12. 8. 2020  2:27 Darina
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 9

Publikácie
Druh výsledkuRok
Podrobnosti
Analýza porúch fóliových povrchov bazénových konštrukcií
Baranová, Júlia
Analýza porúch fóliových povrchov bazénových konštrukcií. Almanach znalca, 31. s. 31--34.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti
Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení.(štúdia)
Finka, Maroš -- Petríková, Dagmar -- Zúbková, Mária -- Jamečný, Ľubomír
Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení.(štúdia). Bratislava: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2019. 69 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2019
Podrobnosti
Komentár k niektorým otázkam a pochybeniam znalcov, vyskytujúcich sa v rámci znaleckého dokazovania podľa § 207 a nasl. CSP – Výška preddavku na znalečné
Gajniak, Ondrej -- Prudkay Radoslav,
Komentár k niektorým otázkam a pochybeniam znalcov, vyskytujúcich sa v rámci znaleckého dokazovania podľa § 207 a nasl. CSP – Výška preddavku na znalečné. Almanach znalca, 13. s. 13--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Komentár k niektorým právnym pojmom pri znaleckom dokazovaní
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Komentár k niektorým právnym pojmom pri znaleckom dokazovaní. Almanach znalca, 3. s. 3--4.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Law
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Law. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4965-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Pôvod vzniku porúch bazénových fólií
Baranová, Júlia
Pôvod vzniku porúch bazénových fólií. Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 7--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Súhrnný prehľad legislatívnej úpravy ochrany životného prostredia v Slovenskej republike
Baranová, Júlia
Súhrnný prehľad legislatívnej úpravy ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. Buildustry, 17. s. 17--21.
články v časopisoch
2019Podrobnosti
Trestná zodpovednosť znalca ako všeobecného subjektu podľa slovenskej a českej legislatívy
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Trestná zodpovednosť znalca ako všeobecného subjektu podľa slovenskej a českej legislatívy. Almanach znalca, 38. s. 38--40.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti
Zavádzanie nových právnych inštitútov do stavebnej praxe
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Zavádzanie nových právnych inštitútov do stavebnej praxe. Buildustry, 12. s. 12--17.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti