20. 9. 2020  18:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 88

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Algoritmy pre krátkodobú predikciu glykémie
Pavlič, Dávid -- Tárník, Marián
Algoritmy pre krátkodobú predikciu glykémie. Diplomová práce. 2020. 59 s.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Analýza digitálnych obrazov sietnice
Klobučník, Tomáš -- Pavlovičová, Jarmila
Analýza digitálnych obrazov sietnice. Bakalářská práce. 2020. 49 s.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Automatická aktualizácia firmvéru napájacích zdrojov z cloudového úložiska
Granát, Michal -- Rodina, Jozef
Automatická aktualizácia firmvéru napájacích zdrojov z cloudového úložiska. Diplomová práce. 2020. 67 s.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - informačný systémy
Kasperkevič, Adrián -- Rodina, Jozef
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - informačný systémy. Diplomová práce. 2020. 52 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - lokalizačný systém
Pacalaj, Marek -- Rodina, Jozef
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - lokalizačný systém. Diplomová práce. 2020. 62 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Automatizovaná predikcia lavínového nebezpečenstva: dát. obhajoby 23.1.2020, č. ved. odboru 9-2-7
Dekanová, Martina -- Duchoň, František
Automatizovaná predikcia lavínového nebezpečenstva: dát. obhajoby 23.1.2020, č. ved. odboru 9-2-7. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Automatizované rozpoznávanie osobných identifikačných dokladov
Ivanič, René -- Pavlovičová, Jarmila
Automatizované rozpoznávanie osobných identifikačných dokladov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Automatizovaný systém výmeny batérie pre drony
Cvik, Anton -- Rodina, Jozef
Automatizovaný systém výmeny batérie pre drony. Diplomová práce. 2020. 85 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Autonómny podvozok robotického vysávača
Gula, Dominik -- Slačka, Juraj
Autonómny podvozok robotického vysávača. Diplomová práce. 2020. 72 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Bezpečnosť rádiových kľúčov
Hájek, Stanislav -- Slačka, Juraj
Bezpečnosť rádiových kľúčov. Diplomová práce. 2020. 60 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition
Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Zsíros, Ondrej
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Control methods comparison for the real quadrotor on an innovative test stand
Chovancová, Anežka -- Fico, Tomáš -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Chovanec, Ľuboš -- Dekanová, Martina
Control methods comparison for the real quadrotor on an innovative test stand. Applied Sciences, 10. s. 6.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics
Kružic, Stanko -- Musič, Josip -- Bonkovič, Mirjana -- Duchoň, František
Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics. Turkish Journal Of Electrical Engineering and Computer Sciences, 28. s. 1107--1120.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Dekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavír
Szabó, Péter -- Kajan, Slavomír
Dekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavír. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 55 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Design of autonomous system for formula student driverless race car
Lučan, Martin -- Baťa, Martin -- Hladiš, Peter
Design of autonomous system for formula student driverless race car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks
Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Lacko, Kristián -- Pavlovičová, Jarmila
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Detekcia objektov pomocou hlbokého učenia
Trajcsík, Silvester -- Kajan, Slavomír
Detekcia objektov pomocou hlbokého učenia. Diplomová práce. 2020. 44 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Detekcia objektov v mračne bodov
Cánik, Richard -- Dekan, Martin
Detekcia objektov v mračne bodov. Diplomová práce. 2020. 70 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Detekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochorení
Ralbovský, Tomáš -- Kajan, Slavomír
Detekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochorení. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 29 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
Komlóši, Matej -- Kajan, Slavomír
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Diagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učení
Jánošík, Michal -- Pavlovičová, Jarmila
Diagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učení. Diplomová práce. 2020. 73 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Differential drive mobile robot docking algorithm using WhyCon markers
Pásztó, Peter -- Kľúčik, Marian -- Lenner, Jakub
Differential drive mobile robot docking algorithm using WhyCon markers. International Journal of Imaging and Robotics, 20. s. 1--10.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Domáci bezpečnostný systém
Fejková, Lucia -- Hubinský, Peter
Domáci bezpečnostný systém. Diplomová práce. 2020. 87 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Evolúcia umelého života
Kustra, Martin -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Fuzzy systém pre Siemens PLC
Jakabovič, Michal -- Körösi, Ladislav
Fuzzy systém pre Siemens PLC. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Generovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťou
Ubreži, Samuel -- Sekaj, Ivan
Generovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťou. Diplomová práce. 2020. 58 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Interakcia človek-robot pomocou gest
Čorňák, Marek -- Tölgyessy, Michal
Interakcia človek-robot pomocou gest. Diplomová práce. 2020. 99 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Kolaboratívny mobilný robot
Iglarčík, Filip -- Chovanec, Ľuboš
Kolaboratívny mobilný robot. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Matematické modelovanie inzulín-glukózového systému
Málik, Róbert -- Tárník, Marián
Matematické modelovanie inzulín-glukózového systému. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Model of rump turbine with DFIG in simulink
Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
Model of rump turbine with DFIG in simulink. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete
Kukučková, Miroslava -- Komák, Martin
Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete. Diplomová práce. 2020. 44 s.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Modified integral sliding mode control of motion system
Kardoš, Ján
Modified integral sliding mode control of motion system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí
Hažík, Jakub -- Dekan, Martin
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí. Diplomová práce. 2020. 69 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia
Fečová, Kristína -- Chovanec, Ľuboš
Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia. Bakalářská práce. 2020. 66 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Nadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriu
Lukačovič, Adam -- Ernek, Martin
Nadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriu. Diplomová práce. 2020. 70 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Navigácia mobilného robota v ROSe
Šutý, Andrej -- Duchoň, František
Navigácia mobilného robota v ROSe. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 43 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Navigácia robota podľa značiek
Dano, Dominik -- Chovanec, Ľuboš
Navigácia robota podľa značiek. Diplomová práce. 2020. 71 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh autonómneho skladového robota
Benko, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Návrh autonómneho skladového robota. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému
Irha, Martin -- Slačka, Juraj
Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému. Diplomová práce. 2020. 71 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu
Kolárska, Michaela -- Komák, Martin
Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu. Diplomová práce. 2020. 62 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora
Greguš-Kohút, Jakub -- Paulusová, Jana
Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora. Diplomová práce. 2020. 62 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti
Okienková, Kristína -- Paulusová, Jana
Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok
Horváth, Martin -- Hubinský, Peter
Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh riadenia udalostného systému
Žembery, Michal -- Babinec, Andrej
Návrh riadenia udalostného systému. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 35 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE
Valkovič, Šimon -- Hubinský, Peter
Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE. Diplomová práce. 2020. 52 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií
Szitás, Károly -- Chovanec, Ľuboš
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií. Diplomová práce. 2020. 48 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python
Slaninka, Jaroslav -- Kajan, Slavomír
Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 54 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab
Kostúr, Samuel -- Sekaj, Ivan
Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov
Móder, Matej -- Sekaj, Ivan
Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov
Chylík, Marko -- Sekaj, Ivan
Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Neurónová sieť perceptrón pre PLC
Štefaňák, Peter -- Körösi, Ladislav
Neurónová sieť perceptrón pre PLC. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 49 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov
Kalivoda, Kristian -- Pavlovičová, Jarmila
Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov. Bakalářská práce. 2020. 44 s.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota
Žiak, Marek -- Duchoň, František
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota. Diplomová práce. 2020. 125 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps
Medvid, Volodymyr -- Beliakova, Iryna -- Piscio, Vadim -- Savkiv, Volodymyr -- Duchoň, František
Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps. Journal of Electrical Engineering, 71. s. 69--77.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Riadenie krokového motora
Slobodník, Martin -- Dúbravský, Jozef
Riadenie krokového motora. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 47 s.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu
Polák, Dávid -- Hubinský, Peter
Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu. Diplomová práce. 2020. 56 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riadenie mobilného robota pomocou haptického ovládača
Brestovský, Juraj -- Chovanec, Ľuboš
Riadenie mobilného robota pomocou haptického ovládača. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Riadenie modelu chemického reaktora
Iľová, Nikola -- Paulusová, Jana
Riadenie modelu chemického reaktora. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riadenie robota typu SCARA
Maczkó, Marek -- Duchoň, František
Riadenie robota typu SCARA. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riadiaci systém na báze procesora ARM
Dodek, Martin -- Miklovičová, Eva
Riadiaci systém na báze procesora ARM. Diplomová práce. 2020. 237 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve
Čobrda, Daniel -- Kľúčik, Marian
Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve. Bakalářská práce. 2020. 47 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Robot Stopár
Lulák, Jakub -- Chovanec, Ľuboš
Robot Stopár. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov
Marton, Matej -- Babinec, Andrej
Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1)
Bakyta, Patrik -- Duchoň, František -- Vojs, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Babinec, Andrej
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1). ATP Journal, 27. s. 46--48.
články v časopisech2020Podrobnosti
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2)
Bakyta, Patrik -- Duchoň, František -- Vojs, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Babinec, Andrej
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2). ATP Journal, 27. s. 52--54.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Robust PI controller design for positive systems
Paulusová, Jana -- Veselý, Vojtech -- Paulus, Martin
Robust PI controller design for positive systems. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Rozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietí
Ďurkovič, Daniel -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietí. Diplomová práce. 2020. 53 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Rozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učenia
Grác, Šimon -- Duchoň, František
Rozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učenia. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 149 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice
Pirhala, Matej -- Goga, Jozef
Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota: Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020
Duchoň, František -- Chovanec, Ľuboš -- Mikulová, Zuzana -- Cvik, Anton -- Greguš-Kohút, Jakub
Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota: Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne
Mácsik, Péter -- Pavlovičová, Jarmila
Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne. Diplomová práce. Bratislava : 2020. 83 s.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Spracovanie obrazov sietnice z optického koherentného tomografu
Jenis, Andrej -- Pavlovičová, Jarmila
Spracovanie obrazov sietnice z optického koherentného tomografu. Diplomová práce. 2020. 78 s.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Stavba lego autíčka pomocou robotického ramena KUKA
Štefák, Róbert -- Duchoň, František
Stavba lego autíčka pomocou robotického ramena KUKA. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Stochastické plánovanie trajektórie mobilného robota
Sadloň, Pavel -- Dekan, Martin
Stochastické plánovanie trajektórie mobilného robota. Bakalářská práce. Bratislava : 2020. 55 s.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Swarm Robotics for Cinematographic Use
Trizuljak, Adam -- Rodina, Jozef
Swarm Robotics for Cinematographic Use. Diplomová práce. 2020. 104 s.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
System-based approach to prediction of surfactants' influences on pharmacokinetics and pharmacodynamics
Vitková, Zuzana -- Tárník, Marián -- Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján -- Oremusová, Jarmila -- Vitko, Anton
System-based approach to prediction of surfactants' influences on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Tenside surfactants detergents, 57. s. 33--39.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
ŠVOČ 2020 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác
Benko, Peter -- Miklovičová, Eva
ŠVOČ 2020 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5003-5.
sborník
2020
Podrobnosti
Using RTAB-Map as a 3D mapping tool for drones
Babinec, Andrej -- Rodina, Jozef -- Mráz, Eduard -- Stanko, Jaromír
Using RTAB-Map as a 3D mapping tool for drones. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. s. 98.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. s. 120.
články v časopisech2020Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. s. 7--8.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. s. 88.
články v časopisech2020Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. s. 86.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. s. 98.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Výkonný robot typu micromouse
Kacej, Samuel -- Slačka, Juraj
Výkonný robot typu micromouse. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dát
Zavadska, Anastasiia -- Kajan, Slavomír
Využitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dát. Diplomová práce. 2020. 51 s.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav
Galandák, Jozef -- Chovanec, Ľuboš
Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zavážacia lodička
Kútik, Tomáš -- Slačka, Juraj
Zavážacia lodička. Diplomová práce. 2020. 59 s.
závěrečná práce2020Podrobnosti