6. 7. 2020  10:37 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Katedra technických zariadení budov (SvF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 78

PublikaceDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
A távhőrendszer hőforrása működésének optimalizálása gázmotor és hőszivattyúk alkalmazásával
Takács, Ján -- Mudrá, Martina
A távhőrendszer hőforrása működésének optimalizálása gázmotor és hőszivattyúk alkalmazásával. In ÉPKO 2020. Cluj: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2020, s. 160--165.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?
Predajnianska, Anna -- Takács, Ján
Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 147--150. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Application of cogeneration unit and heat pumps in district heating systems
Takács, Ján -- Mudrá, Martina
Application of cogeneration unit and heat pumps in district heating systems. In NYERS, J. EXPRES 2020. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2020, s. 61--64. ISBN 978-86-919769-2-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Lackovich, Peter -- Straková, Zuzana
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Complex energy renovation of a single-family house in Slovakia
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Complex energy renovation of a single-family house in Slovakia. In 7th International Youth Conference on Energy (IYCE). [s.l.]: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-3923-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
Cviček, Martin -- Hurtíková, Daniela
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami
Szabó, Krisztián -- Masaryk, Michal
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav
Benčíková, Simona -- Kalús, Daniel
Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Energetické hodnotenie a posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy
Kusá, Katarína -- Krajčík, Michal
Energetické hodnotenie a posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Energetický audit a certifikácia budovy ZUŠ
Hudáček, Norbert -- Petráš, Dušan
Energetický audit a certifikácia budovy ZUŠ. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Energetický audit a koncepčný návrh núteného vetrania polyfunkčnej budovy
Lackovič, Igor -- Krajčík, Michal
Energetický audit a koncepčný návrh núteného vetrania polyfunkčnej budovy. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Energetický audit bytového domu s návrhom variantov zdroja tepla
Čelinák, Denis -- Krajčík, Michal
Energetický audit bytového domu s návrhom variantov zdroja tepla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Energetický audit ubytovacieho zariadenia s využitím garantovanej energetickej služby
Vrábel, Milan -- Krajčík, Michal
Energetický audit ubytovacieho zariadenia s využitím garantovanej energetickej služby. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Energy evaluation of a residential building after complex renovation
Skalíková, Ingrida -- Takács, Ján -- Füri, Belo
Energy evaluation of a residential building after complex renovation. In NYERS, J. EXPRES 2020. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2020, s. 65--68. ISBN 978-86-919769-2-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov
Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej
Hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 377--382. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Hospodárenie s pitnou vodou ako hodnotiaci parameter kvality vnútorného prostredia
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Hospodárenie s pitnou vodou ako hodnotiaci parameter kvality vnútorného prostredia. TZB Haustechnik, 28. s. 50--53.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaní
Zahrádková, Dominika -- Kurčová, Mária
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaní. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení bytového domu
Gendiar, Dominik -- Kurčová, Mária
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení bytového domu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část I.
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část I. TZB Haustechnik, 14. s. 38--41.
články v časopisech2020Podrobnosti
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část II.
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část II. TZB Haustechnik, 14. s. 26--28.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Indoor Climate of Buildings 2019
Mudrá, Martina
Indoor Climate of Buildings 2019. TZB Haustechnik, 28. s. 9.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Indoor Environmental Quality Evaluation in a Nearly Zero Energy Building with Heat Recovery System
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Indoor Environmental Quality Evaluation in a Nearly Zero Energy Building with Heat Recovery System. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, s. 883--893. ISBN 978-80-86433-73-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Inteligentné riešenia na zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia
Koudelková, Daniela
Inteligentné riešenia na zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia. Eurostav, 26. s. 30--34.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom
Petráš, Dušan
Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 414--419. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Hladká, Barbora -- Füri, Belo
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Novosádová, Dominika -- Füri, Belo
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Ferechová, Kristína -- Straková, Zuzana
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Metóda na hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov: účinnosť prenosu tepla
Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej
Metóda na hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov: účinnosť prenosu tepla. TZB-info.cz, 22. s. 2020.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Možnosti stenového chladenia v kombinácii so solárnym ejektorovým systémom
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Možnosti stenového chladenia v kombinácii so solárnym ejektorovým systémom. TZB Haustechnik, 28. s. 37--41.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO)
Mackovčin, Adam -- Kalús, Daniel
Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO). Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh delenej kanalizácie v budove školy s využitím zrážkovej vody
Kubičeková, Szilvia -- Peráčková, Jana
Návrh delenej kanalizácie v budove školy s využitím zrážkovej vody. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh energeticky úsporných opatrení a koncepčný návrh vetracieho systému pre dom dôchodcov
Ivančo, Dávid -- Krajčík, Michal
Návrh energeticky úsporných opatrení a koncepčný návrh vetracieho systému pre dom dôchodcov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte
Baranec, Matej -- Víchová, Kamila
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh podlahového teplovodného vykurovania s tepelným čerpadlom
Varga, Mário -- Petráš, Dušan
Návrh podlahového teplovodného vykurovania s tepelným čerpadlom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad
Matúšová, Petra -- Skalík, Lukáš
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh solárneho systému na chladenie hotelu
Tarda, Jozef -- Füri, Belo
Návrh solárneho systému na chladenie hotelu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh vetrania kuchyne
Pilarčíková, Tatiana -- Füri, Belo
Návrh vetrania kuchyne. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia v halovom objekte
Blažo, Miroslav -- Jánošková, Taťjana
Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia v halovom objekte. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh zdroja tepla pre polyfunkčný bytový dom
Hilková, Anna -- Kurčová, Mária
Návrh zdroja tepla pre polyfunkčný bytový dom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v administratívnej budove
Švarcová, Eva -- Petráš, Dušan
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v administratívnej budove. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
Szabó, Zoltán -- Takács, Ján
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Kurčová, Mária
Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 317--322. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel
Mudrá, Martina -- Takács, Ján
Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 209--214. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Pitná voda v budovách - jak udržet její kvalitu?
Peráčková, Jana
Pitná voda v budovách - jak udržet její kvalitu?. TZB Haustechnik, 14. s. 52--55.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Potable Water Management as a Rating Parameter of the Indoor Environment Quality
Peráčková, Jana -- Juhošová, Dominika
Potable Water Management as a Rating Parameter of the Indoor Environment Quality. Magyar Épületgépészet, 69. s. 8--13.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 221--224. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Požiarne vetranie v budovách na bývanie
Straková, Zuzana
Požiarne vetranie v budovách na bývanie. Eurostav, 26. s. 10--13.
články v časopisech2020Podrobnosti
Projekt kanalizácie vo vysokej budove
Mikulášová, Veronika -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie vo vysokej budove. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Realizačný projekt nízkoteplotnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom
Kosírová, Ema -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt nízkoteplotnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome.
Maceková, Kristína -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Realizačný projekt veľkoplošného podlahového vykurovania pre objekt materskej školy
Súkeníková, Simona -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt veľkoplošného podlahového vykurovania pre objekt materskej školy. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Realizačný projekt vnútorného vodovodu bytového domu v programe BIM
Walentinová, Monika -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt vnútorného vodovodu bytového domu v programe BIM. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Realizačný projekt vnútorného vodovodu, splaškovej a zrážkovej kanalizácie bytového domu.
Kovács, Patrik -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt vnútorného vodovodu, splaškovej a zrážkovej kanalizácie bytového domu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Realizačný projekt zdroja tepla pre bytový dom v Stupave
Masná, Valentína -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt zdroja tepla pre bytový dom v Stupave. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Realizačný projekt zdroja tepla pre študentský domov
Dudák, Štefan -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt zdroja tepla pre študentský domov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Recovery of waste heat from the sewer system in the sanitary equipment of a sport complex
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana -- Krafčík, Milan
Recovery of waste heat from the sewer system in the sanitary equipment of a sport complex. In 7th International Youth Conference on Energy (IYCE). [s.l.]: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-3923-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Hyžák, Filip -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Rekonštrukcia vybraných častí ZTI v bytovom dome
Tkáčová, Dominika -- Peráčková, Jana
Rekonštrukcia vybraných častí ZTI v bytovom dome. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Requirements for heating elements after external constructions renovation of apartment house
Kurčová, Mária
Requirements for heating elements after external constructions renovation of apartment house. In NYERS, J. EXPRES 2020. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2020, s. 57--60. ISBN 978-86-919769-2-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Riadenie výkonu výmenníkov tepla na prípravu teplej vody
Koudelková, Daniela
Riadenie výkonu výmenníkov tepla na prípravu teplej vody. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 289--292. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Štefanič, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou
Časnocha, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu
Bosý, Denis -- Hurtíková, Daniela
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Záchenský, Dávid -- Straková, Zuzana
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vetranie podzemnej garáže
Klátiková, Mária -- Hurtíková, Daniela
Vetranie podzemnej garáže. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv kontaktného zatepľovacieho systému ATO na tepelný výkon sálavej steny
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Vplyv kontaktného zatepľovacieho systému ATO na tepelný výkon sálavej steny. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 407--413. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vplyv pripájacieho potrubia vodovodu na hygienu pitnej vody
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Vplyv pripájacieho potrubia vodovodu na hygienu pitnej vody. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, s. 845--851. ISBN 978-80-86433-73-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vykurovanie. Cvičenia
Kurčová, Mária -- Koudelková, Daniela
Vykurovanie. Cvičenia. Bratislava : Spektrum STU, 2020. 173 s. ISBN 978-80-227-5002-8.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Vykurovanie 2020
Predajnianska, Anna
Vykurovanie 2020. TZB Haustechnik, 28. s. 2.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Gašpárek, Michal -- Takács, Ján
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na báze biomasy pre základnú školu
Šranko, Mário -- Takács, Ján
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na báze biomasy pre základnú školu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu
Štvrtecký, Vladimír -- Takács, Ján
Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výpočet energetickej náročnosti budovy s podporou BIM
Kudiváni, Lucia
Výpočet energetickej náročnosti budovy s podporou BIM. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 383--386. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie
Poliak, Tomáš -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu
Trabalíková, Natália -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Využitie BIM pri výpočte energetickej náročnosti budovy v koncepčnej fáze návrhu
Kudiváni, Lucia -- Petráš, Dušan
Využitie BIM pri výpočte energetickej náročnosti budovy v koncepčnej fáze návrhu. TZB Haustechnik, 28. s. 20--22.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Vzduchotechnika v historicky cennom stavebnom objekte
Straková, Zuzana
Vzduchotechnika v historicky cennom stavebnom objekte. TZB Haustechnik, 28. s. 24--26.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia ako hlavná úloha energetického manažmentu
Junasová, Barbora -- Krajčík, Michal
Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia ako hlavná úloha energetického manažmentu. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 353--358. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti