20. 9. 2019  18:13 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARANOVÁ, J. -- FERO, M. Rozvoj pracovných kompetencií mladých ľudí v kontexte priemyslu 4.0 prostredníctvom neformálneho vzdelávania. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 12--18. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originálny názov: Rozvoj pracovných kompetencií mladých ľudí v kontexte priemyslu 4.0 prostredníctvom neformálneho vzdelávania
Anglický názov: Development of work competences of young people in context of industry 4.0 through non-formal education
Autor: Ing. Júlia Baranová (50%)
Mgr. Martin Fero, PhD. (50%)
Pracovisko: Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
Katedra humanitných vied
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Podnázov:
Od strany: 12
Do strany: 18
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: pracovné kompetencie, vzdelávanie, Priemysel 4.0
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: Ing. Júlia Baranová
Posledná zmena: 22.09.2018 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4813-1.

Originálny názov: Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách
Anglický názov:
Český názov:
Editor: JUDr. Janka Zajacová, PhD. (100%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4813-1
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)