17. 9. 2019  10:20 Olympia
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUCHOŇ, F. Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog. INNOVATECH Fórum 4.0, s. 2019.

Originálny názov: Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog
Anglický názov: Robotics is not the same as AI
Autor: prof. Ing. František Duchoň, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: INNOVATECH Fórum 4.0
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

INNOVATECH Fórum 4.0. 2019.

Originálny názov: INNOVATECH Fórum 4.0
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)