20. 9. 2019  5:11 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Katedra humanitných vied (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJNIAK, J F. Príklady k stavebnému právu. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 103 s. ISBN 978-80-227-4873-5.

Originálny názov: Príklady k stavebnému právu
Anglický názov: Examples of building law
Autor: JUDr. Ján Florián Gajniak (100%)
Pracovisko: Katedra humanitných vied
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4873-5
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
Počet strán: 103
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: JUDr. Ján Florián Gajniak
Posledná zmena: 09.02.2019 22:22 (Import dát z knižnice)