23. 9. 2019  12:57 Zdenka
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VESELÝ, V. -- ERNEK, M. Novel approach to robust controller design for continuous-time systems. ICIC Express Letters, 10. s. 81--88.

Originálny názov: Novel approach to robust controller design for continuous-time systems
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. (50%)
Ing. Martin Ernek, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: ICIC Express Letters
Číslo zväzku (ročník): 10
Od strany: 81
Do strany: 88
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: linear continuous time system, robust controller, Bellman-Lyapunov equation, Parameter-dependent Lyapunov function
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ICIC Express Letters. 2019.

Originálny názov: ICIC Express Letters
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)