Energetic demands of electromobiles
Oydasik, Deniz -- Paulech, Juraj
Elektromobilita z pohľadu energetickej náročnosti. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 42 p.
final thesis2020Details
Energy balance of an intelligent irrigation system in island power system operation
Janata, Michal -- Janiga, Peter
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke. Diploma thesis. 2020. 93 p.
final thesis
2020
Details
Energy efficient video processing on mobile devices
Jančík, Jakub -- Čavojský, Maroš
Efektívne spracovanie videa na mobilnom zariadení. Bachelor thesis. 2020. 62 p.
final thesis2020
Details
Energy Performance of Home Lighting
Kajan, Jakub -- Gašparovský, Dionýz
Energetická hospodárnosť osvetlenia domácností. Diploma thesis. 2020. 74 p.
final thesis2020
Details
Energy-efficient processing of shared movement information
Suja, Peter -- Marček, Stanislav
Energeticky efektívne spracovanie zdieľaných informácii o pohybe. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
English faculty performance evaluation programme
Dawson, Andrea
English faculty performance evaluation programme. In ONDRUŠEKOVÁ, J. 1st Nitra Postgraduate Conference in English Studies. Praha: VERBUM, 2020, p. 106--119. ISBN 978-80-87800-65-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Enhancement of the electronic musical instrument theremin
Hrušková, Lenka -- Ušák, Elemír
Zdokonalenie elektronického hudobného nástroja theremin. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 63 p.
final thesis
2020
Details
Equivalent Models for Power Lines and Transformers
Czerovský, Ondrej -- Eleschová, Žaneta
Náhradné články pre vedenie a transformátor. Bachelor thesis. 2020. 95 p.
final thesis
2020
Details
Estimation of the rotation distance of binary search trees
Lacza, Martin -- Vojvoda, Milan
Odhad rotačnej vzdialenosti binárnych vyhľadávacích stromov. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis
2020
Details
Evolution of artificial life
Kustra, Martin -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Experimental algebraic differential cryptanalysis of SPN
Zajac, Pavol -- Bednáriková, Alena
Experimental algebraic differential cryptanalysis of SPN. In CECC 2020. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 54--55.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Experimental modelling of proton exchange membrane fuel cell voltage losses
Ondrejička, Kristián -- Čápková, Romana -- Minár, Martin -- Huba, Mikuláš
Experimental modelling of proton exchange membrane fuel cell voltage losses. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Experimentation with robotic arm
Jančík, Filip -- Žáková, Katarína
Experimentovanie s robotickým ramenom. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 73 p.
final thesis
2020Details
Experiments with IoT networks
Kabašta, Patrik -- Páleník, Tomáš
Experimenty s IoT sieťami. Diploma thesis. 2020. 46 p.
final thesis2020
Details
Exploitation of Nanotechnologies for Optoelectronic Devices Fabrication with Dimensions under Difraction Limit
Nevřela, Juraj -- Kováč, Jaroslav
Využitie nanotechnológií pre výrobu optoelektronických prvkov s rozmermi pod difrakčným limitom: dát. obhajoby 27.8.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 78 p.
final thesis
2020
Details
Exterior Blinds Control Web Application
Smolár, Patrik -- Jókay, Matúš
Internetová aplikácia na ovládanie exteriérových žalúzií. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis2020
Details
Extraction and semantic representation data of study
Solár, Samuel -- Kossaczký, Igor
Extrakcia a sémantická reprezentácia informácií o štúdiu. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Eye tracking for static images and video
Marko, Lukáš -- Vargic, Radoslav
Sledovania pohybu očí pri statickom obraze a videu. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 43 p.
final thesis
2020Details
FE displays based on carbon nanomaterials
Pifko, Michal -- Marton, Marián
FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálov. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis2020Details
Feasibility study of on-chip boost switching converter
Ondica, Róbert -- Arbet, Daniel
Analýza možnosti implementácie spínaného boost konvertora na čip. Diploma thesis. 2020. 81 p.
final thesis2020
Details
FFT sound analyser
Jánošík, Matej -- Bittera, Mikuláš
FFT analyzátor zvuku. Bachelor thesis. 2020. 62 p.
final thesis2020Details
Finding the similarities of binary executables between different platforms
Malík, Michal -- Balogh, Štefan
Hľadanie podobností binárnych spustiteľných súborov medzi rôznymi platformami. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 118 p.
final thesis
2020
Details
Fingerprint enrollment software using Suprema BioMini Slim sensor
Pichlík, Zdenek -- Marák, Pavol
Systém na daktyloskopickú registráciu osoby pomocou senzora Suprema BioMini Slim. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Fingerprint matching algorithms
Špes, Filip -- Marák, Pavol
Algoritmy porovnávania odtlačkov prstov. Bachelor thesis. 2020. 61 p.
final thesis2020Details
Fingerprint minutiae extraction based on deep neural networks
Arendáč, Jakub -- Marák, Pavol
Extrakcia daktyloskopických markantov pomocou hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 66 p.
final thesis
2020
Details
Flexibile devices based on organic materials
Vardžák, Adam -- Weis, Martin
Flexibilné prvky na báze organických materiálov. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
FM radio transmitter
Dzuriš, Michal -- Harťanský, René
FM rozhlasový vysielač. Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Following the eye movement while reading the text
Mečár, Martin -- Vargic, Radoslav
Využitie sledovania pohybu očí pri čítaní textu. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 39 p.
final thesis
2020
Details
Formáty šedotónových obrazov pre detekciu hrán a jej FPGA implementáciu
Hagara, Miroslav -- Stojanović, Radovan -- Bagala, Tomáš -- Kubinec, Peter -- Ondráček, Oldřich
Grayscale image formats for edge detection and for its FPGA implementation. Microprocessors and microsystems, 75. p. 2020.
articles in magazines
2020Details
Frequency Domain Design of Control Systems
Okienková, Kristína -- Paulusová, Jana
Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Frequency Load Dependence and Frequency Control
Šimurka, Adam -- Beláň, Anton
Frekvenčná závislosť záťaží a regulácia frekvencie. Diploma thesis. 2020. 99 p.
final thesis2020Details
Fuel mixture electronic management of diesel engine
Mokrý, Jakub -- Bucz, Štefan
Elektronický systém riadenia prípravy pracovnej zmesi vznetového motora. Bachelor thesis. 2020. 74 p.
final thesis
2020
Details
Fuzzy Control of Laboratory ABS model
Synak, Svetozár -- Rosinová, Danica
Fuzzy riadenie pre laboratórny ABS model. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 92 p.
final thesis
2020
Details
Fuzzy system for Siemens PLC
Jakabovič, Michal -- Körösi, Ladislav
Fuzzy systém pre Siemens PLC. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis2020
Details
Generating adversarial malware examples using various build options
Švec, Peter
Generating adversarial malware examples using various build options. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Generating keywords for document sets in slovak language
Slivka, Lukáš -- Mojžiš, Ján
Generovanie kľúčových slov pre množiny dokumentov v slovenskom jazyku. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis
2020
Details
Generator of interactive forms
Kováčik, Tomáš -- Juhás, Gabriel
Generátor interaktívnych formulárov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 66 p.
final thesis2020Details
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. p. 39--42.
articles in magazines
2020
Details
Generic approvement process and its implementation
Kováčik, Jakub -- Juhás, Gabriel
Generický proces schvaľovania a jeho implementácia. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
GPU-accelerated system for biometrics
Kopál, Richard -- Hambalík, Alexander
Systém podporovaný GPU akceleráciou pre oblasti biometrie. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 89 p.
final thesis
2020
Details
Graphical editor for software development from UML diagrams
Baláž, Patrik František -- Gallo, Ondrej
Grafický editor pre tvorbu softvéru pomocou UML diagramov. Diploma thesis. 2020. 79 p.
final thesis2020Details
Graphical user interface design for web organizer
Brandová, Lenka -- Gallo, Ondrej
Návrh grafického používateľského rozhrania pre webový organizér. Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Haptic Control of Mobile Robot
Brestovský, Juraj -- Chovanec, Ľuboš
Riadenie mobilného robota pomocou haptického ovládača. Bachelor thesis. 2020. 38 p.
final thesis2020Details
HCPortal overview
Antal, Eugen -- Zajac, Pavol
HCPortal overview. In MEGYESI, B. HistoCrypt 2020. Linköping: University Electronic Press, 2020, p. 18--20. ISBN 978-91-7929-827-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Heart rate in intelligent devices
Grech, Erik -- Čavojský, Maroš
Telesný tep a jeho využitie v inteligentných zariadeniach. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 71 p.
final thesis
2020Details
HFERP cryptosystem
Pavlatovský, Andrej -- Hromada, Viliam
HFERP kryptosystém. Diploma thesis. 2020. 54 p.
final thesis2020
Details
High availability SDN networks
Krajňak, Maroš -- Medvecký, Martin
SDN siete s vysokou dostupnosťou. Diploma thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
High-power in-line waveguide to coaxial adapter
Bilík, Vladimír
High-power in-line waveguide to coaxial adapter. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 73--76. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
HMI for modern embedded platforms with main focus on SCADA applications and building of operating system
Irha, Martin -- Slačka, Juraj
Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému. Diploma thesis. 2020. 71 p.
final thesis2020
Details
HMI interface for laboratory equipment
Lukačovič, Adam -- Ernek, Martin
Nadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriu. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis2020
Details
Home security system
Fejková, Lucia -- Hubinský, Peter
Domáci bezpečnostný systém. Diploma thesis. 2020. 87 p.
final thesis
2020Details
Hotspot solution for the city
Vrabec, Vladimír -- Poláček, Róbert
Hotspot riešenie pre mesto. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 42 p.
final thesis
2020
Details
Human face generation by artificial neural network
Ubreži, Samuel -- Sekaj, Ivan
Generovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťou. Diploma thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Human-robot interaction via gestures
Čorňák, Marek -- Tölgyessy, Michal
Interakcia človek-robot pomocou gest. Diploma thesis. 2020. 99 p.
final thesis2020
Details
Hybridné prenosové vedenie pre plazmové zariadenie: Úžitkový vzor č. 8671, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020
Sitar, Ján -- Halgoš, Ján
Hybridné prenosové vedenie pre plazmové zariadenie: Úžitkový vzor č. 8671, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 24 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Hyper-encryption
Neupauer, Daniel -- Vojvoda, Milan
Hyper-encryption. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 68 p.
final thesis
2020
Details
Hyperfine interactions in Fe/Co-B-Sn amorphous alloys by Mössbauer
Miglierini, Marcel -- Dekan, Július -- Cesnek, Martin -- Janotová, Irena -- Švec, Peter -- Bujdoš, Marek -- Kohout, Jaroslav
Hyperfine interactions in Fe/Co-B-Sn amorphous alloys by Mössbauer. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 500. p. 2020.
articles in magazines2020Details
Challenges of DLTFS evaluation and experiment: HEMT structures based on GaN
Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Stuchlíková, Ľubica
Challenges of DLTFS evaluation and experiment: HEMT structures based on GaN. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Characterization of modern structures and devices surfaces using advanced AFM methods
Hausner, Michal -- Kováč, Jaroslav
Charakterizácia povrchov moderných štruktúr a prvkov rozšírenými metódami AFM. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Chat aplikácia
Czerwinski, Gergely -- Drozda, Martin
Chat app. Bachelor thesis. 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
Chat app with language support
Onderišin, František -- Drozda, Martin
Chat aplikácia s jazykovou podporou. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis2020
Details
Chosen dielectric properties of cables with defined fire performance after increased current load
Kurka, Ivan -- Packa, Juraj
Vybrané dielektrické vlastnosti káblov s definovanou funkčnosťou pri požiari po zvýšenom prúdovom zaťažení. Diploma thesis. 2020. 61 p.
final thesis2020
Details
Identification of defects in semiconductor structures based on AlGaN/GaN
Činčurak, Darko -- Drobný, Jakub
Identifikácia porúch v polovodičových štruktúrach na báze AlGaN/GaN. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Identification of magnetic phases in natural ochres by Mössbauer spectroscopy
Goneková, Zuzana -- Miglierini, Marcel -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Cesnek, Martin -- Kmječ, Tomáš
Identification of magnetic phases in natural ochres by Mössbauer spectroscopy. Acta Physica Polonica A, 137. p. 667--669.
articles in magazines
2020
Details
Image deblurring
Zvarová, Katarína -- Bukovčiková, Zuzana
Odstránenie rozmazania na obraze. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Impact of local geometrical irregularities on critical currents of REBCO tapes in round cables
Kujovič, Tomáš -- Gömöry, Fedor
Impact of local geometrical irregularities on critical currents of REBCO tapes in round cables. Superconductor Science and Technology, 33. p. 11.
articles in magazines2020
Details
Implementation and evaluation of a front-end ASIC for noise dosimeter applications
Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Stopjaková, Viera -- Potočný, Miroslav
Implementation and evaluation of a front-end ASIC for noise dosimeter applications. International Journal of Electronics, 107. p. 331--347.
articles in magazines2020Details
Implementation of a intelligent energy metering module control
Hodor, Tomáš -- Brenkuš, Juraj
Implementácia riadenia inteligentného modulu merania spotreby. Bachelor thesis. 2020. 46 p.
final thesis
2020
Details
Improvement of the Arduino-based wind power plant model
Miškovic, Pavel -- Bisták, Pavol
Zdokonalenie modelu veternej elektrárne s riadením na báze Arduino. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 69 p.
final thesis
2020
Details
IMS multimedia traffic access management
Hrivík, Juraj -- Baroňák, Ivan
Manažment prístupu multimediálnej prevádzky v sieti IMS. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
IMS networks and their analyse
Tóthová, Miriama -- Poláček, Róbert
IMS siete a ich analýza. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 40 p.
final thesis
2020
Details
Increasing the energy efficiency of a building
Perný, Milan -- Šály, Vladimír -- Janíček, František -- Valášek, Lukáš
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Energie 21, 13. p. 30--32.
articles in magazines2020
Details
Indoor car model navigation
Hutár, Matúš -- Ťapák, Peter
Navigácia modelu vozidla v interiéri. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 65 p.
final thesis
2020
Details
Influence of boron doped diamond electrodes properties on the elimination of selected pharmaceuticals from wastewater
Mordačíková, Erika -- Vojs, Marian -- Grabicová, K. -- Marton, Marián -- Michniak, Pavol -- Řeháček, Vlastimil -- Bořík, Adam -- Grabic, Roman -- Bruncko, Jaroslav -- Mackuľak, Tomáš -- Vojs Staňová, Andrea
Influence of boron doped diamond electrodes properties on the elimination of selected pharmaceuticals from wastewater. Journal of Electroanalytical Chemistry, 862. p. 1--8.
articles in magazines
2020
Details
Influence of local deformation on critical current of high temperature superconductor tape
Kujovič, Tomáš -- Gömöry, Fedor
Influence of local deformation on critical current of high temperature superconductor tape. In EUCAS 2019. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Influence of tension insulators on horizontal tensile forces and size of maximum sag of overhead power lines
Kuruc, Peter -- Bendík, Jozef
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Information system for long-term storage of electronically signed documents
Ujčik, Filip -- Balogh, Richard
Informačný systém pre dlhodobé uchovávanie elektronicky podpísaných dokumentov. Diploma thesis. 2020. 57 p.
final thesis
2020
Details
Information system for management of reservations R&D facilities in laboratories
Mižák, Patrik -- Vojs, Marian
Informačný systém pre zadávanie a spracovanie rezervácií vedecko-výskumných zariadení v laboratóriách. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis2020
Details
Information system for processing data from environmental pollutions
Kopúň, Peter -- Vojs, Marian
Informačný systém na spracovanie údajov zo znečistenia životného prostredia. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis2020
Details
Information system for the needs of health management in domestic and institutional environment
Makas, Samuel -- Hambalík, Alexander
Informačný systém pre potreby manažmentu zdravotného stavu v domácom a inštitucionálnom prostredí. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 86 p.
final thesis
2020
Details
Information system module for monitoring people in potentially dangerous environments
Balla, Michal -- Vojs, Marian
Modul informačného systému na monitoring osôb v potencionálne nebezpečných prostrediach. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Information system module for the identification of samples from environmental pollution measurements
Šulhánek, Marek -- Vojs, Marian
Modul informačného systému na identifikáciu vzoriek z meraní znečistenia prostredia. Bachelor thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Input frame modification captured in uncontrolled conditions
Gajdoš, Martin -- Sopiak, Dominik
Modifikácia vstupných vzorov zosnímaných v neriadených podmienkach. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 86 p.
final thesis2020
Details
Integrated development environment for SystemVerilog
Starý, Ján -- Kohútka, Lukáš
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog. Diploma thesis. 2020. 86 p.
final thesis
2020
Details
Integrated development environment for SystemVerilog
Sokolík, Matej -- Kohútka, Lukáš
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog. Diploma thesis. 2020. 91 p.
final thesis
2020
Details
Inteligent plant watering system
Chrobák, Martin -- Ťapák, Peter
Inteligentný zavlažovací systém. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Intelligent Bluetooth-based communication system on Android
Voroňák, Martin -- Bucz, Štefan
Inteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme Android. Diploma thesis. 2020. 87 p.
final thesis
2020
Details
Intelligent Inventory Information System
Chovanec, Viktor -- Bittera, Mikuláš
Inteligentný inventarizačný informačný systém. Diploma thesis. 2020. 87 p.
final thesis
2020
Details
Intelligent methods of diagnostics and recognition of welds quality
Haffner, Oto
Inteligentné metódy diagnostiky a rozpoznávania kvality zvarov. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020. 125 p. ISBN 978-80-8208-041-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Intelligent parking house
Čepiga, Alexander -- Cigánek, Ján
Inteligentný parkovací dom. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 50 p.
final thesis2020Details
Interaction of YBCO and LSMO thin films with long organic (chiral) molecules
Bennár, Michal -- Valko, Pavol
Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis
2020
Details
Interaction with 3D model using external peripheries
Korčičiak, Lukáš -- Žáková, Katarína
Interakcia s 3D modelom prostredníctvom externých periférií. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 79 p.
final thesis
2020
Details
Interactive animation of the processes in the semiconductor silicon
Török, Patrícia -- Stuchlíková, Ľubica
Interaktívna animácia dejov v polovodiči kremík. Bachelor thesis. 2020. 63 p.
final thesis
2020
Details
Interactive WebGL model of a car platoon
Filo, Martin -- Žáková, Katarína
Interaktívny WebGL model automobilu v kolóne. Bachelor thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020Details
Interactive WebGL model of inverted pendulum
Ďurčík, Vladimír -- Žáková, Katarína
Interaktívny WebGL model inverzného kyvadla. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020Details
Interactive 3D model of towercopter using augmented reality
Pohančenik, Matúš -- Matišák, Jakub
Interaktívny 3D model towercoptéry s využitím rozšírenej reality. Bachelor thesis. 2020. 57 p.
final thesis
2020
Details
Interfaces as extensions of process language
Kranec, Martin -- Juhás, Gabriel
Rozhrania ako rozšírenie procesného jazyka. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Invertor pre riadenie synchrónneho motoru s permanentnými magnetmi v elektrickom vozidle
Minárik, Michal -- Kubinec, Peter
Inverter for the Electric Vehicle Permanent Magnet Synchronous Motor. Diploma thesis. 2020. 97 p.
final thesis
2020
Details
Investigation of Defect in Modern Semiconductor Materials for 5G network
Matuš, Matej -- Stuchlíková, Ľubica
Skúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch pre 5G sieť. Bachelor thesis. 2020. 68 p.
final thesis2020Details
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741
Matúš, Ivan -- Zemková, Erika -- Šooš, Ľubomír -- Štefanka, Marek
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Kotlin – replacement for JAVA in the future?
Friedel, Matej -- Fabšič, Tomáš
Kotlin – budúca náhrada JAVA?. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Laboratory information system
Bláha, Marek -- Kocúr, Michal
Laboratórny informačný systém. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Laboratory segway model control
Briežnik, Ján -- Huba, Mikuláš
Riadenie laboratórneho modelu systému segway. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 34 p.
final thesis
2020
Details
Laboratory Tower Crane Control
Antal, Peter -- Kozáková, Alena
Riadenie laboratórneho vežového žeriava. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
LaBr3:Ce detectors in gamma spectrometry
Stríbrnský, Branislav -- Hinca, Róbert
LaBr3:Ce detectors in gamma spectrometry. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
LED fixture for solar cells effectivity measurement
Kázmér, Daniel -- Kováč, Jaroslav
LED prípravok pre meranie účinnosti solárnych článkov. Diploma thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Legislatívne zabezpečenie realizovateľnosti zadnej časti jadrovej energetiky
Macášek, Martin -- Slugeň, Vladimír
Legislatívne zabezpečenie realizovateľnosti zadnej časti jadrovej energetiky. Jaderná energie, 1. p. 52--57.
articles in magazines2020Details
Lego car construction using the robot arm KUKA
Štefák, Róbert -- Duchoň, František
Stavba lego autíčka pomocou robotického ramena KUKA. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020Details
Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Drahoš, Peter -- Cigánek, Ján -- Kozáková, Alena -- Urminská, Barbora
Lemna minor Bioassay Evaluation Using Computer Image Analysis. Water, 12. p. 8.
articles in magazines2020Details
Libraries for Natural Language Processing
Domorák, Martin -- Novák, Vladislav
Knižnice pre spracovanie prirodzeného jazyka. Bachelor thesis. 2020. 111 p.
final thesis
2020
Details
Lighting design of indoor smart lighting systems
Grigeľ, Juraj -- Dubnička, Roman
Návrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadením. Diploma thesis. 2020. 91 p.
final thesis
2020
Details
Linear programming in microeconomical problems
Repka, Martin -- Zákopčan, Michal
Lineárne programovanie v mikroekonomických úlohách. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Linefollower Robot
Lulák, Jakub -- Chovanec, Ľuboš
Robot Stopár. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020Details
LL(k)-parser simulator
Salák, Tomáš -- Hromada, Viliam
Simulátor LL(k) analyzátorov. Diploma thesis. 2020. 83 p.
final thesis2020Details
Localization of autonomous transport system
Rimovský, Ondrej -- Haffner, Oto
Lokalizácia autonómneho transportného systému. Diploma thesis. 2020. 89 p.
final thesis2020Details
Logarithmic addition and subtraction for embedded control systems
Drahoš, Peter -- Kocúr, Michal
Logarithmic addition and subtraction for embedded control systems. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Loosely coupled 'permission based' authorization in microservices based on spring cloud technology
Češek, Michal -- Vojvoda, Milan
Loosely coupled 'permission based' autorizácia v mikroslužbách založená na spring cloud technológii. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis2020
Details
Low-leakage ESD structures in 130nm CMOS technology
Nagy, Lukáš -- Chvála, Aleš -- Stopjaková, Viera
Low-leakage ESD structures in 130nm CMOS technology. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 177--180. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
LSM Medusa
Košarník, Peter -- Ploszek, Roderik
LSM Medusa. Bachelor thesis. 2020. 65 p.
final thesis2020
Details
Management system for methods acquiring biopolymeric properties
Alexy, Ján -- Sopiak, Dominik
Systém na správu metód popisujúcich vlastnosti biopolymérov. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis2020
Details
Material Aspects of Nuclear Power Plant
Nečas, Vladimír -- Vrban, Branislav
Materiálové aspekty JE: Učebný text pre postgraduálne rekvalifikačné štúdium: Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení. Bratislava : FEI STU, 2020. 84 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
Mathematical Models of Insulin-Glucose System
Málik, Róbert -- Tárník, Marián
Matematické modelovanie inzulín-glukózového systému. Bachelor thesis. 2020. 76 p.
final thesis
2020
Details
Matrix algebra and the representation of linear operators in the linear spaces over R
Štrba, Tomáš -- Zajac, Michal
Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis
2020
Details
Maximum and Minimum Short-circuit Currents in Power Systems
Roháč, Filip -- Eleschová, Žaneta
Maximálne a minimálne skratové prúdy v elektrizačnej sústave. Bachelor thesis. 2020. 67 p.
final thesis
2020Details
Measure distance between camera and object using camera sensor
Valocký, Frederik -- Drahoš, Peter -- Haffner, Oto
Measure distance between camera and object using camera sensor. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Measure the IPsec tunnel transmission rate for selected encryption methods
Krajčovič, Patrik -- Orgoň, Miloš
Meranie prenosovej rýchlosti IPsec tunela pri vybraných metódach šifrovania. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 78 p.
final thesis2020Details
Measurement of muscular activity on the Arduino platform and its use to control the application
Furmánek, Matej -- Bisták, Pavol
Snímanie svalovej aktivity na platforme Arduino a jeho využitie pre ovládanie aplikácie. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Measurement of optical parameters of luminaires
Ceplák, Marek -- Dubnička, Roman
Meranie optických vlastností svietidiel. Bachelor thesis. 2020. 71 p.
final thesis
2020
Details
Measurement of Power Quality in Biogas Power Plant
Ohlas, Adam -- Cintula, Boris
Meranie kvality elektriny v bioplynovej elektrárni. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis
2020
Details
Measuring workplace for characterization of electronic components at elevated temperatures up to 250°C
Hrčka, Peter -- Štofanik, Vladimír
Meracie pracovisko charakterizácie parametrov elektronických prvkov pri zvýšených teplotách do 250°C. Diploma thesis. 2020. 92 p.
final thesis
2020
Details
Mechanical testing of composite sandwich structure for Formula Student Electric Car
Skatulla, Andrej
Mechanical testing of composite sandwich structure for Formula Student Electric Car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Mechatronic system for supercharging of gasoline engines
Elek, Máté -- Kozáková, Alena
Mechatronický systém preplňovania zážihového motora. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
MEMS sensor of force
Harťanský, René -- Hricko, Jaroslav -- Mierka, Martin -- Halgoš, Ján -- Dzuriš, Michal
MEMS sensor of force. Russian Journal of Nonlinear Dynamics, 16. p. 85--92.
articles in magazines
2020
Details
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite. Physica B-Condensed Matter, 576. p. 2020.
articles in magazines2020Details
Method analysis and tool implementation for video indexing and playing
Kacvinský, Denis -- Sopiak, Dominik
Analýza metód a vývoj nástroja na prehrávanie a metadátovanie videí. Diploma thesis. 2020. 78 p.
final thesis2020
Details
Methodology of the neutron flux distribution calculation in VVER-440 reactor components
Šnírer, Michal -- Krištofová, Kristína -- Farkas, Gabriel -- Hausner, Peter -- Slugeň, Vladimír
Methodology of the neutron flux distribution calculation in VVER-440 reactor components. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Methods for Analysis of Barkhausen Noise
Luchava, Dušan -- Jančárik, Vladimír
Metódy analýzy Barkhausenovho šumu. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Micromouse performance robot
Kacej, Samuel -- Slačka, Juraj
Výkonný robot typu micromouse. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis2020
Details
Microprocessor controlled graphic display and encoders sensing
Chano, Adam -- Kubinec, Peter
Riadenie grafického displeja a snímanie polohy enkóderov mikroprocesorom. Diploma thesis. 2020. 57 p.
final thesis2020
Details
Minerály oxidov železa v ľudskom tele
Svobodová, Helena -- Kosnáč, Daniel -- Tanila, Heikki -- Wagner, Alexandra -- Trnka, Michal -- Vitovič, Pavol -- Hlinková, Jana -- Vavrinský, Erik -- Ehrlich, Hermann -- Polák, Štefan -- Kopáni, Martin
Iron-oxide minerals in the human tissues. BioMetals, 33. p. 1--13.
articles in magazines2020Details
Mobile microstation for measurement meteorological values
Novák, Matej -- Novák, Patrik
Mobilná mikrostanica pre meranie meteorologických veličín. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis
2020Details
Mobile Planning Assistant
Salamon, Peter -- Kučera, Erik
Mobilný plánovací asistent. Diploma thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Mobile robot control using brain EEG signals
Polák, Dávid -- Hubinský, Peter
Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis2020Details
Mobile support of control and monitoring of IoT devices
Herceg, Martin -- Haffner, Oto
Mobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoT. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 75 p.
final thesis
2020
Details
Model of rump turbine with DFIG in simulink
Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
Model of rump turbine with DFIG in simulink. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Model order reduction of structures
Méhes, Ádám -- Kutiš, Vladimír
Redukované modely štruktúr. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 95 p.
final thesis2020
Details
Model Predictive Control Design for Van Vusse Continuous Chemical Reaction Model
Greguš-Kohút, Jakub -- Paulusová, Jana
Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Modeling and control of electric vehicle drive subsystem in Matlab
Nagy, Attila -- Rosinová, Danica
Modelovanie a riadenie hnacieho podsystému elektrického vozidla v Matlabe. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 112 p.
final thesis
2020Details
Modeling and control of highly nonlinear complex process
Karas, Peter -- Kozák, Štefan
Modeling and control of highly nonlinear complex process. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Modeling and Simulation of Distributed Control System on TTEthernet Base
Karcol, Lukáš -- Bisták, Pavol
Modelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Modeling of Anisotropy Influence on the Electrical Activity of the Cardiac Tissue
Budaj, Michal -- Cocherová, Elena
Modelovanie vplyvu anizotropie na elektrickú aktivitu srdcového tkaniva. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020Details
Modeling of cooling of storage cask in dry interim storage
Sobolčiak, Tomáš -- Kutiš, Vladimír
Modelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého paliva. Diploma thesis. 2020. 90 p.
final thesis
2020
Details
Modeling of electrical activity propagation in the heart ventricles
Hájovský, Martin -- Cocherová, Elena
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdca. Diploma thesis. 2020. 77 p.
final thesis
2020
Details
Modeling the energy consumption of a robot using a neural network
Kukučková, Miroslava -- Komák, Martin
Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete. Diploma thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Modelling and Control of Vehicle Dynamics in Matlab
Lelkes, Attila -- Rosinová, Danica
Modelovanie a riadenie dynamiky vozidla v Matlabe. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 95 p.
final thesis2020
Details
Modelling and Simulation of Pressure Thermal Shock in a Nuclear Reactor
Gálik, Gabriel -- Kutiš, Vladimír
Modelovanie a simulácia napätostných pomerov pri tlakovo- tepelnom šoku v jadrovom reaktore: dát. obhajoby 17.8.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 118 p.
final thesis
2020
Details
Modelovanie kinetiky reaktora s použitím Taylorovho rozvoja rovníc bodovej kinetiky
Dobroňová, Miroslava -- Vrban, Branislav
On the Taylor series solution of the reactor point kinetics equations. Diploma thesis. 2020. 80 p.
final thesis
2020
Details
Modern Hiding Techniques in Malware
Gnip, Lukáš -- Švec, Peter
Moderné techniky na ukrývanie činnosti malvéru. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis
2020
Details
Modernization and calibration of workplace for optical spectral characteristics measurement
Burkuš, Viktor -- Kováč, Jaroslav
Modernizácia a kalibrácia pracoviska na meranie optických spektrálnych charakteristík. Diploma thesis. 2020. 46 p.
final thesis
2020
Details
Modernizing the website of the Department of Mathematics
Domin, Vladislav -- Pancza, Dávid
Modernizácia webovej stránky pre oddelenie matematiky. Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Modification of the hydraulic system of coupled tanks and its Arduino based control
Rusnák, Martin -- Bisták, Pavol
Úprava hydraulického systému spojených nádrží a jeho riadenie na báze Arduino. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Modified integral sliding mode control of motion system
Kardoš, Ján
Modified integral sliding mode control of motion system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Modified payback period of household rooftop photovoltaic installations
Janíček, František -- Poničan, Ján -- Sadloň, Matej
Modified payback period of household rooftop photovoltaic installations. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Monitoring of RF background radiation
Jalovecký, Matúš -- Rakús, Martin
Monitorovanie RF pozadia. Diploma thesis. 2020. 74 p.
final thesis
2020
Details
Monitoring station of the X-ray diffraction laboratory
Gunár, Pavol -- Novák, Patrik
Monitorovacia stanica laboratória rtg difrakcie. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis
2020Details
Monitoring techniques used in network attacks
Ružinský, Bálint Tamás -- Balogh, Štefan
Monitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis2020Details
Monitoring the Operation of Public Lighting
Regec, Pavol -- Janiga, Peter
Monitorovanie prevádzky verejného osvetlenia. Diploma thesis. 2020. 103 p.
final thesis
2020
Details
Multiagent system in an Industry environmnet
Hažík, Jakub -- Dekan, Martin
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis2020
Details
Multimedia application for object-oriented programming education developed by unity engine
Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Leskovský, Roman
Multimedia application for object-oriented programming education developed by unity engine. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Multimediálna analýza a rozpoznanie druhu tanca
Baka, Barnabás -- Rozinaj, Gregor
Multimedia Analysis and Dance Recognition. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 42 p.
final thesis
2020
Details
Multi-platform application for collecting, processing and managing IoT devices
Fula, Andrej -- Vojs, Marian
Multi-platformová aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis2020Details
Multiplatform development of mobile applications connected with microcontroller for IoT
Pap, Juraj -- Kučera, Erik
Multiplatformový vývoj mobilných aplikácií prepojených s mikrokontrolérom pre účely IoT. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Multiplatform mobile application for identification and localization of objects in space
Haffner, Oto -- Kučera, Erik
Multiplatform mobile application for identification and localization of objects in space. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Multitenant management system for companies
König, Filip -- Kučera, Erik
Multitenant manažovací systém pre firmy. Bachelor thesis. 2020. 79 p.
final thesis
2020
Details
Musipher: Hiding information in music composition
Špaček, Peter -- Sobota, Pavol
Musipher: Hiding information in music composition. In CECC 2020. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 46--47.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Natural language processing
Jankajová, Alena -- Budinská, Ivana
Spracovanie textu v prirodzenom jazyku. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Navigation of mobile robot in ROS
Šutý, Andrej -- Duchoň, František
Navigácia mobilného robota v ROSe. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Near and far-field analysis of Fresnel structure applied in the LED surface
Lettrichová, Ivana -- Pudiš, Dušan -- Laurenčíková, Agáta -- Novák, Jozef -- Kuzma, Anton -- Goraus, Matej -- Gašo, Peter -- Jandura, Daniel
Near and far-field analysis of Fresnel structure applied in the LED surface. Applied Surface Science, 531. p. 2020.
articles in magazines
2020Details
Network architectures, services and aplications
Podhradský, Pavol -- Medvecký, Martin -- Trúchly, Peter -- Vargic, Radoslav -- Londák, Juraj -- Kadlic, Radovan -- Schumann, Sebastian -- Salazar, Jordi -- Silvestre, Santiago -- Levický, Dušan -- Polakovič, Adam
Sieťové architektúry, služby a aplikácie. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. 120 p. ISBN 978-80-227-5000-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Network Intrusion Detection via Similarity Search
Mikulovský, Dávid -- Šrámka, Michal
Network Intrusion Detection via Similarity Search. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 68 p.
final thesis2020
Details
Network security and the demilitarized zone
Karak, Ján -- Medvecký, Martin
Demilitarizovaná zóna a zabezpečenie siete. Diploma thesis. 2020. 111 p.
final thesis
2020
Details
Neural network perceptron for PLC
Štefaňák, Peter -- Körösi, Ladislav
Neurónová sieť perceptrón pre PLC. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 49 p.
final thesis2020Details
Neuroevolution of control of dynamic systems
Móder, Matej -- Sekaj, Ivan
Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov. Bachelor thesis. 2020. 41 p.
final thesis
2020Details
Neuroevolution of mobile agents control
Chylík, Marko -- Sekaj, Ivan
Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov. Bachelor thesis. 2020. 76 p.
final thesis
2020
Details
Neutron activation analysis of meteorites at the VR-1 training reactor
Štefánik, Milan -- Cesnek, Martin -- Sklenka, Ľubomír -- Kmječ, Tomáš -- Miglierini, Marcel
Neutron activation analysis of meteorites at the VR-1 training reactor. Radiation Physics and Chemistry, 171. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
New firmware download from cloud and auto update of firmware in power supply by embedded device
Granát, Michal -- Rodina, Jozef
Automatická aktualizácia firmvéru napájacích zdrojov z cloudového úložiska. Diploma thesis. 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
New Network Methods and Algorithms for Digital Fingerprint Processing
Hutáš, Peter -- Hambalík, Alexander
Nové sieťové metódy a algoritmy v digitálnom spracovaní daktyloskopických stôp. Diploma thesis. 2020. 75 p.
final thesis
2020Details
New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets
Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Drahoš, Peter -- Cigánek, Ján -- Leskovský, Roman -- Štefanovič, Juraj
New software tool for modeling and control of discrete-event and hybrid systems using timed interpreted petri nets. Applied Sciences, 10. p. 15.
articles in magazines
2020
Details
NFV - Virtual Laboratory
Gaštan, Filip -- Medvecký, Martin
NFV - Virtuálne laboratórium. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 39 p.
final thesis
2020
Details
NIST PQC MQ-based Signature Schemes
Orth, Samuel -- Hromada, Viliam
MQ podpisové schémy v NIST PQC. Bachelor thesis. 2020. 66 p.
final thesis2020Details
Nonlinear modelling and optimal control via Takagi-Sugeno fuzzy techniques: A quadrotor stabilization
Pokorný, Miroslav -- Dočekal, Tomáš -- Rosinová, Danica
Nonlinear modelling and optimal control via Takagi-Sugeno fuzzy techniques: A quadrotor stabilization. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 1--10.
articles in magazines2020
Details
Notes on reflection and refraction of evanescent planewaves on the boundary between gainy/lossy media
Červeňová, Jozefa -- Dosoudil, Rastislav -- Franek, Jaroslav -- Šumichrast, Ľubomír
Notes on reflection and refraction of evanescent planewaves on the boundary between gainy/lossy media. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 227--236.
articles in magazines
2020
Details
Novel efficient on-chip task scheduler for multi-core hard real-time systems
Kohútka, Lukáš -- Stopjaková, Viera
Novel efficient on-chip task scheduler for multi-core hard real-time systems. Microprocessors and microsystems, 76. p. 2020.
articles in magazines2020
Details
Novel method of contactless sensing of mechanical quantities
Harťanský, René -- Mierka, Martin -- Bittera, Mikuláš -- Hallon, Jozef -- Halgoš, Ján -- Hricko, Jaroslav -- Andok, Robert -- Rafaj, Michal
Novel method of contactless sensing of mechanical quantities. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. p. 150--156.
articles in magazines
2020
Details
Object detection in a point cloud
Cánik, Richard -- Dekan, Martin
Detekcia objektov v mračne bodov. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis
2020Details
Object detection using deep learning
Trajcsík, Silvester -- Kajan, Slavomír
Detekcia objektov pomocou hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Object recognition and augmented reality
Anušjak, Milan -- Vargic, Radoslav
Rozpoznávanie objektov a rozšírená realita. Diploma thesis. Bratislava : 2020.
final thesis2020
Details
Object recognition by aggregating of information from multiple scene perspectives using machine learning procedures
Grác, Šimon -- Duchoň, František
Rozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učenia. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 149 p.
final thesis
2020
Details
On gas-cooled fast reactor designs – Nuclear data processing with sensitivity, uncertainty and similarity analyse
Osuský, Filip -- Čerba, Štefan -- Lűley, Jakub -- Vrban, Branislav -- Haščík, Ján -- Nečas, Vladimír
On gas-cooled fast reactor designs – Nuclear data processing with sensitivity, uncertainty and similarity analyse. Progress in Nuclear Energy, 128. p. 2020.
articles in magazines
2020Details
On the characterization of small-scale samples using radioisotope positron sources
Saro, Matúš -- Kršjak, Vladimír -- Petriska, Martin -- Slugeň, Vladimír
On the characterization of small-scale samples using radioisotope positron sources. Acta Physica Polonica A, 137. p. 193--195.
articles in magazines
2020Details
On-chip energy harvesting for implantable medical devices
Stopjaková, Viera -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav
On-chip energy harvesting for implantable medical devices. Radioengineering, 29. p. 269--284.
articles in magazines
2020
Details
Online experimentation with magnetic levitation plant
Kincel, Cyril -- Žáková, Katarína
Online experimentovanie s modelom magnetickej levitácie. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Ontology in machine learning
Odler, Lukáš -- Kossaczký, Igor
Využitie ontológií v oblasti strojového učenia. Bachelor thesis. 2020. 40 p.
final thesis
2020
Details
Optimization in project planning
Neuschl, Jozef -- Rosinová, Danica
Optimalizácia plánovania projektu. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Optimization of material flow in industrial warehouses
Žemla, Filip -- Cigánek, Ján
Optimalizácia pohybu materiálu v priemyselných skladoch. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Optimization of SiON/SiOx structures fabrication process for optical waveguides
Podlucký, Ľuboš -- Vojs, Marian -- Chovanec, Jozef -- Řeháček, Vlastimil -- Kováč, Jaroslav -- Uherek, František
Optimization of SiON/SiOx structures fabrication process for optical waveguides. In NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Radioelektronika 2020. Piscataway: IEEE, 2020, p. 186--190. ISBN 978-1-7281-6468-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Optimization of the movement of a robotic vehicle in a maze
Michale, Martin -- Cigánek, Ján
Optimalizácia pohybu robotického vozidla v bludisku. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 40 p.
final thesis
2020
Details
Optimization of Web Application for Remote Control of Experimental Measuring Equipment Via Web Browser
Václavík, Lukáš -- Ušák, Elemír
Optimalizácia webovej aplikácie pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača. Diploma thesis. 2020. 76 p.
final thesis2020Details
Order Management System
Friedl, Richard -- Kocúr, Michal
Online objednávkový systém. Bachelor thesis. 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
Orthogonal transform coding theory for schizophrenia disorder detection
Škunda, Juraj -- Polec, Jaroslav -- Kačur, Juraj -- Nerušil, Boris -- Almáši, Marek -- Smolejová, Eva
Orthogonal transform coding theory for schizophrenia disorder detection. In ELEKTRO 2020. Piscataway: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-7542-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Overhead power lines 1
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Bindzár, Miroslav
Vonkajšie elektrické vedenia 1: ARRAY(0x64cb860). Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. 134 p. ISBN 978-80-227-4997-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Overview of ciphers used in Slovakia during the WW2 : part 1 - military ciphers
Antal, Eugen -- Grošek, Otokar -- Zajac, Pavol
Prehľad šifier používaných na Slovensku počas druhej svetovej vojny : 1.časť - vojenské šifry. Vojenská história, p. 42--55.
articles in magazines
2020Details
Overview of ciphers used in Slovakia during the WW2 : part 2 - diplomatic ciphers
Antal, Eugen -- Grošek, Otokar -- Zajac, Pavol
Prehľad šifier používaných na Slovensku počas druhej svetovej vojny: 2. časť - diplomatické šifry. Vojenská história, p. 95--108.
articles in magazines
2020
Details
Parametric Analysis of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool by MCNP Code
Botková, Barbora -- Farkas, Gabriel
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP. Diploma thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020Details
Parking space occupancy control based on modern technologies
Jenčík, Matúš -- Sopiak, Dominik
Kontrola obsadenosti parkoviska použitím moderných technológií. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis2020
Details
Passive shutdown systems for fast neutron reactors
Batra, C. -- Baudrand, O. -- Bubelis, E. -- Burgazzi, L. -- Farmer, M. -- Fomin, O. -- Gugiu, D. -- Hidemasa, Y. -- Kriventsev, V. -- Kuzina, J. -- Kuznetsov, V. -- Lamberts, D. -- Lee, J. -- Lűley, Jakub -- Monti, S. -- Nikitin, E. -- Qvist, S. -- Rineiski, A. -- Schikorr, M. -- Sorokin, A. -- Van Wert, C. -- Vijayashree, R. -- Vrban, Branislav -- Yllera, J.
Passive shutdown systems for fast neutron reactors. Vienna : IAEA, 2020. 110 p. ISBN 978-92-0-104219-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Password manager
Čuřík, Peter -- Zajac, Pavol
Password manager. Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere
Bag, Banibrata -- Das, Akinchan -- Chandra, Aniruddha -- Róka, Rastislav
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities. 1st ed. United States : IGI Global, 2020, p. 100--156. ISBN 978-1-5225-9767-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Performance analysis of ultra low-voltage rail-to-rail comparator in 130 nm CMOS technology
Nagy, Lukáš -- Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav -- Šovčík, Michal -- Stopjaková, Viera
Performance analysis of ultra low-voltage rail-to-rail comparator in 130 nm CMOS technology. In AFRICON 2019: Powering Africa's Sustainable Energy for All Agenda: The Role of lCT and Engineering. Accra, Ghana. September 25-27, 2019. Piscataway : IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-3289-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Performance comparison of advanced and conventional control method of nonlinear chemical process
Karas, Peter -- Kozák, Štefan
Performance comparison of advanced and conventional control method of nonlinear chemical process. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. Acta Physica Polonica A, 137. p. 827--830.
articles in magazines
2020
Details
Personal cloud solution on a freeware basis
Blažíček, Andrej -- Medvecký, Martin
Personálne klaudové riešenie na báze freeware. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 60 p.
final thesis
2020Details
Phase control directional characteristic of antenna array
Kucharovič, Martin -- Harťanský, René
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 73 p.
final thesis
2020
Details
Phytopathology Diagnostics Based on Machine Learning
Jánošík, Michal -- Pavlovičová, Jarmila
Diagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učení. Diploma thesis. 2020. 73 p.
final thesis2020
Details
Platforms for the development of a mobile application for digitazing a handwritten signature
Lupták, Martin -- Vojvoda, Milan
Platformy pre vývoj mobilnej aplikácie pre digitalizáciu vlastnoručného podpisu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 70 p.
final thesis
2020
Details
PLC for flexible production
Kostrej, Michal -- Drahoš, Peter
PLC pre flexibilnú výrobu. Diploma thesis. 2020. 76 p.
final thesis2020
Details
Popularization of mechatronics by fan film inspired by Avengers: infinity war
Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Leskovský, Roman -- Matišák, Jakub -- Drahoš, Peter -- Stark, Erich
Popularization of mechatronics by fan film inspired by Avengers: infinity war. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Porovnanie stavových regulátorov pre systém magnetickej levitácie
Hypiusová, Mária -- Rosinová, Danica -- Kozáková, Alena
Comparison of state feedback controllers for the magnetic levitation system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Position control for stabilizing the swing arm
Sklenár, Filip -- Goga, Vladimír
Polohová regulácia pre stabilizáciu výkyvného ramena. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Positron annihilation spectroscopy study of materials with potential application in advanced nuclear systems
Markuliak, Jakub -- Kršjak, Vladimír
Štúdium perspektívnych materiálov pre jadrovo-fyzikálne aplikácie s dôrazom na využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020Details
Positron annihilation spectroscopy study of vacancy-type defects in He implanted polycrystalline α-SiC
Li, Bingsheng -- Kršjak, Vladimír -- Degmová, Jarmila -- Wang, Zhiguang -- Shen, Tielong -- Li, Hui -- Soják, Stanislav -- Slugeň, Vladimír -- Kawasuso, Atsuo
Positron annihilation spectroscopy study of vacancy-type defects in He implanted polycrystalline α-SiC. Journal of Nuclear Materials, 535. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Positron annihilation studies of reactor pressure vessel steels treated by hydrogen ion implantation
Slugeň, Vladimír -- Pecko, Stanislav -- Sojak, Stanislav -- Egger, Werner -- Saro, Matúš -- Petriska, Martin
Positron annihilation studies of reactor pressure vessel steels treated by hydrogen ion implantation. Acta Physica Polonica A, 137. p. 238--241.
articles in magazines2020Details
Possibilities of Controlling Robotic Devices using Neuromonitoring
Moricová, Iveta -- Vavrinský, Erik
Možnosti riadenia robotických zariadení pomocou neuromonitoringu. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Possibilities of increasing of energy efficiency in a small companies - a case study
Janíček, František -- Perný, Milan -- Šály, Vladimír -- Valášek, Lukáš
Možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti v malom podniku - prípadová štúdia. Magazín mobilita - stroje - technológie - ekológia, 15. p. 26--29.
articles in magazines
2020
Details
Post-quantum cryptography
Šíp, Jakub -- Zajac, Pavol
Postkvantová kryptografia. Bachelor thesis. 2020. 40 p.
final thesis
2020
Details
Post-quantum signature scheme based on AES
Jahodka, Daniel -- Zajac, Pavol
Postkvantový podpisový algoritmus na báze AES. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Power Efficiency Analysis of the Agricultural Company
Kubačka, Oliver -- Janíček, František
Analýza energetickej náročnosti poľnohospodárskeho podniku. Diploma thesis. 2020. 110 p.
final thesis2020
Details
Power flow calculation using OpenDss
Janovský, Jaroslav -- Bendík, Jozef
Sietóvé výpočty pomocou programu OpenDss. Diploma thesis. 2020. 75 p.
final thesis2020Details
Pravdepodobnostné miery a projekcie na kvantových logikách
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2020, ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Preampflier for the phono cartridge with RIAA equalization
Kováč, Boris -- Kubinec, Peter
Predzosilňovač pre gramofónovú prenosku s korekciou RIAA. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis2020Details
Prediction of product review marks from review text in slovak and czech language
Slaminka, Erich -- Mojžiš, Ján
Predikcia hodnotiacich známok z textu hodnotenia v slovenskom a českom jazyku. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Preparation and characterisation of structures with metal oxides for photo-electrochemical water splitting
Meri, Július -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemický rozklad vody. Diploma thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Preparation and characterization of metal disulfide and oxide based supercapacitors
Dubina, Matúš -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia superkapacitorov na báze disulfidov a oxidov kovov. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Presentation latency measurement in biofeedback experiments
Krajčír, Lukáš -- Púčik, Jozef
Vyhodnotenie prezentačnej latencie signálov v biofeedback experimentoch. Diploma thesis. 2020. 73 p.
final thesis
2020
Details
Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps
Medvid, Volodymyr -- Beliakova, Iryna -- Piscio, Vadim -- Savkiv, Volodymyr -- Duchoň, František
Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 69--77.
articles in magazines
2020
Details
Príprava a výskum funkcionalizovanej nanoplatformy na báze MoS2 pre biomedicínsku aplikáciu
Kálosi, Anna -- Majková, Eva
Preparation and Research of Functionalized MoS2 based Nanoplatform for Biomedical Application. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Probabilistic data structures
Mycio, Jakub -- Vojvoda, Milan
Pravdepodobnostné dátové štruktúry. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 82 p.
final thesis
2020
Details
Process oriented communication platform
Petrovič, Ľuboš -- Juhás, Gabriel
Procesne založená komunikačná platforma. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Process-driven academic information system - Student module
Radványi, Mátyás -- Mažári, Juraj
Procesne riadený akademický informačný systém - modul Študent. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020Details
Process-driven eHealth - Examination module
Martavuz, Slavomír -- Mažári, Juraj
Procesne riadený eHealth - modul Vyšetrenie. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Process-driven eHealth - Health card module
Novák, Adam -- Mažári, Juraj
Procesne riadený eHealth - modul Zdravotná karta. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis2020
Details
Process-driven eShop - Goods and warehouse module
Lukáč, Mário -- Mažári, Juraj
Procesne riadený eShop - modul Tovar a skladovanie. Bachelor thesis. 2020. 41 p.
final thesis
2020
Details
Process-driven eShop - Order and invoice module
Mészáros, Zoltán -- Mažári, Juraj
Procesne riadený eShop - modul Objednávky a faktúry. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 45 p.
final thesis
2020Details
Process-driven reservation system
Rybár, Matúš -- Mladoniczky, Milan
Procesne riadený rezervačný systém. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020Details
Processing and visualization of medical images using machine learning and virtual reality
Cigánek, Ján -- Képešiová, Zuzana
Processing and visualization of medical images using machine learning and virtual reality. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Processing of Retinal Images from Optical Coherence Tomography
Jenis, Andrej -- Pavlovičová, Jarmila
Spracovanie obrazov sietnice z optického koherentného tomografu. Diploma thesis. 2020. 78 p.
final thesis
2020
Details
Process-oriented comparative evaluation system
Bubelíny, Matúš -- Juhás, Gabriel
Procesne orientovaný komparatívny hodnotiaci systém. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 65 p.
final thesis2020
Details
Programovateľný prístrojový zosilňovač
Wangui, Eunice Wanjiku -- Jančárik, Vladimír
Programmable instrumentation amplifier. Bachelor thesis. 2020. 38 p.
final thesis2020Details
Project scheduling optimization
Kubjatko, Róbert -- Rosinová, Danica
Optimalizácia plánovania projektu. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Properties of a modelled call centre
Baroňák, Ivan -- Hartmann, Matej -- Poláček, Róbert
Properties of a modelled call centre. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 96--102.
articles in magazines
2020
Details
Properties of two Shannon’s ciphers
Kočiš, Roman -- Grošek, Otokar
Vlastnosti dvoch Shannonových šifier. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis2020Details
Proposal of digital twin platform based on 3D engine and IIoT principles using virtual / Augmented / Mixed reality
Leskovský, Roman -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Rosinová, Danica
Proposal of digital twin platform based on 3D engine and IIoT principles using virtual / Augmented / Mixed reality. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Proposal of digital twin platform based on 3D rendering and IIoT principles using virtual / augmented reality
Leskovský, Roman -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Rosinová, Danica
Proposal of digital twin platform based on 3D rendering and IIoT principles using virtual / augmented reality. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Protect enterprise LAN using elliptic curves
Paulovič, Matúš -- Orgoň, Miloš
Ochrana podnikovej siete LAN s využitím eliptických kriviek. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 40 p.
final thesis
2020Details
Protege support for close world assumption reasoning
Štefunko, Ľuboš -- Kossaczký, Igor
Podpora nástroja Protégé pre prácu v CWA móde. Diploma thesis. 2020. 74 p.
final thesis
2020
Details
Providing data from the Envirosenzor database
Kovaľák, Maroš -- Marček, Stanislav
Poskytovanie údajov z databázy envirosenzorov. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis
2020
Details
Pseudo-filesystem Implementation for Medusa Security Module
Vrabec, Michal -- Ploszek, Roderik
Implementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu Medusa. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020
Details
Public Data Extraction
Búri, Ivan -- Novák, Vladislav
Zber údajov z verejne prístupných zdrojov. Bachelor thesis. 2020. 87 p.
final thesis
2020
Details
Quadcopter stabilisation
Magnússon, Alexander Emanuel -- Ťapák, Peter
Stabilizácia kvadrokoptéry. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Radiation hardness limits in gamma spectrometry of semi-insulating GaAs detectors irradiated by 5 MeV electrons
Šagátová, Andrea -- Zaťko, Bohumír -- Nečas, Vladimír -- Fülöp, Marko
Radiation hardness limits in gamma spectrometry of semi-insulating GaAs detectors irradiated by 5 MeV electrons. Journal of Instrumentation, 15. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Radiological Characterization of Concretes within the Decommissioning of Nuclear Facilities
Lištjak, Martin -- Nečas, Vladimír
Rádiologická charakterizácia betónových povrchov pri vyraďovaní jadrových zariadení: dát. obhajoby: 8.7.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 131 p.
final thesis2020Details
Ranges of alpha particles in human tissues
Skočík, Erik -- Pavlovič, Márius
Analýza dosahov alfa častíc v ľudských tkanivách. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Raspberry Pi as a data presentation system
Švajka, Jakub -- Harťanský, René
Raspberry Pi ako dátový prezentačný systém. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis2020Details
Reactive mobile application for education management
Chalko, Matúš -- Mladoniczky, Milan
Reaktívna mobilná aplikácia pre správu výučby. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis2020Details
Reactive web application for education management
Šimek, Jozef -- Mladoniczky, Milan
Reaktívna webová aplikácia pre správu výučby. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis2020
Details
Real time edge detection based on FPGA
Halaj, Vladimír -- Hagara, Miroslav
Detekcia hrán v obrazoch v reálnom čase pomocou FPGA. Diploma thesis. 2020. 80 p.
final thesis
2020
Details
Real-time cloud services
Samko, Adam -- Balogh, Richard
Cloudové služby v reálnom čase. Bachelor thesis. 2020. 83 p.
final thesis
2020
Details
Recognition of neurological diseases using neural networks
Ďurkovič, Daniel -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietí. Diploma thesis. 2020. 53 p.
final thesis2020
Details
Recognition of obstacles using machine vision.
Moravčík, Róbert -- Haffner, Oto
Rozpoznávanie prekážok pomocou strojového videnia. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 90 p.
final thesis
2020Details
RED-based scheduler on chip for mixed-criticality real-time systems
Kohútka, Lukáš -- Nagy, Lukáš -- Stopjaková, Viera
RED-based scheduler on chip for mixed-criticality real-time systems. In MECO 2020. Piscataway: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-6949-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Reference data management for enterprise applications
Michalov, Arne -- Mladoniczky, Milan
Správa referenčných dát v enterprise aplikáciách. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis2020Details
References in process oriented applications
Bezák, Timotej -- Juhás, Gabriel
Referencie v procesne orientovaných aplikáciách. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 60 p.
final thesis
2020Details
Remote control of robotic arm
Dobrovič, Boris -- Žáková, Katarína
Vzdialené ovládanie robotického ramena. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis2020Details
Renewable Energy Sources - Deviations Source in Electrical Network
Kurcz, János -- Beláň, Anton
Obnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sieti. Diploma thesis. 2020. 104 p.
final thesis
2020
Details
Research and development of the augmented reality system for maintenance of filling equipment.
Kostoláni, Michal -- Murín, Justín
Výskum a vývoj systému rozšírenej reality pre údržbu plniaceho zariadenia. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 109 p.
final thesis
2020
Details
Research of codes for data recovery
Kulhavý, Patrik -- Farkaš, Peter
Skúmanie kódov pre záchranu údajov. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 37 p.
final thesis
2020Details
Reservation system for rides
Martiška, Adam -- Vargic, Radoslav
Rezervačný systém jázd. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 65 p.
final thesis
2020Details
Retinal Images Processing for Medical Diagnostics
Mácsik, Péter -- Pavlovičová, Jarmila
Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 83 p.
final thesis
2020
Details
RFID scanning device
Traj, Jakub -- Harťanský, René
RFID snímacie zariadenie. Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Riadenie laboratórneho ABS systému: fuzzy alebo PID regulátor?
Rosinová, Danica -- Kozáková, Alena
Laboratory ABS control: Fuzzy or PID controller?. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Ride reservation system
Bílik, Dominik -- Vargic, Radoslav
Rezervačný systém jázd. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
RISC conversions for LNS arithmetic in embedded systems
Drahoš, Peter -- Kocúr, Michal -- Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Kozáková, Alena
RISC conversions for LNS arithmetic in embedded systems. Mathematics, 8. p. 8.
articles in magazines
2020
Details
Robot Using General Marks for Navigation
Dano, Dominik -- Chovanec, Ľuboš
Navigácia robota podľa značiek. Diploma thesis. 2020. 71 p.
final thesis2020Details
Robotic surface covering of objects specified in the form of point clouds
Marton, Matej -- Babinec, Andrej
Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis2020
Details
Robotization and automatization of processes
Sokolová, Kristína -- Mojžiš, Ján
Robotizácia a automatizácia procesov. Diploma thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Robots can be used in laboratories (1)
Bakyta, Patrik -- Duchoň, František -- Vojs, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Babinec, Andrej
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1). ATP Journal, 27. p. 46--48.
articles in magazines
2020Details
Robots can be used in laboratories (2)
Bakyta, Patrik -- Duchoň, František -- Vojs, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Babinec, Andrej
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2). ATP Journal, 27. p. 52--54.
articles in magazines
2020
Details
Robust decentralized switched controllerdesign for linear continuous-time systems
Veselý, Vojtech
Robust decentralized switched controllerdesign for linear continuous-time systems. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 246--253.
articles in magazines
2020
Details
Robust interval PID controller design
Osuský, Jakub -- Kozáková, Alena -- Rosinová, Danica
Robust interval PID controller design. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Robust PI controller design for positive systems
Paulusová, Jana -- Veselý, Vojtech -- Paulus, Martin
Robust PI controller design for positive systems. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Robust PI-D controller design for descriptor systems using regional pole placement and/or H2 performance
Veselý, Vojtech -- Körösi, Ladislav
Robust PI-D controller design for descriptor systems using regional pole placement and/or H2 performance. Kybernetika, 56. p. 810--820.
articles in magazines
2020
Details
Robust QFT-based control of the DC motor laboratory model
Čápková, Romana -- Kozáková, Alena -- Minár, Martin -- Ondrejička, Kristián
Robust QFT-based control of the DC motor laboratory model. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Rozšírenie združených distribučných funkcií do kvantových logík
Nánásiová, Oľga -- Pykacz, Jaroslaw -- Valášková, Ľubica -- Čipková, Karla
On extension of joint distribution functions on quantum logics. International Journal of Theoretical Physics, 59. p. 274--291.
articles in magazines2020
Details
Rubber composites filled with carbon nanotubes and magnetic ceramics for electromagnetic noise reduction in cars
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Rubber composites filled with carbon nanotubes and magnetic ceramics for electromagnetic noise reduction in cars. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 151--154. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. p. 1624--1633.
articles in magazines2020Details
Safety of radio remote keys
Hájek, Stanislav -- Slačka, Juraj
Bezpečnosť rádiových kľúčov. Diploma thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Sales prediction of svijany Slovakia, Ltd. using Microsoft Azure machine learning and ARIMA
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Moravčík, Michal
Sales prediction of svijany Slovakia, Ltd. using Microsoft Azure machine learning and ARIMA. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Satellite Dynamics and Control
Žabka, Juraj -- Kutiš, Vladimír
Dynamika a riadenie satelitov. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 64 p.
final thesis2020Details
Scilab for Control of Laboratory Plants
Galandák, Jozef -- Chovanec, Ľuboš
Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav. Bachelor thesis. 2020. 88 p.
final thesis2020
Details
SDN&NFV in 5G architecture
Londák, Juraj -- Medvecký, Martin -- Podhradský, Pavol
SDN&NFV in 5G architecture. In MINÁRIK, I. -- ROZINAJ, G. Redžúr 2020. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, p. 59--62. ISBN 978-80-227-5007-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Secure Communication in the Quantum Era: (Group) Key Establishment
Colombo, Christian -- Vasco, Maria Isabel Gonzalez -- Steinwandt, Rainer -- Zajac, Pavol
Secure Communication in the Quantum Era: (Group) Key Establishment. In PALESTINI, C. Advanced Technologies for Security Applications. Dordrecht: Springer, 2020, p. 65--74. ISBN 978-94-024-2023-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Security evaluation of applications
Plaskúr, Daniel -- Šrámka, Michal
Bezpečnostné previerky aplikácií. Diploma thesis. 2020. 120 p.
final thesis
2020
Details
Segmentation of significant areas in retinal images
Pirhala, Matej -- Goga, Jozef
Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice. Bachelor thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020
Details
Semantic databases
Števík, Peter -- Kossaczký, Igor
Sémantické dátabázy. Bachelor thesis. 2020. 33 p.
final thesis2020Details
Semantic text analysis using machine learning
Gális, Filip -- Vojvoda, Milan
Sémantická analýza textu využitím strojového učenia. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 78 p.
final thesis2020Details
Semi-insulating GaN for vertical structures: role of substrate selection and growth pressure
Šichman, Peter -- Hasenöhrl, Stanislav -- Stoklas, Roman -- Priesol, Juraj -- Dobročka, Edmund -- Haščík, Štefan -- Gucmann, Filip -- Vincze, Andrej -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Šatka, Alexander -- Kuzmík, Ján
Semi-insulating GaN for vertical structures: role of substrate selection and growth pressure. Materials Science in Semiconductor Processing, 118. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Sensor subsystem for mobile platform
Bujna, Roman -- Balogh, Richard
Senzorický subsystém mobilnej platformy. Diploma thesis. 2020. 77 p.
final thesis
2020
Details
Server application for parking management
Trojan, Martin -- Behúl, Miroslav
Serverová aplikácia pre správu parkovania. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Server application for smart aquarium
Kohout, Dan -- Behúl, Miroslav
Serverová aplikácia pre inteligentné akvárium. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Server of Planning Assistant
Potfaj, Michal -- Kučera, Erik
Server plánovacieho asistenta. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Sieťovanie a vlastnosti elastomérnych magnetov sieťovaných pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Cross-linking and properties of rubber magnets cured with combined sulfur and peroxide vulcanization systems. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 93--96. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Sieťový manažment
Lenčéšová, Martina -- Páleník, Tomáš
Network and Service Management. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis2020Details
Simulation analysis and structure optimization for photo-electrochemical applications
Tomka, Samuel -- Mikolášek, Miroslav
Simulačná analýza a optimalizácia štruktúr pre foto-elekrochemické aplikácie. Diploma thesis. 2020. 68 p.
final thesis
2020
Details
Simulation and Modeling of Electrothermal Properties of Power DMOS transistor
Potoma, Peter -- Chvála, Aleš
Simulácia a modelovanie elektrotepelných vlastností výkonového DMOS tranzistora. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Simulation of PEM fuel cell voltage losses
Ondrejička, Kristián -- Huba, Mikuláš
Simulation of PEM fuel cell voltage losses. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Simulation system for optimization of photovoltaic power plant design for prosumers
Kosorinský, Šimon -- Sadloň, Matej
Simulačný systém pre optimalizáciu návrhu fotovoltickej elektrárne pre posumerov. Bachelor thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Simultaneous localization and mapping of 3D space
Pružinský, Dominik -- Sopiak, Dominik
Simultánna lokalizácia a mapovanie 3D priestoru. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis2020
Details
Slovak companies can get funds from DIH2
Duchoň, František -- Rodina, Jozef
Slovenské firmy môžu opäť získať zdroje z DIH2. ATP Journal, 27. p. 52--55.
articles in magazines2020Details
Small hydro power plants in Slovakia
Kubica, Juraj -- Perný, Milan
Malé vodné elektrárne na území Slovenska. Energie 21, 13. p. 16--17.
articles in magazines2020Details
Small switched power supply
Greksa, Dávid -- Kubinec, Peter
Spínaný zdroj malého výkonu. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis
2020
Details
Smart city Android application for data visualization
Fedorko, Jakub -- Behúl, Miroslav
Smart city Android aplikácia pre vizualizáciu dát. Bachelor thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Smart city platform for data visualisation
Czapala, Michal -- Behúl, Miroslav
Smart city platforma pre vizualizáciu dát. Bachelor thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Smart display with e-ink paper
Mach, Ján -- Ťapák, Peter
Inteligentný displej s e-papierom. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Smart factory in Industry 4.0
Képešiová, Zuzana -- Kozák, Štefan
Smart factory in Industry 4.0. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Smart home controlled by voice
Korček, Ján -- Gallo, Ondrej
Inteligentná domácnosť ovládaná hlasom. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Smart recipes
Nociar, Roman -- Novák, Patrik
Inteligentný receptár. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Smart room - Control design
Polakovič, Samuel -- Rozinaj, Gregor
Inteligentná miestnosť - návrh riadenia. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 41 p.
final thesis
2020
Details
SMART system for waste water treatment plant
Vrška, Martin -- Vojs, Marian
Inteligentný riadiaci systém pre čistiarne odpadových vôd. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
SMART systems for waste water treatment
Tóth, Viktor -- Vojs, Marian
Mobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020Details
Software Support for Camera System for 3D Video Transmission
Kaľavský, Erik -- Rozinaj, Gregor
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 70 p.
final thesis
2020
Details
Solar cells and modules as a building component
Hudec, Boris -- Šály, Vladimír
Slnečné články a moduly ako súčasť budovy. Bachelor thesis. 2020. 41 p.
final thesis
2020
Details
Solar panel utilization in electric car
Fintor, Ján -- Ťapák, Peter
Využitie solárneho panelu v elektromobile. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Solving and solvability of nonograms (griddlers)
Dominová, Viktória -- Pancza, Dávid
Riešenie a riešiteľnosť nonogramov (maľovaných krížoviek). Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis2020Details
Solving masonic ciphers
Fábryová, Karina -- Antal, Eugen
Analýza a lúštenie slobodomurárskych šifier. Bachelor thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020Details
Solving Playfair cipher using meta-heuristics
Krajčovič, Marek -- Antal, Eugen
Lúštenie šifry Playfair pomocou meta-heuristík. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 83 p.
final thesis
2020
Details
Some properties of D-weak operator topology
Polakovič, Marcel
Some properties of D-weak operator topology. Mathematica Slovaca, 70. p. 753--758.
articles in magazines
2020
Details
Some remarks on enhanced total internal reflection
Šumichrast, Ľubomír -- Franek, Jaroslav -- Dosoudil, Rastislav -- Červeňová, Jozefa
Some remarks on enhanced total internal reflection. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 20--30.
articles in magazines
2020
Details
Soviet VIC cipher implementation for Cryptool
Petro, Adam -- Kollár, Jozef
Implementácia sovietskej šifry VIC pre nástroj Cryptool. Bachelor thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Spam Management - Computing Services
Lendáč, Ľuboš -- Vitázek, Klement
Možnosti obrany proti príjmu a šíreniu spamov prostredníctvom elektronickej pošty. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020
Details
Spatial Modelling of Rooms for Designing of Interior Lighting
Suchánsky, Erik -- Gašparovský, Dionýz
Priestorové modelovanie miestnosti pri návrhu interiérového osvetlenia. Diploma thesis. 2020. 66 p.
final thesis
2020
Details
Speed and position control of mobile robot
Kostolanský, Pavol -- Kocúr, Michal
Riadenie rýchlosti a polohy robotického vozidla. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 91 p.
final thesis
2020
Details
Speech recognition
Otruba, Jakub -- Kačur, Juraj
Automatické rozpoznávanie reči. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 40 p.
final thesis2020
Details
Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota: Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020
Duchoň, František -- Chovanec, Ľuboš -- Mikulová, Zuzana -- Cvik, Anton -- Greguš-Kohút, Jakub
Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota: Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020
Harťanský, René -- Halgoš, Ján -- Hricko, Jaroslav -- Rafaj, Michal
Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín: Úžitkový vzor č. 8653, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Stepper Motor Control
Slobodník, Martin -- Dúbravský, Jozef
Riadenie krokového motora. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Stimulation of shear-transformation zones in metallic glasses by cryogenic
Meylan, Carolina M. -- Papparotto, F. -- Nachum, S. -- Orava, Jiří -- Miglierini, Marcel -- Basykh, V. -- Ferenc, Jarosław -- Kulik, Tadeusz -- Greer, A. Lindsay
Stimulation of shear-transformation zones in metallic glasses by cryogenic. Journal of Non-Crystalline Solids, 548. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Stochastic Planning of Mobile Robot Trajectory
Sadloň, Pavel -- Dekan, Martin
Stochastické plánovanie trajektórie mobilného robota. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
Storage of activated fragments of VVER-440 reactor pressure vessel from the decommissioning of the V1 NPP
Myslík, Milan -- Čerba, Štefan
Skladovanie aktivovaných fragmentov tlakovej nádoby reaktora VVER-440 z vyraďovania JE V1. Diploma thesis. 2020. 79 p.
final thesis2020Details
Structural and morphological evaluation of layered WS2 thin films
Hotový, Ivan -- Spiess, Lothar -- Mikolášek, Miroslav -- Kostič, Ivan -- Romanus, Henry
Structural and morphological evaluation of layered WS2 thin films. Vacuum, 179. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Structural design of vehicle monocoque for Formula Student
Ürge, Andrej -- Gálik, Gabriel
Návrh samonosnej karosérie pre vozidlo Formula Student. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Structure and properties of barrier-free MgB2 composite wires made by internal magnesium diffusion process
Kováč, Pavol -- Hušek, I. -- Perez, N. -- Rosová, Alica -- Berek, Dušan -- Gelušiaková, Bronislava -- Kopera, Ľubomír -- Melišek, T -- Nielsch, K.
Structure and properties of barrier-free MgB2 composite wires made by internal magnesium diffusion process. Journal of Alloys and Compounds, 829. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Student’s personalized process assistant
Kovár, Adam -- Juhás, Gabriel
Personalizovaný procesný asistent študenta. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 68 p.
final thesis
2020
Details
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Šoka, Martin
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix. Acta Physica Polonica A, 137. p. 831--834.
articles in magazines2020
Details
Superconducting properties and surface roughness of thin Nb samples fabricated for SRF applications
Ries, Rastislav -- Seiler, Eugen -- Gömöry, Fedor -- Medvids, Arturs -- Pira, Cristian -- Malyshev, Oleg B.
Superconducting properties and surface roughness of thin Nb samples fabricated for SRF applications. In EUCAS 2019. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Supplementary software for the analysis of MQ cryptosystems
Radvan, Peter -- Hromada, Viliam
Podporný softvér pre analýzu MQ kryptosystémov. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020
Details
Suppression of ambient noise in aviation communication
Hajdúch, Adam -- Kuzma, Anton
Potlačenie ruchu okolia v leteckej komunikácii. Diploma thesis. 2020. 76 p.
final thesis2020Details
Supraharmonics During E-Bike Charging
Štugner, Branislav -- Janiga, Peter
Supraharmonické počas nabíjania batérie elektrického bicykla. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Swarm robotika pre kinematografické využitie
Trizuljak, Adam -- Rodina, Jozef
Swarm Robotics for Cinematographic Use. Diploma thesis. 2020. 104 p.
final thesis
2020
Details
SWOT analysis for hybrid intraday trading model
Michalík, Martin -- Janíček, František
Spracovanie SWOT analýzy pre model hybridného vnútrodenného obchodovania. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Synchronization Transmission in the Environment of Modern Telecommunication Networks
Šoltés, Peter -- Róka, Rastislav
Prenos synchronizácie v prostredí moderných telekomunikačných sietí. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020Details
System for Barkhausen noise measurement
Hilko, Karol -- Jančárik, Vladimír
Systém na snímanie Barkhausenovho šumu. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 75 p.
final thesis
2020
Details
System for design process models in Petriflow language
Krasoň, Tomáš -- Juhás, Gabriel
Systém na návrh procesných modelov v jazyku Petriflow. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 66 p.
final thesis2020Details
System of measurement and control of electric grid
Janíček, František -- Perný, Milan -- Tomlain, Juraj -- Ravas, Stanislav -- Tereň, Ondrej -- Tomlain, Ján
Systém merania a riadenia elektrickej rozvodnej siete: Úžitkový vzor č. 8643, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
System-based approach to prediction of surfactants' influences on pharmacokinetics and pharmacodynamics
Vitková, Zuzana -- Tárník, Marián -- Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján -- Oremusová, Jarmila -- Vitko, Anton
System-based approach to prediction of surfactants' influences on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Tenside surfactants detergents, 57. p. 33--39.
articles in magazines
2020
Details
Štruktúra fotovoltického modulu vystavená účinkom namáhania vysokým DC napätím
Šály, Vladimír -- Packa, Juraj -- Perný, Milan -- Andráš, Milan -- Tomica, Jakub
Photovoltaic module structure under the high DC voltage stress. Materials, Methods & Technologies : [elektronický zdroj], 14. p. 9--18.
articles in magazines
2020
Details
ŠVOČ 2020 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác
Benko, Peter -- Miklovičová, Eva
ŠVOČ 2020 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5003-5.
conference proceedings2020Details
Technical concept of IMS platform with focus on HSS dimensioning
Takács, Filip -- Baroňák, Ivan
Technická koncepcia platformy IMS so zameraním na dimenzovanie HSS. Diploma thesis. 2020. 83 p.
final thesis2020Details
Technical Design of Camera System for 3D Video Transmission
Keblúšek, Daniel -- Rozinaj, Gregor
Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 40 p.
final thesis
2020
Details
Technical model of VoLTE communication
Magnes, Jakub -- Baroňák, Ivan
Technický model komunikácie VoLTE. Diploma thesis. 2020. 73 p.
final thesis
2020Details
Technical solution of IPTV service
Moravec, Ľuboš -- Baroňák, Ivan
Technické riešenie služby IPTV. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis2020
Details
Telemedicine services for the provision of services for chronic patients
Szabóová, Veronika -- Hambalík, Alexander
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o chronických pacientov. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis2020Details
Telemetry system for bee hive monitoring
Hank, Jozef -- Bittera, Mikuláš
Telemetrický systém pre monitorovanie včelstva. Bachelor thesis. 2020. 72 p.
final thesis2020
Details
Telereality or virtual teleport
Libiak, Adrián -- Rozinaj, Gregor
Telerealita alebo virtuálny teleport. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Temperature evolution of magnetic structure in Fe-Co-Si-B-Mo-P metallic glass by Mossbauer spectrometry
Miglierini, Marcel -- Cesnek, Martin -- Dekan, Július
Temperature evolution of magnetic structure in Fe-Co-Si-B-Mo-P metallic glass by Mossbauer spectrometry. Acta Physica Polonica A, 137. p. 807--810.
articles in magazines2020Details
Temperature characterization of semiconductor devices and circuits
Gajanec, Rafael -- Tomáška, Martin
Teplotná charakterizácia polovodičovych prvkov a obvodov. Diploma thesis. 2020. 100 p.
final thesis
2020
Details
Testing framework as a tool for testing Operational Data Store
Klevľanyk, Vasyľ -- Marček, Stanislav
Testing framework -- nástroj pre testovanie operačných databáz. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
The analysis of the state-the-art deep convolutional networks for facial recognition based on their training sets
Šranka, Igor -- Bukovčiková, Zuzana
Analýza moderných techník na rozpoznávanie tvárí vzhľadom na ich trénovacie množiny. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
The controlling devices with EEG signals
Kalivoda, Kristian -- Pavlovičová, Jarmila
Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
The effects of selenate on goethite synthesis and selenate sorption kinetics onto a goethite surface - A three-step process with an unexpected desorption phase
Matulová, Michaela -- Bujdoš, Marek -- Miglierini, Marcel -- Mitróová, Zuzana -- Kubovčíková, Martina -- Urík, Martin
The effects of selenate on goethite synthesis and selenate sorption kinetics onto a goethite surface - A three-step process with an unexpected desorption phase. Chemical geology, 556. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
The european nuclear experimental educational platform (ENEEP) for education and training
Cagnazzo, Marcella -- Boeck, Helmuth -- Čerba, Štefan -- Czifrus, Szabolcs -- Haščík, Ján -- Jazbec, Anže -- Lűley, Jakub -- Miglierini, Marcel -- Osuský, Filip -- Radulović, Vladimir -- Schaden, Fabian -- Sklenka, Ľubomír -- Snoj, Luka -- Tormási, Attila -- Villa, Mario -- Vrban, Branislav
The european nuclear experimental educational platform (ENEEP) for education and training. ATW - International Journal for Nuclear Power, 65. p. 251--256.
articles in magazines
2020Details
The function of hydrogen ions ranges in steels approximation based on material density: First results overview
Jakabovič, Adam -- Slugeň, Vladimír
The function of hydrogen ions ranges in steels approximation based on material density: First results overview. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
The implementation of post-quantum group key-exchange protocol
Malo, Peter -- Hromada, Viliam
Implementácia postkvantového protokolu na skupinovú výmenu kľúča. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 45 p.
final thesis2020Details
The main features of coiled fishing line actuator
Minár, Martin -- Goga, Vladimír -- Murín, Justín
The main features of coiled fishing line actuator. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
The QC-LDPC McEliece cryptosystem and its resistance against the GJS attack
Karásek, Juraj -- Fabšič, Tomáš
QC-LDPC McEliece kryptosystém a jeho odolnosť voči GJS útoku. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
The teaching workplace with SINAMICS inverter
Bélai, Igor -- Bélai, Igor
Výukové pracovisko s meničom SINAMICS. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 79 p.
final thesis
2020
Details
The usage of IoT in business environment
Bachratý, Samuel -- Poláček, Róbert
Využitie IoT v podnikateľskom prostredí. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 39 p.
final thesis
2020
Details
The use of deep neural networks to diagnose diseases from image data
Zavadska, Anastasiia -- Kajan, Slavomír
Využitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dát. Diploma thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
The use of information and communication technologies for the purposes of making clinical practice more effective
Macura, Miroslav -- Hambalík, Alexander
Využitie informačných a komunikačných technológií pre potreby zefektívnenia klinickej praxe. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 92 p.
final thesis
2020Details
The use of visualisation in analysis of deep convolutional networks
Urban, Žeľko -- Bukovčiková, Zuzana
Analýza hlbokých konvolučných sietí pomocou vizuálnych nástrojov. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
The use of 3D engine for autonomous vehicle development
Molnár, Tomáš -- Kučera, Erik
Využitie 3D enginu na vývoj autonómneho vozidla. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 77 p.
final thesis
2020
Details
The valuing of elementary types of options on binomial trees
Jakubják, Štefan -- Zákopčan, Michal
Ohodnocovanie základných typov opcií na binárnych stromoch. Bachelor thesis. 2020. 56 p.
final thesis2020Details
Theoretical approach to optimization of home subscriber server in IP multimedia subsystem
Škunda, Juraj -- Baroňák, Ivan -- Chromý, Erik
Theoretical approach to optimization of home subscriber server in IP multimedia subsystem. Wireless personal communications, 110. p. 1825--1837.
articles in magazines
2020
Details
Thermohydraulic behaviour in reactor VVER440 under refuelling conditions
Remiaš, Martin -- Paulech, Juraj
Termohydraulické deje v reaktore VVER440 v režime výmeny paliva. Diploma thesis. 2020. 76 p.
final thesis2020
Details
Thiophene-centered azomethines: Structure, photophysical and electronic properties
Tokárová, Zita -- Maxianová, Petra -- Váry, Tomáš -- Nádaždy, Vojtech -- Végh, Daniel -- Tokár, Kamil
Thiophene-centered azomethines: Structure, photophysical and electronic properties. Journal of Molecular Structure, 1204. p. 1--7.
articles in magazines
2020
Details
Timekeeper for fire sport
Kučera, Jaroslav -- Mierka, Martin
Časomiera pre hasičský šport. Bachelor thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Timetable system development
Ondrášik, Marek -- Jókay, Matúš
Vývoj rozvrhového systému. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 69 p.
final thesis2020Details
Tinkerkit Braccio robot trajectory design in Matlab
Kostúr, Samuel -- Sekaj, Ivan
Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis2020
Details
Topologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach typu 5G
Hajdari, Enis -- Farkaš, Peter
Topological interference alignment in partially connected 5G networks. Diploma thesis. 2020. 80 p.
final thesis
2020
Details
Traditional tests versus functional assessment of core muscle power and strength
Zemková, Erika
Traditional tests versus functional assessment of core muscle power and strength. In Physical education and sports sciences. Naí Dillí: Khel Sahitya Kendra, 2020, p. 1--4. ISBN 978-81-944149-8-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Traffic Protection in Advanced EON Optical Networks
Kurila, Adam -- Róka, Rastislav
Ochrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EON. Diploma thesis. 2020. 55 p.
final thesis
2020Details
Transfer data from camera required for autonomous driving via FTP
Valocký, Frederik -- Drahoš, Peter -- Haffner, Oto -- Orgoň, Miloš
Transfer data from camera required for autonomous driving via FTP. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Ultra-low-voltage IC design methods
Arbet, Daniel -- Nagy, Lukáš -- Stopjaková, Viera
Ultra-low-voltage IC design methods. In YEAP, K H. -- ISA, M M. -- SAYAGO, J. Integrated Circuits/Microchips. London: IntechOpen Limited, 2020, p. 1--24. ISBN 978-1-78985-930-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Unmanned radiation monitoring system
Lűley, Jakub -- Vrban, Branislav -- Čerba, Štefan -- Osuský, Filip -- Nečas, Vladimír
Unmanned radiation monitoring system. In LYOUSSI, A. -- GIOT, M. ANIMMA 2019. Les Ulis: EDP Sciences, 2020, ISBN 978-2-7598-9093-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Unmanned radiation-monitoring system
Čerba, Štefan -- Lűley, Jakub -- Vrban, Branislav -- Osuský, Filip -- Nečas, Vladimír
Unmanned radiation-monitoring system. IEEE Transactions on Nuclear Science, 67. p. 636--643.
articles in magazines
2020
Details
Update of the online laboratory portal
Takáč, Jaroslav -- Žáková, Katarína
Aktualizácia prostredia online laboratória. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020Details
Usage of intelligent gripper in common environment and risk assessment using standard robot gripper
Žiak, Marek -- Duchoň, František
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota. Diploma thesis. 2020. 125 p.
final thesis
2020
Details
Usage of Lighting Systems in Buildings
Jediný, Peter -- Raditschová, Jana
Využitie osvetľovacích sústav v budovách. Bachelor thesis. 2020. 61 p.
final thesis
2020
Details
Use of BGP in SDN
Dúbravec, Peter -- Medvecký, Martin
Využitie protokolu BGP v SDN. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 51 p.
final thesis
2020
Details
Use of database Apache Cassandra in eCommerce
Kravčišin, Marek -- Mažári, Juraj
Využitie databázy Apache Cassandra v eCommerce. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020Details
Use of gyrator block in audio devices
Čík, Eduard -- Kubinec, Peter
Použitie gyrátora v zvukovej technike. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Use of telemedicine services in chronic and acute patients care
Maják, Martin -- Hambalík, Alexander
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o chronických a akutných pacientov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 112 p.
final thesis
2020
Details
Use of the outlets of the public lights for integration of chargers for electric vehicles
Harmata, Marek -- Janíček, František
Využitie rozvodov verejného osvetlenia pre integráciu nabíjačiek pre elektro vozidlá (E-Mobility). Diploma thesis. 2020. 101 p.
final thesis
2020
Details
Using Apache Spark to detect and manage business relevant events
Pekarovič, Stanislav -- Fabšič, Tomáš
Využitie Apache Spark na detekciu a ošetrenie obchodne relevantných udalostí. Bachelor thesis. 2020. 74 p.
final thesis
2020
Details
Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Drahoš, Peter -- Leskovský, Roman
Using Augmented Reality and Internet of Things for Control and Monitoring of Mechatronic Devices. Electronics, 9. p. 1--21.
articles in magazines
2020
Details
Using MDA principles for generating UML diagrams
Čarnogurská, Nikola -- Gallo, Ondrej
Využitie MDA princípov na generovanie UML diagramov. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 86 p.
final thesis
2020
Details
Using Quasigroups in Cryptography
Furtkevič, Filip -- Vojvoda, Milan
Použitie kvázigrúp v kryptografii. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Using RTAB-Map as a 3D mapping tool for drones
Babinec, Andrej -- Rodina, Jozef -- Mráz, Eduard -- Stanko, Jaromír
Using RTAB-Map as a 3D mapping tool for drones. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Using self-organizing maps for security module configuration
Ploszek, Roderik
Using self-organizing maps for security module configuration. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Using smart metering systems to control public lighting systems
Hatvany, Dominik -- Dubnička, Roman
Využitie inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacích sústav verejného osvetlenia. Diploma thesis. 2020. 100 p.
final thesis
2020
Details
Using Speech to Text Library
Majtán, Patrik -- Novák, Vladislav
Využitie knižnice na prevod hovorenej reči na text. Bachelor thesis. 2020. 64 p.
final thesis
2020
Details
Utilization of non-invasive methods of driver's biosignals measurement in mechatronic systems controlling
Lichtman, Alek -- Fuchs, Peter
Využitie neinvazívnych metód merania biosignálov vodiča v riadení mechatronických systémov: dát. obhajoby 18.9.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 107 p.
final thesis
2020
Details
Úvodom k jadru
Slugeň, Vladimír
Úvodom k jadru. Trnava : SNUS, 2020. 125 p. ISBN 978-80-89928-03-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 98.
articles in magazines
2020Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 100.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 120.
articles in magazines2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 7--8.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 98.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 86.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 88.
articles in magazines
2020
Details
Vehicle Convoy Modeling and Control
Melo, Daniel -- Bisták, Pavol
Modelovanie a riadenie kolóny vozidiel. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 63 p.
final thesis
2020
Details
Vehicle dynamics modeling
Račkay, Juraj -- Mikle, Dávid
Matematické modelovanie jazdnej dynamiky vozidla. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Vehicular ad-hoc network (VANET)
Bölcs, Viktor -- Kotuliaková, Kvetoslava
Automobilová ad hoc sieť. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis2020Details
Vertical current transport processes in MOS-HEMT heterostructures
Racko, Juraj -- Lalinský, Tibor -- Mikolášek, Miroslav -- Benko, Peter -- Thiele, Sebastian -- Schwierz, Frank -- Breza, Juraj
Vertical current transport processes in MOS-HEMT heterostructures. Applied Surface Science, 527. p. 2020.
articles in magazines2020Details
Vietnam cipers
Zornjan, Mihal -- Grošek, Otokar
Vietnamské šifry. Bachelor thesis. 2020. 36 p.
final thesis
2020
Details
Virtual design and simulation of the automated and robotized cell for the technology center
Špaček, Lukáš -- Haffner, Oto
Virtuálny návrh a simulácia automatizovanej a robotizovanej bunky pre technologické centrum. Diploma thesis. 2020. 83 p.
final thesis
2020
Details
Virtual electricity meter
Gallasová, Karolína -- Bittera, Mikuláš
Virtuálny elektromer. Bachelor thesis. 2020. 62 p.
final thesis2020
Details
Visualization and Analysis of LIDAR Data
Yanyshevskyi, Dmytro -- Kocúr, Michal
Analýza a Vizualizácia dát zo senzoru LIDAR. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis2020
Details
Visualization of instances in process-driven systems
Šabo, Martin -- Mažári, Juraj
Vizualizácia inštancií v procesne riadených systémoch. Bachelor thesis. 2020. 42 p.
final thesis2020
Details
Voice controlled DC motor using IoT Edge connected to the Azure cloud
Beňo, Lukáš -- Pribiš, Rudolf
Voice controlled DC motor using IoT Edge connected to the Azure cloud. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Voiture connectée : tester le TCU
Macejko, Peter
Voiture connectée : tester le TCU. Electronique-ECI, p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Voltage Collapse in Power Systems
Ürge, Péter -- Eleschová, Žaneta
Napäťový kolaps v elektrizačnej sústave. Diploma thesis. 2020. 110 p.
final thesis
2020
Details
Voltammetric detection of silver in commercial products on boron doped diamond electrode: stripping at lowered potential in the presence of thiosulfate ions
Culková, Eva -- Lukáčová-Chomisteková, Zuzana -- Bellová, Renata -- Melicherčíková, Danica -- Durdiak, Jaroslav -- Rievaj, Miroslav -- Vojs, Marian -- Tomčík, Peter
Voltammetric detection of silver in commercial products on boron doped diamond electrode: stripping at lowered potential in the presence of thiosulfate ions. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 151. p. 1009--1017.
articles in magazines
2020
Details
Voltammetric characterization of boron-doped diamond electrodes for electroanalytical applications
Řeháček, Vlastimil -- Hotový, Ivan -- Marton, Marián -- Mikolášek, Miroslav -- Michniak, Pavol -- Vincze, Andrej -- Kromka, Alexander -- Vojs, Marian
Voltammetric characterization of boron-doped diamond electrodes for electroanalytical applications. Journal of Electroanalytical Chemistry, 862. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Vybrané aspekty problematiky káblov s vylepšenou požiarnou odolnosťou
Packa, Juraj -- Šály, Vladimír -- Sulová, Jana
Chosen views on cable with improved fire performance. Materials, Methods & Technologies : [elektronický zdroj], 14. p. 156--164.
articles in magazines
2020
Details
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o kremíku
Imre, Zoltán -- Stuchlíková, Ľubica
Educational Game Development about Silicon in Virtual Reality. Bachelor thesis. 2020. 55 p.
final thesis2020
Details
Vývoj výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE
Janíček, František -- Holjenčík, Jozef -- Kostelník, Radovan
Vývoj výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE. ATP Journal, 27. p. 50--53.
articles in magazines
2020
Details
Watt's centrifugal governor for DC motor
Šarkán, Ladislav -- Goga, Vladimír
Wattov odstredivý regulátor pre DC motor. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 82 p.
final thesis2020
Details
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing
Róka, Rastislav
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities. 1st ed. United States : IGI Global, 2020, p. 1--39. ISBN 978-1-5225-9767-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Web application for data visualisation
Höger, Benedikt -- Čavojský, Maroš
Webaplikácia pre vizualizáciu údajov. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis2020Details
Web application for displaying data about driver of mechatronic vehicle
Maloch, Jozef -- Fuchs, Peter
Webová aplikácia na zobrazovanie dát o vodičovi mechatronického vozidla. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020Details
Web interface for weather station
Parai, Daniel -- Novák, Patrik
Webové rozhranie pre meteorologickú stanicu. Bachelor thesis. 2020. 41 p.
final thesis
2020
Details
Web portal for interactive showroom FINE
Sciranka, Erik -- Stuchlíková, Ľubica
Webový portál pre Interaktívny showroom FINE. Bachelor thesis. 2020. 84 p.
final thesis
2020
Details
Web services communicating with the banking environment under PSD2
Straka, Ondrej -- Haffner, Oto
Webové služby komunikujúce s bankovým prostredím podľa smernice PSD2. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Webapplication for analytics and usage of cryptocurrencies as alternative currency
Šilhavík, Martin -- Čavojský, Maroš
Webová aplikácia pre analýzu a využitie kryptomien ako alternatívnej meny. Bachelor thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020Details
Webapplication for analyzing climate
Matušov, Jakub -- Marček, Stanislav
Webová aplikácia pre analýzu klimatických dát. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 47 p.
final thesis
2020Details
Webapplication for sport statistics
Vilhan, Jaroslav -- Marček, Stanislav
Webová aplikácia vyhodnocujúca štatistiky v športe. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
WebGL presentation of three tank system
Bláha, Marek -- Žáková, Katarína
WebGL presentation of three tank system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Web-oriented system for design of power transformers
Straňák, Matúš -- Gallo, Ondrej
Webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov. Bachelor thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020
Details
Wireless sensor module
Štekláč, Martin -- Kubinec, Peter
Modul senzorov s bezdrôtovou komunikáciou. Bachelor thesis. 2020. 63 p.
final thesis
2020Details
2 DOF linear mechanical system - Parameter identification
Goga, Vladimír -- Minár, Martin -- Murín, Justín
2 DOF linear mechanical system - Parameter identification. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
2D polymer/metal structures for surface plasmon resonance
Urbancová, Petra -- Goraus, Matej -- Pudiš, Dušan -- Hlubina, Petr -- Kuzma, Anton -- Jandura, Daniel -- Ďurišová, Jana -- Miček, Patrik
2D polymer/metal structures for surface plasmon resonance. Applied Surface Science, 530. p. 2020.
articles in magazines2020
Details
3D model of the thermo-opto-mechanical plant for use in control education
Podroužek, Michal -- Matišák, Jakub -- Žáková, Katarína
3D model of the thermo-opto-mechanical plant for use in control education. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
3D printing in Internet environment
Petrík, Daniel -- Žáková, Katarína
3D tlač v prostredí Internetu. Diploma thesis. 2020. 63 p.
final thesis
2020
Details