23. 10. 2019  14:34 Alojza
Akademický informační systém

Katedra humanitných vied (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAJNIAK, O. -- BARANOVÁ, J. Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve. Almanach znalca, 34. s. 34--36.

Originální název: Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve
Anglický název: Duplication of names and different meanings of legal institutes in construction law
Autor: JUDr. Ondrej Gajniak (50%)
Ing. Júlia Baranová (50%)
Pracoviště: Katedra humanitných vied
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Almanach znalca
Číslo svazku (ročník): 34
Od strany: 34
Do strany: 36
Počet stran: 3
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: zákon, právo, zmluva
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ondrej Gajniak
Poslední změna: 19.01.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Almanach znalca. 2018.

Originální název: Almanach znalca
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.01.2019 22:21 (Import dat z knihovny)