23. 8. 2019  6:24 Filip
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 103

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks
Szalay, Igor -- Sekaj, Ivan
Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Adaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínu
Pančišin, Boris -- Tárník, Marián
Adaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínu. Diplomová práce. 2019. 82 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia
Hubík, Michal -- Chovanec, Ľuboš
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia. Diplomová práce. 2019. 69 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrou
Kresak, Peter -- Kardoš, Ján
Analýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrou. Bakalářská práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu
Jakúbek, Andrej -- Pásztó, Peter
Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu. Diplomová práce. 2019. 75 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier
Palček, Juraj -- Slačka, Juraj
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier. Diplomová práce. 2019. 72 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia pre Motion Capturing
Novotný, Marek -- Slačka, Juraj
Aplikácia pre Motion Capturing. Diplomová práce. 2019. 52 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém
Orlický, Lukáš -- Kľúčik, Marian
Automatický zavlažovací systém. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém
Gavula, Adam -- Kľúčik, Marian
Automatický zavlažovací systém. Bakalářská práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém pre rastliny
Daniš, Tomáš -- Pásztó, Peter
Automatický zavlažovací systém pre rastliny. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Automatizácia v procese výroby ID štítkov
Tančibok, Ivan -- Chovanec, Ľuboš
Automatizácia v procese výroby ID štítkov. Diplomová práce. 2019. 61 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bezpečnostný systém
Thonhauser, Richard -- Hubinský, Peter
Bezpečnostný systém. Diplomová práce. 2019. 60 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy
Bodorík, Adam -- Sekaj, Ivan
Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Control of a small quadrotor for swarm operation
Trizuljak, Adam -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Babinec, Andrej -- Dekan, Martin -- Mykhailyshyn, Roman
Control of a small quadrotor for swarm operation. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 3--15.
články v časopisech2019Podrobnosti
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm
Sekaj, Ivan -- Ernek, Martin
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 46--51.
články v časopisech2019Podrobnosti
Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch
Budinský, Ján -- Pavlovičová, Jarmila
Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch. Diplomová práce. 2019. 56 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí
Lacko, Kristián -- Kajan, Slavomír
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí. Bakalářská práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod
Klementová, Natália -- Slačka, Juraj
Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Diskrétne riadenie
Maász, Ján -- Paulusová, Jana
Diskrétne riadenie. Bakalářská práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Dvojosové polohovadlo
Pál, Márk -- Chovanec, Ľuboš
Dvojosové polohovadlo. Bakalářská práce. 2019. 64 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Elektronický diabetický denník
Vančíková, Dominika -- Tárník, Marián
Elektronický diabetický denník. Diplomová práce. 2019. 89 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Evolúcia myslenia a riadenia
Vasko, Denis -- Sekaj, Ivan
Evolúcia myslenia a riadenia. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Evolúcia umelého života
Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení
Kvočka, Roman -- Pavlovičová, Jarmila
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass
Savkiv, Volodymyr -- Mykhailyshyn, Roman -- Duchoň, František
Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass. Vacuum, 159. s. 524--533.
články v časopisech2019Podrobnosti
Head-up Display Android Application for Motor Vehicle Drivers
Imrek, Ján -- Pásztó, Peter
Head-up Display Android Application for Motor Vehicle Drivers. Diplomová práce. 2019. 69 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Identification of nonlinear block-oriented systems with backlash and saturation
Vőrős, Jozef
Identification of nonlinear block-oriented systems with backlash and saturation. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 138--144.
články v časopisech2019Podrobnosti
Intelligent BLDC motor controller with embedded PLC like module
Stanko, Jaromír -- Hubinský, Peter -- Rodina, Jozef
Intelligent BLDC motor controller with embedded PLC like module. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore
Lenner, Jakub -- Pásztó, Peter
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore. Diplomová práce. 2019. 44 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kinematika robotického manipulátora
Kenický, Ivan -- Babinec, Andrej
Kinematika robotického manipulátora. Bakalářská práce. 2019. 50 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukcia autonómneho mobilného robota
Mátis, Juraj -- Hubinský, Peter
Konštrukcia autonómneho mobilného robota. Diplomová práce. 2019. 78 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kontrola kvality výrobného procesu
Harman, Peter -- Duchoň, František
Kontrola kvality výrobného procesu. Diplomová práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Krátkodobá predikcia glykémie pri diabete 1. typu
Vinczlér, Viktor -- Tárník, Marián
Krátkodobá predikcia glykémie pri diabete 1. typu. Diplomová práce. 2019. 67 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie
Vršanský, Tomáš -- Rodina, Jozef
Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie. Diplomová práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Master-slave H∞ robust controller design for synchronization of chaotic systems
Veselý, Vojtech -- Ilka, Adrian -- Körösi, Ladislav -- Ernek, Martin
Master-slave H∞ robust controller design for synchronization of chaotic systems. Modeling, Identification and Control, 40. s. 41--50.
články v časopisech2019Podrobnosti
Matematické modelovanie dynamických systémov
Hroboň, Matej -- Tárník, Marián
Matematické modelovanie dynamických systémov. Bakalářská práce. 2019. 60 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Metóda na spresnenie určovania polohy GPS
Fraňová, Sabína -- Pásztó, Peter
Metóda na spresnenie určovania polohy GPS. Diplomová práce. 2019. 50 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Model plniacej linky
Kura, Tomáš -- Chovanec, Ľuboš
Model plniacej linky. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému
Kmotorka, Maroš -- Paulusová, Jana
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému. Diplomová práce. 2019. 70 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert
Lomen, Miroslav -- Körösi, Ladislav
Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert. Bakalářská práce. 2019. 45 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
Kulík, Martin -- Hubinský, Peter
Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota. Bakalářská práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Štipčák, Marek -- Komák, Martin
Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače. Diplomová práce. 2019. 53 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností
Rences, Tomáš -- Sekaj, Ivan
Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov
Petluš, Adam -- Sekaj, Ivan
Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov. Diplomová práce. 2019. 67 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh systému automatického riadenia teploty vo vykurovacom zariadení
Beňák, Vladimír -- Bucz, Štefan
Návrh systému automatického riadenia teploty vo vykurovacom zariadení. Bakalářská práce. 2019. 67 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Neuro-evolution of controllers
Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan
Neuro-evolution of controllers. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Neuro-riadenie
Husár, Adam -- Sekaj, Ivan
Neuro-riadenie. Diplomová práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems
Veselý, Vojtech -- Ernek, Martin
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems. ICIC Express Letters, 10. s. 81--88.
články v časopisech2019Podrobnosti
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.
Tomíková, Lenka -- Pavlovičová, Jarmila
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s. Diplomová práce. 2019. 63 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Lučkanič, Viktor -- Duchoň, František
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme. Bakalářská práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami
Petráň, Ivan -- Kajan, Slavomír
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami. Diplomová práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Použitie vizuálneho systému pre nasledovanie človeka
Novotný, Juraj -- Dekan, Martin
Použitie vizuálneho systému pre nasledovanie človeka. Diplomová práce. 2019. 58 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota
Návojský, Viktor -- Dekan, Martin
Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota. Diplomová práce. 2019. 56 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Prediktívne PID riadenie
Nagy, Michal -- Miklovičová, Eva
Prediktívne PID riadenie. Diplomová práce. 2019. 62 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Prieskumný mobilný robot
Urdianyk, Ján -- Babinec, Andrej
Prieskumný mobilný robot. Bakalářská práce. 2019. 48 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Reaktívne vyhýbanie autonómnych bezpilotných systémov kooperatívnym narušiteľom
Opoldus, Martin -- Dekan, Martin
Reaktívne vyhýbanie autonómnych bezpilotných systémov kooperatívnym narušiteľom. Diplomová práce. 2019. 80 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Research of energy efficiency of manipulation of dimensional objects with the use of pneumatic gripping devices
Mykhailyshyn, Roman -- Savkiv, Volodymyr -- Duchoň, František -- Trembach, Rostyslav -- Diahovchenko, Illia M.
Research of energy efficiency of manipulation of dimensional objects with the use of pneumatic gripping devices. In UKRCON-2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 527--532. ISBN 978-1-7281-3882-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Riadenie automatizovaného skleníka
Ocharovich, Peter -- Hubinský, Peter
Riadenie automatizovaného skleníka. Diplomová práce. 2019. 64 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie autonómneho vozidla
Psotka, Martin -- Duchoň, František
Riadenie autonómneho vozidla. Bakalářská práce. 2019. 50 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie krokových motorov
Remeník, Ivan -- Dúbravský, Jozef
Riadenie krokových motorov. Diplomová práce. 2019. 63 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM
Sušanin, Matej -- Duchoň, František
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM. Diplomová práce. 2019. 57 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému
Christov, Viktor -- Babinec, Andrej
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie priemyselného robota v prostredí ROS
Galgóczi, Gergely -- Duchoň, František
Riadenie priemyselného robota v prostredí ROS. Diplomová práce. 2019. 61 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie procesov pomocou SCADA
Bachan, Jozef -- Körösi, Ladislav
Riadenie procesov pomocou SCADA. Diplomová práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie roja robotov
Černianska, Zuzana -- Dekan, Martin
Riadenie roja robotov. Diplomová práce. 2019. 61 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Pečimuth, Daniel -- Paulusová, Jana
Riadenie systémov s dopravným oneskorením. Bakalářská práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadiaci systém CNC rezacieho stola
Staňa, Jakub -- Ernek, Martin
Riadiaci systém CNC rezacieho stola. Diplomová práce. 2019. 71 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch
Končál, Lukáš -- Dúbravský, Jozef
Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch. Bakalářská práce. 2019. 59 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Road Detection in Fields
Jonaš, Daniel -- Pásztó, Peter
Road Detection in Fields. Diplomová práce. 2019. 69 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Robot Stopár
Štalmachová, Eva -- Chovanec, Ľuboš
Robot Stopár. Bakalářská práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky
Zúbek, Filip -- Slačka, Juraj
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky. Bakalářská práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog
Duchoň, František
Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog. INNOVATECH Fórum 4.0, s. 2019.
články v časopisech2019Podrobnosti
Robotizovaná stavba steny v prostredi Grasshopper
Chmurčiak, Andrej -- Adamík, Michal
Robotizovaná stavba steny v prostredi Grasshopper. Bakalářská práce. 2019. 45 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Robotizované prekladanie objektov v prostredí Grasshopper
Sallay, Bálint -- Adamík, Michal
Robotizované prekladanie objektov v prostredí Grasshopper. Bakalářská práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Robust computed torque method of robot tracking control
Kardoš, Ján
Robust computed torque method of robot tracking control. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 102--107. ISBN 978-1-7281-3758-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems
Kozáková, Alena -- Veselý, Vojtech -- Kučera, Vladimír
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems. Automatica, 107. s. 29--35.
články v časopisech2019Podrobnosti
Robust PI control design: Descriptor system approach
Paulusová, Jana -- Körösi, Ladislav -- Veselý, Vojtech
Robust PI control design: Descriptor system approach. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 152--155. ISBN 978-1-7281-3758-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies
Veselý, Vojtech -- Murgaš, Ján
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 93--102.
články v časopisech2019Podrobnosti
Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom
Piovár, Denis -- Kardoš, Ján
Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom. Diplomová práce. 2019. 55 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA
Vadkerti, Vladimír -- Duchoň, František
ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA. Bakalářská práce. 2019. 58 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect
Zsíros, Ondrej -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect. Diplomová práce. 2019. 65 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí
Malík, Martin -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí. Diplomová práce. 2019. 51 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota
Buday, Marek -- Duchoň, František
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota. Diplomová práce. 2019. 62 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu
Mráz, Eduard -- Rodina, Jozef
Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu. Diplomová práce. 2019. 85 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Teleriadenie mobilného robota
Trebuľa, Marek -- Dekan, Martin
Teleriadenie mobilného robota. Bakalářská práce. 2019. 52 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
Škvarko, Michal -- Komák, Martin
Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
TwinCAT control of CNC machine over CoE
Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
TwinCAT control of CNC machine over CoE. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 91--96. ISBN 978-1-7281-3758-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application
Štec, Filip -- Rodina, Jozef
Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application. Diplomová práce. 2019. 66 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 96.
články v časopisech2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 7--8.
články v časopisech2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 82.
články v časopisech2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 1--2.
články v časopisech2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 98.
články v časopisech2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 84.
články v časopisech2019Podrobnosti
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky
Číž, Michal -- Babinec, Andrej
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky. Diplomová práce. 2019. 45 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kamery
Martiš, Lukáš -- Dekan, Martin
Vytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kamery. Diplomová práce. 2019. 64 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu
Herčút, Patrik -- Komák, Martin
Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu. Bakalářská práce. 2019. 41 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie autoenkóderov v číslicovom spracovaní obrazov
Šimko, Dominik -- Goga, Jozef
Využitie autoenkóderov v číslicovom spracovaní obrazov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách
Štefka, Patrik -- Pásztó, Peter
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách. Diplomová práce. 2019. 56 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
Kubán, Adrián -- Mrafko, Leo
Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť. Diplomová práce. 2019. 88 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webová platforma pre analýzu dát z IIOT snímačov
Šipula, Erik -- Rodina, Jozef
Webová platforma pre analýzu dát z IIOT snímačov. Diplomová práce. 2019. 64 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore
Cáfal, Sendrik -- Duchoň, František
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore. Bakalářská práce. 2019. 72 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
5G network is around the corner
Sokol, Ivan
5G network is around the corner. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti