16. 9. 2019  22:14 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Katedra technických zariadení budov (SvF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 114

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
A hévízzel töltött medencék energetikai elemzése és a hőviszanyerés lehetőségei
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
A hévízzel töltött medencék energetikai elemzése és a hőviszanyerés lehetőségei. In ÉPKO 2019: 23rd International Conference on Civil Engineering and Architecture. Sumuleu Ciuc, 13-16 June 2018. Cluj : Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, 2019, s. 137--140.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Alternatívy prípravy teplej vody v ubytovacom zariadení
Skipala, Daniel -- Víchová, Kamila
Alternatívy prípravy teplej vody v ubytovacom zariadení. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov
Pintér, Tibor -- Peráčková, Jana
Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza prevádzky nízkoteplotného sálavého vykurovania vo výškových budovách.
Derzsi, István -- Takács, Ján
Analýza prevádzky nízkoteplotného sálavého vykurovania vo výškových budovách. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza spotreby studenej a teplej vody v bytových domoch
Jánošková, Taťjana
Analýza spotreby studenej a teplej vody v bytových domoch. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 339--343. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza výroby tepla zo zdrojov energie prírodného prostredia pomocou systémov tepelného čerpadla a fotovoltiky
Arbet, Gabriel -- Füri, Belo
Analýza výroby tepla zo zdrojov energie prírodného prostredia pomocou systémov tepelného čerpadla a fotovoltiky. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany budov (ATO) s využitím solárnej energie
Kalús, Daniel
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany budov (ATO) s využitím solárnej energie. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 295--300. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
Fodor, Máté -- Kalús, Daniel
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Assessment of suitability for the usage of geothermal energy for production electric energy in Slovakia
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Assessment of suitability for the usage of geothermal energy for production electric energy in Slovakia. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, s. 105--110. ISBN 978-86-919769-4-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Bezpečnostné obvody v plynových kotolniach
Koudelková, Daniela
Bezpečnostné obvody v plynových kotolniach. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 351--354. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Centrálne vetranie a miestne odsávanie halového objektu s prevádzkou kovoobrábacieho priemyslu
Reľovský, František -- Straková, Zuzana
Centrálne vetranie a miestne odsávanie halového objektu s prevádzkou kovoobrábacieho priemyslu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
CFD Simulations - Efficient Tool for Designers of Industrial HVAC Applications
Straková, Zuzana -- Vojtaššák, Jozef -- Beňovský, Peter -- Koudelková, Daniela
CFD Simulations - Efficient Tool for Designers of Industrial HVAC Applications. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. s. 201--206.
články v časopisech2019Podrobnosti
Circular Free Jets: CFD Simulations with Various Turbulence Models and Their Comparison with Theoretical Solutions
Kmecová, Miroslava -- Šikula, Ondřej -- Krajčík, Michal
Circular Free Jets: CFD Simulations with Various Turbulence Models and Their Comparison with Theoretical Solutions. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Designing Jet Fan Ventilation for an Underground Car Park by CFD Simulations
Kmecová, Miroslava -- Krajčík, Michal -- Straková, Zuzana
Designing Jet Fan Ventilation for an Underground Car Park by CFD Simulations. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. s. 39--43.
články v časopisech2019Podrobnosti
Dynamika veľkoplošných vykurovacích plôch
Oravec, Jakub -- Šikula, Ondřej -- Krajčík, Michal -- Šimko, Martin
Dynamika veľkoplošných vykurovacích plôch. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 355--359. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Ekologické chladivá v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel
Takács, Ján -- Füri, Belo
Ekologické chladivá v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel. TZB Haustechnik, 27. s. 26--28.
články v časopisech2019Podrobnosti
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia
Srogončík, Ján -- Masaryk, Michal
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetická certifikácia bytového domu - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov pre rôzne varianty zdrojov tepla a vykurovacích sústav
Ursíny, Adrián -- Kalús, Daniel
Energetická certifikácia bytového domu - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov pre rôzne varianty zdrojov tepla a vykurovacích sústav. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetická náročnosť v budovách s nízkoexergetickým vykurovaním/chladiacim stenovým systémom
Šimko, Martin
Energetická náročnosť v budovách s nízkoexergetickým vykurovaním/chladiacim stenovým systémom. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 136 s. ISBN 978-80-227-4928-2.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Energetické aspekty sálavého chladenia a problémov s vysušovaním vzduchu v administratívnej budove
Kubica, Matej -- Kalús, Daniel
Energetické aspekty sálavého chladenia a problémov s vysušovaním vzduchu v administratívnej budove. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 473--476. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Energetické aspekty sálavého chlazení a problémy s vysušováním vzduchu v administrativní budově
Kubica, Matej -- Kalús, Daniel
Energetické aspekty sálavého chlazení a problémy s vysušováním vzduchu v administrativní budově. TZB Haustechnik, 13. s. 16--17.
články v časopisech2019Podrobnosti
Energetické hodnotenie a posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy
Mokráňová, Marcela -- Krajčík, Michal
Energetické hodnotenie a posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetické hodnotenie budov
Krajčík, Michal -- Petráš, Dušan -- Skalíková, Ingrida
Energetické hodnotenie budov. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 220 s. ISBN 978-80-227-4903-9.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Energetické hodnotenie bytového domu s OZE
Horevaj, Peter -- Petráš, Dušan
Energetické hodnotenie bytového domu s OZE. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetický audit a hydraulické vyregulovanie bytového domu
Jánošíková, Andrea -- Petráš, Dušan
Energetický audit a hydraulické vyregulovanie bytového domu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetický audit a vnútorné prostredie bytového domu
Zelezníková, Adriana -- Petráš, Dušan
Energetický audit a vnútorné prostredie bytového domu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetický audit internátneho domu
Baďo, Ján -- Krajčík, Michal
Energetický audit internátneho domu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energetický audit študentského domova
Varga, Peter -- Krajčík, Michal
Energetický audit študentského domova. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Energy and economical evaluation of residential buildings in Slovakia
Bartošová Kmeťková, Jana -- Petráš, Dušan
Energy and economical evaluation of residential buildings in Slovakia. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Energy conservation by retrofitting of dwellings
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Energy conservation by retrofitting of dwellings. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Energy retrofitting of a single-family house
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Energy retrofitting of a single-family house. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Energy savings in residential buildings with controlling of interior temperature
Kurčová, Mária
Energy savings in residential buildings with controlling of interior temperature. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, s. 19--22. ISBN 978-86-919769-4-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Environmentálne hodnotenie kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch
Sánka, Imrich -- Kubica, Matej
Environmentálne hodnotenie kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch. TZB Haustechnik, 27. s. 46--50.
články v časopisech2019Podrobnosti
Hydraulic Analyze of Risers of Heating System in High-rise Building
Derzsi, István -- Takács, Ján
Hydraulic Analyze of Risers of Heating System in High-rise Building. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. s. 156--163.
články v časopisech2019Podrobnosti
Indoor Air Quality and Energy Audit and in an Apartment Building in Slovakia
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Indoor Air Quality and Energy Audit and in an Apartment Building in Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Indoor environmental quality evaluation in NZEB
Sánka, Imrich -- Schoberer, Thomas -- Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Indoor environmental quality evaluation in NZEB. In TANABE, S. CLIMA 2019. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season
Sánka, Imrich -- Stutterecker, Werner -- Schoberer, Thomas -- Petráš, Dušan
Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, s. 111--115. ISBN 978-86-919769-4-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Innovative Heat Pumps for the Heating and Cooling in Future Buildings
Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Innovative Heat Pumps for the Heating and Cooling in Future Buildings. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Komparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.
Dudičová, Eva -- Víchová, Kamila
Komparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepcia a návrh využívania odpadového tepla z bazénových hospodárstiev
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Koncepcia a návrh využívania odpadového tepla z bazénových hospodárstiev. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 61--66. ISBN 978-80-89878-45-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie
Sánka, Imrich -- Schoberer, Thomas -- Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie. TZB Haustechnik, 27. s. 52--55.
články v časopisech2019Podrobnosti
Možnosť zvýšenia kapacity chladiaceho stropu nútenou konvekciou
Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Oravec, Jakub
Možnosť zvýšenia kapacity chladiaceho stropu nútenou konvekciou. TZB Haustechnik, 27. s. 40--42.
články v časopisech2019Podrobnosti
Možnosti aplikácií bytových a domových odovzdávacích staníc tepla v sústavách CZT
Takács, Ján -- Derzsi, István
Možnosti aplikácií bytových a domových odovzdávacích staníc tepla v sústavách CZT. Topenářství, instalace, 53. s. 62--66.
články v časopisech2019Podrobnosti
Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů. TZB Haustechnik, 13. s. 26--30.
články v časopisech2019Podrobnosti
Možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov
Sánka, Imrich -- Predajnianska, Anna
Možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 439--446. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 193--198. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. s. 102--118.
články v časopisech2019Podrobnosti
Návrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch.
Predajnianska, Anna -- Víchová, Kamila
Návrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh rekonštrukcie vodovodu v bytovom dome
Milanová, Petra -- Jánošková, Taťjana
Návrh rekonštrukcie vodovodu v bytovom dome. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Žiar nad Hronom
Mozdíková, Michaela -- Skalík, Lukáš
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Žiar nad Hronom. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt.
Blachová, Michaela -- Víchová, Kamila
Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v administratívnej budove
Lukačovičová, Dominika -- Jánošková, Taťjana
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v administratívnej budove. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh technológie a rozvodov ZTI vo veľkokapacitnej kuchyni
Culinková, Petra -- Peráčková, Jana
Návrh technológie a rozvodov ZTI vo veľkokapacitnej kuchyni. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh vetrania a vykurovania a chladenia halového objektu
Culinková, Barbora -- Füri, Belo
Návrh vetrania a vykurovania a chladenia halového objektu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh vybraných častí ZTI v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody
Kosztolányiová, Miriam -- Peráčková, Jana
Návrh vybraných častí ZTI v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh vykurovacej a chladiacej sústavy polyfunkčného objektu
Vincentová, Veronika -- Kurčová, Mária
Návrh vykurovacej a chladiacej sústavy polyfunkčného objektu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Nízkoexergetické stenové systémy
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Nízkoexergetické stenové systémy. TZB Haustechnik, 27. s. 30--34.
články v časopisech2019Podrobnosti
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlom
Drahoš, Peter -- Petráš, Dušan
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlom. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Optimalizácia geotermálneho energetického systému Termálneho kúpaliska Horné Saliby
Renczesová, Dóra -- Takács, Ján
Optimalizácia geotermálneho energetického systému Termálneho kúpaliska Horné Saliby. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa -- Derzsi, István
Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder. Vytápění, větrání, instalace, 28. s. 82--86.
články v časopisech2019Podrobnosti
Performance Evaluation of a Building Integrated Photovoltaic / Thermal System Combined with Air-to-Water Heat Pump
Cinar, Seda -- Krajčík, Michal -- Arici, Muslum
Performance Evaluation of a Building Integrated Photovoltaic / Thermal System Combined with Air-to-Water Heat Pump. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 181--188. ISBN 978-3-0357-1202-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Performance of the Building with Three Different Radiant Systems
Némethová, Ema -- Krajčík, Michal -- Petráš, Dušan
Performance of the Building with Three Different Radiant Systems. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Pitná voda - potravina č. 1
Peráčková, Jana
Pitná voda - potravina č. 1. TZB Haustechnik, 27. s. 50--53.
články v časopisech2019Podrobnosti
Podpora pre využívanie slnečných energetických systémov
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Podpora pre využívanie slnečných energetických systémov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 291--294. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia v Knižnici a informačnom centre Stavebnej fakulty STU
Junasová, Barbora -- Krajčík, Michal
Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia v Knižnici a informačnom centre Stavebnej fakulty STU. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU a Študentského domova Jura Hronca
Titková, Zdenka -- Krajčík, Michal
Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU a Študentského domova Jura Hronca. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Prevádzka vykurovacieho systému vo výškovom objekte
Takács, Ján -- Derzsi, István
Prevádzka vykurovacieho systému vo výškovom objekte. In BAŠTA, J. Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019, s. 237--242. ISBN 978-80-02-02847-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel pri KOBD
Füri, Belo -- Skalíková, Ingrida
Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel pri KOBD. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 245--248. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Prietoky a spotreba vody v bytových domoch a využitie stratifikácie pri príprave teplej vody
Krafčík, Milan -- Peráčková, Jana
Prietoky a spotreba vody v bytových domoch a využitie stratifikácie pri príprave teplej vody. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Progresívne smart technológie pri zásobovaní budov teplom
Petráš, Dušan
Progresívne smart technológie pri zásobovaní budov teplom. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 435--438. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Projekt kanalizácie v horskom hoteli
Ondrejková, Anna -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie v horskom hoteli. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Projekt kanalizácie vo vysokej budove
Smoláriková, Zuzana -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie vo vysokej budove. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Projekt vodovodu v administratívnej budove
Gunárová, Radka -- Jánošková, Taťjana
Projekt vodovodu v administratívnej budove. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW - III. kategórie v bytovom komplexe s alternatívou plynofikácie spotrebičov na varenie.
Turanská, Lenka -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW - III. kategórie v bytovom komplexe s alternatívou plynofikácie spotrebičov na varenie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Realizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Kubík, Jakub -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlom. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Realizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Hyžová, Veronika -- Peráčková, Jana
Realizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení
Papšo, Pavol -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sálavé chladenie v administratívnych budovách: aké úskalia prináša a ako predísť chybám pri aplikácii tohto typu chladenia?
Kubica, Matej -- Kalús, Daniel
Sálavé chladenie v administratívnych budovách: aké úskalia prináša a ako predísť chybám pri aplikácii tohto typu chladenia?. TZB Haustechnik, 27. s. 40--41.
články v časopisech2019Podrobnosti
Skúsenosti z návrhu a prevádzky sústav prípravy teplej vody v podmienkach Maďarska
Szánthó, Zoltán -- Takács, Ján
Skúsenosti z návrhu a prevádzky sústav prípravy teplej vody v podmienkach Maďarska. Topenářství, instalace, 53. s. 54--56.
články v časopisech2019Podrobnosti
Smart technológie vo vykurovacích systémoch obytných budov
Kurčová, Mária
Smart technológie vo vykurovacích systémoch obytných budov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 377--380. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov
Buzás, Veronika -- Peráčková, Jana
Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Stav využívania slnečných energetických systémov na Slovensku a plány do budúcna
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Stav využívania slnečných energetických systémov na Slovensku a plány do budúcna. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 29--34. ISBN 978-80-89878-45-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách
Kunšteková, Michaela -- Peráčková, Jana
Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 457--464. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Sustainable Living - Greek Housing Approach
Koziakis, Lazaros -- Šabíková, Jana
Sustainable Living - Greek Housing Approach. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov
Bartošová Kmeťková, Jana -- Petráš, Dušan
Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 451--456. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Energetické systémy
Petráš, Dušan -- Koudelková, Daniela -- Kurčová, Mária
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Energetické systémy. Eurostav, 25. s. 14--17.
články v časopisech2019Podrobnosti
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Riadiace systémy
Petráš, Dušan -- Koudelková, Daniela -- Kurčová, Mária
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Riadiace systémy. Eurostav, 25. s. 28--31.
články v časopisech2019Podrobnosti
Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem a nuceným větraním
Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Oravec, Jakub
Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem a nuceným větraním. TZB Haustechnik, 13. s. 12--14.
články v časopisech2019Podrobnosti
Trendy v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel
Takács, Ján -- Füri, Belo
Trendy v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 283--288. ISBN 978-80-89878-42-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Vetranie a klimatizácia bytového domu s polyfunkciou
Šivecová, Monika -- Straková, Zuzana
Vetranie a klimatizácia bytového domu s polyfunkciou. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vetranie a požiarne vetranie podzemnej garáže
Lazarčík, Dávid -- Straková, Zuzana
Vetranie a požiarne vetranie podzemnej garáže. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie priemyselnej haly s administratívnym prístavkom
Kapusta, Marek -- Straková, Zuzana
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie priemyselnej haly s administratívnym prístavkom. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vetranie a chladenie administratívnej budovy
Bartoš, Martin -- Hurtíková, Daniela
Vetranie a chladenie administratívnej budovy. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadla
Zeglen, Jozef -- Hurtíková, Daniela
Vetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadla. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vetranie kultúrneho objektu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
Ščasná, Paulína -- Hurtíková, Daniela
Vetranie kultúrneho objektu s aplikáciou rekuperačnej jednotky. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výroby
Kollárik, Peter -- Straková, Zuzana
Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výroby. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vnútorné prostredie budov vs. energeticky úsporné opatrenia
Petráš, Dušan
Vnútorné prostredie budov vs. energeticky úsporné opatrenia. TZB Haustechnik, 27. s. 42--44.
články v časopisech2019Podrobnosti
Vplyv voľby vzduchotechnického systému na tvorbu vnútorného prostredia priemyselných stavieb
Straková, Zuzana
Vplyv voľby vzduchotechnického systému na tvorbu vnútorného prostredia priemyselných stavieb. Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia :, 17. s. 10--13.
články v časopisech2019Podrobnosti
Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia
Sánka, Imrich
Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia. In ŠVECOVÁ, Z. Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou: zborník prednášok z 5. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 11. - 12. 3. 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 97--104. ISBN 978-80-89878-43-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch
Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Oravec, Jakub
Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch. In BAŠTA, J. Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019, s. 221--225. ISBN 978-80-02-02847-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Vykurovanie priemyselnej haly
Chorvát, Radovan -- Kalús, Daniel
Vykurovanie priemyselnej haly. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výpočet a návrh nízkoteplotnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom.
Pliešovský, Ján -- Takács, Ján
Výpočet a návrh nízkoteplotnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakulty
Kollár, Vojtech -- Takács, Ján
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakulty. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácie pre plaváreň.
Beláková, Martina -- Takács, Ján
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácie pre plaváreň. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v penzióne pomocou tepelného čerpadla
Lenčišová, Viera -- Kalús, Daniel
Výroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v penzióne pomocou tepelného čerpadla. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie fotovoltiky na podporu tepelného čerpadla zem-voda pri vykurovaní/chladení bytového domu
Fila, Samuel -- Kalús, Daniel
Využitie fotovoltiky na podporu tepelného čerpadla zem-voda pri vykurovaní/chladení bytového domu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie odpadového tepla na predohrev vody pomocou rekuperačných výmenníkov tepla
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Využitie odpadového tepla na predohrev vody pomocou rekuperačných výmenníkov tepla. TZB Haustechnik, 27. s. 56--60.
články v časopisech2019Podrobnosti
Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta
Takács, Ján
Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 49--53. ISBN 978-80-89878-45-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke panelov na reguláciu prechodu tepla
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke panelov na reguláciu prechodu tepla. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 17--26. ISBN 978-80-89878-45-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Využívanie OZE v energeticky aktívnych budovách
Kalús, Daniel -- Kubica, Matej
Využívanie OZE v energeticky aktívnych budovách. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 35--40. ISBN 978-80-89878-45-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Zdravotná technika II: plynovody
Víchová, Kamila
Zdravotná technika II: plynovody. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 95 s. ISBN 978-80-227-4925-1.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Zdroj tepla na báze biomasy pre zdravotné stredisko
Čerešňáková, Katarína -- Koudelková, Daniela
Zdroj tepla na báze biomasy pre zdravotné stredisko. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Zefektívnenie prevádzky zdroja tepla TP5 pre sídlisko Západ v Brezne
Mudrá, Martina -- Takács, Ján
Zefektívnenie prevádzky zdroja tepla TP5 pre sídlisko Západ v Brezne. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti