Jan 19, 2020   5:08 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Department of the Humane Sciences (FCE) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

GAJNIAK, O. -- GAJNIAK, J F. Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 32--38. ISBN 978-80-227-4813-1.

Original name: Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR
English name: Binding opinion of capital city of Bratislava for investment activity as an institute of construction law of SR
Written by (author): JUDr. Ondrej Gajniak (50%)
JUDr. Ján Florián Gajniak (50%)
Department: Department of the Humane Sciences
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Subtitle:
Starting page: 32
Up to page: 38
Number of pages: 7
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Scientific field:
Key words: slovak: hlavné mesto SR, investičná činnosť, stavebné právo, záväzné stanovisko
Year of submission: 2018
Year of transmission: 2018
 
Entry made by: JUDr. Ondrej Gajniak
Last change: 09/15/2018 22:27 (Data import from library)


Source specification:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Original name: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
English name:
Czech name:
Editor: JUDr. Janka Zajacová, PhD. (100%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-227-4813-1
Publisher: Spektrum STU
Place of publishing: Bratislava
Issue and volume number:
Year of publication: 2018
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2018
Year of transmission:
Last change: 07/06/2019 22:20 (Data import from library)