20. 11. 2019  12:27 Félix
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKÚBEK, A. -- PÁSZTÓ, P. Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu. Diplomová práce. 2019. 75 s.

Originální název: Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu
Anglický název: Application for Object 3D Model Production
Český název:
Autor: Ing. Andrej Jakúbek
Ing. Peter Pásztó, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 75
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Webová aplikácia, Web Application, Scan of Object, 3D model, Skenovanie objektu
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Jakúbek
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)