15. 10. 2019  14:11 Terézia
Akademický informační systém

Katedra humanitných vied (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAJNIAK, O. -- GAJNIAK, J F. Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 32--38. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originální název: Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR
Anglický název: Binding opinion of capital city of Bratislava for investment activity as an institute of construction law of SR
Autor: JUDr. Ondrej Gajniak (50%)
JUDr. Ján Florián Gajniak (50%)
Pracoviště: Katedra humanitných vied
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Podnázev:
Od strany: 32
Do strany: 38
Počet stran: 7
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: hlavné mesto SR, investičná činnosť, stavebné právo, záväzné stanovisko
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ondrej Gajniak
Poslední změna: 15.09.2018 22:27 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originální název: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Anglický název:
Český název:
Editor: JUDr. Janka Zajacová, PhD. (100%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4813-1
Nakladatel: Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)