14. 10. 2019  3:57 Boris
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PIOVÁR, D. -- KARDOŠ, J. Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom. Diplomová práca. 2019. 55 s.

Originálny názov: Robustné riadenie polohy pohybového systému s jednosmerným motorom
Anglický názov: Robust position control of a DC motor motion system
Český názov:
Autor: Ing. Denis Piovár
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 55
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: linear approximation, časovo suboptimálne riadenie TSO, robust control, DC motor, time sub-optimal control, point-to-point, skok na želanú hodnotu, command tracking, chattering, jednosmerný motor, sledovanie signálu, robustné riadenie, lineárna aproximácia, reléové riadenie, relay control
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denis Piovár
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)