22. 10. 2020  17:26 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

THONHAUSER, R. -- HUBINSKÝ, P. Bezpečnostný systém. Diplomová práca. 2019. 60 s.

Originálny názov: Bezpečnostný systém
Anglický názov:
Security system
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
60
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: openCV, Raspbian, Raspberry Pi
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Richard Thonhauser
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)