27. 10. 2020  8:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARANOVÁ, J. Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 4--11. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originálny názov: Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie
Anglický názov: Building and environmental legislation
Autor:
Ing. Júlia Baranová (100%)
Pracovisko:
Katedra humanitných vied
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Podnázov:
Od strany:
4
Do strany:
11
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: zákon, životné prostredie, stavebníctvo
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originálny názov:
Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-227-4813-1
Vydavateľ:
Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
Posledná zmena:
06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)