16. 12. 2019  10:52 Albína
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKÚBEK, A. -- PÁSZTÓ, P. Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu. Diplomová práca. 2019. 75 s.

Originálny názov: Aplikácia na tvorbu 3D modelu objektu
Anglický názov: Application for Object 3D Model Production
Český názov:
Autor: Ing. Andrej Jakúbek
Ing. Peter Pásztó, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 75
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Webová aplikácia, Web Application, Scan of Object, 3D model, Skenovanie objektu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Jakúbek
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)