Aug 12, 2020   6:15 a.m. Darina
Academic information system

Department of the Humane Sciences (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 9

Publications
Type of result
Year
Details
A Summary on Environmental Legislation in Slovak Republic
Baranová, Júlia
Súhrnný prehľad legislatívnej úpravy ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. Buildustry, 17. p. 17--21.
articles in magazines
2019
Details
Analysis of the Defects of the Swimming Pool Surface Foils
Baranová, Júlia
Analýza porúch fóliových povrchov bazénových konštrukcií. Almanach znalca, 31. p. 31--34.
articles in magazines
2019
Details
Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení.(štúdia)
Finka, Maroš -- Petríková, Dagmar -- Zúbková, Mária -- Jamečný, Ľubomír
Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení.(štúdia). Bratislava: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2019. 69 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2019
Details
Commentary on some legal terms in private expert opinion
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Komentár k niektorým právnym pojmom pri znaleckom dokazovaní. Almanach znalca, 3. p. 3--4.
articles in magazines2019
Details
Criminal Liability of an Expert as a General Entity Under Slovak and Czech Legislation
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Trestná zodpovednosť znalca ako všeobecného subjektu podľa slovenskej a českej legislatívy. Almanach znalca, 38. p. 38--40.
articles in magazines
2019
Details
Introduction of New Legal Institutes into Construction Practice
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Zavádzanie nových právnych inštitútov do stavebnej praxe. Buildustry, 12. p. 12--17.
articles in magazines2019Details
Origin of pool foil defect
Baranová, Júlia
Pôvod vzniku porúch bazénových fólií. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 7--14.
articles in magazines
2019
Details
Právo
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Law. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4965-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019
Details
The commentary on some questions or mistakes of the experts present in the framework of expert evidence in accordance with § 207 et seq. CSP – the amount of advance payment related to expert fee
Gajniak, Ondrej -- Prudkay Radoslav,
Komentár k niektorým otázkam a pochybeniam znalcov, vyskytujúcich sa v rámci znaleckého dokazovania podľa § 207 a nasl. CSP – Výška preddavku na znalečné. Almanach znalca, 13. p. 13--14.
articles in magazines
2019Details