22. 9. 2019  12:48 Móric
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÁTIS, J. -- HUBINSKÝ, P. Konštrukcia autonómneho mobilného robota. Diplomová práca. 2019. 78 s.

Originálny názov: Konštrukcia autonómneho mobilného robota
Anglický názov: Design of autonomous mobile robot
Český názov:
Autor: Ing. Juraj Mátis
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 78
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: programing, color model HSV, mobile robot, programovanie, mobilný robot, farebný model HSV
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Mátis
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)