Oct 21, 2019   2:45 a.m. Uršuľa
Academic information system

Department of Building Services (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 121

PublicationsType of resultYearDetails
Alternatives to hot water preparation in the accommodation facility
Skipala, Daniel -- Víchová, Kamila
Alternatívy prípravy teplej vody v ubytovacom zariadení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Alternatives to using gray and rain water in the house of seniors
Pintér, Tibor -- Peráčková, Jana
Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analyse of heat production from natural sources of environment with heat pumps an fotovoltaic systems
Arbet, Gabriel -- Füri, Belo
Analýza výroby tepla zo zdrojov energie prírodného prostredia pomocou systémov tepelného čerpadla a fotovoltiky. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the cold water and hot water consumption in dwelling houses
Jánošková, Taťjana
Analýza spotreby studenej a teplej vody v bytových domoch. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 339--343. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of the operation of low-temperature radiant heating in high-rise buildings.
Derzsi, István -- Takács, Ján
Analýza prevádzky nízkoteplotného sálavého vykurovania vo výškových budovách. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza hydraulických pomerov stúpačiek vykurovacieho systému vo výškovej budove
Derzsi, István -- Takács, Ján
Hydraulic Analyze of Risers of Heating System in High-rise Building. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. p. 156--163.
articles in magazines2019Details
Analýza kvality vnútorného prostredia v NZEB budovách
Sánka, Imrich -- Schoberer, Thomas -- Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Indoor environmental quality evaluation in NZEB. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of active thermal protection for heating and cooling of residential building
Fodor, Máté -- Kalús, Daniel
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of active thermal protection of buildings (ATO) with the use of the solar energy
Kalús, Daniel
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany budov (ATO) s využitím solárnej energie. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 295--300. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application Possibilities of Residential and House Heat Transfer Stations in District Heating Systems
Takács, Ján -- Derzsi, István
Možnosti aplikácií bytových a domových odovzdávacích staníc tepla v sústavách CZT. Topenářství, instalace, 53. p. 62--66.
articles in magazines2019Details
Building units and suspension systems for concentrating pipes in buildings
Kunšteková, Michaela -- Peráčková, Jana
Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation and design of heat source based on renewable heat sources using stratification for the swimming pool
Beláková, Martina -- Takács, Ján
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácie pre plaváreň. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation and design of low-temperature large-area heating system with heat source heat pump for apartment house.
Pliešovský, Ján -- Takács, Ján
Výpočet a návrh nízkoteplotnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation and design of the hot-water heating system for block A of the building faculty
Kollár, Vojtech -- Takács, Ján
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakulty. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Central ventilation and local exhaustion of the large-area building with the operation of the metalworking industry
Reľovský, František -- Straková, Zuzana
Centrálne vetranie a miestne odsávanie halového objektu s prevádzkou kovoobrábacieho priemyslu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
CFD simulácie - efektívny nástroj pre konštruktérov priemyselných aplikácií HVAC
Straková, Zuzana -- Vojtaššák, Jozef -- Beňovský, Peter -- Koudelková, Daniela
CFD Simulations - Efficient Tool for Designers of Industrial HVAC Applications. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. p. 201--206.
articles in magazines2019Details
Comparison of alternatives to the preparation of hot water on the basis of renewable energy sources of residential and civil buildings.
Dudičová, Eva -- Víchová, Kamila
Komparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Concept and design of waste heat utilization from swimming pool farms
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Koncepcia a návrh využívania odpadového tepla z bazénových hospodárstiev. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 61--66. ISBN 978-80-89878-45-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of a Biomass Heat Source For a Health Center
Čerešňáková, Katarína -- Koudelková, Daniela
Zdroj tepla na báze biomasy pre zdravotné stredisko. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a drainage system in the high building
Smoláriková, Zuzana -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie vo vysokej budove. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a Sewage System in the Mountain Hotel
Ondrejková, Anna -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie v horskom hoteli. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a solar system for hot water heating in residential buildings with operational, economic and ecological evaluation - realization project.
Blachová, Michaela -- Víchová, Kamila
Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a System for Reusing and Seeping of Rainwater in the Commercial Building
Lukačovičová, Dominika -- Jánošková, Taťjana
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v administratívnej budove. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of gas infrared in industrial buildings
Predajnianska, Anna -- Víchová, Kamila
Návrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Internal Water supply in the High Building
Gunárová, Radka -- Jánošková, Taťjana
Projekt vodovodu v administratívnej budove. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of reconstruction of Internal Water Supply in the Dwelling House
Milanová, Petra -- Jánošková, Taťjana
Návrh rekonštrukcie vodovodu v bytovom dome. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of selected parts of sanitary installations in a sports centre by rainwater harvesting
Kosztolányiová, Miriam -- Peráčková, Jana
Návrh vybraných častí ZTI v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of solar energy system for domestic hot water preparation with year-round use in apartment house located in Ziar nad Hronom
Mozdíková, Michaela -- Skalík, Lukáš
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Žiar nad Hronom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of technology and sanitary installations in large-scale kitchen
Culinková, Petra -- Peráčková, Jana
Návrh technológie a rozvodov ZTI vo veľkokapacitnej kuchyni. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the heating and cooling system of the Polyfunctional object
Vincentová, Veronika -- Kurčová, Mária
Návrh vykurovacej a chladiacej sústavy polyfunkčného objektu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of ventilation, space heating and cooling object of industrial hall
Culinková, Barbora -- Füri, Belo
Návrh vetrania a vykurovania a chladenia halového objektu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designe of Hot-water Underfloor Heating with Heat Source by Heat Pump
Kubík, Jakub -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Drinking water, food no. 1
Peráčková, Jana
Pitná voda - potravina č. 1. TZB Haustechnik, 27. p. 50--53.
articles in magazines2019Details
Dynamics of radiant heating areas
Oravec, Jakub -- Šikula, Ondřej -- Krajčík, Michal -- Šimko, Martin
Dynamika veľkoplošných vykurovacích plôch. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 355--359. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Ecological refrigerants in cooling technology and in heat pump technology
Takács, Ján -- Füri, Belo
Ekologické chladivá v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel. TZB Haustechnik, 27. p. 26--28.
articles in magazines2019Details
Electricity generation by small wind power plants and photovoltaics for heating, cooling and hot water supply in the guest house by means of a heat pump
Lenčišová, Viera -- Kalús, Daniel
Výroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v penzióne pomocou tepelného čerpadla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elimination of thermal load of production hall by air-ventilating system combinated with natural methods of cooling
Srogončík, Ján -- Masaryk, Michal
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energetická rekonštrukcia rodinného domu
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Energy retrofitting of a single-family house. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energetické a ekonomické hodnotenie po komplexnej obnove bytového domu
Skalíková, Ingrida -- Füri, Belo
Energy and economic evaluation of a residential building after complex renovation. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 15--18. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energetické a ekonomické vyhodnotenie bytových domov na Slovensku
Bartošová Kmeťková, Jana -- Petráš, Dušan
Energy and economical evaluation of residential buildings in Slovakia. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energetický audit a kvalita vnútorného vzduchu v bytovom dome na Slovensku
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Indoor Air Quality and Energy Audit and in an Apartment Building in Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy aspects of radiant cooling and air dehydration problems in the administration building
Kubica, Matej -- Kalús, Daniel
Energetické aspekty sálavého chlazení a problémy s vysušováním vzduchu v administrativní budově. TZB Haustechnik, 13. p. 16--17.
articles in magazines2019Details
Energy aspects of radiant cooling and air drying problems in an office building
Kubica, Matej -- Kalús, Daniel
Energetické aspekty sálavého chladenia a problémov s vysušovaním vzduchu v administratívnej budove. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 473--476. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy assessment and qualifying of indoor environment of the office building
Mokráňová, Marcela -- Krajčík, Michal
Energetické hodnotenie a posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy assessment of buildings
Krajčík, Michal -- Petráš, Dušan -- Skalíková, Ingrida
Energetické hodnotenie budov. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 220 p. ISBN 978-80-227-4903-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Energy audit and indoor environment of appartment building
Zelezníková, Adriana -- Petráš, Dušan
Energetický audit a vnútorné prostredie bytového domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy audit and hydraulic balancing of appartment building
Jánošíková, Andrea -- Petráš, Dušan
Energetický audit a hydraulické vyregulovanie bytového domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy audit of a dormitory
Baďo, Ján -- Krajčík, Michal
Energetický audit internátneho domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy audit of a student dormitory
Varga, Peter -- Krajčík, Michal
Energetický audit študentského domova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy certification of apartment house - analysis of energy, economic and environmental aspects for various variants of heat sources and heating systems
Ursíny, Adrián -- Kalús, Daniel
Energetická certifikácia bytového domu - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov pre rôzne varianty zdrojov tepla a vykurovacích sústav. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy efficiency in buildings with lowexergy heating/cooling wall system
Šimko, Martin
Energetická náročnosť v budovách s nízkoexergetickým vykurovaním/chladiacim stenovým systémom. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 136 p. ISBN 978-80-227-4928-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Energy evaluation of residential building with renewable energy sources
Horevaj, Peter -- Petráš, Dušan
Energetické hodnotenie bytového domu s OZE. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Environment technology for smart buildings. Part: Control systems
Petráš, Dušan -- Koudelková, Daniela -- Kurčová, Mária
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Riadiace systémy. Eurostav, 25. p. 28--31.
articles in magazines2019Details
Environment technology for smart buildings. Part: Energy Systems
Petráš, Dušan -- Koudelková, Daniela -- Kurčová, Mária
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Energetické systémy. Eurostav, 25. p. 14--17.
articles in magazines2019Details
Environmental assessment of the indoor environment in office building
Sánka, Imrich -- Kubica, Matej
Environmentálne hodnotenie kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch. TZB Haustechnik, 27. p. 46--50.
articles in magazines2019Details
Evaluation and optimization of the indoor environment in selected premises of the Faculty of Civil Engineering SUT and Student dormitory of Jur Hronec
Titková, Zdenka -- Krajčík, Michal
Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU a Študentského domova Jura Hronca. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation and optimization of the indoor environment in the Library and information centre of the Faculty of Civil Engineering SUT
Junasová, Barbora -- Krajčík, Michal
Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia v Knižnici a informačnom centre Stavebnej fakulty STU. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experience in designing and operating hot water systems in Hungary
Szánthó, Zoltán -- Takács, Ján
Skúsenosti z návrhu a prevádzky sústav prípravy teplej vody v podmienkach Maďarska. Topenářství, instalace, 53. p. 54--56.
articles in magazines2019Details
Following is a good example of a solution of geothermal energy system for heat supply of the town of Veľký Meder
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 193--198. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Heat recovery from sewage systems
Buzás, Veronika -- Peráčková, Jana
Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Heat recovery in pool farms of thermal pools
Takács, Ján -- Predajnianska, Anna
Rekuperácia tepla v bazénových hospodárstvach termálnych kúpalisk. In PERÁČKOVÁ, J. Sanhyga 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 145--151. ISBN 978-80-89878-49-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Heat transfer by construction of different composition with low-exergy wall system
Šimko, Martin -- Šimko, Peter
Přenos tepla obvodovou konstrukcí různé skladby s nízkoexergetickým stěnovým systémem. TZB Haustechnik, 13. p. 30--32.
articles in magazines2019Details
Heating of the industrial hall
Chorvát, Radovan -- Kalús, Daniel
Vykurovanie priemyselnej haly. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hodnotenie výkonnosti zabudovaného integrovaného fotovoltického / termálneho systému kombinovaného s tepelným čerpadlom
Cinar, Seda -- Krajčík, Michal -- Arici, Muslum
Performance Evaluation of a Building Integrated Photovoltaic / Thermal System Combined with Air-to-Water Heat Pump. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, p. 181--188. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
HVAC realization project of a rain water utilization system in a polyfunctional facility
Hyžová, Veronika -- Peráčková, Jana
Realizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Impact of energy saving measures application on energy efficiency and indoor environment quality of residential buildings - case study
Sánka, Imrich
Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia. In ŠVECOVÁ, Z. Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou: zborník prednášok z 5. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 11. - 12. 3. 2019 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 97--104. ISBN 978-80-89878-43-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Indoor environment quality in nearly zero energy building
Sánka, Imrich -- Schoberer, Thomas -- Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie. TZB Haustechnik, 27. p. 52--55.
articles in magazines2019Details
Indoor environment quality vs. energy saving measures
Petráš, Dušan
Vnútorné prostredie budov vs. energeticky úsporné opatrenia. TZB Haustechnik, 27. p. 42--44.
articles in magazines2019Details
Inovativné tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie v budovách budúcnosti
Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Innovative Heat Pumps for the Heating and Cooling in Future Buildings. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie cez zimnú sezónu
Sánka, Imrich -- Stutterecker, Werner -- Schoberer, Thomas -- Petráš, Dušan
Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 111--115. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Low temperature heating and high temperature cooling with heat pump
Drahoš, Peter -- Petráš, Dušan
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Low-exergy wall systems
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Nízkoexergetické stenové systémy. TZB Haustechnik, 27. p. 30--34.
articles in magazines2019Details
Navrhovanie vetrania s posuvnými ventilátormi pre podzemnú garáž pomocou CFD simulácií
Kmecová, Miroslava -- Krajčík, Michal -- Straková, Zuzana
Designing Jet Fan Ventilation for an Underground Car Park by CFD Simulations. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. p. 39--43.
articles in magazines2019Details
Open geothermal energy system for heat supply in the city Veľký Meder
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa -- Derzsi, István
Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder. Vytápění, větrání, instalace, 28. p. 82--86.
articles in magazines2019Details
Operating conditions of heat pumps for complex renovation of a residential building
Füri, Belo -- Skalíková, Ingrida
Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel pri KOBD. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 245--248. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Operating the heating system in a high-rise building
Takács, Ján -- Derzsi, István
Prevádzka vykurovacieho systému vo výškovom objekte. In BAŠTA, J. Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019, p. 237--242. ISBN 978-80-02-02847-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimization of the geothermal energy system of Horné Saliby Thermal Swimming Pool
Renczesová, Dóra -- Takács, Ján
Optimalizácia geotermálneho energetického systému Termálneho kúpaliska Horné Saliby. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Output and dynamics of radiant cooling surfaces
Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Oravec, Jakub
Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch. In BAŠTA, J. Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019, p. 221--225. ISBN 978-80-02-02847-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of improving energy efficiency of family houses
Sánka, Imrich -- Predajnianska, Anna
Možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 439--446. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibility to increase the capacity of the cooling ceiling by forced convection
Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Oravec, Jakub
Možnosť zvýšenia kapacity chladiaceho stropu nútenou konvekciou. TZB Haustechnik, 27. p. 40--42.
articles in magazines2019Details
Posúdenie vhodnosti využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie na Slovensku
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Assessment of suitability for the usage of geothermal energy for production electric energy in Slovakia. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 105--110. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Progressive smart technologies for buildings heat supply
Petráš, Dušan
Progresívne smart technológie pri zásobovaní budov teplom. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 435--438. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Radiant cooling in office buildings
Kubica, Matej -- Kalús, Daniel
Sálavé chladenie v administratívnych budovách: aké úskalia prináša a ako predísť chybám pri aplikácii tohto typu chladenia?. TZB Haustechnik, 27. p. 40--41.
articles in magazines2019Details
Realization project of gas boiler over 50 kW - III. category in the apartment complex with the alternative of gasification of cooking appliances.
Turanská, Lenka -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW - III. kategórie v bytovom komplexe s alternatívou plynofikácie spotrebičov na varenie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reduction of thermal load of building by passive, naturalconvectional measures and by adiabatic air chilling
Papšo, Pavol -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Replacement of control valves in building renovation
Kurčová, Mária
Výmena regulačných armatúr pri obnove budov. Správa budov, 13. p. 26--29.
articles in magazines2019Details
Safety circuits as part of the control system in boiler rooms with gas-fired boilers
Koudelková, Daniela
Bezpečnostné obvody ako súčasť riadiaceho systému v kotolniach s kotlami na plynné palivo. TZB Haustechnik :, 27. p. 52--55.
articles in magazines2019Details
Safety circuits in gas boiler rooms
Koudelková, Daniela
Bezpečnostné obvody v plynových kotolniach. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 351--354. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sálavé stenové chladenie s rúrkami zabudovanými v izolačných paneloch pripevnené na fasáde existujúcej budovy
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej
Radiant wall cooling with pipes arranged in insulation panels attached to facades of existing buildings. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sanitary Technology II
Víchová, Kamila
Zdravotná technika II: plynovody. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 95 p. ISBN 978-80-227-4925-1.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Simulation and experimental measurement of thermal energy stratification in hot water storage tanks
Krafčík, Milan -- Peráčková, Jana
Simulácia a experimentálne merania stratifikácie tepelnej energie v akumulačných zásobníkoch teplej vody. In PERÁČKOVÁ, J. Sanhyga 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 69--79. ISBN 978-80-89878-49-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Smart technology in residential heating systems
Kurčová, Mária
Smart technológie vo vykurovacích systémoch obytných budov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 377--380. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
State of use of solar energy systems in Slovakia and plans for the future
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Stav využívania slnečných energetických systémov na Slovensku a plány do budúcna. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 29--34. ISBN 978-80-89878-45-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Streamline the operation of TP5 heat source for housing estate west in Brezno
Mudrá, Martina -- Takács, Ján
Zefektívnenie prevádzky zdroja tepla TP5 pre sídlisko Západ v Brezne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support for the Use of Solar Energy Systems
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Podpora pre využívanie slnečných energetických systémov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 291--294. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sustainable Living Greek Housing Approach
Koziakis, Lazaros -- Šabíková, Jana
Sustainable Living - Greek Housing Approach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technical and economic assessment of heat supply for apartment buildings
Bartošová Kmeťková, Jana -- Petráš, Dušan
Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 451--456. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The influence of choice of HVAC system on creation of internal environment of industrial buildings
Straková, Zuzana
Vplyv voľby vzduchotechnického systému na tvorbu vnútorného prostredia priemyselných stavieb. Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia :, 17. p. 10--13.
articles in magazines2019Details
The possibilities of using low-exergy wall systems
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů. TZB Haustechnik, 13. p. 26--30.
articles in magazines2019Details
The possibilities of using waste water from geothermal swimming pools
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
A hévízzel töltött medencék energetikai elemzése és a hőviszanyerés lehetőségei. In ÉPKO 2019: 23rd International Conference on Civil Engineering and Architecture. Sumuleu Ciuc, 13-16 June 2018. Cluj : Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 2019, p. 137--140.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The use of renewable energy sources in operation of the insulation panel for active control of heat transfer
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke panelov na reguláciu prechodu tepla. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 17--26. ISBN 978-80-89878-45-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Thermal comfort in the room with cooling ceiling and mechanical ventilation
Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Oravec, Jakub
Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem a nuceným větraním. TZB Haustechnik, 13. p. 12--14.
articles in magazines2019Details
Trends in refrigeration and heat pump technology
Takács, Ján -- Füri, Belo
Trendy v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 283--288. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Use of geothermal energy in Galanta
Takács, Ján
Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 49--53. ISBN 978-80-89878-45-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Use of photovoltaics to support heat pump earth-water in heating / cooling residential building
Fila, Samuel -- Kalús, Daniel
Využitie fotovoltiky na podporu tepelného čerpadla zem-voda pri vykurovaní/chladení bytového domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of RES in energy-efficient buildings
Kalús, Daniel -- Kubica, Matej
Využívanie OZE v energeticky aktívnych budovách. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 35--40. ISBN 978-80-89878-45-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Úspora energie pomocou rekonštrukcie bytových domov
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Energy conservation by retrofitting of dwellings. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Úspora zemného plynu a zníženie emisií v zdravotníckom sektore – prípadová štúdia
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. p. 102--118.
articles in magazines2019Details
Úspory energie v obytných budovách s reguláciou vnútornej teploty
Kurčová, Mária
Energy savings in residential buildings with controlling of interior temperature. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 19--22. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Utilization of waste heat for preheating of water using recuperative heat exchangers
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Využitie odpadového tepla na predohrev vody pomocou rekuperačných výmenníkov tepla. TZB Haustechnik, 27. p. 56--60.
articles in magazines2019Details
Ventilation and air conditioning of residental building with the stores
Šivecová, Monika -- Straková, Zuzana
Vetranie a klimatizácia bytového domu s polyfunkciou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ventilation and air conditioning of the community center with the application of a heat pump
Zeglen, Jozef -- Hurtíková, Daniela
Vetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ventilation and cooling of the office building
Bartoš, Martin -- Hurtíková, Daniela
Vetranie a chladenie administratívnej budovy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ventilation and fire ventilation of underground garage
Lazarčík, Dávid -- Straková, Zuzana
Vetranie a požiarne vetranie podzemnej garáže. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ventilation and warm-air heating of a industry hall with an administrative annex
Kapusta, Marek -- Straková, Zuzana
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie priemyselnej haly s administratívnym prístavkom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ventilation of a cultural object with the application of a regenerative unit
Ščasná, Paulína -- Hurtíková, Daniela
Vetranie kultúrneho objektu s aplikáciou rekuperačnej jednotky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ventilation of production and storage areas of the industrial building of mechanical engineering
Kollárik, Peter -- Straková, Zuzana
Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výroby. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Voľný prúd z kruhovej výustky: CFD simulácie s rôznymi modelmi turbulencie a ich porovnanie s teoretickými riešeniami
Kmecová, Miroslava -- Šikula, Ondřej -- Krajčík, Michal
Circular Free Jets: CFD Simulations with Various Turbulence Models and Their Comparison with Theoretical Solutions. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Výkonnosť budovy s tromi rôznymi sálavými systémami
Némethová, Ema -- Krajčík, Michal -- Petráš, Dušan
Performance of the Building with Three Different Radiant Systems. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Wall heating with panels to control heat transfer
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 457--464. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Water Flows and Consumption in Apartment Buildings and Usage of Stratifical Domestic Hot Water Preparation
Krafčík, Milan -- Peráčková, Jana
Prietoky a spotreba vody v bytových domoch a využitie stratifikácie pri príprave teplej vody. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details