23. 8. 2019  19:38 Filip
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve
Gajniak, Ondrej -- Baranová, Júlia
Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve. Almanach znalca, 34. s. 34--36.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Etické zásady autorizovaného stavebného inžiniera
Heretiková, Katarína -- Gajniak, Ján Florián
Etické zásady autorizovaného stavebného inžiniera. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 39--43. ISBN 978-80-227-4813-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu. Almanach znalca, 18. s. 28--33.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Písomné testy v SKSI v kontexte vzdelávania na SvF STU v Bratislave
Gajniak, Ján Florián
Písomné testy v SKSI v kontexte vzdelávania na SvF STU v Bratislave. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 26--31. ISBN 978-80-227-4813-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku
Gajniak, Ján Florián
Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku. Almanach znalca, 11. s. 11--14.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Gajniak, Ján Florián
Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Buildustry, 9. s. 9--15.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Príklady k stavebnému právu
Gajniak, Ján Florián
Príklady k stavebnému právu. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 103 s. ISBN 978-80-227-4873-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
Rozvoj pracovných kompetencií mladých ľudí v kontexte priemyslu 4.0 prostredníctvom neformálneho vzdelávania
Baranová, Júlia -- Fero, Martin
Rozvoj pracovných kompetencií mladých ľudí v kontexte priemyslu 4.0 prostredníctvom neformálneho vzdelávania. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 12--18. ISBN 978-80-227-4813-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie
Baranová, Júlia
Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 4--11. ISBN 978-80-227-4813-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR
Gajniak, Ondrej -- Gajniak, Ján Florián
Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 32--38. ISBN 978-80-227-4813-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti