Jul 23, 2019   8:13 p.m. Oľga
Academic information system

The Institute for Forensic Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of resultYearDetails
Current resonances about roof defects
Čurpek, Jakub -- Jurigová, Martina
Aktuálne rezonancie v strechárskych posudkoch. In Strechy 2018. Bratislava: Cech strechárov Slovenska, 2018, p. 160--165. ISBN 978-80-570-0397-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hodnotenie dôležitých faktorov kreditného rizika v segmente malých a stredných podnikov
Dvorský, Ján -- Schönfeld, Jaroslav -- Kotásková, Anna -- Petráková, Zora
Evaluation of important credit risk factors in the SME segment. Journal of International Studies, 11. p. 204--216.
articles in magazines2018Details
Hodnotenie štátnej pomoci pre podnikateľov a ich prístup k finančným zdrojom
Dvorský, Ján -- Rózsa, Zoltán -- Petráková, Zora -- Kotásková, Anna
Evaluation of state aid for entrepreneurs and their access to financial resources. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). Považská Bystrica: BCSS, 2018, p. 30. ISBN 978-80-8154-236-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hodnotenie štátnej pomoci pre podnikateľov a ich prístup k finančným zdrojom: postoje študentov v Českej republike, Poľsku a na Slovensku
Dvorský, Ján -- Rózsa, Zoltán -- Petráková, Zora -- Kotásková, Anna
Evaluation of state aid for entrepreneurs and their access to financial resources: students' attitudes in Czech Republic, Poland and Slovakia. Marketing and Management of Innovations, 9. p. 11--20.
articles in magazines2018Details
Innovative approach to increasing the effectiveness of material flow traceability in the construction of buildings and structures
Sorokač, Adam -- Petráková, Zora
Inovačný prístup pri zvyšovaní efektívnosti sledovateľnosti materiálového toku vo výstavbe objektov a stavieb. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Legislative changes in the field of expert activities
Gregušová, Silvia
Legislatívne zmeny v oblasti znaleckej činnosti. Almanach znalca, 3. p. 3--7.
articles in magazines2018Details
Methodological approach to valuation of landscapes under burial grounds
Gregušová, Silvia -- Antošová, Naďa
Metodický prístup k ohodnocovaniu pozemkov pod pohrebiskami. Almanach znalca, 3. p. 3--8.
articles in magazines2018Details
Moisture issues in the roof of an apartment building
Hollý, Ján -- Jurigová, Martina
Vlhkostné problémy strechy bytového domu. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018 (JuFoS). Brno: Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství, 2018, p. 169--173. ISBN 978-80-214-5621-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ohodnocovanie nehnuteľností - modelové príklady
Majdúch, Dušan -- Gregušová, Silvia -- Hollý, Ján
Ohodnocovanie nehnuteľností - modelové príklady. Bratislava: Spektrum STU, 2018. 121 p. ISBN 978-80-227-4862-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Rights and obligations of the expert in relation to ensuring the analysability of the expert opinion
Gregušová, Silvia
Práva a povinnosti znalca súvisiace so zabezpečením preskúmateľnosti znaleckého úkonu. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Bratislava: MIpress, 2018, p. 16--22. ISBN 978-80-971021-3-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stanovenie hodnoty podnikov
Petráková, Zora
Stanovenie hodnoty podnikov. Bratislava: Spektrum STU, 2018. 67 p. ISBN 978-80-227-4858-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Unreliable construction solutions of waterproof membranes on flat roofs
Čurpek, Jakub -- Jurigová, Martina
Nespoľahlivé konštrukčné riešenia povlakových krytín plochých striech. Almanach znalca, 8. p. 8--10.
articles in magazines2018Details
Unreliable solutions of metal works during the realization of smooth sheet metal roof covering
Čurpek, Jakub -- Jurigová, Martina
Nespoľahlivé riešenia klampiarskych prác pri realizácii hladkej plechovej krytiny. Almanach znalca, 13. p. 13--15.
articles in magazines2018Details