19. 9. 2019  6:47 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJNIAK, J F. Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Buildustry, 9. s. 9--15.

Originálny názov: Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Anglický názov: Legal view of the graduation of the Faculty of Civil Engineering of STU in Bratislava
Autor: JUDr. Ján Florián Gajniak (100%)
Pracovisko: Katedra humanitných vied
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Buildustry
Číslo zväzku (ročník): 9
Od strany: 9
Do strany: 15
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Stavebná fakulta STU, právo, podnikanie, absolvent vysokej školy, stavebníctvo
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ján Florián Gajniak
Posledná zmena: 22.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Buildustry. 2018.

Originálny názov: Buildustry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.10.2018 09:51 (Import dát z knižnice)