21. 10. 2019  1:42 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEFKA, P. -- PÁSZTÓ, P. Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách. Diplomová práce. 2019. 56 s.

Originální název: Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách
Anglický název: Usage of TensorFlow Library for Robotic Applications
Český název:
Autor: Ing. Patrik Štefka
Ing. Peter Pásztó, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 56
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hlboké učenie, object detection, TensorFlow, segmentácia cesty, detekcia objektov, road segmentation, computer vision, robotics, neurónové siete, robotika, počítačové videnie, deep-learning, neural networks
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Štefka
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)