Oct 20, 2020   11:42 a.m. Vendelín
Academic information system

Department of the Humane Sciences (FCE) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

BARANOVÁ, J. Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 4--11. ISBN 978-80-227-4813-1.

Original name:
Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie
English name: Building and environmental legislation
Written by (author):
Ing. Júlia Baranová (100%)
Department:
Department of the Humane Sciences
Kind of publication:
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Subtitle:
Starting page:
4
Up to page: 11
Number of pages:
8
Original language:
Slovak
Publication category:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Scientific field:
Key words: slovak: zákon, životné prostredie, stavebníctvo
Year of submission:
2018
Year of transmission:
2018
 
Entry made by: Ing. Júlia Baranová
Last change:
09/22/2018 22:20 (Data import from library)


Source specification:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Original name:
Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
English name:
Czech name:
Editor:
JUDr. Janka Zajacová, PhD. (100%)
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-227-4813-1
Publisher:
Spektrum STU
Place of publishing:
Bratislava
Issue and volume number:
Year of publication: 2018
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2018
Year of transmission:
Last change: 07/06/2019 22:20 (Data import from library)