18. 9. 2019  13:52 Eugénia
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PIOVÁR, D. -- KARDOŠ, J. Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom. Diplomová práce. 2019. 55 s.

Originální název: Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom
Anglický název: Robust position control of a DC motor motion system
Český název:
Autor: Ing. Denis Piovár
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 55
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: linear approximation, časovo suboptimálne riadenie TSO, robust control, DC motor, time sub-optimal control, point-to-point, skok na želanú hodnotu, command tracking, chattering, jednosmerný motor, sledovanie signálu, robustné riadenie, lineárna aproximácia, reléové riadenie, relay control
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Denis Piovár
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)