16. 9. 2019  12:11 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUBINSKÝ, P. Užitočné SW nástroje. PC revue :, 27. s. 82.

Originálny názov: Užitočné SW nástroje
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: PC revue :
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 82
Do strany: 82
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PC revue :.

Originálny názov: PC revue :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)