17. 9. 2019  21:42 Olympia
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJNIAK, O. -- GAJNIAK, J F. Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 32--38. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originálny názov: Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR
Anglický názov: Binding opinion of capital city of Bratislava for investment activity as an institute of construction law of SR
Autor: JUDr. Ondrej Gajniak (50%)
JUDr. Ján Florián Gajniak (50%)
Pracovisko: Katedra humanitných vied
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Podnázov:
Od strany: 32
Do strany: 38
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: hlavné mesto SR, investičná činnosť, stavebné právo, záväzné stanovisko
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ondrej Gajniak
Posledná zmena: 15.09.2018 22:27 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originálny názov: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Anglický názov:
Český názov:
Editor: JUDr. Janka Zajacová, PhD. (100%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4813-1
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)