23. 8. 2019  17:17 Filip
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 103

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks
Szalay, Igor -- Sekaj, Ivan
Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Adaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínu
Pančišin, Boris -- Tárník, Marián
Adaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínu. Diplomová práca. 2019. 82 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia
Hubík, Michal -- Chovanec, Ľuboš
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrou
Kresak, Peter -- Kardoš, Ján
Analýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrou. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu
Jakúbek, Andrej -- Pásztó, Peter
Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu. Diplomová práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier
Palček, Juraj -- Slačka, Juraj
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre Motion Capturing
Novotný, Marek -- Slačka, Juraj
Aplikácia pre Motion Capturing. Diplomová práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém
Orlický, Lukáš -- Kľúčik, Marian
Automatický zavlažovací systém. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém
Gavula, Adam -- Kľúčik, Marian
Automatický zavlažovací systém. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický zavlažovací systém pre rastliny
Daniš, Tomáš -- Pásztó, Peter
Automatický zavlažovací systém pre rastliny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia v procese výroby ID štítkov
Tančibok, Ivan -- Chovanec, Ľuboš
Automatizácia v procese výroby ID štítkov. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostný systém
Thonhauser, Richard -- Hubinský, Peter
Bezpečnostný systém. Diplomová práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy
Bodorík, Adam -- Sekaj, Ivan
Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Control of a small quadrotor for swarm operation
Trizuljak, Adam -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Babinec, Andrej -- Dekan, Martin -- Mykhailyshyn, Roman
Control of a small quadrotor for swarm operation. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 3--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm
Sekaj, Ivan -- Ernek, Martin
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 46--51.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch
Budinský, Ján -- Pavlovičová, Jarmila
Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí
Lacko, Kristián -- Kajan, Slavomír
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod
Klementová, Natália -- Slačka, Juraj
Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Diskrétne riadenie
Maász, Ján -- Paulusová, Jana
Diskrétne riadenie. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dvojosové polohovadlo
Pál, Márk -- Chovanec, Ľuboš
Dvojosové polohovadlo. Bakalárska práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elektronický diabetický denník
Vančíková, Dominika -- Tárník, Marián
Elektronický diabetický denník. Diplomová práca. 2019. 89 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Evolúcia myslenia a riadenia
Vasko, Denis -- Sekaj, Ivan
Evolúcia myslenia a riadenia. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Evolúcia umelého života
Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení
Kvočka, Roman -- Pavlovičová, Jarmila
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass
Savkiv, Volodymyr -- Mykhailyshyn, Roman -- Duchoň, František
Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass. Vacuum, 159. s. 524--533.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Head-up Display Android Application for Motor Vehicle Drivers
Imrek, Ján -- Pásztó, Peter
Head-up Display Android Application for Motor Vehicle Drivers. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identification of nonlinear block-oriented systems with backlash and saturation
Vőrős, Jozef
Identification of nonlinear block-oriented systems with backlash and saturation. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 138--144.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Intelligent BLDC motor controller with embedded PLC like module
Stanko, Jaromír -- Hubinský, Peter -- Rodina, Jozef
Intelligent BLDC motor controller with embedded PLC like module. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore
Lenner, Jakub -- Pásztó, Peter
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore. Diplomová práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kinematika robotického manipulátora
Kenický, Ivan -- Babinec, Andrej
Kinematika robotického manipulátora. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia autonómneho mobilného robota
Mátis, Juraj -- Hubinský, Peter
Konštrukcia autonómneho mobilného robota. Diplomová práca. 2019. 78 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kontrola kvality výrobného procesu
Harman, Peter -- Duchoň, František
Kontrola kvality výrobného procesu. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Krátkodobá predikcia glykémie pri diabete 1. typu
Vinczlér, Viktor -- Tárník, Marián
Krátkodobá predikcia glykémie pri diabete 1. typu. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie
Vršanský, Tomáš -- Rodina, Jozef
Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie. Diplomová práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Master-slave H∞ robust controller design for synchronization of chaotic systems
Veselý, Vojtech -- Ilka, Adrian -- Körösi, Ladislav -- Ernek, Martin
Master-slave H∞ robust controller design for synchronization of chaotic systems. Modeling, Identification and Control, 40. s. 41--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Matematické modelovanie dynamických systémov
Hroboň, Matej -- Tárník, Marián
Matematické modelovanie dynamických systémov. Bakalárska práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metóda na spresnenie určovania polohy GPS
Fraňová, Sabína -- Pásztó, Peter
Metóda na spresnenie určovania polohy GPS. Diplomová práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Model plniacej linky
Kura, Tomáš -- Chovanec, Ľuboš
Model plniacej linky. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému
Kmotorka, Maroš -- Paulusová, Jana
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert
Lomen, Miroslav -- Körösi, Ladislav
Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
Kulík, Martin -- Hubinský, Peter
Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota. Bakalárska práca. 2019. 33 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Štipčák, Marek -- Komák, Martin
Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače. Diplomová práca. 2019. 53 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností
Rences, Tomáš -- Sekaj, Ivan
Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov
Petluš, Adam -- Sekaj, Ivan
Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému automatického riadenia teploty vo vykurovacom zariadení
Beňák, Vladimír -- Bucz, Štefan
Návrh systému automatického riadenia teploty vo vykurovacom zariadení. Bakalárska práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Neuro-evolution of controllers
Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan
Neuro-evolution of controllers. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Neuro-riadenie
Husár, Adam -- Sekaj, Ivan
Neuro-riadenie. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems
Veselý, Vojtech -- Ernek, Martin
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems. ICIC Express Letters, 10. s. 81--88.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.
Tomíková, Lenka -- Pavlovičová, Jarmila
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Lučkanič, Viktor -- Duchoň, František
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami
Petráň, Ivan -- Kajan, Slavomír
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami. Diplomová práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie vizuálneho systému pre nasledovanie človeka
Novotný, Juraj -- Dekan, Martin
Použitie vizuálneho systému pre nasledovanie človeka. Diplomová práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota
Návojský, Viktor -- Dekan, Martin
Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prediktívne PID riadenie
Nagy, Michal -- Miklovičová, Eva
Prediktívne PID riadenie. Diplomová práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prieskumný mobilný robot
Urdianyk, Ján -- Babinec, Andrej
Prieskumný mobilný robot. Bakalárska práca. 2019. 48 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reaktívne vyhýbanie autonómnych bezpilotných systémov kooperatívnym narušiteľom
Opoldus, Martin -- Dekan, Martin
Reaktívne vyhýbanie autonómnych bezpilotných systémov kooperatívnym narušiteľom. Diplomová práca. 2019. 80 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Research of energy efficiency of manipulation of dimensional objects with the use of pneumatic gripping devices
Mykhailyshyn, Roman -- Savkiv, Volodymyr -- Duchoň, František -- Trembach, Rostyslav -- Diahovchenko, Illia M.
Research of energy efficiency of manipulation of dimensional objects with the use of pneumatic gripping devices. In UKRCON-2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 527--532. ISBN 978-1-7281-3882-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Riadenie automatizovaného skleníka
Ocharovich, Peter -- Hubinský, Peter
Riadenie automatizovaného skleníka. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie autonómneho vozidla
Psotka, Martin -- Duchoň, František
Riadenie autonómneho vozidla. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie krokových motorov
Remeník, Ivan -- Dúbravský, Jozef
Riadenie krokových motorov. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM
Sušanin, Matej -- Duchoň, František
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM. Diplomová práca. 2019. 57 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému
Christov, Viktor -- Babinec, Andrej
Riadenie priemyselného robota na základe vizuálneho systému. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie priemyselného robota v prostredí ROS
Galgóczi, Gergely -- Duchoň, František
Riadenie priemyselného robota v prostredí ROS. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie procesov pomocou SCADA
Bachan, Jozef -- Körösi, Ladislav
Riadenie procesov pomocou SCADA. Diplomová práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie roja robotov
Černianska, Zuzana -- Dekan, Martin
Riadenie roja robotov. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Pečimuth, Daniel -- Paulusová, Jana
Riadenie systémov s dopravným oneskorením. Bakalárska práca. 2019. 54 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaci systém CNC rezacieho stola
Staňa, Jakub -- Ernek, Martin
Riadiaci systém CNC rezacieho stola. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch
Končál, Lukáš -- Dúbravský, Jozef
Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch. Bakalárska práca. 2019. 59 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Road Detection in Fields
Jonaš, Daniel -- Pásztó, Peter
Road Detection in Fields. Diplomová práca. 2019. 69 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robot Stopár
Štalmachová, Eva -- Chovanec, Ľuboš
Robot Stopár. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky
Zúbek, Filip -- Slačka, Juraj
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky. Bakalárska práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog
Duchoň, František
Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog. INNOVATECH Fórum 4.0, s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robotizovaná stavba steny v prostredi Grasshopper
Chmurčiak, Andrej -- Adamík, Michal
Robotizovaná stavba steny v prostredi Grasshopper. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotizované prekladanie objektov v prostredí Grasshopper
Sallay, Bálint -- Adamík, Michal
Robotizované prekladanie objektov v prostredí Grasshopper. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robust computed torque method of robot tracking control
Kardoš, Ján
Robust computed torque method of robot tracking control. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 102--107. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems
Kozáková, Alena -- Veselý, Vojtech -- Kučera, Vladimír
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems. Automatica, 107. s. 29--35.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robust PI control design: Descriptor system approach
Paulusová, Jana -- Körösi, Ladislav -- Veselý, Vojtech
Robust PI control design: Descriptor system approach. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 152--155. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies
Veselý, Vojtech -- Murgaš, Ján
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 93--102.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom
Piovár, Denis -- Kardoš, Ján
Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom. Diplomová práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA
Vadkerti, Vladimír -- Duchoň, František
ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA. Bakalárska práca. 2019. 58 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect
Zsíros, Ondrej -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí
Malík, Martin -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí. Diplomová práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota
Buday, Marek -- Duchoň, František
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota. Diplomová práca. 2019. 62 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu
Mráz, Eduard -- Rodina, Jozef
Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu. Diplomová práca. 2019. 85 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Teleriadenie mobilného robota
Trebuľa, Marek -- Dekan, Martin
Teleriadenie mobilného robota. Bakalárska práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
Škvarko, Michal -- Komák, Martin
Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek. Bakalárska práca. 2019. 46 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
TwinCAT control of CNC machine over CoE
Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
TwinCAT control of CNC machine over CoE. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 91--96. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application
Štec, Filip -- Rodina, Jozef
Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 96.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 7--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 82.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 1--2.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 98.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. PC revue, 27. s. 84.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky
Číž, Michal -- Babinec, Andrej
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky. Diplomová práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kamery
Martiš, Lukáš -- Dekan, Martin
Vytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kamery. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu
Herčút, Patrik -- Komák, Martin
Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie autoenkóderov v číslicovom spracovaní obrazov
Šimko, Dominik -- Goga, Jozef
Využitie autoenkóderov v číslicovom spracovaní obrazov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách
Štefka, Patrik -- Pásztó, Peter
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
Kubán, Adrián -- Mrafko, Leo
Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť. Diplomová práca. 2019. 88 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová platforma pre analýzu dát z IIOT snímačov
Šipula, Erik -- Rodina, Jozef
Webová platforma pre analýzu dát z IIOT snímačov. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore
Cáfal, Sendrik -- Duchoň, František
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore. Bakalárska práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
5G network is around the corner
Sokol, Ivan
5G network is around the corner. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti