24. 10. 2020  2:49 Kvetoslava
Akademický informační systém

Katedra humanitných vied (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARANOVÁ, J. Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 4--11. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originální název:
Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie
Anglický název:
Building and environmental legislation
Autor:
Pracoviště: Katedra humanitných vied
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník:
Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Podnázev:
Od strany:
4
Do strany: 11
Počet stran:
8
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: zákon, životné prostredie, stavebníctvo
Rok uplatnění:
2018
Rok odeslání:
2018
 
Záznam vložil: Ing. Júlia Baranová
Poslední změna:
22.09.2018 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originální název:
Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Anglický název:
Český název:
Editor:
JUDr. Janka Zajacová, PhD. (100%)
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-227-4813-1
Nakladatel: Spektrum STU
Místo vydání:
Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)