18. 2. 2020  10:24 Jaromír
Akademický informační systém

Katedra humanitných vied (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAJNIAK, J F. Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku. Almanach znalca, 11. s. 11--14.

Originální název: Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku
Anglický název: Comparison of the specificities of Slovak and Czech legislation in the offence of false expertise
Autor: JUDr. Ján Florián Gajniak (100%)
Pracoviště: Katedra humanitných vied
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Almanach znalca
Číslo svazku (ročník): 11
Od strany: 11
Do strany: 14
Počet stran: 4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: zákon, trestný čin, znalec
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ján Florián Gajniak
Poslední změna: 19.01.2019 22:23 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Almanach znalca. 2018.

Originální název: Almanach znalca
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2018
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.01.2019 22:21 (Import dat z knihovny)