12. 11. 2019  8:59 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALČEK, J. -- SLAČKA, J. Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier. Diplomová práca. 2019. 72 s.

Originálny názov: Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier
Anglický názov: Application of computer vision by using industrial cameras
Český názov:
Autor: Ing. Juraj Palček
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 72
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: priemyselné kamery, automated visual inspection, vizuálna inšpekcia, industrial cameras, strojové videnie, machine vision
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Palček
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)