22. 9. 2019  8:27 Móric
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MÁTIS, J. -- HUBINSKÝ, P. Konštrukcia autonómneho mobilného robota. Diplomová práce. 2019. 78 s.

Originální název: Konštrukcia autonómneho mobilného robota
Anglický název: Design of autonomous mobile robot
Český název:
Autor: Ing. Juraj Mátis
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 78
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: programing, color model HSV, mobile robot, programovanie, mobilný robot, farebný model HSV
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Mátis
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)