18. 8. 2019  4:40 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 726

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A new hardware-accelerated scheduler for soft real-time tasks
Kohútka, Lukáš -- Stopjaková, Viera
A new hardware-accelerated scheduler for soft real-time tasks. In MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 110--113. ISBN 978-1-7281-1739-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A new method of measuring the physical quantities
Harťanský, René -- Mierka, Martin
A new method of measuring the physical quantities. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 266--269. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks
Szalay, Igor -- Sekaj, Ivan
Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Active filter for EMC
Ngovi, Moses Mbulo -- Kováč, Karol
Active filter for EMC. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptive feedback supported communication for IoT and space applications
Farkaš, Peter
Adaptive feedback supported communication for IoT and space applications. In Proceedings AHS 2019. Piscataway: IEEE Computer Society, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-7281-4650-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPU
Lazúr, Jakub -- Marák, Pavol
Adaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPU. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínu
Pančišin, Boris -- Tárník, Marián
Adaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínu. Diplomová práca. 2019. 82 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Additive manufacturing of a force/displacement sensor based on eElectromagnetic field pPrinciple
Hricko, Jaroslav -- Harťanský, René -- Andok, Robert -- Halgoš, Ján
Additive manufacturing of a force/displacement sensor based on eElectromagnetic field pPrinciple. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced characterization techniques and analysis of thermal properties of AlGaN/GaN multifinger power HEMTs on SiC substrate supported by three-dimensional simulation
Chvála, Aleš -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Florovič, Martin -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Donoval, Daniel -- Kováč, Jaroslav -- Dua, Christian -- Delage, Sylvain Laurent -- Jacquet, Jean-Claude
Advanced characterization techniques and analysis of thermal properties of AlGaN/GaN multifinger power HEMTs on SiC substrate supported by three-dimensional simulation. Journal of Electronic Packaging, 141. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Advanced IPv6 mechanisms – configuring DS-Lite
Zvolenská, Martina -- Páleník, Tomáš
Advanced IPv6 mechanisms – configuring DS-Lite. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Advances in Human and Machine Navigation Systems
Róka, Rastislav
Advances in Human and Machine Navigation Systems. London : IntechOpen Limited, 2019. ISBN 978-1-83880-564-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire
Blažíček, Adrian -- Marák, Pavol
Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia
Hubík, Michal -- Chovanec, Ľuboš
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Akumulácia elektrickej energie v sekundárnych elektrochemických článkoch
Horniak, František -- Pípa, Marek
Akumulácia elektrickej energie v sekundárnych elektrochemických článkoch. Diplomová práca. 2019. 76 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Akustická úprava uzavretého priestoru
Kovačik, Peter -- Kubinec, Peter
Akustická úprava uzavretého priestoru. Diplomová práca. 2019. 53 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Algoritmická analýza finančných dát
Argaláš, Dušan -- Drozda, Martin
Algoritmická analýza finančných dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
An ultra low-voltage rail-to-rail comparator for on-chip energy harvesters
Nagy, Lukáš -- Stopjaková, Viera -- Arbet, Daniel -- Potočný, Miroslav -- Kováč, Martin
An ultra low-voltage rail-to-rail comparator for on-chip energy harvesters. AEÜ International Journal of Electronics and Communications, 108. s. 10--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice. Proceedings, 4. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of Propagation Loss in Small-cell Environment in Case of Current Mobile Communication Systems
Kyselica, Dávid -- Rakús, Martin
Analysis of Propagation Loss in Small-cell Environment in Case of Current Mobile Communication Systems. Diplomová práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods. In Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019, s. 161--171.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a hodnotenie vplyvu rekonfigurácie na prevádzku elektrizačnej sústavy
Behúň, Dominik -- Cintula, Boris
Analýza a hodnotenie vplyvu rekonfigurácie na prevádzku elektrizačnej sústavy. Diplomová práca. 2019. 132 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a lúštenie kódových kníh
Molčan, Rastislav -- Antal, Eugen
Analýza a lúštenie kódových kníh. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza generujúcich matíc vybraných polárnych kódov
Rajkovič, Lukáš -- Farkaš, Peter
Analýza generujúcich matíc vybraných polárnych kódov. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza charakteristiky krídla elektrickej formuly
Kozubjáková, Nikola -- Gálik, Gabriel
Analýza charakteristiky krídla elektrickej formuly. Bakalárska práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza integrovateľnosti napäťového konvertora na čip
Železňáková, Anežka -- Arbet, Daniel
Analýza integrovateľnosti napäťového konvertora na čip. Bakalárska práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza kódov pre opravu zmazaní
Gdovin, Lukáš -- Farkaš, Peter
Analýza kódov pre opravu zmazaní. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrou
Kresak, Peter -- Kardoš, Ján
Analýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrou. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
Hromkovič, Oliver -- Bendík, Jozef
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa. Bakalárska práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza parametrov zatáčania modelov vozidiel 4x4, 6x6, 8x8
Pajpach, Martin -- Sedlár, Tibor
Analýza parametrov zatáčania modelov vozidiel 4x4, 6x6, 8x8. Bakalárska práca. 2019. 73 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza pohybu používateľa
Raplík, Maroš -- Čavojský, Maroš
Analýza pohybu používateľa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Petrusová, Soňa -- Kováč, Jaroslav
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketov založenej na polárnych kódoch
Benčík, Mário -- Farkaš, Peter
Analýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketov založenej na polárnych kódoch. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza Qos vo VoIP sieťach
Beňo, Jakub -- Poláček, Róbert
Analýza Qos vo VoIP sieťach. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza silového pôsobenia pri brzdení automobilu s využitím CAD modelu brzdy
Becker, Martin -- Paulech, Juraj
Analýza silového pôsobenia pri brzdení automobilu s využitím CAD modelu brzdy. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktory
Kubiritová, Alžbeta -- Kršjak, Vladimír
Analýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktory. Bakalárska práca. 2019. 30 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vplyvu porúch v elektrizačnej sústave na poklesy napätia
Goga, Patrik -- Cintula, Boris
Analýza vplyvu porúch v elektrizačnej sústave na poklesy napätia. Diplomová práca. 2019. 106 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zavesenia nápravy
Škodáček, Ivan -- Kutiš, Vladimír
Analýza zavesenia nápravy. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy
Lacková, Linda -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov
Holecová, Silvia -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností
Mášiková, Andrea -- Marček, Stanislav
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností
Ogurčák, Samuel -- Marček, Stanislav
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
Vavrík, Ferdinand -- Ballo, Peter
Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10. Dizertačná práca. 2019. 102 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu
Jakúbek, Andrej -- Pásztó, Peter
Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu. Diplomová práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia na zdieľanie webových záložiek
Medo, Miloš -- Kocúr, Michal
Aplikácia na zdieľanie webových záložiek. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier
Palček, Juraj -- Slačka, Juraj
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network
Filo, Róbert -- Kučera, Erik
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol
Valašík, Adam -- Kučera, Erik
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre Motion Capturing
Novotný, Marek -- Slačka, Juraj
Aplikácia pre Motion Capturing. Diplomová práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre OS Android v kontexte sociálnej aplikácie
Renczés, Štefan -- Drozda, Martin
Aplikácia pre OS Android v kontexte sociálnej aplikácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecí (Internet of Things)
Benczy, Matúš -- Csóka, Filip
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecí (Internet of Things). Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii
Kováčik, Dominik -- Nánásiová, Oľga
Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácie MEMS senzorov na platforme Xtrinsic
Dolinský, Pavol -- Balogh, Richard
Aplikácie MEMS senzorov na platforme Xtrinsic. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikačná platforma
Kubík, Michal -- Bittera, Mikuláš
Aplikačná platforma. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikačné servery pre poskytovanie multimediálnych služieb v sieťach IMS
Žiak, Marek -- Medvecký, Martin
Aplikačné servery pre poskytovanie multimediálnych služieb v sieťach IMS. Diplomová práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Artefact determination by GMM-based continuous detection of emotional changes in synthetic speech
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Matoušek, Jindřich
Artefact determination by GMM-based continuous detection of emotional changes in synthetic speech. In TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 45--48. ISBN 978-1-7281-1864-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Augmented Reality in On-line Education
Hirjáková, Ivana -- Rozinaj, Gregor
Augmented Reality in On-line Education. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatic calibration of vibration sensors for measurement in a weak magnetic field
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Automatic calibration of vibration sensors for measurement in a weak magnetic field. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 137--140. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automatic service scaling
Michalko, Matej -- Šrámka, Michal
Automatic service scaling. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Orčová, Mária -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Štefaňák, Marián -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém
Orlický, Lukáš -- Kľúčik, Marian
Automatický zavlažovací systém. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém
Gavula, Adam -- Kľúčik, Marian
Automatický zavlažovací systém. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém pre rastliny
Daniš, Tomáš -- Pásztó, Peter
Automatický zavlažovací systém pre rastliny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView
Pažitný, Peter -- Kováč, Jaroslav
Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Hrubišák, Fedor -- Kováč, Jaroslav
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView. Bakalárska práca. 2019. 31 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia v procese výroby ID štítkov
Tančibok, Ivan -- Chovanec, Ľuboš
Automatizácia v procese výroby ID štítkov. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémoch
Kubričan, Juraj -- Juhás, Gabriel
Automatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované pracovisko pre kalibráciu pomocných meracích zariadení pre testy EMC
Križan, Lukáš -- Hallon, Jozef
Automatizované pracovisko pre kalibráciu pomocných meracích zariadení pre testy EMC. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované spracovávanie fyziologických signálov
Baránek, Tomáš -- Vavrinský, Erik
Automatizované spracovávanie fyziologických signálov. Diplomová práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov
Beňo, Dávid -- Kohútka, Lukáš
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Zelník, Martin -- Ušák, Elemír
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov. Diplomová práca. 2019. 77 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa
Užík, Richard -- Balogh, Richard
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Autonomous sensor of electromagnetic field
Jančárik, Vladimír -- Harťanský, René -- Slížik, Jozef -- Mierka, Martin -- Halgoš, Ján -- Hallon, Jozef -- Hricko, Jaroslav
Autonomous sensor of electromagnetic field. Review of Scientific Instruments, 90. s. 6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Basic parameters of coiled fishing line actuator
Goga, Vladimír -- Minár, Martin -- Murín, Justín -- Kutiš, Vladimír -- Paulech, Juraj -- Gálik, Gabriel
Basic parameters of coiled fishing line actuator. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 65--69. ISBN 978-80-248-4287-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Battery management system for formula student electric car
Baťa, Martin -- Mikle, Dávid -- Fuchs, Peter
Battery management system for formula student electric car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Behaviour of fire resistant cable insulation with different flame barriers during water immersion
Packa, Juraj -- Ďurman, Vladimír -- Sulová, Janka
Behaviour of fire resistant cable insulation with different flame barriers during water immersion. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 265--268. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 35--38. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bezdrôtové nabíjanie elektrických zariadení
Janečko, Michal -- Halgoš, Ján
Bezdrôtové nabíjanie elektrických zariadení. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezkolízne riadenie modelu výrobnej linky
Šćevko, Adam -- Osuský, Jakub
Bezkolízne riadenie modelu výrobnej linky. Bakalárska práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečná geolokácia
Krkoška, Marián -- Zajac, Pavol
Bezpečná geolokácia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
Siroshtan, Dmytro -- Orgoň, Miloš
Bezpečnosť komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom. Bakalárska práca. 2019. 32 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť komunikácie na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
Grnáč, Andrej -- Orgoň, Miloš
Bezpečnosť komunikácie na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom. Bakalárska práca. 2019. 43 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva
Hausner, Peter -- Farkas, Gabriel
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostný systém
Thonhauser, Richard -- Hubinský, Peter
Bezpečnostný systém. Diplomová práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy
Bodorík, Adam -- Sekaj, Ivan
Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Broadcast/multicast v sieťach typu VANET
Vertaľ, Damián -- Baroňák, Ivan
Broadcast/multicast v sieťach typu VANET. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
CAD model a mechanická analýza kotúčovej brzdy
Botka, Libor -- Paulech, Juraj
CAD model a mechanická analýza kotúčovej brzdy. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Capabilities and visions of broadband power-line in smart grids applications
Sláčik, Jan -- Mlýnek, Petr -- Fujdiak, Radek -- Musil, Petr -- Voznak, Miroslav -- Orgoň, Miloš -- Hlavnicka, Jan
Capabilities and visions of broadband power-line in smart grids applications. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 595--599. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Centrálna správa zabezpečenia IP siete
Tkáčik, Martin -- Medvecký, Martin
Centrálna správa zabezpečenia IP siete. Diplomová práca. 2019. 88 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Centrálny dohľad nad službami v sieti
Gschill, František -- Medvecký, Martin
Centrálny dohľad nad službami v sieti. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
CFD analysis of dry cask nuclear fuel storage
Kutiš, Vladimír -- Gálik, Gabriel -- Paulech, Juraj -- Murín, Justín -- Goga, Vladimír
CFD analysis of dry cask nuclear fuel storage. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 114--118. ISBN 978-80-248-4287-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption
Zajac, Pavol
Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 39--42.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of different build-up factor calculations with Monte Carlo simulations
Bednár, Dávid -- Lištjak, Martin -- Slimák, Andrej -- Nečas, Vladimír
Comparison of different build-up factor calculations with Monte Carlo simulations. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Complex assessment model of a small-scale photovoltaic installation profitability
Janíček, František -- Poničan, Ján -- Sadloň, Matej
Complex assessment model of a small-scale photovoltaic installation profitability. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings
Perný, Milan -- Šály, Vladimír -- Ďurman, Vladimír -- Mikolášek, Miroslav -- Janíček, František -- Huran, Jozef
Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 566--570. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Control of a small quadrotor for swarm operation
Trizuljak, Adam -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Babinec, Andrej -- Dekan, Martin -- Mykhailyshyn, Roman
Control of a small quadrotor for swarm operation. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 3--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Control system for deposit safe
Chamraz, Štefan -- Balogh, Richard
Control system for deposit safe. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 140--145. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm
Sekaj, Ivan -- Ernek, Martin
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 46--51.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Converged Fi-Wi passive optical networks and their designing using the HPON network configurator
Róka, Rastislav
Converged Fi-Wi passive optical networks and their designing using the HPON network configurator. In TRESTIAN, R. -- MUNTEAN, G. Paving the Way for 5G Through the Convergence of Wireless Systems. Hershey PA, USA: IGI Global, 2019, s. 150--184. ISBN 978-1-5225-7570-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, M. -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Creating and modeling a magnetic invisibility cloak
Kucharovič, Martin -- Solovyov, M. -- Gömöry, Fedor
Creating and modeling a magnetic invisibility cloak. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 381--387. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cryptology in the Slovak state during WWII
Antal, Eugen -- Zajac, Pavol -- Grošek, Otokar
Cryptology in the Slovak state during WWII. In ANTAL, E. -- SCHMEH, K. HistoCrypt 2019. Linköping: University Electronic Press, 2019, s. 23--30. ISBN 978-91-7685-087-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čierny kremík pre fotovoltické aplikácie
Benko, Peter -- Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Harmatha, Ladislav -- Mikolášek, Miroslav -- Svitač, Erik -- Stuchlíková, Ľubica
Čierny kremík pre fotovoltické aplikácie. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android
Bátor, Kamil -- Leskovský, Roman
Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Damoklov meč nad kaprom
Pajkoš, Vladimír
Damoklov meč nad kaprom. Slovenský rybár, 20. s. 62--63.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Databáza HSS a jej optimalizácia
Škunda, Juraj -- Baroňák, Ivan
Databáza HSS a jej optimalizácia. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Databáza solárnych elektrární na území Slovenskej republiky
Čirip, Michal -- Janíček, František
Databáza solárnych elektrární na území Slovenskej republiky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
Tuhársky, Martin -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bakalárska práca. 2019. 43 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Databázový a vizualizačný systém pre automatizovanú výrobnú linku
Hupčík, Šimon -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre automatizovanú výrobnú linku. Bakalárska práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Müller, Martin -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
Budáč, Filip -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Decentralizovaný systém riadenia a vizualizácie sústavy čističiek odpadových vôd
Vavríková, Kamila -- Cigánek, Ján
Decentralizovaný systém riadenia a vizualizácie sústavy čističiek odpadových vôd. Diplomová práca. 2019. 53 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Defect analysis of InAlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures
Stuchlíková, Ľubica -- Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Vadovský, Jakub -- Benko, Peter -- Škoda, Aurel -- Delage, Sylvain Laurent -- Kováč, Jaroslav
Defect analysis of InAlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures. In WOCSDICE 2019: 43rd Workshop on compound semiconductor devices and integrated circuits held in Europe. Cabourg, France. June 17-19, 2019. Cabourg : 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect analysis of Ni-Au/AlN/p-Si MIS capacitors
Stuchlíková, Ľubica -- Drobný, Jakub -- Benko, Peter -- Kósa, Arpád -- Mikolášek, Miroslav -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj
Defect analysis of Ni-Au/AlN/p-Si MIS capacitors. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 223--226. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect distribution in Fe - doped InP epitaxial layers
Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Kováč, Jaroslav -- Badura, M. -- Sciana, Beata -- Stuchlíková, Ľubica
Defect distribution in Fe - doped InP epitaxial layers. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 175--178. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect distribution in metal-porous siliconsilicon structures
Benko, Peter -- Stuchlíková, Ľubica -- Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Harmatha, Ladislav -- Mikolášek, Miroslav -- Kopáni, Martin -- Imamura, Kentaro -- Kobayashi, Hikaru -- Pinčík, Emil
Defect distribution in metal-porous siliconsilicon structures. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 135--138. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dekódovanie QC-MDPC kódov
Baraniak, Tomáš -- Fabšič, Tomáš
Dekódovanie QC-MDPC kódov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Svobodová, Helena -- Hlinková, Jana -- Janega, Pavol -- Kosnáč, Daniel -- Filová, Barbora -- Miglierini, Marcel -- Dlháň, Ľubor -- Ehrlich, Hermann -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman -- Polák, Štefan -- Nagy, Štefan -- Kopáni, Martin
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. s. 291--298.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design and implementation of a network infrastructure for providing IPTV service in a small city
Orgoň, Miloš -- Ondirková, Henrieta -- Poláček, Róbert -- Kavacký, Matej
Design and implementation of a network infrastructure for providing IPTV service in a small city. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 8. s. 8--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies
Šubjak, Ján -- Mičjan, Michal -- Vavrinský, Erik -- Kozárik, Jozef -- Donoval, Martin
Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 131--134. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of energetically efficient sensor system for agricultural production
Csiba, Michal -- Jagelka, Martin
Design of energetically efficient sensor system for agricultural production. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design of torque vectoring control system for an electric vehicle
Mikle, Dávid -- Baťa, Martin -- Fuchs, Peter -- Kozáková, Alena
Design of torque vectoring control system for an electric vehicle. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Detegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkov
Lukáč, Matúš -- Sopiak, Dominik
Detegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia a spracovanie optických signálov v optickom prenosovom médiu
Vanya, Adam -- Róka, Rastislav
Detekcia a spracovanie optických signálov v optickom prenosovom médiu. Bakalárska práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia a spracovanie optických signálov v optickom prenosovom médiu
Tomáš, Gorazd Marián -- Róka, Rastislav
Detekcia a spracovanie optických signálov v optickom prenosovom médiu. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch
Budinský, Ján -- Pavlovičová, Jarmila
Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia, klasifikácia a sledovanie objektov v reálnom čase s využitím strojového učenia
Tran Minh, Hung -- Marák, Pavol
Detekcia, klasifikácia a sledovanie objektov v reálnom čase s využitím strojového učenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia kvality obrazu
Vizváry, Ladislav -- Sopiak, Dominik
Detekcia kvality obrazu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania
Blaščák, Anton -- Sopiak, Dominik
Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia pohybu v aute
Prištic, Ján -- Hagara, Miroslav
Detekcia pohybu v aute. Diplomová práca. 2019. 79 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia porúch optickou kontrolou polovodičových modulov
Janeka, Vladimír -- Polec, Jaroslav
Detekcia porúch optickou kontrolou polovodičových modulov. Diplomová práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Development and characterization of photoelectrochemical MIS structures for hydrogen generation applications
Chymo, Filip -- Fröhlich, Karol -- Harmatha, Ladislav -- Hušeková, Kristína -- Ondrejka, Peter -- Kemeny, Martin -- Hotový, Ivan -- Mikolášek, Miroslav
Development and characterization of photoelectrochemical MIS structures for hydrogen generation applications. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 103--106. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of IQRF technology: Analysis, simulations and experimental measurements
Fujdiak, Radek -- Mlýnek, Petr -- Malina, Lukáš -- Orgoň, Miloš -- Sláčik, Jan -- Blažek, Petr -- Mišurec, Jiří
Development of IQRF technology: Analysis, simulations and experimental measurements. Elektronika ir Elektrotechnika, 25. s. 72--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí
Lacko, Kristián -- Kajan, Slavomír
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diagnostika vysokonapäťových transformátorov
Achbergerová, Lucia -- Janíček, František
Diagnostika vysokonapäťových transformátorov. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod
Klementová, Natália -- Slačka, Juraj
Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dielectric properties of PVC leads
Šály, Vladimír -- Packa, Juraj -- Ďurman, Vladimír -- Lelák, Jaroslav
Dielectric properties of PVC leads. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 269--272. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Digitálny hysterézigraf
Mandák, Adam -- Jančárik, Vladimír
Digitálny hysterézigraf. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diskrétne riadenie
Maász, Ján -- Paulusová, Jana
Diskrétne riadenie. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer
Mokráň, Marek -- Gašparovský, Dionýz -- Dubnička, Roman
Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DLTFS study of emission and capture processes in GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer compositions
Drobný, Jakub -- Benko, Peter -- Kósa, Arpád -- Kopecký, Andrej -- Florovič, Martin -- Kováč, Jaroslav -- Delage, Sylvain Laurent -- Stuchlíková, Ľubica
DLTFS study of emission and capture processes in GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer compositions. In WOCSDICE 2019: 43rd Workshop on compound semiconductor devices and integrated circuits held in Europe. Cabourg, France. June 17-19, 2019. Cabourg : 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DLTFS study of GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer composition
Drobný, Jakub -- Kopecký, Andrej -- Kósa, Arpád -- Benko, Peter -- Florovič, Martin -- Kováč, Jaroslav -- Delage, Sylvain Laurent -- Stuchlíková, Ľubica
DLTFS study of GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer composition. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 111--114. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dvojosové polohovadlo
Pál, Márk -- Chovanec, Ľuboš
Dvojosové polohovadlo. Bakalárska práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Homporová, Claudia -- Róka, Rastislav
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Earth fault location in compensated MV network using a hand-held measuring device
Horák, Martin -- Škumát, Tomáš
Earth fault location in compensated MV network using a hand-held measuring device. In CIRED 2019: 25th International conference on electricity distribution.Madrid, Spain. June 3-6, 2019. s.l.] : AIM, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Edge detection in JPEG grayscale images
Hagara, Miroslav -- Ondráček, Oldřich -- Kubinec, Peter -- Stojanović, Radovan
Edge detection in JPEG grayscale images. In MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 360--363. ISBN 978-1-7281-1739-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Backa, Šimon -- Róka, Rastislav
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení
Bariak, Matúš -- Čavojský, Maroš
Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Effect of Eu substitution on magnetic behavior of spinel nickel ferrites
Ďurišová, Eva -- Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Šoka, Martin -- Dobročka, Edmund
Effect of Eu substitution on magnetic behavior of spinel nickel ferrites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of light on the circadian rhythm of man
Sedlák, Samuel
Effect of light on the circadian rhythm of man. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites
Sláma, Juraj -- Šoka, Martin -- Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír
Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 142. ISBN 978-80-89855-07-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical and capacitance characterization techniques for power and optoelectronic devices
Mikolášek, Miroslav -- Chymo, Filip -- Harmatha, Ladislav -- Ondrejka, Peter -- Marek, Juraj
Electrical and capacitance characterization techniques for power and optoelectronic devices. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 11--14. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical and DLTS characterization of AlN buffers for GaN on Si technology
Marek, Juraj -- Mikolášek, Miroslav -- Drobný, Jakub -- Zhao, Ming -- Stoffels, Steve -- Kósa, Arpád -- Benko, Peter -- Chvála, Aleš -- Bakeroot, Benoit -- Decoutere, Stefaan -- Stuchlíková, Ľubica
Electrical and DLTS characterization of AlN buffers for GaN on Si technology. In WOCSDICE 2019: 43rd Workshop on compound semiconductor devices and integrated circuits held in Europe. Cabourg, France. June 17-19, 2019. Cabourg : 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating
Mikolášek, Miroslav -- Šály, Vladimír -- Perný, Milan -- Janíček, František -- Packa, Juraj
Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating. In ICREN 2019. Fontenay-aux-Roses: PremC, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application
Šagátová, Andrea -- Fülöp, Marko -- Pavlovič, Márius -- Nečas, Vladimír
Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application. In 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrothermal simulation of power multifinger HEMT
Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Príbytný, Patrik -- Kozárik, Jozef -- Šatka, Alexander -- Donoval, Daniel
Electrothermal simulation of power multifinger HEMT. In YURISH, S Y. Advances in Microelectronics: Reviews: Vol. 2. Barcelova : IFSA Publishing, 2019, s. 289--306. ISBN 978-84-09-08160-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electro-thermal spice circuit model of HEMT device
Černaj, Ľuboš -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Donoval, Daniel -- Kozárik, Jozef -- Závodník, Tomáš -- Donoval, Martin
Electro-thermal spice circuit model of HEMT device. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 99--102. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektrická a tepelná stabilizácia supravodivých pások pre obmedzovač skratových prúdov
Búran, Marek -- Hüttner, Ľudovít
Elektrická a tepelná stabilizácia supravodivých pások pre obmedzovač skratových prúdov. Diplomová práca. 2019. 116 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektrické parametre transponovaných a netransponovaných vedení
Vyskoč, Tomáš -- Eleschová, Žaneta
Elektrické parametre transponovaných a netransponovaných vedení. Diplomová práca. 2019. 115 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektroinštalácia a princíp fungovania BLDC motora v elektrokolobežke
Gomolčák, Samuel -- Fuchs, Peter
Elektroinštalácia a princíp fungovania BLDC motora v elektrokolobežke. Bakalárska práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektromagnetický smog v okolí zariadení IoT
Fecišková, Rebeka Barbora -- Bittera, Mikuláš
Elektromagnetický smog v okolí zariadení IoT. Bakalárska práca. 2019. 33 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektronický diabetický denník
Vančíková, Dominika -- Tárník, Marián
Elektronický diabetický denník. Diplomová práca. 2019. 89 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske
Pavlík, Peter -- Púčik, Jozef
Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske. Diplomová práca. 2019. 81 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elipsoidálny model srdcových komôr
Javor, Martin -- Cocherová, Elena
Elipsoidálny model srdcových komôr. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj
Kozáková, Alena
ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1.. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4915-2.
zborník2019Podrobnosti
Embedded OPC unified architecture software connects your device with Industry 4.0
Pribiš, Rudolf
Embedded OPC unified architecture software connects your device with Industry 4.0. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Energetická bilancia pohybu modelov vozidla 4x4, 6x6, 8x8
Škopová, Lucia -- Sedlár, Tibor
Energetická bilancia pohybu modelov vozidla 4x4, 6x6, 8x8. Bakalárska práca. 2019. 85 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenie
Zárecký, Jakub -- Raditschová, Jana
Energetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenie. Bakalárska práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energetická hospodárnosť verejného osvetlenia
Masár, Stanislav -- Gašparovský, Dionýz
Energetická hospodárnosť verejného osvetlenia. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému: dát. obhajoby 6.6.2019. č. ved. odboru 5-2-30
ADAILEH, AYID -- Janíček, František
Energetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému: dát. obhajoby 6.6.2019. č. ved. odboru 5-2-30. Dizertačná práca. 2019. 115 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energy calibration of plastic scintillator detector
Stríbrnský, Branislav -- Petriska, Martin -- Hinca, Róbert
Energy calibration of plastic scintillator detector. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Erasure decoding of five times extended Reed-Solomon codes
Rakús, Martin -- Farkaš, Peter -- Páleník, Tomáš
Erasure decoding of five times extended Reed-Solomon codes. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 256--258.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Evaluačný systém typu Q & A v edukačnom prostredi s online aplikáciou
Ličaková, Barbora -- Mojžiš, Ján
Evaluačný systém typu Q & A v edukačnom prostredi s online aplikáciou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Evolúcia myslenia a riadenia
Vasko, Denis -- Sekaj, Ivan
Evolúcia myslenia a riadenia. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Evolúcia umelého života
Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimental comparison of the (ODS)EUROFER steels implanted by helium ions and irradiated in spallation neutron target
Kršjak, Vladimír -- Degmová, Jarmila -- Šimeg Veterníková, Jana -- Yan, Cunfeng F. -- Dai, Yong
Experimental comparison of the (ODS)EUROFER steels implanted by helium ions and irradiated in spallation neutron target. Journal of Nuclear Materials, 523. s. 51--55.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Experimental measurements for evaluation of the network throughput of the RC4 channel in the in-home PLC network
Róka, Rastislav
Experimental measurements for evaluation of the network throughput of the RC4 channel in the in-home PLC network. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 25--31.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Experimental modelling and control of a tower crane
Čápková, Romana -- Kozáková, Alena
Experimental modelling and control of a tower crane. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 97--101. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimental modelling and control of a tower crane using Nichols chart
Minár, Martin -- Čápková, Romana -- Kozáková, Alena -- Goga, Vladimír
Experimental modelling and control of a tower crane using Nichols chart. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 135--140. ISBN 978-80-248-4287-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Pípa, Marek -- Kment, Attila -- Chudý, Michal -- Beláň, Anton -- Eleschová, Žaneta
Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system. Journal of Electrostatics, 98. s. 69--74.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Experimentálna analýza dynamiky pohybu hmotného bodu
Suchý, Ján -- Goga, Vladimír
Experimentálna analýza dynamiky pohybu hmotného bodu. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálne tepelné čerpadlo
Lisý, Lukáš -- Pípa, Marek
Experimentálne tepelné čerpadlo. Diplomová práca. 2019. 76 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálne určenie modulu pružnosti materiálov ohybovou skúškou
Hudek, Adrián -- Goga, Vladimír
Experimentálne určenie modulu pružnosti materiálov ohybovou skúškou. Bakalárska práca. 2019. 43 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálne zariadenie pre meranie tuhosti ťažných pružín
Berta, Šimon -- Goga, Vladimír
Experimentálne zariadenie pre meranie tuhosti ťažných pružín. Bakalárska práca. 2019. 74 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimenty s mikrokontrolérmi
Kališ, Martin -- Páleník, Tomáš
Experimenty s mikrokontrolérmi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extrakcia nežiadúcich objektov z obrazu
Venjarski, Jaroslav -- Csóka, Filip
Extrakcia nežiadúcich objektov z obrazu. Bakalárska práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení
Kvočka, Roman -- Pavlovičová, Jarmila
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Eye Image Processing and Iris Segmentation
Hvozda, Boris -- Oravec, Miloš
Eye Image Processing and Iris Segmentation. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Five times extended reed-solomon codes applicable in memory storage systems
Rakús, Martin -- Farkaš, Peter -- Páleník, Tomáš -- Daniš, Andrej
Five times extended reed-solomon codes applicable in memory storage systems. IEEE Letters of the Computer Society, 2. s. 9--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of nanocrystalline alloys after Cu ions implantation into amorphous precursor
Sitek, Jozef -- Holková, Dominika -- Dekan, Július -- Pavúk, Milan -- Novák, Patrik
Formation of nanocrystalline alloys after Cu ions implantation into amorphous precursor. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 171--175.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Frequency shift of the minimal magnitude of reflection coefficient in antenna array
Vavrík, Ferdinand -- Hallon, Jozef
Frequency shift of the minimal magnitude of reflection coefficient in antenna array. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 64--68.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Frontend Builder webových stránok
Naňo, Denis -- Kocúr, Michal
Frontend Builder webových stránok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Further heuristic discussion on two countermeasures against reaction attacks on McEliece cryptosystems with QCLDPC codes
Farkaš, Peter
Further heuristic discussion on two countermeasures against reaction attacks on McEliece cryptosystems with QCLDPC codes. In 2019 Eighth International Conference on Emerging Security Technologies [elektronický zdroj]. Piscataway,: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-5545-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
GaP-ZnO core-shell nanowires in reflectance measurements
Ďurišová, Jana -- Laurenčíková, Agáta -- Novák, Jozef -- Šušlik, Ľuboš -- Kuzma, Anton -- Šubjak, Ján
GaP-ZnO core-shell nanowires in reflectance measurements. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 26--28. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass
Savkiv, Volodymyr -- Mykhailyshyn, Roman -- Duchoň, František
Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass. Vacuum, 159. s. 524--533.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Generating sub-nanosecond pulses at low cost
Štofka, Marián
Generating sub-nanosecond pulses at low cost. Electronics World, 125. s. 38--41.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov
Moravčík, Marko -- Kohútka, Lukáš
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla
Zarembová, Nikola -- Fuchs, Peter
Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Háčiky rybárskych háčikov
Pajkoš, Vladimír
Háčiky rybárskych háčikov. Slovenský rybár, 20. s. 26--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hankelove matice
Dúbravcová, Ľubica -- Čerňanová, Viera
Hankelove matice. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Head-up Display Android Application for Motor Vehicle Drivers
Imrek, Ján -- Pásztó, Peter
Head-up Display Android Application for Motor Vehicle Drivers. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
High side power MOSFET switch driver for a low-power AC/DC converter
Potočný, Miroslav -- Brenkuš, Juraj -- Stopjaková, Viera
High side power MOSFET switch driver for a low-power AC/DC converter. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality izolačných systémov
Kocúrová, Katarína -- Kozáková, Alena -- Šištík, Michal -- Ďuračka, Miroslav -- Packa, Juraj
Hodnotenie kvality izolačných systémov. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, s. 96--101. ISBN 978-80-969729-1-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Humanocentrické osvetlenie kancelárie
Beňka, Ján -- Gašparovský, Dionýz
Humanocentrické osvetlenie kancelárie. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Channel temperature determination of HEMT in quasi-static operation
Florovič, Martin -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Kováč, Jaroslav -- Chvála, Aleš -- Jacquet, Jean-Claude -- Delage, Sylvain Laurent
Channel temperature determination of HEMT in quasi-static operation. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 55--58. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization of a low-frequency noise of JFET transistors
Tisovský, Erik -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
Characterization of a low-frequency noise of JFET transistors. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 231--134. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization of the ePix100a and the FastCCd semiconductor detectors for the European XFEL
Klačková, Ivana -- Blaj, Gabriel -- Denes, Peter -- Dragone, Angelo -- Göde, Sebastian -- Hauf, Steffen -- Januschek, Friederike -- Joseph, John -- Kuster, Markus
Characterization of the ePix100a and the FastCCd semiconductor detectors for the European XFEL. Journal of Instrumentation, 14. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Charakterizácia porúch v moderných prvkoch a báze nitridu gália
Drobný, Jakub -- Weis, Martin -- Benko, Peter -- Kováč, Jaroslav -- Stuchlíková, Ľubica
Charakterizácia porúch v moderných prvkoch a báze nitridu gália. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov optickými metódami
Dopirák, Andrej -- Kováč, Jaroslav
Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov optickými metódami. Diplomová práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia výkonových elektronických prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu
Tančár, Samuel -- Marek, Juraj
Charakterizácia výkonových elektronických prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu. Diplomová práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chráňme si staršie ryby
Pajkoš, Vladimír
Chráňme si staršie ryby. Slovenský rybár, 20. s. 54--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti
ICT for advanced manufacturing
Kozák, Štefan -- Ružický, Eugen -- Kozáková, Alena -- Štefanovič, Juraj -- Kozák, Vladimír
ICT for advanced manufacturing. In ICEIS 2019. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019, s. 682--688. ISBN 978-989-758-372-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Identification of nonlinear block-oriented systems with backlash and saturation
Vőrős, Jozef
Identification of nonlinear block-oriented systems with backlash and saturation. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 138--144.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Identifikácia samo/spolu-hlások v texte
Firča, Michal -- Antal, Eugen
Identifikácia samo/spolu-hlások v texte. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network
Eleschová, Žaneta -- Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Beláň, Anton -- Cintula, Boris -- Janiga, Peter
Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 47--52. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality
Búran, Marek -- Vojenčiak, Michal -- Mošať, Marek -- Ghabeli, Asef -- Solovyov, M. -- Pekarčíková, Marcela -- Kopera, Ľubomír -- Gömöry, Fedor
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality. Superconductor Science and Technology, s. 1--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Impedančná spektroskopia ako metóda v diagnostike FV článkov a modulov
Pecho, Slavomír -- Šály, Vladimír
Impedančná spektroskopia ako metóda v diagnostike FV článkov a modulov. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia EFC kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p)
Páleník, Rastislav -- Hromada, Viliam
Implementácia EFC kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu
Novotný, Martin -- Zajac, Pavol
Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia HFE kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p)
Kyseľ, Peter -- Hromada, Viliam
Implementácia HFE kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia pravidiel pre sieťovú ochranu servera
Krajňák, Roman -- Marček, Stanislav
Implementácia pravidiel pre sieťovú ochranu servera. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia smart nabíjania prenosných zariadení
Bančák, Ľuboš -- Kuzma, Anton
Implementácia smart nabíjania prenosných zariadení. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Vrban, Branislav -- Čerba, Štefan -- Lűley, Jakub -- Nečas, Vladimír
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 52--57.
články v časopisoch2019Podrobnosti
IMS – služba prítomnosti
Demeterová, Lucia -- Baroňák, Ivan
IMS – služba prítomnosti. Diplomová práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačný systém futbalového klubu
Kluvancová, Paulína -- Novák, Vladislav
Informačný systém futbalového klubu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia
Šulák, Patrik -- Vojs, Marian
Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike
Dobrovodský, Martin -- Hambalík, Alexander
Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inovácia športových výsledkových displejov
Kováč, Andrej -- Balogh, Richard
Inovácia športových výsledkových displejov. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentná elektroinštalácia rodinného domu riadená PC Raspberry Pi
Bíróczi, Lukáš -- Janiga, Peter
Inteligentná elektroinštalácia rodinného domu riadená PC Raspberry Pi. Diplomová práca. 2019. 123 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentná záhrada - zber údajov
Konkoľová, Kristína -- Jókay, Matúš
Inteligentná záhrada - zber údajov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentná zásuvka s ovládaním cez rozhranie Bluetooth
Březovják, Roman -- Kubinec, Peter
Inteligentná zásuvka s ovládaním cez rozhranie Bluetooth. Bakalárska práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentné meranie a problematika jalového výkonu v sieťach verejného osvetlenia na Slovensku
Janiga, Peter -- Gašparovský, Dionýz -- Lipnický, Lukáš
Inteligentné meranie a problematika jalového výkonu v sieťach verejného osvetlenia na Slovensku. Energetika, 69. s. 105--107.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Inteligentný diagnostický systém na platforme Windows
Román, Róbert -- Bucz, Štefan
Inteligentný diagnostický systém na platforme Windows. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentný nabíjací systém pre elektro formulu
Režo, Vratislav -- Jagelka, Martin
Inteligentný nabíjací systém pre elektro formulu. Bakalárska práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Intelligent BLDC motor controller with embedded PLC like module
Stanko, Jaromír -- Hubinský, Peter -- Rodina, Jozef
Intelligent BLDC motor controller with embedded PLC like module. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Intelligent industrial gateway for educational purposes
Kostoláni, Michal -- Murín, Justín
Intelligent industrial gateway for educational purposes. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Intelligent predictive maintenance control using augmented reality
Kostoláni, Michal -- Murín, Justín -- Kozák, Štefan
Intelligent predictive maintenance control using augmented reality. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 131--135. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Kholodov, Oleksii -- Stuchlíková, Ľubica
Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming
Pulen, Gabriel -- Stuchlíková, Ľubica
Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interaktívne zrkadlo pre inteligentnú domácnosť
Feketevízi, Gábor -- Kučera, Erik
Interaktívne zrkadlo pre inteligentnú domácnosť. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interaktívny model termo-optickej sústavy
Podroužek, Michal -- Matišák, Jakub
Interaktívny model termo-optickej sústavy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Introductory chapter: Life improving advances in navigation systems
Róka, Rastislav
Introductory chapter: Life improving advances in navigation systems. In RÓKA, R. Advances in Human and Machine Navigation Systems. 1. vyd. London : IntechOpen Limited, 2019, s. 3--5. ISBN 978-1-83880-564-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Eleschová, Žaneta -- Beláň, Anton -- Cintula, Boris -- Janiga, Peter
Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 451--156. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigating the suitability of blockchain for smart grid
Fujdiak, Radek -- Mlýnek, Petr -- Sláčik, Jan -- Mišurec, Jiří -- Voznak, Miroslav -- Orgoň, Miloš
Investigating the suitability of blockchain for smart grid. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 225--230. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigation of low-voltage, sub-threshold charge pump with parasitics aware design methodology
Kováč, Martin -- Arbet, Daniel -- Stopjaková, Viera -- Šovčík, Michal -- Nagy, Lukáš
Investigation of low-voltage, sub-threshold charge pump with parasitics aware design methodology. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
IP-DIP-based 3D photonic crystal structure for photonic devices
Urbancová, P. -- Kuzma, Anton -- Pudiš, Dušan -- Gašo, Peter -- Goraus, Matej -- Chovan, Jozef
IP-DIP-based 3D photonic crystal structure for photonic devices. In Optoelectronics and microsystems packaging. Wroclaw: Wydawnictwo GMORK, 2019, s. 108--113. ISBN 978-83-951333-3-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
IPTV v IMS
Ďurčovič, Norbert -- Baroňák, Ivan
IPTV v IMS. Bakalárska práca. 2019. 39 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore
Lenner, Jakub -- Pásztó, Peter
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore. Diplomová práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
IVR systém
Rehák, Jaroslav -- Baroňák, Ivan
IVR systém. Diplomová práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kinematika robotického manipulátora
Kenický, Ivan -- Babinec, Andrej
Kinematika robotického manipulátora. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kódy násobky pre záchranu údajov
Horvát, Roman -- Farkaš, Peter
Kódy násobky pre záchranu údajov. Bakalárska práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Šefčík, Ivan -- Hallon, Jozef
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím
Milán, Patrik -- Matišák, Jakub
Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu Bluetooth
Selepová, Adriána -- Rábek, Matej
Komunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu Bluetooth. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konfigurácia smerovacieho protokolu OSPF
Šimovček, Ivan -- Páleník, Tomáš
Konfigurácia smerovacieho protokolu OSPF. Bakalárska práca. 2019. 38 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia autonómneho mobilného robota
Mátis, Juraj -- Hubinský, Peter
Konštrukcia autonómneho mobilného robota. Diplomová práca. 2019. 78 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kontrola kvality výrobného procesu
Harman, Peter -- Duchoň, František
Kontrola kvality výrobného procesu. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Krátkodobá predikcia glykémie pri diabete 1. typu
Vinczlér, Viktor -- Tárník, Marián
Krátkodobá predikcia glykémie pri diabete 1. typu. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov
Dawson, Andrea
Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov. In Edukácia. 2019, s. 33--38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku
Chudá, Martina -- Beláň, Anton
Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku. Bakalárska práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laboratórne zariadenia na meranie teplotných zavislostí izolačných systémov káblov na OMaT
Packa, Juraj -- Ťapajna, Jozef -- Lelák, Jaroslav -- Šály, Vladimír
Laboratórne zariadenia na meranie teplotných zavislostí izolačných systémov káblov na OMaT. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, s. 92--95. ISBN 978-80-969729-1-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom
Jeckel, Peter -- Novák, Patrik
Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom. Diplomová práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie
Vršanský, Tomáš -- Rodina, Jozef
Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie. Diplomová práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
LED osvetlenie v školských objektoch s riadením osvetlenia
Adamec, Dalibor -- Raditschová, Jana
LED osvetlenie v školských objektoch s riadením osvetlenia. Bakalárska práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lecherovo vedenie
Sučík, Jakub -- Harťanský, René
Lecherovo vedenie. Bakalárska práca. 2019. 76 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition
Jókay, Matúš -- Špaček, Peter -- Zajac, Pavol
Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition. In BFA 2019. [s.l.]: University of Bergen, 2019, s. 13.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
LMI pole regions for a robust discrete-time pole placement controller design
Rosinová, Danica -- Hypiusová, Mária
LMI pole regions for a robust discrete-time pole placement controller design. Algorithms, 12. s. 8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Low latency hardware-accelerated dynamic memory manager for hard real-time and mixed-criticality systems
Kohútka, Lukáš -- Nagy, Lukáš -- Stopjaková, Viera
Low latency hardware-accelerated dynamic memory manager for hard real-time and mixed-criticality systems. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
LTE a PSTN
Pilko, Matej -- Baroňák, Ivan
LTE a PSTN. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lúštenie starej ruskej šifry
Morávek, Michal -- Grošek, Otokar
Lúštenie starej ruskej šifry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 63--69.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry
Kaplan, Norbert -- Jasenek, Jozef -- Červeňová, Jozefa -- Ušáková, Mariana
Magnetic optical FBG sensors using optical frequency-domain reflectometry. IEEE Transactions on Magnetics, 55. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Magnetická brzda pre DC motor
Mrva, Dominik -- Goga, Vladimír
Magnetická brzda pre DC motor. Diplomová práca. 2019. 78 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Management of control algoritms for remote experiments
Rábek, Matej -- Žáková, Katarína
Management of control algoritms for remote experiments. In Smart industry & Smart education. Cham: Springer, 2019, s. 283--289. ISBN 978-3-319-95677-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Manažment pacientov na centrálnom príjme
Šimčíková, Simona -- Hambalík, Alexander
Manažment pacientov na centrálnom príjme. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí
Gburík, Martin -- Juhás, Gabriel
Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Master-slave H∞ robust controller design for synchronization of chaotic systems
Veselý, Vojtech -- Ilka, Adrian -- Körösi, Ladislav -- Ernek, Martin
Master-slave H∞ robust controller design for synchronization of chaotic systems. Modeling, Identification and Control, 40. s. 41--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
Mikuš, Marek -- Ballo, Peter
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania. Diplomová práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické modelovanie dynamických systémov
Hroboň, Matej -- Tárník, Marián
Matematické modelovanie dynamických systémov. Bakalárska práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Material analysis with Timepix based radiation camera
Novák, Andrej -- Šagátová, Andrea
Material analysis with Timepix based radiation camera. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Measurement and evaluation of dielectric, magnetic and microwave absorbing properties of carbonyl iron loaded polymer composites
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Ušáková, Mariana
Measurement and evaluation of dielectric, magnetic and microwave absorbing properties of carbonyl iron loaded polymer composites. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 240--243. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Measurement of noise characteristics of selected JFET devices
Tisovský, Erik -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
Measurement of noise characteristics of selected JFET devices. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Measurement of the reverse recovery characteristics of p-n junction diodes by TDT and TDR methods
Vilhan, Martin -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
Measurement of the reverse recovery characteristics of p-n junction diodes by TDT and TDR methods. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 251--254. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mechanical analysis of clamp for overhead powerline conductors
Paulech, Juraj -- Kutiš, Vladimír -- Gálik, Gabriel -- Murín, Justín -- Goga, Vladimír -- Minár, Martin
Mechanical analysis of clamp for overhead powerline conductors. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 157--162. ISBN 978-80-248-4287-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Merací systém pre dynamické merania lineárnych napäťových regulátorov
Straka, Rastislav -- Stopjaková, Viera
Merací systém pre dynamické merania lineárnych napäťových regulátorov. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu
Kafka, Filip -- Jančárik, Vladimír
Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu. Bakalárska práca. 2019. 81 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie hlasovej kvality technológie VoLTE a VoWIFI
Nerušil, Boris -- Kotuliaková, Kvetoslava
Meranie hlasovej kvality technológie VoLTE a VoWIFI. Diplomová práca. 2019. 80 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie statických a dynamických charakteristík elektrických obovodov s využitím Arduina
Hanuska, Pavel -- Bisták, Pavol
Meranie statických a dynamických charakteristík elektrických obovodov s využitím Arduina. Bakalárska práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 78--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Metóda na spresnenie určovania polohy GPS
Fraňová, Sabína -- Pásztó, Peter
Metóda na spresnenie určovania polohy GPS. Diplomová práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia
Lipnický, Lukáš -- Gašparovský, Dionýz
Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa
Čavojský, Maroš -- Drozda, Martin
Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní
Stuchlíková, Ľubica -- Benko, Peter -- Chymo, Filip -- Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Hrbáček, Jiří
Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
mobileSQM
Baláž, Viliam -- Mažári, Juraj
mobileSQM. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania Bluetooth
Biely, Martin -- Fuchs, Peter
Mobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania Bluetooth. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud
Skokánek, Marek -- Fodrek, Peter
Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Model plniacej linky
Kura, Tomáš -- Chovanec, Ľuboš
Model plniacej linky. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Model preparation and mechanical simulation of transmission lattice construction
Gálik, Gabriel -- Paulech, Juraj -- Kutiš, Vladimír -- Murín, Justín -- Goga, Vladimír
Model preparation and mechanical simulation of transmission lattice construction. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 54--59. ISBN 978-80-248-4287-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling and control of a laboratory DC motor
Čápková, Romana -- Minár, Martin -- Kozáková, Alena -- Goga, Vladimír
Modelling and control of a laboratory DC motor. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code
Stríbrnský, Branislav -- Hinca, Róbert
Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling the driver assistance systems using an Arduino compatible robot
Balogh, Richard -- Ťapák, Peter
Modelling the driver assistance systems using an Arduino compatible robot. In LEPUSCHITZ, W. -- MERDAN, M. -- KOPPENSTEINER, G. -- BALOGH, R. -- OBDRŽÁLEK, D. Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 275--283. ISBN 978-3-319-97084-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému
Kmotorka, Maroš -- Paulusová, Jana
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a simulácia výrobných procesov
Vranovič, Radovan -- Haffner, Oto
Modelovanie a simulácia výrobných procesov. Bakalárska práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic
Szabó, Emanuel -- Cocherová, Elena
Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie chladenia batérií pre elektromobil
Hutár, Rastislav -- Kutiš, Vladimír
Modelovanie chladenia batérií pre elektromobil. Diplomová práca. 2019. 79 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKP
Škvara, Ján -- Gálik, Gabriel
Modelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKP. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie pohybu používateľa
Martinez, Eduardo Milan -- Čavojský, Maroš
Modelovanie pohybu používateľa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie siete IoT
Lupták, Peter -- Kotuliaková, Kvetoslava
Modelovanie siete IoT. Diplomová práca. 2019. 74 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie snímača hmotnostného prietoku vzduchu pomocou MKO
Hagara, Miroslav -- Gálik, Gabriel
Modelovanie snímača hmotnostného prietoku vzduchu pomocou MKO. Bakalárska práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie šírenia elektrickej aktivácie v 2D modeli srdca
Kramárová, Eliška -- Cocherová, Elena
Modelovanie šírenia elektrickej aktivácie v 2D modeli srdca. Diplomová práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modern smart clothes
Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Maslák, Michal -- Kopáni, Martin -- Donoval, Martin -- Šubjak, Ján -- Sedlák, Samuel -- Hinca, Matej
Modern smart clothes. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 243--246. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moderné postupy tvorby mobilných aplikácií pomocou technológie Flutter
Debnár, Patrik -- Stark, Erich
Moderné postupy tvorby mobilných aplikácií pomocou technológie Flutter. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modernizácia trhacieho stroja - elektromotor a merací systém
Ragan, Jakub -- Goga, Vladimír
Modernizácia trhacieho stroja - elektromotor a merací systém. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Moderný zavlažovací systém
Pacúch, Martin -- Vavrinský, Erik
Moderný zavlažovací systém. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement
Kamenský, Miroslav -- Králiková, Eva -- Červeňová, Jozefa -- Mierka, Martin
Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 258--261. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert
Lomen, Miroslav -- Körösi, Ladislav
Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie kvality služby vo VoIP
Chudják, Matej -- Medvecký, Martin
Monitorovanie kvality služby vo VoIP. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie palivovej nádrže naftových motorov
Kulík, Daniel -- Vavrinský, Erik
Monitorovanie palivovej nádrže naftových motorov. Diplomová práca. 2019. 77 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom
Zaujec, Viktor -- Petriska, Martin
Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie sietí a služieb
Štefanec, Jaroslav -- Medvecký, Martin
Monitorovanie sietí a služieb. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multichannel wireless bioelectric potential measurement: State of the art and applicability for BSP mapping
Haška, Miroslav -- Tyšler, Milan
Multichannel wireless bioelectric potential measurement: State of the art and applicability for BSP mapping. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 211--214. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern
Kovač, Ivan -- Marák, Pavol
Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multimodálny biometrický systém na báze odtlačkov prstov a rukou písaných podpisov
Kurilla, Juraj -- Marák, Pavol
Multimodálny biometrický systém na báze odtlačkov prstov a rukou písaných podpisov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multiplatform mobile application to facilitate access to available services
Majiroš, Štefan -- Rábek, Matej
Multiplatform mobile application to facilitate access to available services. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení
Macho, Tomáš -- Vojs, Marian
Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multi-player hra pre Android
Šimek, Jakub -- Drozda, Martin
Multi-player hra pre Android. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Národná cena SR za kvalitu
Barát, Matej -- Poljovka, Peter
Národná cena SR za kvalitu. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nasadenie LTE technológie
Letenay, Jakub -- Baroňák, Ivan
Nasadenie LTE technológie. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nastavenie dištančnej ochrany a jeho verifikácia
Maco, Ondrej -- Cintula, Boris
Nastavenie dištančnej ochrany a jeho verifikácia. Diplomová práca. 2019. 97 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nástroj na rezervovanie miestností
Lapšanská, Lea -- Kocúr, Michal
Nástroj na rezervovanie miestností. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a analýza modifikácií prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketov založená na nebinárnych kódoch
Majdán, Michal -- Farkaš, Peter
Návrh a analýza modifikácií prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketov založená na nebinárnych kódoch. Bakalárska práca. 2019. 26 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a charakterizácia gélových bioelektród
Jagelka, Patrik -- Weis, Martin
Návrh a charakterizácia gélových bioelektród. Diplomová práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja
Ondruš, Pavol -- Halgoš, Ján
Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja. Bakalárska práca. 2019. 43 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja
Saniga, Kristián -- Halgoš, Ján
Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia skladového zakladača
Balko, Štefan -- Osuský, Jakub
Návrh a realizácia riadenia skladového zakladača. Bakalárska práca. 2019. 57 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia testovacieho zariadenia pre moduly systému inteligentného riadenia budov
Zápražný, Matúš -- Vavrinský, Erik
Návrh a realizácia testovacieho zariadenia pre moduly systému inteligentného riadenia budov. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
Feiler, Martin -- Uherek, František
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a vyhotovenie flashovacej stanice pre riadiace jednotky Audi Q8
Kominko, Tibor -- Ťapák, Peter
Návrh a vyhotovenie flashovacej stanice pre riadiace jednotky Audi Q8. Bakalárska práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a analýza rámu elektrobicykla s odnímateľnou batériou
Mikoláš, Marek -- Paulech, Juraj
Návrh a analýza rámu elektrobicykla s odnímateľnou batériou. Diplomová práca. 2019. 74 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh adaptívneho tempomatu
Sebő, Balázs -- Kozáková, Alena
Návrh adaptívneho tempomatu. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bod
Džadoň, Tomáš -- Jagelka, Martin
Návrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bod. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodín
Dačo, Pavol -- Jagelka, Martin
Návrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh analógovej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja
Štefanička, Tomáš -- Arbet, Daniel
Návrh analógovej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja. Diplomová práca. 2019. 76 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Adamkovič, Marek -- Chvála, Aleš
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky. Diplomová práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy
Rajnič, František -- Jagelka, Martin
Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia meracích prípravkov na predmet Výkonová elektronika
Hancko, Filip -- Halgoš, Ján
Návrh a realizácia meracích prípravkov na predmet Výkonová elektronika. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov
Forgáč, Martin -- Marek, Juraj
Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie modelu výrobnej linky
Sapura, Ján -- Osuský, Jakub
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie modelu výrobnej linky. Diplomová práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia SCADA systému pre model výrobnej linky
Gorelík, Martin -- Cigánek, Ján
Návrh a realizácia SCADA systému pre model výrobnej linky. Bakalárska práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Ziman, Martin -- Uherek, František
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku. Diplomová práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh automatizovaného nabíjacieho zdroja pre impulzný VN generátor
Bodzás, Timotej -- Pípa, Marek
Návrh automatizovaného nabíjacieho zdroja pre impulzný VN generátor. Diplomová práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre budenie vysokonapäťového skúšobného transformátora
Kováč, Matúš -- Pípa, Marek
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre budenie vysokonapäťového skúšobného transformátora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO: dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13
Olšovský, Peter -- Ondráček, Oldřich
Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO: dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13. Dizertačná práca. 2019. 101 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
Kulík, Martin -- Hubinský, Peter
Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota. Bakalárska práca. 2019. 33 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh hybridného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Gyurkovics, Tomáš -- Pípa, Marek
Návrh hybridného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu. Bakalárska práca. 2019. 39 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh impulzného VN generátora
Sopóci, Marek -- Pípa, Marek
Návrh impulzného VN generátora. Diplomová práca. 2019. 79 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh IPTV architektúry
Schnierer, Marek -- Baroňák, Ivan
Návrh IPTV architektúry. Diplomová práca. 2019. 59 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh korporátnej WiFi siete
Ivančo, Denis -- Ralbovský, Andrej
Návrh korporátnej WiFi siete. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh magnetovacieho zosilňovača
Haluška, Jakub -- Jančárik, Vladimír
Návrh magnetovacieho zosilňovača. Diplomová práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh malej vodnej elektrárne vo vybranej lokalite
Kuzman, Boris -- Pípa, Marek
Návrh malej vodnej elektrárne vo vybranej lokalite. Diplomová práca. 2019. 115 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metód riadenia prístupu pre dátové a VoIP služby
Holienčin, Marek -- Baroňák, Ivan
Návrh metód riadenia prístupu pre dátové a VoIP služby. Diplomová práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Štipčák, Marek -- Komák, Martin
Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače. Diplomová práca. 2019. 53 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností
Rences, Tomáš -- Sekaj, Ivan
Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov
Uhrin, Rastislav -- Gallo, Ondrej
Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v Cloude
Babuščák, Patrik -- Stark, Erich
Návrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v Cloude. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh modulu pre bezkontaktné ovládanie komponentov inteligentnej domácnosti
Šustek, Patrik -- Brenkuš, Juraj
Návrh modulu pre bezkontaktné ovládanie komponentov inteligentnej domácnosti. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti
Šuchter, Martin -- Gallo, Ondrej
Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii
Havlík, Denis -- Nagy, Lukáš
Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii. Diplomová práca. 2019. 91 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov
Nigrovič, Tomáš -- Mojžiš, Ján
Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Slovák, Pavol -- Pípa, Marek
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu. Bakalárska práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu
Varga, Michal -- Žáková, Katarína
Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh platformy vesmírneho rovera
Kašša, Ladislav -- Kutiš, Vladimír
Návrh platformy vesmírneho rovera. Bakalárska práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh programovateľných vstupno-výstupných bufferov v nanometrovej CMOS technológii
Jonáši, Matúš -- Nagy, Lukáš
Návrh programovateľných vstupno-výstupných bufferov v nanometrovej CMOS technológii. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov
Jonášek, Peter -- Benko, Peter
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov. Diplomová práca. 2019. 84 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov
Petluš, Adam -- Sekaj, Ivan
Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadenia pre aktívny tlmič kolies
Beke, Adrián -- Hypiusová, Mária
Návrh riadenia pre aktívny tlmič kolies. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadenia vežového žeriavu
Konečná, Veronika -- Hypiusová, Mária
Návrh riadenia vežového žeriavu. Diplomová práca. 2019. 53 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadiacej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja
Papán, Radoslav -- Arbet, Daniel
Návrh riadiacej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riešenia pasívnej optickej siete v mestskej lokalite
Blažej, Marián -- Róka, Rastislav
Návrh riešenia pasívnej optickej siete v mestskej lokalite. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riešenia prepojenia metropolitných optických sietí
Haspra, Peter -- Róka, Rastislav
Návrh riešenia prepojenia metropolitných optických sietí. Diplomová práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core
Šmátrala, Denis -- Stark, Erich
Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmy
Krošlák, Martin -- Orgoň, Miloš
Návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmy. Diplomová práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému automatického riadenia teploty vo vykurovacom zariadení
Beňák, Vladimír -- Bucz, Štefan
Návrh systému automatického riadenia teploty vo vykurovacom zariadení. Bakalárska práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému elektronickej bezpečnostnej plomby s využitím LPWAN sietí
Gašparek, Krisztián -- Telek, Peter
Návrh systému elektronickej bezpečnostnej plomby s využitím LPWAN sietí. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií
Šromovský, Tomáš -- Stark, Erich
Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému na zvýšenie elektromagnetickej kompatibility pohonnej sústavy elektromobilu
Fečo, Miloš -- Bucz, Štefan
Návrh systému na zvýšenie elektromagnetickej kompatibility pohonnej sústavy elektromobilu. Diplomová práca. 2019. 85 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému rekuperácie elektrickej energie pre jednostopové elektrické vozidlo
Podveský, Michal -- Bucz, Štefan
Návrh systému rekuperácie elektrickej energie pre jednostopové elektrické vozidlo. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh typového ostrovného elektroenergetického systému
Valentík, Patrik -- Pípa, Marek
Návrh typového ostrovného elektroenergetického systému. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh vybavenia servera pre oblasť biometrie a rýchleho spracovania obrazov
Seman, Filip -- Hambalík, Alexander
Návrh vybavenia servera pre oblasť biometrie a rýchleho spracovania obrazov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly
Skachová, Anna -- Žáková, Katarína
Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete
Georgiev, Georgi -- Brenkuš, Juraj
Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zariadenia pre núdzové monitorovanie polohy
Debnár, Tomáš -- Telek, Peter
Návrh zariadenia pre núdzové monitorovanie polohy. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov
Horváth, Csaba -- Róka, Rastislav
Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nenáročná a úspešná živá nástraha
Pajkoš, Vladimír
Nenáročná a úspešná živá nástraha. Slovenský rybár, 20. s. 34--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Network analyzer calibration problem
Dzuriš, M. -- Harťanský, René
Network analyzer calibration problem. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 365--369. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Neural network for electrothermal circuit model of power D-MOSFET
Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Príbytný, Patrik -- Kozárik, Jozef -- Donoval, Daniel
Neural network for electrothermal circuit model of power D-MOSFET. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 47--50. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Neuro-evolution of controllers
Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan
Neuro-evolution of controllers. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Neuro-riadenie
Husár, Adam -- Sekaj, Ivan
Neuro-riadenie. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
New method of one-component force measurement
Harťanský, René -- Mierka, Martin
New method of one-component force measurement. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 376--380. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Niemiho kryptosystém
Podhorec, Samuel -- Hromada, Viliam
Niemiho kryptosystém. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nonlinear process prediction using neural network model
Karas, Peter -- Kozák, Štefan
Nonlinear process prediction using neural network model. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems
Veselý, Vojtech -- Ernek, Martin
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems. ICIC Express Letters, 10. s. 81--88.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods
Brilla, Igor -- Janíček, František
Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods. Acta Electrotechnica et Informatica, 19. s. 25--31.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Objective and subjective evaluation of noise and vibration produced by a low-field MRI device
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Objective and subjective evaluation of noise and vibration produced by a low-field MRI device. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 45--50. ISBN 978-80-227-4917-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Occurance of oscillations in transmission system of Slovakia
Grega, Michal -- Prieložný, Stanislav -- Jedinák, Martin -- Eleschová, Žaneta
Occurance of oscillations in transmission system of Slovakia. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 37--42. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ochrana prevádzky pri využití optického média v pasívnych optických sieťach
Gonšorová, Katarína -- Róka, Rastislav
Ochrana prevádzky pri využití optického média v pasívnych optických sieťach. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile
Červeňová, Jozefa -- Dosoudil, Rastislav -- Franek, Jaroslav -- Šumichrast, Ľubomír
On the total internal reflection frustrated by a dielectric slab: Goos-Hänchen shift and deformation of the beam-wave profile. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 83--92.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove
Venczel, Juraj -- Žáková, Katarína
Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu
Žikla, Martin -- Žáková, Katarína
Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Online experimenting with 3D LED cube
Žáková, Katarína
Online experimenting with 3D LED cube. In Smart industry & Smart education. Cham: Springer, 2019, s. 277--282. ISBN 978-3-319-95677-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Online experimentovanie s 3D LED kockou
Slebodník, Martin -- Žáková, Katarína
Online experimentovanie s 3D LED kockou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách
Hricka, Erik -- Leskovský, Roman
Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ontologický model pre bezpečnostnú doménu
Hurtiš, Lukáš -- Balogh, Štefan
Ontologický model pre bezpečnostnú doménu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
OPC UA and cloud Microsoft Azure
Beňo, Lukáš
OPC UA and cloud Microsoft Azure. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters
Škumát, Tomáš -- Eleschová, Žaneta
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters
Škumát, Tomáš -- Eleschová, Žaneta
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 10--15. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR: dát. obhajoby 13.3.2019, č. ved. odboru 5-2-10
Kaplan, Norbert -- Jasenek, Jozef
Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR: dát. obhajoby 13.3.2019, č. ved. odboru 5-2-10. Dizertačná práca. 2019. 99 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optical properties of surface patterned LEDs by electron beam lithography
Kuzma, Anton -- Šušlik, Ľuboš -- Škriniarová, Jaroslava -- Šubjak, Ján
Optical properties of surface patterned LEDs by electron beam lithography. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 29--32. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.
Tomíková, Lenka -- Pavlovičová, Jarmila
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optická frekvenčná reflektometria
Chudjak, Dávid -- Uherek, František
Optická frekvenčná reflektometria. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optické zosilňovače v optickom prenosovom médiu
Filipová, Elena -- Róka, Rastislav
Optické zosilňovače v optickom prenosovom médiu. Diplomová práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Lučkanič, Viktor -- Duchoň, František
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami
Petráň, Ivan -- Kajan, Slavomír
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami. Diplomová práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia technológie prípravy kovových kontaktov organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu
Daňo, Lukáš -- Telek, Peter
Optimalizácia technológie prípravy kovových kontaktov organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu. Diplomová práca. 2019. 37 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimization of the operation process at the diffusion length and fermi age mesurement facility
Čerba, Štefan -- Vrban, Branislav -- Lűley, Jakub -- Osuský, Filip -- Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Optimization of the operation process at the diffusion length and fermi age mesurement facility. In Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Osvetľovacie LED technológie pre retailové aplikácie
Slávik, Marcel -- Raditschová, Jana
Osvetľovacie LED technológie pre retailové aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Osvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézy
Vajo, Marek -- Raditschová, Jana
Osvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézy. Bakalárska práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Overenie materiálového koeficientu v norme STN EN 62305-3: Blesk - bezpečná vzdialenosť - výsledky experimentálneho výskumu
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej
Overenie materiálového koeficientu v norme STN EN 62305-3: Blesk - bezpečná vzdialenosť - výsledky experimentálneho výskumu. Elektro, 29. s. 6--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ovládací systém inteligentnej domácnosti na platforme Raspberry Pi
Komiňák, Juraj -- Gallo, Ondrej
Ovládací systém inteligentnej domácnosti na platforme Raspberry Pi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládacie moduly pre elektromotory
Juhász, Peter -- Goga, Vladimír
Ovládacie moduly pre elektromotory. Diplomová práca. 2019. 57 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení s využitím zmiešanej reality
Rosival, Michal -- Kučera, Erik
Ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení s využitím zmiešanej reality. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality
Bucsai, Szabina -- Kučera, Erik
Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie
Chalupková, Zuzana -- Matišák, Jakub
Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie inteligentnej miestnosti
Gazdík, Martin -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie inteligentnej miestnosti
Vlček, Pavol -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie koncových zariadení mozgovými signálmi pomocou EEG
Stančík, Stanislav -- Vargic, Radoslav
Ovládanie koncových zariadení mozgovými signálmi pomocou EEG. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Parametrická štúdia vlastností prítlačného krídla automobilu
Tatara, Roman -- Kutiš, Vladimír
Parametrická štúdia vlastností prítlačného krídla automobilu. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Performance analysis of ESD structures in 130 nm CMOS technology for low-power applications
Nagy, Lukáš -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Potočný, Miroslav -- Stopjaková, Viera
Performance analysis of ESD structures in 130 nm CMOS technology for low-power applications. In Radioelektronika 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 28--33. ISBN 978-1-5386-9321-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere
Bag, Banibrata -- Das, Akinchan -- Chandra, Aniruddha -- Róka, Rastislav
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2019, s. 100--156. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Person recognition in different age
Kytková, Emília -- Oravec, Miloš
Person recognition in different age. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Photovoltaics integrated in skylights and facades of modern shopping malls
Šály, Vladimír -- Perný, Milan -- Andráš, Milan
Photovoltaics integrated in skylights and facades of modern shopping malls. EPE 2019, s. 183--187.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Piezoelektrické systémy akumulácie energie
Uličný, Michal Miloslav -- Kutiš, Vladimír
Piezoelektrické systémy akumulácie energie. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora video-konferencie pomocou 3-D multismerovej kamery
Tibenský, Šimon -- Rozinaj, Gregor
Podpora video-konferencie pomocou 3-D multismerovej kamery. Bakalárska práca. 2019. 33 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov
Raslavský, Dominik -- Novák, Vladislav
Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pokrytie sieťovej komunikácie v LSM Medusa
Zelenčík, Michal -- Jókay, Matúš
Pokrytie sieťovej komunikácie v LSM Medusa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pomocný elektropohon pre mechanický invalidný vozík
Tarcala, Pavol -- Goga, Vladimír
Pomocný elektropohon pre mechanický invalidný vozík. Diplomová práca. 2019. 77 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie viacúčelového technického riešenia
Kováč, Zoltán -- Janíček, František -- Poničan, Ján -- Sadloň, Matej
Posúdenie viacúčelového technického riešenia. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, s. 59--64. ISBN 978-80-969729-1-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Posúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHD, z hľadiska napájania trate elektrickou energiou
Behúň, Dušan -- Gašparovský, Dionýz
Posúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHD, z hľadiska napájania trate elektrickou energiou. Bakalárska práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie blockchainu a smart kontraktov v decentralizovanom ID
Strašifták, Martin -- Csóka, Filip
Použitie blockchainu a smart kontraktov v decentralizovanom ID. Bakalárska práca. 2019. 57 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie vizuálneho systému pre nasledovanie človeka
Novotný, Juraj -- Dekan, Martin
Použitie vizuálneho systému pre nasledovanie človeka. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Power p-GaN HEMT under short circuit conditions
Kozárik, Jozef -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Chvála, Aleš -- Závodník, Tomáš -- Donoval, Daniel
Power p-GaN HEMT under short circuit conditions. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 115. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Power SiC MOSFET under repetitive UIS conditions
Marek, Juraj -- Kozárik, Jozef -- Chvála, Aleš -- Černaj, Ľuboš -- Donoval, Martin -- Donoval, Daniel
Power SiC MOSFET under repetitive UIS conditions. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 179--182. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota
Návojský, Viktor -- Dekan, Martin
Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prediktívne PID riadenie
Nagy, Michal -- Miklovičová, Eva
Prediktívne PID riadenie. Diplomová práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prenosné zariadenie na meranie posturálnej stability
Štellár, Jakub -- Púčik, Jozef
Prenosné zariadenie na meranie posturálnej stability. Diplomová práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparation and characterization of thin films using FIB technique
Došenović, Đorđe -- Ballo, Peter
Preparation and characterization of thin films using FIB technique. Bakalárska práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparation of Fe-impregnated sepiolite catalytic layers for synthesis of carbon nanotube nanocomposites
Kadlečíková, Magdaléna -- Breza, Juraj -- Jesenák, Karol -- Mikolášek, Miroslav -- Vančo, Ľubomír -- Grmanová, Alena -- Racko, Juraj
Preparation of Fe-impregnated sepiolite catalytic layers for synthesis of carbon nanotube nanocomposites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation of silicon photonics structures
Podlucký, Ľuboš -- Uherek, František -- Chovan, Jozef
Preparation of silicon photonics structures. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
Obselka, Vladimír -- Eleschová, Žaneta
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení. Diplomová práca. 2019. 77 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality
Chlebovec, Martin -- Haffner, Oto
Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny
Palaj, Samuel -- Mažári, Juraj
Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príčiny zvolávacích akcií automobilov z pohľadu kvality automobilového softvéru
Balco, Lukáš -- Chamraz, Štefan
Príčiny zvolávacích akcií automobilov z pohľadu kvality automobilového softvéru. Diplomová práca. 2019. 122 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prieskumný mobilný robot
Urdianyk, Ján -- Babinec, Andrej
Prieskumný mobilný robot. Bakalárska práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Priestorové modelovanie miestnosti pri návrhu interiérového osvetlenia
Kováč, Martin -- Gašparovský, Dionýz
Priestorové modelovanie miestnosti pri návrhu interiérového osvetlenia. Diplomová práca. 2019. 129 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Priestorové projektovanie elektrických rozvodov a inštalácií
Grajko, Marek -- Gašparovský, Dionýz
Priestorové projektovanie elektrických rozvodov a inštalácií. Diplomová práca. 2019. 73 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie
Lichtner, Juraj -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 30 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie
Sobota, Michal -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr na báze Cu2O pre optoelektronické aplikácie
Ondrejka, Peter -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr na báze Cu2O pre optoelektronické aplikácie. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Probabilistic biosphere modelling for the long-term safety assessment of the deep geological repository
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Probabilistic biosphere modelling for the long-term safety assessment of the deep geological repository. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses
Cenký, Matej -- Bendík, Jozef -- Eleschová, Žaneta -- Beláň, Anton -- Cintula, Boris -- Janiga, Peter
Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 53--58. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Probability measures and projections on quantum logics
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, ISBN 978-3-030-18057-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Progresívne technológie deponovania organických materiálov preorganické polovodičové prvky formou "Solution Shared" s využitím optických meraní v reálnom čase, pre vyhodnotenie procesu schnutia deponovaných vrstiev
Hanic, Michal -- Šubjak, Ján -- Sedlák, Samuel
Progresívne technológie deponovania organických materiálov preorganické polovodičové prvky formou "Solution Shared" s využitím optických meraní v reálnom čase, pre vyhodnotenie procesu schnutia deponovaných vrstiev. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 72--75. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Progressive Structures Based on Amorphous Silicon for New Sources of Energy
Kemény, Martin -- Mikolášek, Miroslav
Progressive Structures Based on Amorphous Silicon for New Sources of Energy. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Projektovanie a meranie inštalácie osvetlenia v programe DIALUX EVO
Sľúka, Peter -- Gašparovský, Dionýz
Projektovanie a meranie inštalácie osvetlenia v programe DIALUX EVO. Bakalárska práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Proposal of mechatronic devices control using mixed reality
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Drahoš, Peter -- Haffner, Oto
Proposal of mechatronic devices control using mixed reality. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Protokol MQTT pre Internet of Things
Bólya, Nikolas -- Kučera, Erik
Protokol MQTT pre Internet of Things. Bakalárska práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidu zinočnatého pri znížených teplotách rastu
Podoba, Juraj -- Bruncko, Jaroslav
Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidu zinočnatého pri znížených teplotách rastu. Diplomová práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates
Špaček, Peter
Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 37--38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
RACS a model riadenia prístupu
Máťušová, Dominika -- Poláček, Róbert
RACS a model riadenia prístupu. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Radiačná kamera neutrónov
Pažitný, Andrej -- Sedlačková, Katarína
Radiačná kamera neutrónov. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov
Škerlik, Matej -- Zaťko, Bohumír
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov. Diplomová práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
React komponent pre webovú aplikáciu na testovanie úrovne softvérových vývojárov
Pochybová, Lucia -- Kocúr, Michal
React komponent pre webovú aplikáciu na testovanie úrovne softvérových vývojárov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reakčný útok na QC-MDPC McEliece kryptosystém
Kováč, Ján -- Fabšič, Tomáš
Reakčný útok na QC-MDPC McEliece kryptosystém. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reaktívne vyhýbanie autonómnych bezpilotných systémov kooperatívnym narušiteľom
Opoldus, Martin -- Dekan, Martin
Reaktívne vyhýbanie autonómnych bezpilotných systémov kooperatívnym narušiteľom. Diplomová práca. 2019. 80 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Realization of a TEM cell
Mierka, Martin
Realization of a TEM cell. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 162--166. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Recognition of sign language from high resolution images using adaptive feature extraction and classification
Csóka, Filip -- Polec, Jaroslav -- Csóka, Tibor -- Kačur, Juraj
Recognition of sign language from high resolution images using adaptive feature extraction and classification. International Journal of Electronics and Telecommunications, 65. s. 303--308.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Regulácia napätia vo vn a nn sieťach
Michňa, Mário -- Beláň, Anton
Regulácia napätia vo vn a nn sieťach. Diplomová práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Regulácia rýchlosti jednosmerného elektromotora
Turčan, Miroslav -- Goga, Vladimír
Regulácia rýchlosti jednosmerného elektromotora. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Resampling method for correction of laser tuning fluctuations in OFDR sensing system
Červeňová, Jozefa -- Jasenek, Jozef -- Kaplan, Norbert
Resampling method for correction of laser tuning fluctuations in OFDR sensing system. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 291--294. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Research of energy efficiency of manipulation of dimensional objects with the use of pneumatic gripping devices
Mykhailyshyn, Roman -- Savkiv, Volodymyr -- Duchoň, František -- Trembach, Rostyslav -- Diahovchenko, Illia M.
Research of energy efficiency of manipulation of dimensional objects with the use of pneumatic gripping devices. In UKRCON-2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 527--532. ISBN 978-1-7281-3882-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Resistance Anomalies at Superconducting Transition in Multilayer N/S/F/S/N Heterostructures
Gál, Norbert -- Štrbík, Vladimír -- Gaži, Štefan -- Chromik, Štefan -- Talacko, Marcel
Resistance Anomalies at Superconducting Transition in Multilayer N/S/F/S/N Heterostructures. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 32. s. 213--217.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Riadenie automatizovaného skleníka
Ocharovich, Peter -- Hubinský, Peter
Riadenie automatizovaného skleníka. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie autonómneho vozidla
Psotka, Martin -- Duchoň, František
Riadenie autonómneho vozidla. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie krokových motorov
Remeník, Ivan -- Dúbravský, Jozef
Riadenie krokových motorov. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina
Stančík, Michal -- Hypiusová, Mária
Riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM
Sušanin, Matej -- Duchoň, František
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM. Diplomová práca. 2019. 57 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie modelu motorizovaného padáka
Švaňa, Igor -- Huba, Mikuláš
Riadenie modelu motorizovaného padáka. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie polohy krokového motora s budičom pre mikrokrokovanie
Drak, Tomáš -- Halgoš, Ján
Riadenie polohy krokového motora s budičom pre mikrokrokovanie. Bakalárska práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému
Christov, Viktor -- Babinec, Andrej
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie priemyselného robota v prostredí ROS
Galgóczi, Gergely -- Duchoň, František
Riadenie priemyselného robota v prostredí ROS. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie procesov pomocou SCADA
Bachan, Jozef -- Körösi, Ladislav
Riadenie procesov pomocou SCADA. Diplomová práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie roja robotov
Černianska, Zuzana -- Dekan, Martin
Riadenie roja robotov. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Pečimuth, Daniel -- Paulusová, Jana
Riadenie systémov s dopravným oneskorením. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaci systém CNC rezacieho stola
Staňa, Jakub -- Ernek, Martin
Riadiaci systém CNC rezacieho stola. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaci systém elektrických zariadení
Ágh, Martin -- Halgoš, Ján
Riadiaci systém elektrických zariadení. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch
Končál, Lukáš -- Dúbravský, Jozef
Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch. Bakalárska práca. 2019. 59 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riešenie MRHS rovníc cez dekódovacie algoritmy
Baka, Tomáš -- Zajac, Pavol
Riešenie MRHS rovníc cez dekódovacie algoritmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT
Révay, Stanislav -- Stark, Erich
Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n
Rybanský, Adrián -- Zajac, Michal
Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riešenie úloh rečového typu vo výučbe odborného anglického jazyka
Dawson, Andrea
Riešenie úloh rečového typu vo výučbe odborného anglického jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času. Bratislava: Ekonóm, 2019, s. 180--191. ISBN 978-80-225-4614-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rigorous channel temperature analysis verified for InAlN/AlN/GaN HEMT
Florovič, Martin -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Kováč, Jaroslav -- Chvála, Aleš -- Jacquet, Jean-Claude -- Delage, Sylvain Laurent
Rigorous channel temperature analysis verified for InAlN/AlN/GaN HEMT. Semiconductor Science and Technology, 34. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
RIOT OS - Operačný systém pre IoT
Halinkovič, Roman -- Páleník, Tomáš
RIOT OS - Operačný systém pre IoT. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Road Detection in Fields
Jonaš, Daniel -- Pásztó, Peter
Road Detection in Fields. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robot s neurónovou sieťou
Vaňo, Viktor -- Jagelka, Martin
Robot s neurónovou sieťou. Diplomová práca. 2019. 99 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robot Stopár
Štalmachová, Eva -- Chovanec, Ľuboš
Robot Stopár. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky
Zúbek, Filip -- Slačka, Juraj
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning
Lepuschitz, Wilfried -- Merdan, Munir -- Koppensteiner, Gottfried -- Balogh, Richard -- Obdržálek, David
Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning. 1.. vyd. Cham : Springer International Publishing, 2019. 285 strany. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-319-97084-4.
zborník2019Podrobnosti
Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog
Duchoň, František
Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog. INNOVATECH Fórum 4.0, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robotizovaná stavba steny v prostredi Grasshopper
Chmurčiak, Andrej -- Adamík, Michal
Robotizovaná stavba steny v prostredi Grasshopper. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotizované prekladanie objektov v prostredí Grasshopper
Sallay, Bálint -- Adamík, Michal
Robotizované prekladanie objektov v prostredí Grasshopper. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robust computed torque method of robot tracking control
Kardoš, Ján
Robust computed torque method of robot tracking control. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 102--107. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems
Kozáková, Alena -- Veselý, Vojtech -- Kučera, Vladimír
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems. Automatica, 107. s. 29--35.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robust LMI based control of magnetic levitation laboratory plant
Rosinová, Danica -- Hypiusová, Mária
Robust LMI based control of magnetic levitation laboratory plant. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, s. 1--7. ISBN 978-1-7281-0702-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust PI control design: Descriptor system approach
Paulusová, Jana -- Körösi, Ladislav -- Veselý, Vojtech
Robust PI control design: Descriptor system approach. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 152--155. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies
Veselý, Vojtech -- Murgaš, Ján
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 93--102.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robust pole placement: DR-regions for discrete-time systems
Hypiusová, Mária -- Rosinová, Danica
Robust pole placement: DR-regions for discrete-time systems. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 108--113. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom
Piovár, Denis -- Kardoš, Ján
Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom. Diplomová práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA
Vadkerti, Vladimír -- Duchoň, František
ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA. Bakalárska práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Stanko, Tomáš -- Vojvoda, Milan
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozoznávanie geografických bodov na obraze
Vasiľ, Marcel -- Sopiak, Dominik
Rozoznávanie geografických bodov na obraze. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie aktivity vo videu
Sahul, Dušan -- Sopiak, Dominik
Rozpoznávanie aktivity vo videu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect
Zsíros, Ondrej -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí
Malík, Martin -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí. Diplomová práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách
Dubeň, Andrej -- Oravec, Miloš
Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie prstovej abecedy konvolučnými neurónovými sieťami
Liška, Martin -- Polec, Jaroslav
Rozpoznávanie prstovej abecedy konvolučnými neurónovými sieťami. Diplomová práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírená realita pre Android
Molčan, Lukáš -- Drozda, Martin
Rozšírená realita pre Android. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírená realita pre Android
Biačko, Ivan -- Drozda, Martin
Rozšírená realita pre Android. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie CrypTool-u
Jakabovič, Ján -- Vojvoda, Milan
Rozšírenie CrypTool-u. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie knižnice StegoDisk
Švec, Peter -- Jókay, Matúš
Rozšírenie knižnice StegoDisk. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozvrhový systém pre FEI - backend
Makšin, Martin -- Jókay, Matúš
Rozvrhový systém pre FEI - backend. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozvrhový systém pre FEI - frontend
Kurťák, Adam -- Jókay, Matúš
Rozvrhový systém pre FEI - frontend. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rubber composites with incorporated magnetic filler
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber composites with incorporated magnetic filler. In Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1. vyd. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
Fos, Alen -- Miglierini, Marcel
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Salomaa-Welzl kryptosystém
Chalány, Michal -- Hromada, Viliam
Salomaa-Welzl kryptosystém. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Scalable family of codes with locality and availability for information repair in distributed storage systems
Farkaš, Peter
Scalable family of codes with locality and availability for information repair in distributed storage systems. In Smart and Sustainable Technologies: 4th International conference SpliTech 2019. Bol, Croatia. June 18-21, 2019 elektronický zdroj. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2019, s. 13--1570535407. ISBN 978-953-290-089-71.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
SDN kontrolér Floodlight
Szeiff, Ladislav -- Medvecký, Martin
SDN kontrolér Floodlight. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sektorové antény pre WiFi signál
Krchnák, Jakub -- Harťanský, René
Sektorové antény pre WiFi signál. Bakalárska práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Selective identification of saccharides in solutions by transmittance method
Drobný, Jakub -- Kováč, Jaroslav -- Weis, Martin -- Stuchlíková, Ľubica
Selective identification of saccharides in solutions by transmittance method. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 143--146. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sémantická reprezentácia informácií o štúdiu
Roháček, Michal -- Kossaczký, Igor
Sémantická reprezentácia informácií o štúdiu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Semi-physical model of a vehicle for platooning
Bélai, Igor
Semi-physical model of a vehicle for platooning. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 185--190. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Senzorický uzol ako aktívna, energeticky autonómna implantovateľná zdravotnícka pomôcka
Stopjaková, Viera -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav -- Arbet, Daniel
Senzorický uzol ako aktívna, energeticky autonómna implantovateľná zdravotnícka pomôcka. labMED, s. 31--35.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Server pre analýzu výkonnosti procesov
Miklovič, Martin -- Mažári, Juraj
Server pre analýzu výkonnosti procesov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Server pre operačnú podporu procesov
Rezák, Lukáš -- Mažári, Juraj
Server pre operačnú podporu procesov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Siete pre SMART aplikácie – technológia LiFi
Hecl, David -- Baroňák, Ivan
Siete pre SMART aplikácie – technológia LiFi. Bakalárska práca. 2019. 43 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulácia a riadenie pohybu umelej kybernetickej ruky pomocou fuzzy logiky
Šedivý, Ján -- Cigánek, Ján
Simulácia a riadenie pohybu umelej kybernetickej ruky pomocou fuzzy logiky. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie
Benčo, Tomáš -- Képešiová, Zuzana
Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulation of measured body surface potential map during early right ventricular pacing
Švehlíková, Jana -- Zelinka, Jan -- Haška, Miroslav -- Tyšler, Milan
Simulation of measured body surface potential map during early right ventricular pacing. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 34--37. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Simulation of MZI designed for a sensor application
Sedlák, Samuel -- Kuzma, Anton -- Ďurišová, Jana
Simulation of MZI designed for a sensor application. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 211--214. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Simulation platform for analyzing environmental effects in multi-wavelength transmission systems in Matlab Simulink
Róka, Rastislav -- Mokráň, Martin
Simulation platform for analyzing environmental effects in multi-wavelength transmission systems in Matlab Simulink. Przeglad elektrotechniczny, 95. s. 9--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Simulations of IP-Dip woodpile structure
Kuzma, Anton -- Urbancová, P. -- Sedlák, Samuel
Simulations of IP-Dip woodpile structure. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 183--186. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Simulátor asemblera
Krč, Matej -- Gallo, Ondrej
Simulátor asemblera. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector
Žemlička, J. -- Dudák, J. -- Kubanda, Dávid -- Krejčí, F.
Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector. Journal of Instrumentation, 14. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
SiON/SiO structures for photonic devices
Podlucký, Ľuboš -- Chovan, Jozef -- Figura, Daniel -- Uherek, František -- Vojs, Marian
SiON/SiO structures for photonic devices. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 199--202. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Skúmanie elektricky aktívnych porúch v MOS štruktúrach na báze čierneho kremíka
Svitač, Erik -- Kósa, Arpád
Skúmanie elektricky aktívnych porúch v MOS štruktúrach na báze čierneho kremíka. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín
Kopecký, Andrej -- Stuchlíková, Ľubica
Skúmanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín. Diplomová práca. 2019. 38 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie kvality polovodičových štruktúr na báze InAlGaN/GaN
Vadovský, Jakub -- Stuchlíková, Ľubica
Skúmanie kvality polovodičových štruktúr na báze InAlGaN/GaN. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie vplyvu zaťaženia automobilu na polohu jeho ťažiska
Skorokhod, Oleksii -- Murín, Justín
Skúmanie vplyvu zaťaženia automobilu na polohu jeho ťažiska. Bakalárska práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie degradácie mechanických vlastností konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie metódy nanoindentácie
Gatciová, Andrea -- Degmová, Jarmila
Sledovanie degradácie mechanických vlastností konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie metódy nanoindentácie. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota
Buday, Marek -- Duchoň, František
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota. Diplomová práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie objektu pomocou UAV
Krolák, Peter -- Ťapák, Peter
Sledovanie objektu pomocou UAV. Diplomová práca. 2019. 95 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Slnečné články na báze heteropriechodu amorfného a kryštalického kremíka
Mikolášek, Miroslav
Slnečné články na báze heteropriechodu amorfného a kryštalického kremíka. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami
Miškolci, Igor -- Vojs, Marian
SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami. Bakalárska práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Solving historical ciphers using evolutionary programming
Antal, Eugen -- Soják, Peter
Solving historical ciphers using evolutionary programming. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 65--66.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spôsob a systém vzdialeného ovládania vozidla: Úžitkový vzor č. 8379, Dátum o zápise ÚV : 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 3/2019
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto
Spôsob a systém vzdialeného ovládania vozidla: Úžitkový vzor č. 8379, Dátum o zápise ÚV : 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 3/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spôsoby zvyšovania energetickej efektívnosti v malých a stredne veľkých podnikoch
Valášek, Lukáš -- Perný, Milan
Spôsoby zvyšovania energetickej efektívnosti v malých a stredne veľkých podnikoch. Bakalárska práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovávanie vzoriek v automaticky zozbieraných databázach tvárí
Peťko, Ľubomír -- Bukovčiková, Zuzana
Spracovávanie vzoriek v automaticky zozbieraných databázach tvárí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spravovanie SDN sietí prostredníctvom OpenDaylight REST API
Plaskura, Patrik -- Medvecký, Martin
Spravovanie SDN sietí prostredníctvom OpenDaylight REST API. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sputtered ZnO thin films and Au nanostructures: dát. obhajoby 27.2.2019, č. ved. odboru 5-2-13
Szabó, Ondrej -- Tvarožek, Vladimír
Sputtered ZnO thin films and Au nanostructures: dát. obhajoby 27.2.2019, č. ved. odboru 5-2-13. Dizertačná práca. 2019. 109 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
SSH autentifikácia s použitím osobitných kľúčov spravovaných v krypto peňaženke Trezor
Danko, Roman -- Jókay, Matúš
SSH autentifikácia s použitím osobitných kľúčov spravovaných v krypto peňaženke Trezor. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Statická kompenzácia účinníka pre vybraných odberateľov
Princ, Vladimír -- Janiga, Peter
Statická kompenzácia účinníka pre vybraných odberateľov. Bakalárska práca. 2019. 76 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stretnutie pracovísk elektroenergetiky zo Slovesnkej a Českej republiky
Szabová, Miriam
Stretnutie pracovísk elektroenergetiky zo Slovesnkej a Českej republiky. Spektrum, 25. s. 24--25.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Strojové učenie pri klasifikácii máp význačnosti
Kanás, Ján -- Vargic, Radoslav
Strojové učenie pri klasifikácii máp význačnosti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Structural and magnetic properties of nickel-zinc ferrites substituted by terbiumand holmium
Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Ďurišová, Eva -- Lokaj, Ján
Structural and magnetic properties of nickel-zinc ferrites substituted by terbiumand holmium. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for the composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Šoka, Martin
Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for the composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 109. ISBN 978-80-89855-07-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Substrate influence on the optimization of the exposure dose for the HSQ XR 1541 resist
Škriniarová, Jaroslava -- Andok, Robert -- Nemec, Pavol -- Baumgartner, J.
Substrate influence on the optimization of the exposure dose for the HSQ XR 1541 resist. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 219--222. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
"Súkromáky" verzus zväzové vody
Pajkoš, Vladimír
"Súkromáky" verzus zväzové vody. Slovenský rybár, 20. s. 62--64.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov
Volek, Michal -- Červeňová, Jozefa
Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov. Diplomová práca. 2019. 104 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu
Mráz, Eduard -- Rodina, Jozef
Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu. Diplomová práca. 2019. 85 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty
Schurdak, Sebastián Erich -- Mažári, Juraj
Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém pre rozšírenú realitu s využitím OpenGL
Bako, Juraj -- Drozda, Martin
Systém pre rozšírenú realitu s využitím OpenGL. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Poljovka, Peter
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. In Bezpečnosť - Kvalita - Spoľahlivosť: 9. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 2019. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 231--234. ISBN 978-80-553-3289-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Jakabovič, Adam -- Kršjak, Vladimír
Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary. Diplomová práca. 2019. 84 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium nanočastíc pomocou rtg difrakcie
Novák, Ladislav -- Novák, Patrik
Štúdium nanočastíc pomocou rtg difrakcie. Bakalárska práca. 2019. 43 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrie
Košovský, Dávid -- Miglierini, Marcel
Štúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrie. Bakalárska práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
TDR and TDT methods for measuring pulse characteristics of semiconductor devices
Vilhan, Martin -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
TDR and TDT methods for measuring pulse characteristics of semiconductor devices. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Teleriadenie mobilného robota
Trebuľa, Marek -- Dekan, Martin
Teleriadenie mobilného robota. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Testovanie zabezpečenia komunikačných sietí
Parcer, Juraj -- Orgoň, Miloš
Testovanie zabezpečenia komunikačných sietí. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
The assesment of selection and application of relevant features, events and processes for biosphere model of Slovak Republic
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
The assesment of selection and application of relevant features, events and processes for biosphere model of Slovak Republic. Journal of nuclear research and development, s. 59--63.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The design of a sample database for the creation of specialized dictionaries of the Slovak language
Launer, Tomáš -- Orgoň, Miloš -- Kavacký, Matej -- Orgoňová, Oľga
The design of a sample database for the creation of specialized dictionaries of the Slovak language. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 8. s. 18--27.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages
Kovalčíková, Alexandra -- Gyurászová, Marianna -- Gardlík, Roman -- Boriš, Martin -- Celec, Peter -- Tóthová, Ľubomíra
The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages. Laboratory Animals, 53. s. 180--189.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy
Michalik, Štefan -- Cesnek, Martin -- Pavlovič, Márius -- Miglierini, Marcel
The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy. Journal of Alloys and Compounds, 795. s. 69--78.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The tunnel diode - a forgotten switching-speed champion
Štofka, Marián
The tunnel diode - a forgotten switching-speed champion. Electronics World :, 125. s. 30--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Theoretical proposal of diagnostic and educational tool using digital twin and augmented reality
Képešiová, Zuzana
Theoretical proposal of diagnostic and educational tool using digital twin and augmented reality. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača
Jahodníková, Barbora -- Ťapák, Peter
Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Towards energy-autonomous integrated systems through ultra-low voltage analog IC design
Stopjaková, Viera -- Kováč, Martin -- Arbet, Daniel -- Nagy, Lukáš
Towards energy-autonomous integrated systems through ultra-low voltage analog IC design. In MIXDES 2019. Lódž: University of Technology, 2019, s. 38--45. ISBN 978-83-63578-15-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Trakčné batérie, ich bezpečnosť a ochrana pred elektrickým prúdom
Ivan, Dominik -- Janíček, František
Trakčné batérie, ich bezpečnosť a ochrana pred elektrickým prúdom. Diplomová práca. 2019. 99 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu
Michalica, Tomáš -- Juhás, Gabriel
Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia
Leščinská, Daniela -- Marko, Ľubomír
Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab
Trocha, Martin -- Žáková, Katarína
Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba aplikácií pre platformu Android
Ružičková, Jana -- Páleník, Tomáš
Tvorba aplikácií pre platformu Android. Diplomová práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
Škvarko, Michal -- Komák, Martin
Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Zakhariás, Dávid -- Grošek, Otokar
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Kučerák, Jozef -- Grošek, Otokar
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba jednoduchého mechatronického systému reprezentujúceho manipulátor
Chudiak, Filip -- Bisták, Pavol
Tvorba jednoduchého mechatronického systému reprezentujúceho manipulátor. Bakalárska práca. 2019. 57 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba mobilnej aplikácie na porovnanie cien pohonných hmôt
Barniak, Adam -- Rábek, Matej
Tvorba mobilnej aplikácie na porovnanie cien pohonných hmôt. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native
Dičér, Andrej -- Bisták, Pavol
Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
TwinCAT control of CNC machine over CoE
Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
TwinCAT control of CNC machine over CoE. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 91--96. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Ďurman, Vladimír
Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 335--338. ISBN 978-80-972629-2-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
UHF noise suppression in circuits of smart electronics using electromagnetic mixture media
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Ušáková, Mariana
UHF noise suppression in circuits of smart electronics using electromagnetic mixture media. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ultra low-voltage rail-to-rail comparator design in 130 nm CMOS technology
Nagy, Lukáš -- Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav -- Stopjaková, Viera
Ultra low-voltage rail-to-rail comparator design in 130 nm CMOS technology. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Univerzálne komunikačné rozhranie pre internet vecí
Vrabec, Juraj -- Gallo, Ondrej
Univerzálne komunikačné rozhranie pre internet vecí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Upgrading complex single-threaded application to support concurrency: A case study
Ploszek, Roderik
Upgrading complex single-threaded application to support concurrency: A case study. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Určenie polohy a orientácie vozidla
Bistak, Samuel -- Ťapák, Peter
Určenie polohy a orientácie vozidla. Diplomová práca. 2019. 92 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Určovanie veku osôb z fotografie
Urban, Kristina -- Oravec, Miloš
Určovanie veku osôb z fotografie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Usage of progressive methods of 3D rendering and virtual reality for workplace ergonomics evaluation
Leskovský, Roman -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Rosinová, Danica
Usage of progressive methods of 3D rendering and virtual reality for workplace ergonomics evaluation. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application
Štec, Filip -- Rodina, Jozef
Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Using finite state machines in introductory robotics
Balogh, Richard -- Obdržálek, David
Using finite state machines in introductory robotics. In LEPUSCHITZ, W. -- MERDAN, M. -- KOPPENSTEINER, G. -- BALOGH, R. -- OBDRŽÁLEK, D. Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 85--91. ISBN 978-3-319-97084-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 96.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 7--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 84.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 98.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 1--2.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 82.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1
Šnírer, Michal -- Krištofová, Kristína
Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Veterné elektrárne
Gahura, Ján -- Zuščak, Jozef
Veterné elektrárne. Bakalárska práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vibration and noise in magnetic resonance imaging of the vocal tract: Differences between whole-body and open-air devices
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Vibration and noise in magnetic resonance imaging of the vocal tract: Differences between whole-body and open-air devices. In Optical Methods in Sensing and Imaging for Medical and Biological Applications. Basel: MDPI, 2019, s. 173--185. ISBN 978-3-03897-370-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Virtual experiment visualization using holographic device
Matišák, Jakub
Virtual experiment visualization using holographic device. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky
Číž, Michal -- Babinec, Andrej
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky. Diplomová práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic
Trnavský, Miroslav -- Stark, Erich
Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process
Patlevičová, Ivana -- Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Michalko, Miroslav -- Jakab, František -- Stuchlíková, Ľubica
Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 195--198. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vnorený riadiaci systém vesmírneho rovera
Hollý, Oliver -- Ťapák, Peter
Vnorený riadiaci systém vesmírneho rovera. Bakalárska práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
VoIP v IMS – virtuálne kontaktné centrum
Dravecký, Dalibor -- Baroňák, Ivan
VoIP v IMS – virtuálne kontaktné centrum. Bakalárska práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Voltage-to-frequency converter for ultra-low voltage applications
Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Stopjaková, Viera -- Potočný, Miroslav
Voltage-to-frequency converter for ultra-low voltage applications. In MIPRO 2019: 42nd International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics. Opatija, Croatia. May 20-24, 2019. Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019, s. 53--58. ISBN 978-953-233-098-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 39--44. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy
Hovan, Janko -- Eleschová, Žaneta
Vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy. Diplomová práca. 2019. 59 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhľadávanie nad zašifrovanými dátami
Matalíková, Katarína -- Vojvoda, Milan
Vyhľadávanie nad zašifrovanými dátami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet a porovnanie experimentálne určeného nuklidového zloženia vzoriek paliva z Novovoronežskej jadrovej elektrárne
Vorobeľ, Mikuláš -- Vrban, Branislav
Výpočet a porovnanie experimentálne určeného nuklidového zloženia vzoriek paliva z Novovoronežskej jadrovej elektrárne. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet hmotných momentov zotrvačnosti mechanických prvkov z kompozitného materiálu
Horváth, Lukáš -- Murín, Justín
Výpočet hmotných momentov zotrvačnosti mechanických prvkov z kompozitného materiálu. Bakalárska práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku
Tamás, Gregor -- Konôpka, Martin
Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku. Diplomová práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch
Kováč, Zoltán -- Kubica, Juraj -- Janíček, František -- Szabová, Miriam -- Slovák, Kristián -- Káčerík, Peter
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch. Energie 21, 11. s. 38--40.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť
Kováč, Zoltán -- Janíček, František -- Kubica, Juraj -- Szabová, Miriam -- Slovák, Kristián -- Káčerik, Peter
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť. Energetika, 69. s. 41--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Výskum a vývoj progresívnych magnetických materiálov na báze feritov pre elektrotechniku
Smelák, Peter -- Šoka, Martin
Výskum a vývoj progresívnych magnetických materiálov na báze feritov pre elektrotechniku. Bakalárska práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
Nemčík, Tomáš -- Uherek, František
Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom. Diplomová práca. 2019. 82 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vytvorenie LAN siete na geograficky oddelených pobočkách
Pilárová, Ivana -- Páleník, Tomáš
Vytvorenie LAN siete na geograficky oddelených pobočkách. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky
Ohyr, Vladyslav -- Žáková, Katarína
Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kamery
Martiš, Lukáš -- Dekan, Martin
Vytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kamery. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výučbový model elektrických inštalácií
Hyčko, Matej -- Paulech, Juraj
Výučbový model elektrických inštalácií. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu
Herčút, Patrik -- Komák, Martin
Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie autoenkóderov v číslicovom spracovaní obrazov
Šimko, Dominik -- Goga, Jozef
Využitie autoenkóderov v číslicovom spracovaní obrazov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie BCI vo VR
Szabados, Daniel -- Vargic, Radoslav
Využitie BCI vo VR. Diplomová práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Bui Duc, Hung -- Orgoň, Miloš
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie eliptických kriviek na ochranu podnikovej siete vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications)
Puchalík, Martin -- Orgoň, Miloš
Využitie eliptických kriviek na ochranu podnikovej siete vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications). Bakalárska práca. 2019. 32 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie GPS modulu v IoT
Čižmár, Peter -- Gallo, Ondrej
Využitie GPS modulu v IoT. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie hudbobných nôt v kryptografii
Šantavý, Pavol -- Antal, Eugen
Využitie hudbobných nôt v kryptografii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
Hoferica, Richard -- Bendík, Jozef
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov. Bakalárska práca. 2019. 81 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie interiérovej kamery v aute
Kamenický, Ondrej -- Hagara, Miroslav
Využitie interiérovej kamery v aute. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách
Štefka, Patrik -- Pásztó, Peter
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie manažérskeho systému na optimalizáciu spotreby energií
Poljovka, Peter
Využitie manažérskeho systému na optimalizáciu spotreby energií. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, s. 102--105. ISBN 978-80-969729-1-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Využitie MDA princípov vo vývoji aplikácii pre internet vecí
Mužila, Lukáš -- Gallo, Ondrej
Využitie MDA princípov vo vývoji aplikácii pre internet vecí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní s témou REST
Kováč, Marek -- Kossaczký, Igor
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní s témou REST. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metód výpočtovej inteligencie na vyhodnocovanie kvality zvarov
Kostuňová, Alena -- Kučera, Erik
Využitie metód výpočtovej inteligencie na vyhodnocovanie kvality zvarov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie moderných technológií v on-line vzdelávaní
Bzdilová, Lívia -- Rozinaj, Gregor
Využitie moderných technológií v on-line vzdelávaní. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie postkvantovej kryptografie na Android platforme
Pernický, Ľubor -- Zajac, Pavol
Využitie postkvantovej kryptografie na Android platforme. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov
Lauko, Richard -- Kršjak, Vladimír
Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov. Diplomová práca. 2019. 78 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie RIOT OS v systémoch typu mikrokontrolér
Meleg, Matej -- Páleník, Tomáš
Využitie RIOT OS v systémoch typu mikrokontrolér. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie rozpoznávania obrazu na asistované riadenie modelu auta
Tomšík, Matúš -- Gallo, Ondrej
Využitie rozpoznávania obrazu na asistované riadenie modelu auta. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie strojového videnia v reálnych aplikáciách
Schmidt, Juraj -- Haffner, Oto
Využitie strojového videnia v reálnych aplikáciách. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu
Michňa, Michal -- Kossaczký, Igor
Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia
Kalanin, Peter -- Kossaczký, Igor
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o starších ľudí
Ujmiak, Branislav -- Hambalík, Alexander
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o starších ľudí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Vajdová, Jana -- Slugeň, Vladimír
Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní
Sklárš, Tomáš -- Rozinaj, Gregor
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie VR pri experimentoch
Šašala, Štefan -- Antal, Eugen
Využitie VR pri experimentoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb
Štefanička, Marek -- Orgoň, Miloš
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajov
Ujhelyi, Tomáš -- Telek, Peter
Využitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajov. Bakalárska práca. 2019. 33 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení
Slezák, Michal -- Haffner, Oto
Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj aktuátora z nylonového vlákna
Kmotorka, Roman -- Murín, Justín
Vývoj aktuátora z nylonového vlákna. Bakalárska práca. 2019. 73 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj a ovládanie nylónového electro-termo-mechanického aktuátora
Melek, Peter -- Murín, Justín
Vývoj a ovládanie nylónového electro-termo-mechanického aktuátora. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj aplikácie pre energetickú certifikáciu osvetlenia
Okál, František -- Gašparovský, Dionýz
Vývoj aplikácie pre energetickú certifikáciu osvetlenia. Diplomová práca. 2019. 85 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS
Nguyen Tien, Dinh -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
Maslen, Martin -- Kósa, Arpád
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike
Klement, Matúš -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach
Janecký, Dominik -- Kósa, Arpád
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch
Hlatký, Radoslav -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch
Cehelský, Martin -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
Kubán, Adrián -- Mrafko, Leo
Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť. Diplomová práca. 2019. 88 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj webových aplikácií na princípe RESTfull servisov
Džačovský, Matúš -- Gallo, Ondrej
Vývoj webových aplikácií na princípe RESTfull servisov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj zosilňovačov pre germániové detektory a zberový systém Pixie-16
Bírová, Monika -- Slugeň, Vladimír
Vývoj zosilňovačov pre germániové detektory a zberový systém Pixie-16. Bakalárska práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vzájomná koordinácia elementov siete v sieti typu VANET
Koštial, Jakub -- Baroňák, Ivan
Vzájomná koordinácia elementov siete v sieti typu VANET. Bakalárska práca. 2019. 29 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie
Hečko, Dávid -- Kováč, Jaroslav
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie
Krajčík, Šimon -- Kováč, Jaroslav
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie. Bakalárska práca. 2019. 37 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing
Róka, Rastislav
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2019, s. 1--39. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa
Podlucký, Filip -- Žáková, Katarína
Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia
Lampert, Erik -- Žáková, Katarína
Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia na bezpečné zdieľanie súborov
Spišiak, Daniel -- Vojvoda, Milan
Webová aplikácia na bezpečné zdieľanie súborov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia na vyhodnotenie diagnostických údajov vozidla
Hosťovecký, Štefan -- Kocúr, Michal
Webová aplikácia na vyhodnotenie diagnostických údajov vozidla. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre analýzu finančných dát
Daňo, Štefan -- Marček, Stanislav
Webová aplikácia pre analýzu finančných dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti
Špindor, Juraj -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií
Jurík, Juraj -- Kohútka, Lukáš
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript
Skalicky, Zdenko -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre vyhľadávanie spojov MHD
Žuffa, Denis -- Kocúr, Michal
Webová aplikácia pre vyhľadávanie spojov MHD. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová platforma pre analýzu dát z IIOT snímačov
Šipula, Erik -- Rodina, Jozef
Webová platforma pre analýzu dát z IIOT snímačov. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasom
Vaník, Daniel -- Mladoniczky, Milan
Webové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zabezpečenie komunikácie medzi riadiacim centrom a autonómnym vozidlom prostredníctvom bezdrôtovej siete
Valocký, Frederik -- Orgoň, Miloš
Zabezpečenie komunikácie medzi riadiacim centrom a autonómnym vozidlom prostredníctvom bezdrôtovej siete. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore
Cáfal, Sendrik -- Duchoň, František
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore. Bakalárska práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zber a analýza FOREXových dát
Slobodník, Lukáš -- Kossaczký, Igor
Zber a analýza FOREXových dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zimná prívlač má svoje čaro
Pajkoš, Vladimír
Zimná prívlač má svoje čaro. Slovenský rybár, 20. s. 10--12.
články v časopisoch2019Podrobnosti
2D photonic structures for plasmonics
Urbancová, P. -- Hlubina, P. -- Pudiš, Dušan -- Goraus, Matej -- Jandura, Daniel -- Škriniarová, Jaroslava
2D photonic structures for plasmonics. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 107--110. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3D lokalizačný systém pre uzavreté výrobné priestory
Koma, Michal -- Balogh, Richard
3D lokalizačný systém pre uzavreté výrobné priestory. Bakalárska práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilitu, dizajn mechanickej časti
Toporcer, Filip -- Fuchs, Peter
3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilitu, dizajn mechanickej časti. Bakalárska práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilitu, podvozok, pruženie
Medvecký, Michal -- Fuchs, Peter
3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilitu, podvozok, pruženie. Bakalárska práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
5G network is around the corner
Sokol, Ivan
5G network is around the corner. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti