21. 10. 2019  17:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJNIAK, J F. Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku. Almanach znalca, 11. s. 11--14.

Originálny názov: Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku
Anglický názov: Comparison of the specificities of Slovak and Czech legislation in the offence of false expertise
Autor: JUDr. Ján Florián Gajniak (100%)
Pracovisko: Katedra humanitných vied
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Almanach znalca
Číslo zväzku (ročník): 11
Od strany: 11
Do strany: 14
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: zákon, trestný čin, znalec
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ján Florián Gajniak
Posledná zmena: 19.01.2019 22:23 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Almanach znalca. 2018.

Originálny názov: Almanach znalca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)