21. 9. 2019  6:38 Matúš
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFKA, P. -- PÁSZTÓ, P. Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách. Diplomová práca. 2019. 56 s.

Originálny názov: Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách
Anglický názov: Usage of TensorFlow Library for Robotic Applications
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Štefka
Ing. Peter Pásztó, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 56
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hlboké učenie, object detection, TensorFlow, segmentácia cesty, detekcia objektov, road segmentation, computer vision, robotics, neurónové siete, robotika, počítačové videnie, deep-learning, neural networks
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Štefka
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)