14. 10. 2019  2:53 Boris
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTIPČÁK, M. -- KOMÁK, M. Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače. Diplomová práce. 2019. 53 s.

Originální název: Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Anglický název: Design of methodology for generating trajectory of industrial robots designed for 3D printing technology
Český název:
Autor: Ing. Marek Štipčák
Ing. Martin Komák, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 53
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: RobotStudio, 3D tlač, STL, Matlab, Trajektória, Trajectory, 3D printing, RAPID, Industrial robot, Simulation, Priemyselný robot, Simulácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Štipčák
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)