21. 9. 2019  15:11 Matúš
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

THONHAUSER, R. -- HUBINSKÝ, P. Bezpečnostný systém. Diplomová práca. 2019. 60 s.

Originálny názov: Bezpečnostný systém
Anglický názov: Security system
Český názov:
Autor: Ing. Richard Thonhauser
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 60
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: openCV, Raspbian, Raspberry Pi
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Richard Thonhauser
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)