Oct 29, 2020   10:03 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 93

Publications
Type of resultYear
Details
Algorithms for short-term prediction of glycemia
Pavlič, Dávid -- Tárník, Marián
Algoritmy pre krátkodobú predikciu glykémie. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Almighty artificial intelligence
Duchoň, František
Všemocná umelá inteligencia. ATP Journal, 27. p. 13.
articles in magazines
2020
Details
ARM architecture based control system
Dodek, Martin -- Miklovičová, Eva
Riadiaci systém na báze procesora ARM. Diploma thesis. 2020. 237 p.
final thesis2020Details
Automated battery change system for drones
Cvik, Anton -- Rodina, Jozef
Automatizovaný systém výmeny batérie pre drony. Diploma thesis. 2020. 85 p.
final thesis
2020Details
Automated docking station for drones - information system
Kasperkevič, Adrián -- Rodina, Jozef
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - informačný systémy. Diploma thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Automated docking station for drones - localization system
Pacalaj, Marek -- Rodina, Jozef
Automatizovaná dokovacia stanica pre drony - lokalizačný systém. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020Details
Automated Recognition of ID Cards
Ivanič, René -- Pavlovičová, Jarmila
Automatizované rozpoznávanie osobných identifikačných dokladov. Bachelor thesis. 2020. 32 p.
final thesis
2020Details
Automatic avalanche hazard prediction
Dekanová, Martina -- Duchoň, František
Automatizovaná predikcia lavínového nebezpečenstva: dát. obhajoby 23.1.2020, č. ved. odboru 9-2-7. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Autonomus platform for robotic vacuum cleaner
Gula, Dominik -- Slačka, Juraj
Autonómny podvozok robotického vysávača. Diploma thesis. 2020. 72 p.
final thesis
2020
Details
Bait boat
Kútik, Tomáš -- Slačka, Juraj
Zavážacia lodička. Diploma thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Collaborative Mobile Robot
Iglarčík, Filip -- Chovanec, Ľuboš
Kolaboratívny mobilný robot. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis
2020
Details
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition
Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Zsíros, Ondrej
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Control Design for Model of Chemical Reactor
Iľová, Nikola -- Paulusová, Jana
Riadenie modelu chemického reaktora. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis2020
Details
Control methods comparison for the real quadrotor on an innovative test stand
Chovancová, Anežka -- Fico, Tomáš -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Chovanec, Ľuboš -- Dekanová, Martina
Control methods comparison for the real quadrotor on an innovative test stand. Applied Sciences, 10. p. 6.
articles in magazines2020
Details
Control of SCARA type robot
Maczkó, Marek -- Duchoň, František
Riadenie robota typu SCARA. Bachelor thesis. 2020. 46 p.
final thesis2020Details
Control system for robots in agriculture
Čobrda, Daniel -- Kľúčik, Marian
Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve. Bachelor thesis. 2020. 47 p.
final thesis
2020
Details
Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics
Kružic, Stanko -- Musič, Josip -- Bonkovič, Mirjana -- Duchoň, František
Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics. Turkish Journal Of Electrical Engineering and Computer Sciences, 28. p. 1107--1120.
articles in magazines
2020
Details
Cross-platform application for analysis and data visualization of multi-sensor device
Fečová, Kristína -- Chovanec, Ľuboš
Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia. Bachelor thesis. 2020. 66 p.
final thesis
2020
Details
Decoding of music composition from video of play piano
Szabó, Péter -- Kajan, Slavomír
Dekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavír. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis2020Details
Design of a robotic device based on the MEXLE kit
Valkovič, Šimon -- Hubinský, Peter
Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE. Diploma thesis. 2020. 52 p.
final thesis2020
Details
Design of a System for Charging and Testing Batteries
Szitás, Károly -- Chovanec, Ľuboš
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií. Diploma thesis. 2020. 48 p.
final thesis
2020
Details
Design of autonomous system for formula student driverless race car
Lučan, Martin -- Baťa, Martin -- Hladiš, Peter
Design of autonomous system for formula student driverless race car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design of Autonomous Warehouse Robot
Benko, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Návrh autonómneho skladového robota. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Design of neural network for prediction of financial market development
Kolárska, Michaela -- Komák, Martin
Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Design of small satellite orientation using coils
Horváth, Martin -- Hubinský, Peter
Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok. Bachelor thesis. 2020. 43 p.
final thesis2020Details
Design of system for creation of neuroevolution in Python programming language
Slaninka, Jaroslav -- Kajan, Slavomír
Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 54 p.
final thesis2020Details
Designing the control of event system
Žembery, Michal -- Babinec, Andrej
Návrh riadenia udalostného systému. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 35 p.
final thesis
2020
Details
Detecting of hand movement features for neurological diseases diagnosis
Ralbovský, Tomáš -- Kajan, Slavomír
Detekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochorení. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 29 p.
final thesis
2020
Details
Detecting of hand movement features using Leap Motion sensor
Komlóši, Matej -- Kajan, Slavomír
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion. Bachelor thesis. 2020. 53 p.
final thesis2020
Details
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks
Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Lacko, Kristián -- Pavlovičová, Jarmila
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Differential drive mobile robot docking algorithm using WhyCon markers
Pásztó, Peter -- Kľúčik, Marian -- Lenner, Jakub
Differential drive mobile robot docking algorithm using WhyCon markers. International Journal of Imaging and Robotics, 20. p. 1--10.
articles in magazines
2020
Details
Digital Retinal Image Analysis
Klobučník, Tomáš -- Pavlovičová, Jarmila
Analýza digitálnych obrazov sietnice. Bachelor thesis. 2020. 49 p.
final thesis
2020
Details
Evolution of artificial life
Kustra, Martin -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Frequency Domain Design of Control Systems
Okienková, Kristína -- Paulusová, Jana
Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis
2020
Details
Fuzzy system for Siemens PLC
Jakabovič, Michal -- Körösi, Ladislav
Fuzzy systém pre Siemens PLC. Bachelor thesis. 2020. 54 p.
final thesis
2020
Details
Haptic Control of Mobile Robot
Brestovský, Juraj -- Chovanec, Ľuboš
Riadenie mobilného robota pomocou haptického ovládača. Bachelor thesis. 2020. 38 p.
final thesis2020Details
HMI for modern embedded platforms with main focus on SCADA applications and building of operating system
Irha, Martin -- Slačka, Juraj
Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému. Diploma thesis. 2020. 71 p.
final thesis2020Details
HMI interface for laboratory equipment
Lukačovič, Adam -- Ernek, Martin
Nadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriu. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis
2020Details
Home security system
Fejková, Lucia -- Hubinský, Peter
Domáci bezpečnostný systém. Diploma thesis. 2020. 87 p.
final thesis
2020
Details
Human face generation by artificial neural network
Ubreži, Samuel -- Sekaj, Ivan
Generovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťou. Diploma thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Human-robot interaction via gestures
Čorňák, Marek -- Tölgyessy, Michal
Interakcia človek-robot pomocou gest. Diploma thesis. 2020. 99 p.
final thesis2020
Details
Lego car construction using the robot arm KUKA
Štefák, Róbert -- Duchoň, František
Stavba lego autíčka pomocou robotického ramena KUKA. Bachelor thesis. 2020. 48 p.
final thesis2020
Details
Linefollower Robot
Lulák, Jakub -- Chovanec, Ľuboš
Robot Stopár. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis2020
Details
Mathematical Models of Insulin-Glucose System
Málik, Róbert -- Tárník, Marián
Matematické modelovanie inzulín-glukózového systému. Bachelor thesis. 2020. 76 p.
final thesis
2020
Details
Micromouse performance robot
Kacej, Samuel -- Slačka, Juraj
Výkonný robot typu micromouse. Bachelor thesis. 2020. 50 p.
final thesis
2020
Details
Mobile robot control using brain EEG signals
Polák, Dávid -- Hubinský, Peter
Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu. Diploma thesis. 2020. 56 p.
final thesis
2020
Details
Model of rump turbine with DFIG in simulink
Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
Model of rump turbine with DFIG in simulink. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Model Predictive Control Design for Van Vusse Continuous Chemical Reaction Model
Greguš-Kohút, Jakub -- Paulusová, Jana
Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora. Diploma thesis. 2020. 62 p.
final thesis
2020
Details
Modeling the energy consumption of a robot using a neural network
Kukučková, Miroslava -- Komák, Martin
Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete. Diploma thesis. 2020. 44 p.
final thesis2020
Details
Modified integral sliding mode control of motion system
Kardoš, Ján
Modified integral sliding mode control of motion system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Multiagent system in an Industry environmnet
Hažík, Jakub -- Dekan, Martin
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí. Diploma thesis. 2020. 69 p.
final thesis2020
Details
Navigation of mobile robot in ROS
Šutý, Andrej -- Duchoň, František
Navigácia mobilného robota v ROSe. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 43 p.
final thesis
2020Details
Neural network perceptron for PLC
Štefaňák, Peter -- Körösi, Ladislav
Neurónová sieť perceptrón pre PLC. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 49 p.
final thesis
2020Details
Neuroevolution of control of dynamic systems
Móder, Matej -- Sekaj, Ivan
Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov. Bachelor thesis. 2020. 41 p.
final thesis
2020
Details
Neuroevolution of mobile agents control
Chylík, Marko -- Sekaj, Ivan
Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov. Bachelor thesis. 2020. 76 p.
final thesis2020Details
New firmware download from cloud and auto update of firmware in power supply by embedded device
Granát, Michal -- Rodina, Jozef
Automatická aktualizácia firmvéru napájacích zdrojov z cloudového úložiska. Diploma thesis. 2020. 67 p.
final thesis
2020
Details
Object detection in a point cloud
Cánik, Richard -- Dekan, Martin
Detekcia objektov v mračne bodov. Diploma thesis. 2020. 70 p.
final thesis2020Details
Object detection using deep learning
Trajcsík, Silvester -- Kajan, Slavomír
Detekcia objektov pomocou hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020. 44 p.
final thesis2020
Details
Object recognition by aggregating of information from multiple scene perspectives using machine learning procedures
Grác, Šimon -- Duchoň, František
Rozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učenia. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 149 p.
final thesis
2020
Details
Phytopathology Diagnostics Based on Machine Learning
Jánošík, Michal -- Pavlovičová, Jarmila
Diagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učení. Diploma thesis. 2020. 73 p.
final thesis
2020
Details
Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps
Medvid, Volodymyr -- Beliakova, Iryna -- Piscio, Vadim -- Savkiv, Volodymyr -- Duchoň, František
Preventing method of acoustic resonance in the high-pressure discharge lamps. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 69--77.
articles in magazines
2020
Details
Processing of Retinal Images from Optical Coherence Tomography
Jenis, Andrej -- Pavlovičová, Jarmila
Spracovanie obrazov sietnice z optického koherentného tomografu. Diploma thesis. 2020. 78 p.
final thesis
2020
Details
Recognition of neurological diseases using neural networks
Ďurkovič, Daniel -- Kajan, Slavomír
Rozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietí. Diploma thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Retinal Images Processing for Medical Diagnostics
Mácsik, Péter -- Pavlovičová, Jarmila
Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne. Diploma thesis. Bratislava : 2020. 83 p.
final thesis2020
Details
Robot Using General Marks for Navigation
Dano, Dominik -- Chovanec, Ľuboš
Navigácia robota podľa značiek. Diploma thesis. 2020. 71 p.
final thesis2020Details
Robotic surface covering of objects specified in the form of point clouds
Marton, Matej -- Babinec, Andrej
Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov. Bachelor thesis. 2020. 52 p.
final thesis
2020
Details
Robots can be used in laboratories (1)
Bakyta, Patrik -- Duchoň, František -- Vojs, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Babinec, Andrej
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1). ATP Journal, 27. p. 46--48.
articles in magazines
2020
Details
Robots can be used in laboratories (2)
Bakyta, Patrik -- Duchoň, František -- Vojs, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Babinec, Andrej
Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2). ATP Journal, 27. p. 52--54.
articles in magazines
2020
Details
Robust decentralized switched controllerdesign for linear continuous-time systems
Veselý, Vojtech
Robust decentralized switched controllerdesign for linear continuous-time systems. Journal of Electrical Engineering, 71. p. 246--253.
articles in magazines
2020Details
Robust PI controller design for positive systems
Paulusová, Jana -- Veselý, Vojtech -- Paulus, Martin
Robust PI controller design for positive systems. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Robust PI-D controller design for descriptor systems using regional pole placement and/or H2 performance
Veselý, Vojtech -- Körösi, Ladislav
Robust PI-D controller design for descriptor systems using regional pole placement and/or H2 performance. Kybernetika :, 56. p. 810--820.
articles in magazines
2020
Details
Safety of radio remote keys
Hájek, Stanislav -- Slačka, Juraj
Bezpečnosť rádiových kľúčov. Diploma thesis. 2020. 60 p.
final thesis
2020Details
Scilab for Control of Laboratory Plants
Galandák, Jozef -- Chovanec, Ľuboš
Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav. Bachelor thesis. 2020. 88 p.
final thesis
2020
Details
Segmentation of significant areas in retinal images
Pirhala, Matej -- Goga, Jozef
Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice. Bachelor thesis. 2020. 69 p.
final thesis
2020Details
Slovak companies can get funds from DIH2
Duchoň, František -- Rodina, Jozef
Slovenské firmy môžu opäť získať zdroje z DIH2. ATP Journal, 27. p. 52--55.
articles in magazines
2020
Details
Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota: Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020
Duchoň, František -- Chovanec, Ľuboš -- Mikulová, Zuzana -- Cvik, Anton -- Greguš-Kohút, Jakub
Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota: Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Stepper Motor Control
Slobodník, Martin -- Dúbravský, Jozef
Riadenie krokového motora. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 47 p.
final thesis
2020Details
Stochastic Planning of Mobile Robot Trajectory
Sadloň, Pavel -- Dekan, Martin
Stochastické plánovanie trajektórie mobilného robota. Bachelor thesis. Bratislava : 2020. 55 p.
final thesis
2020
Details
Swarm robotika pre kinematografické využitie
Trizuljak, Adam -- Rodina, Jozef
Swarm Robotics for Cinematographic Use. Diploma thesis. 2020. 104 p.
final thesis2020
Details
System-based approach to prediction of surfactants' influences on pharmacokinetics and pharmacodynamics
Vitková, Zuzana -- Tárník, Marián -- Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján -- Oremusová, Jarmila -- Vitko, Anton
System-based approach to prediction of surfactants' influences on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Tenside surfactants detergents, 57. p. 33--39.
articles in magazines2020
Details
ŠVOČ 2020 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác
Benko, Peter -- Miklovičová, Eva
ŠVOČ 2020 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5003-5.
conference proceedings2020
Details
The controlling devices with EEG signals
Kalivoda, Kristian -- Pavlovičová, Jarmila
Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov. Bachelor thesis. 2020. 44 p.
final thesis2020Details
The use of deep neural networks to diagnose diseases from image data
Zavadska, Anastasiia -- Kajan, Slavomír
Využitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dát. Diploma thesis. 2020. 51 p.
final thesis
2020Details
Tinkerkit Braccio robot trajectory design in Matlab
Kostúr, Samuel -- Sekaj, Ivan
Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab. Bachelor thesis. 2020. 59 p.
final thesis2020
Details
Usage of intelligent gripper in common environment and risk assessment using standard robot gripper
Žiak, Marek -- Duchoň, František
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota. Diploma thesis. 2020. 125 p.
final thesis
2020
Details
Using RTAB-Map as a 3D mapping tool for drones
Babinec, Andrej -- Rodina, Jozef -- Mráz, Eduard -- Stanko, Jaromír
Using RTAB-Map as a 3D mapping tool for drones. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 98.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 88.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 86.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 98.
articles in magazines
2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 7--8.
articles in magazines2020
Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 120.
articles in magazines2020Details
Užitočné SW nástroje
Hubinský, Peter
Užitočné SW nástroje. Nextech, 28. p. 100.
articles in magazines
2020
Details