24. 10. 2020  19:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VESELÝ, V. -- MURGAŠ, J. Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 93--102.

Originálny názov:
Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. (70%)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (30%)
Pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Electrical Engineering
Číslo zväzku (ročník):
70
Od strany:
93
Do strany:
102
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Output feedback, linear uncertain systems, robust PI-PSS controller, H2 performance, gain scheduled controller, LMI region, state derivative feedback
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originálny názov:
Journal of Electrical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)