23. 9. 2019  7:03 Zdenka
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJNIAK, O. -- BARANOVÁ, J. Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve. Almanach znalca, 34. s. 34--36.

Originálny názov: Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve
Anglický názov: Duplication of names and different meanings of legal institutes in construction law
Autor: JUDr. Ondrej Gajniak (50%)
Ing. Júlia Baranová (50%)
Pracovisko: Katedra humanitných vied
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Almanach znalca
Číslo zväzku (ročník): 34
Od strany: 34
Do strany: 36
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: zákon, právo, zmluva
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ondrej Gajniak
Posledná zmena: 19.01.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Almanach znalca. 2018.

Originálny názov: Almanach znalca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)